Radomilická mokřina

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Zdroje k infoboxu
Zdroje k infoboxu
Přírodní rezervace
Radomilická mokřina
IUCN kategorie IV (Oblast výskytu druhu)
Radomilická mokřina
Radomilická mokřina
Základní informace
Vyhlášení30. prosince 1991
VyhlásilOkresní úřad České Budějovice
Nadm. výška393–400 m n. m.
Rozloha45,41 ha[1][2]
Poloha
StátČeskoČesko Česko
OkresČeské Budějovice
UmístěníZáblatí (Dříteň)
Souřadnice
Radomilická mokřina
Radomilická mokřina
Další informace
Kód1390
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní rezervace v Česku

Radomilická mokřina je přírodní rezervace v Českobudějovické pánvi ležící 0,5 km severně od Radomilic. Předmětem ochrany jsou mokřady s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin typické pro mokřadní vegetaci (např. hrachor bahenní, žebratka bahenní, hořec hořepník) a živočichů (např. kuňka obecná, nazývaná též kuňka ohnivá) a krajinně ekologickým významem. Současně se jedná o významné hnízdiště a stanoviště vodního ptactva.[3]

Rezervace zahrnuje nivu Radomilického potoka s menším rybníkem. Rozkládá se na ploše 45,46 ha[3] (jiný zdroj k roku 2011 uvádí 45,41 ha[4]) a na severní hranici se kolem rezervace nachází ochranné pásmo o velikosti 8,83 ha.[4] Byla vyhlášena v roce 1991. Oblast je vyhlášena současně jako evropsky významná lokalita[5] a vyjma toho je významným botanickým a ornitologickým místem.[6]

Lokalita[editovat | editovat zdroj]

Radomilická mokřina se nachází severně od obce Radomilice a západně od obce Záblatí, obě části obce Dříteň v okrese České Budějovice. Lokalita leží na pravém a levém břehu Radomilického potoka v nadmořské výšce mezi 393 až 400 metrů.[6] Zmiňovaný potok skrze přírodní rezervaci protéká a vlévá se nedaleko hranice rezervace do Strpského rybníka. Rezervace se tak částečně nachází na nivě tohoto potoka.[7] Jižní až západní okraj rezervace je lemován železniční tratí Protivín–Zliv. Na severu a východě se nachází zemědělské plochy využívané jako louky a pole.

Detailní pohled na rybník v oblasti mokřiny

Z geomorfologického hlediska je oblast situována v Českobudějovické pánvi.[6] Povodím spadá oblast rezervace do povodí řeky Otavy.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Jedna strana rezervace je ohraničena železnicí

Přírodní rezervace byla vyhlášena 30. prosince 1991 v rozsahu 47 ha vyhláškou Okresního úřadu v Českých Budějovicích o zřízení chráněných přírodních výtvorů ochrany přírody.[3] Během znovuvyhlášení[3] rezervace ze dne 19. července 2011 došlo ke zmenšení rozlohy území na velikost 45,51 ha[4] vlivem přesnějšího zaměření hranice rezervace.[3] Během znovuvyhlášení došlo ke zrušení předchozího předpisu.[3]

22. prosince 2004 došlo k vyhlášení oblasti jako evropsky významná lokalita pod kódem CZ0313116.[4] Rozloha evropsky významné lokality je 47,4734 ha.[8] Důvodem vyhlášení byl výskyt kuňky obecné (Bombina bombina).[3]

Přírodní poměry[editovat | editovat zdroj]

Podloží lokality je tvořeno biotitickou pararulou, na které se nachází třetihorní jílovité písky mydlovarského souvrství.[7] Na třetihorních píscích se nachází čtvrtohorní deluviofluviální[p 1] sedimenty.[7] Půdní profil tvoří široký pás pseudoglejů a to převážně na mírně ukloněných svazích. V oblasti nivy potoka se nachází gleje s charakteristickými přechody ke gleji organozemnímu a organozemi.[7]

Velká část rybníka je silně zarostlá vegetací

Radomilická mokřina výrazně reaguje na změny počasí v průběhu let. Pokud je suché léto, je oblast téměř bez vody, naopak ve vlhkých letech je lokalita téměř celá zaplavena.[7]

Flóra[editovat | editovat zdroj]

Oblast rezervace je tvořena převážně stanovišti bezkolencových luk na vápenitých, rašelinných či hlinito-jílovitých půdách. Toto stanoviště zabírá celkem přes 27 % území. Na přibližně stejně velké rozloze se vyskytují střídavě vlhké bezkolencové louky. Přes 20 % území je porostlé vegetací vysokých ostřic náležejících ke svazkům Phragmition communis a Caricion gracilis, a přes 10 % pak rákosinami eutrofních stojatých vod. Z dalších společenstev žádné nepřesahuje svým výskytem 10 %.[7]

Z vysokých ostřic se zde vyskytuje hlavně chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), zblochan vodní (Glyceria maxima), rákos obecný (Phragmites australis) a ostřice štíhlá (Carex gracilis).[7] Dříve byl na lokalitě uváděn i hrachor bahenní (Lathyrus palustris), který byl ale při pozdějším výzkumu dle některých zdrojů nepotvrzen.[9] Jiný zdroj ale stále uvádí hrachor bahenní na lokalitě jako přítomný.[7]

Fauna[editovat | editovat zdroj]

Kuňka obecná

Rezervace je důležitým stanovištěm kuňky obecné (Bombina bombina), která se zde vyskytuje v počtu několika desítek volajících samců[7] v době rozmnožování. Vyjma kuňky obecné se zde vyskytuje i celá řada dalších obojživelníků, hlavně skokan ostronosý (Rana arvalis), skokan zelený (Rana kl. esculenta) a rosnička zelená (Hyla arborea).[7] Z bezobratlých se zde vyskytuje například vážka Sympecma fusca a Lestes barbarus, pilatka Croesus varus či kobylka Conocephalus dorsalis.[7] Oblast slouží také jako významné hnízdiště vodního a mokřadního ptactva.[7] Jedná se například o čejku chocholatou (Vanellus vanellus), vodouše rudonohého (Tringa totanus) či bekasinu otavní (Gallinago gallinago).[10]

Ochrana[editovat | editovat zdroj]

Přírodní rezervace Radomilická mokřina je ohrožována vysoušením mokřiny a změnou v hospodaření na lokalitě i v okolí. Jelikož se na místě postupně upouští od hospodaření na přilehlých loukách, může dojít k rozpadu cenných lučních společenstev. Taktéž zemědělská činnost v blízkosti má za následek vyšší přísun živin na stanoviště a tedy postupné vytlačování původních druhů nitrofilními.[6] Tento přísun materiálu nastává převážně v době vydatných dešťů, kdy se Radomilický potok může na lokalitu rozlít a přinést jemnozrnný sediment bohatý na živiny a případně s vysokým obsahem pesticidů.[7] Dalším potenciálním nebezpečím by byla snaha obnovit rybaření na zarostlém a částečně vypuštěném rybníku, který tvoří významnou část lokality.[7] Tento rybník byl obnoven v roce 2004 ze zdrojů revitalizace říčních systémů.[7] Péči o rezervaci zajišťuje dle zákona Jihočeský kraj.

V současnosti dochází k regulaci hladiny vody v rybníku a tedy k ovlivňování hydrologických poměrů. K tomu se využívá postavené hradítko z 90. let 20. století[7] na odvodňovací stoce při severozápadním okraji lokality. Toto hradítko bylo koncem roku 2004 znovuvybudováno. Význam hradítka spočívá v tom, že v době dlouhodobého sucha zadržuje vodu na lokalitě. Nicméně pro jeho správnou funkčnost je třeba jeho pravidelná kontrola.[7] Ta se nepovedla zajistit v roce 2005, což se nepříznivě projevilo na rozmnožování kuňky obecné.[7] Taktéž na místech kulturní a ostřicové louky dochází ke kosení vzrostlého porostu, čímž se daří zpomalovat postup sukcese (především zazemňování).[7]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Sedimenty usazené vlivem splavování materiálu z okolních svahů během dešťů či přinesené tekoucím tokem.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Otevřená data AOPK ČR. Dostupné online. [cit. 2020-11-19]
 2. Common Database on Designated Areas. Dostupné online. [cit. 2021-06-26]
 3. a b c d e f g Oznámení návrhu na nové vyhlášení přírodní rezervace Radomilická mokřina [online]. Krajský úřad Jihočeský kraj [cit. 2011-11-20]. [id_r=51096&par[view]=0 Dostupné online]. [nedostupný zdroj]
 4. a b c d Nařízení Jihočeského kraje č. 30/2011 [online]. [cit. 2011-11-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-03-21. 
 5. http://www.nature.cz/natura2000/narizeni_vlady/CZ0313116.html
 6. a b c d Významná místa krajiny jižních Čech – Radomilická mokřina [online]. Česká geografická společnost [cit. 2011-11-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-05. 
 7. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Evropsky významné lokality v České republice – CZ0313116 – Radomilická mokřina [online]. Natura 2000 [cit. 2011-12-02]. Dostupné online. 
 8. Evropsky významná lokalita Radomilická mokřina [online]. [cit. 2011-11-20]. Dostupné online. 
 9. Archivovaná kopie. www.mokrinyuvomacku.webzdarma.cz [online]. [cit. 2011-12-02]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-03-04. 
 10. Výletník – Radomilická mokřina [online]. [cit. 2011-12-02]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • ALBRECHT, Josef, a kol. Českobudějovicko. Redakce Peter Mackovčin, Josef Albrecht. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2003. 807 s. (Chráněná území České republiky; sv. VIII. Českobudějovicko). ISBN 80-86064-65-4. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]