Přeskočit na obsah

Revitalizace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Revitalizace (z lat. re- znovu a vitalis životný, životaschopný) znamená obnovení a oživení. Slovo se nejprve používalo pro obnovu životnosti kulturních menšin, místních tradic a podobně. Dnes se používá v mnoha souvislostech, například:

 • Revitalizace krajinyrekultivace, celková obnova a oživení krajiny poškozené lidskou činností (např. dolováním, odlesňováním příkrých svahů) ve všech jejích funkcích.
 • Revitalizace odvodněných ploch – obnova tůní, mokřadů a rašelinišť, náprava nevhodných melioračních zásahů, budování kořenových čistíren aj.[1][2]
 • Revitalizace vodních toků a rybníků – úprava narovnaných kamenných koryt (mj. odstranění betonových berm), podpora meandrujících toků, které zpomalují proudění vody a vytvářejí přirozené hlubiny a nánosy, budování rybích přechodů, úprava okolí toků včetně záplavového území, obnovení porostů zpevňujících břehy, odbahnění rybníků; snaha omezit umělé zásahy a obnovit funkci celých ekosystémů.[3]
 • Revitalizace zeleně – omlazení, případně výsadba stromů v parcích či alejích, výsadba alejí, větrolamů, omezení asfaltových a betonových ploch apod.
 • Revitalizace starých stavebasanace, modernizace, zateplení. Typické programy revitalizace ve městech se týkají například opuštěných továrních a skladových budov (angl. brownfields), které se po stavební úpravě mění na obytné budovy, případně galerie a podobně.
 • Revitalizace podniků, které se dostaly do potíží – obnovení jejich funkcí.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Finanční programy na podporu péče o přírodu a krajinu. In: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [online]. ©2023 [cit. 15. 4. 2023]. Dostupné z: https://dotace.nature.cz/web/dotace/homepage
 2. Standardy péče o přírodu a krajinu. Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť. 1. 8. 2022. [cit. 15. 4. 2023] 28 s., 8 obr. a schémat na příl., 5 příl. Dostupné z: https://nature.cz/documents/20121/1199906/B_02_002_Standard_obnova_vodniho_rezimu_raselinist_a_pramenist.pdf/11222e74-2c3c-37cf-d031-bb9980b89c56?t=1659372210828
 3. LÁGNER, Antonín. Revitalizace říčních systémů. In: Příroda.cz [online]. 23. dubna 2004 [cit. 15. 4. 2023]. Dostupné z: https://www.priroda.cz/clanky.php?detail=57

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • BEJČEK, Vladimír; ŠŤASTNÝ, Karel [a kol.]. Fauna Bílinska. 1. vyd. Předmluvu naps. Stanislav Štýs. Praha: Grada, 2000. 155 s. ISBN 80-7169-695-1. [Autoři kapitol: Půdní fauna: Jaroslav Smrž; Suchozemští bezobratlí živočichové: Miroslav Barták; Vodní bezobratlí živočichové: Josef Kurfürst]
 • BEJČEK, Vladimír; ŠŤASTNÝ, Karel. Fauna Tušimicka. 1. vyd. Předmluvu naps. Stanislav Štýs. Praha: Grada, 1999. 71 s. ISBN 80-7169-875-X.
 • ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. 2. vyd., ve SLONu 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 215 s. Studijní texty, sv. 43. ISBN 978-80-86429-83-0.
 • ZELENÝ, Václav [a kol.]. Rostliny Bílinska. 1. vyd. Slovo úvodem naps. Stanislav Štýs. Praha: Grada, 1999. 135 s. ISBN 80-7169-120-8. [Autoři kapitol: Zelený svět, Ekosystémy: S. Štýs; Rekultivace výsypek: V. Zelený, S. Štýs a Vratislav Ondráček.]
 • ZELENÝ, Václav; ONDRÁČEK, Čestmír [a kol.]. Rostliny Tušimicka. 1. vyd. Slovo úvodem naps. Stanislav Štýs. Praha: Grada, 2000. 87 s. ISBN 80-247-0001-8. [Autoři kapitol: Botanický výzkum území: J. Lorber; Pracovní prostor DNT...: J. Náprstek; Rekultivace těžbou dotčených území: V. Zelený a S. Štýs.]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]