Asanace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tento článek je o ozdravovacích opatřeních. O nátlakové akci StB pojednává článek Akce Asanace.

Asanace (z lat. sanare a franc. assainir, ozdravit) je soubor opatření sloužících k ozdravení životního prostředí, ať už v přírodě nebo ve městě, kde má za cíl zlepšení hygienických podmínek. Ve městě se při asanaci provádí rozsáhlé stavební úpravy často zahrnující demolici objektů a následnou novou výstavbu.

Asanace přináší výrazné migrační pohyby, změny v sociální struktuře obyvatel, v cenách nemovitostí ap. Příkladem necitlivé velkoplošné asanace byla likvidace pražského židovského ghetta na přelomu 19. a 20. století.

Jako asanační ústav (kafilérie) se označuje zařízení pro bezpečnou likvidaci uhynulých zvířat. Úplná definice zní: „právnická nebo fyzická osoba, jejímž předmětem činnosti je sběr, svoz, neškodné odstraňování i další zpracovávání konfiskátů živočišného původu“.

Historie[editovat | editovat zdroj]

O asanaci se začalo hovořit v 18. století v souvislosti se špatnými hygienickými podmínkami ve městech. Během 19. a 20. století probíhaly v historických městech rozsáhlé asanace, při nichž byly zbořeny a přestavěny celé čtvrti (například židovské město v Praze), zaveden vodovod a kanalizace, postaveny čisticí stanice a podobně. Přitom byl ovšem často silně narušen historický ráz asanovaných čtvrtí, v Praze se Židovský hřbitov zmenšil na třetinu. Někdy se asanace stala dokonce záminkou pro odstranění památek, například v Prostějově byly ještě v 70. letech 20. století zbořeny zbytky židovského města.

Teynka[editovat | editovat zdroj]

Další asanační pásmo bylo v pražském Břevnově, tzv. lokalita Teynka, kde byly v době totality, po roce 1970, některé domy prohlášeny ta neobyvatelné. V oblasti nebyla zavedena ani kanalizace, topilo se uhlím. Byl to například dům Za Strahovem 382/49, kde byla velmi narušená statika a zdola až do výše oken byl podmáčený. Majitelé se museli odstěhovat na nové sídliště. Tento dům byl doslova zazděn, nebyl nikomu umožněn přístup. Číslo domu 49 aktuálně není registrováno ani v katastrálu, pozemek má však aspoň oficiální číslo parcely. Po mnoho let ho nebylo povoleno zbourat, protože by mohlo dojít k dalšímu narušení statiky dalších objektů v okolí.

Po roce 2000 se v oblasti stavěly nové moderní nízkopodlažní domy. Uvedený dům padl jako poslední na přelomu roku 2015/2016. Nyní na jeho a zároveň sousedním pozemku č. 51 probíhá výstavba menšího obytného vilového komplexu o 4 podlažích pod názvem Truhlárna, zahraničním developerem. Tato stavba bohužel probíhá v bez jakéhokoliv souhlasu a původních majitelů - obyvatel pozemku. Vlastnictví se samozřejmě bude řešit, neboť firma, která zde staví pozemek, ho údajně koupila od jiné firmy, bez vědomí skutečného majitele.[1]

Současnost[editovat | editovat zdroj]

Od poloviny 20. století se proces asanací rozšířil i mimo Evropu a Severní Ameriku a dostal i širší význam celkové péče o hygienu a životní prostředí nejen ve velkých městech. Týká se především zásobování vodou, kanalizace a odstraňování odpadů atd. Míru asanace sleduje Světová zdravotnická organizace (WHO). Na následující mapě je vyjádřena v procentech.

Míra pokrytí základní asanací v procentech podle WHO (2002). Bílé plochy: údaje nejsou k dispozici.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Informace o tomto asanačním pásmu na http://www.tejnka.cz/ a o projektu výstavby (bez souhlasu původních majitelů pozemku) jsou na https://www.zastrahovem51.com

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]