Seznam chráněných území v okrese České Budějovice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je seznam chráněných území v okrese České Budějovice aktuální k roku 2015, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu České Budějovice.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1386 Bába PP Baba &0000000000000002.6900002,69
Kategorie „Baba (natural monument, Hluboká nad Vltavou)“ na Wikimedia Commons
Zbytky rostlinných společenstev původní vegetace, významné druhy entomofauny
charakteristické pro zachovalé typy listnatých a smíšených lesů
49°4′30″ s. š., 14°27′10″ v. d.
5865 PP Bedřichovský potok PP Bedřichovský potok &0000000000000020.13090020,1309
Kategorie „Bedřichovský potok (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana živočichů a rostlin vázaných na prostředí přirozeného oligotrofního toku 48°45′12″ s. š., 14°42′42″ v. d.
5649 Blana PP Blana &0000000000000030.70700030,707
Kategorie „Blana“ na Wikimedia Commons
Mokřad s výskytem stabilní populace bublinatky vícekvěté 49°4′42″ s. š., 14°23′29″ v. d.
31 Klášter na Kuklově v Blanském lese CHKO Blanský les &0000000000021235.00000021 235
Kategorie „CHKO Blanský les“ na Wikimedia Commons
48°53′35″ s. š., 14°15′28″ v. d.
1403 Brouskuv mlyn02.jpg NPR Brouskův mlýn &0000000000000138.200000138,20
Kategorie „Brouskův mlýn“ na Wikimedia Commons
Krajinářsky hodnotné údolí Stropnice 48°52′47″ s. š., 14°41′4″ v. d.
2465 Pohled do Červeného blata NPR Červené blato &0000000000000403.580000403,58
Kategorie „Červené blato“ na Wikimedia Commons
Rozsáhlé rašeliniště s porostem blatky 48°51′26″ s. š., 14°48′32″ v. d.
1395 Ďáblík na Ďáblíku PP Ďáblík &0000000000000003.4500003,45
Kategorie „Ďáblík (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Mokřad s bohatým výskytem ďáblíku bahenního 48°49′40″ s. š., 14°35′43″ v. d.
1394 Duben dekanec 09.jpg PP Děkanec &0000000000000001.0100001,01
Kategorie „Děkanec (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Slatinná louka s hojným výskytem vzácné květeny 48°51′58″ s. š., 14°26′26″ v. d.
1405 Dvořiště PR Dvořiště &0000000000000023.75000023,75
Kategorie „Dvořiště“ na Wikimedia Commons
Zachovalá společenstva rybničního litorálu, mokřadů a rašeliniště 49°4′ s. š., 14°38′42″ v. d.
1388 Rašeliniště PP Hliníř &0000000000000004.6000004,60
Kategorie „Hliníř“ na Wikimedia Commons
Přechodové rašeliniště se vzácnou květenou u okraje rybníka 49°8′13″ s. š., 14°40′51″ v. d.
5870 Hlubocké hráze PP Hlubocké hráze &0000000000000067.24280067,2428
Kategorie „Hlubocké hráze“ na Wikimedia Commons
Liniové prvky starých alejí a skupin stromů, jakož i porosty zámeckého parku a na ně vázané biotopy zvláště chráněných nebo významných živočišných druhů 49°2′35″ s. š., 14°26′2″ v. d.
110 Národní přírodní památka Hojná voda (01).jpg NPP Hojná voda &0000000000000009.1900009,19
Kategorie „Hojná voda (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kromě Žofínského pralesa česká nejstarší rezervace (1838), bukojedlový prales 48°42′19″ s. š., 14°45′12″ v. d.
1291 Horusická blata PR Horusická blata &0000000000000053.66000053,66
Kategorie „Horusická blata“ na Wikimedia Commons
Polokulturní louky s významnou květenou a bohatou avifaunou 49°9′32″ s. š., 14°39′5″ v. d.
6226 PP Chrastí &0000000000000002.3250002,325 Ekosystém mezotrofního až eutrofního rybníka s bohatou vegetací a významnými společenstvy vodních a mokřadních organismů 48°51′37″ s. š., 14°40′36″ v. d.
1400 Kaliště PP Kaliště &0000000000000002.5700002,57
Kategorie „Kaliště (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Polokulturní mokrá louka s výskytem ohrožených druhů rostlin 48°57′29″ s. š., 14°35′23″ v. d.
5871 Jihovýchodní cíp chráněného území PP Kameník &0000000000000158.150300158,1503
Kategorie „Kameník (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Výskyt ohrožených živočišných a rostlinných druhů 49°4′45″ s. š., 14°26′48″ v. d.
1802 PR Karvanice PR Karvanice &0000000000000014.17000014,17
Kategorie „Karvanice“ na Wikimedia Commons
Komplex lipových a habrových doubrav a suťového lesa
s bohatou avifaunou a entomofaunou
49°5′23″ s. š., 14°27′49″ v. d.
1397 Rašelinná louka PP Lhota u Dynína &0000000000000007.2500007,25
Kategorie „Lhota u Dynína (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Rašelinná louka s typickou květenou 49°7′53″ s. š., 14°40′5″ v. d.
1384 Znak PP Libnič PP Libnič &-1000000000000000.0800000,08
Kategorie „Libnič“ na Wikimedia Commons
Lokalita střevičníku pantoflíčku 49°1′13″ s. š., 14°33′31″ v. d.
1385 okraj PR Libochovka PR Libochovka &0000000000000077.63000077,63
Kategorie „Libochovka (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita pérovníku pštrosího 49°4′55″ s. š., 14°28′43″ v. d.
5873 PP Lužnice PP Lužnice &0000000000000432.238000432,238
Kategorie „Lužnice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů 49°16′28″ s. š., 14°26′3″ v. d.
1391 Mokřiny u Vomáčků PR Mokřiny u Vomáčků &0000000000000061.46000061,46
Kategorie „Mokřiny u Vomáčků“ na Wikimedia Commons
Vlhké louky a mokřady s bohatou flórou a faunou 49°4′14″ s. š., 14°20′53″ v. d.
Krajina u Pohořského rybníka PřP Přírodní park Novohradské hory &0000000000016200.00000016 200
Kategorie „Nature park Novohradské hory“ na Wikimedia Commons
48°44′15″ s. š., 14°43′6″ v. d.
1383 Ohrazení PP Ohrazení &0000000000000004.1000004,10
Kategorie „Ohrazení (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Vlhké louky, lokalita hořce hořepníku 48°56′53″ s. š., 14°35′50″ v. d.
1396 Klenuta-chodba-orty.jpg PP Orty &0000000000000012.50000012,50
Kategorie „Orty“ na Wikimedia Commons
Zimoviště netopýrů ve starých důlních chodbách 49°1′43″ s. š., 14°29′39″ v. d.
602 Ostrolovský Újezd PP Ostrolovský Újezd &0000000000000002.3100002,31
Kategorie „Ostrolovský Újezd (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Lokalita bledule jarní 48°53′1″ s. š., 14°35′26″ v. d.
1404 Celkový pohled PP Pašínovická louka &0000000000000001.0000001,00
Kategorie „Pašínovická louka“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita bledule jarní 48°52′27″ s. š., 14°31′22″ v. d.
1398 Přesličkový rybník PP Přesličkový rybník &0000000000000008.7200008,72
Kategorie „Přesličkový rybník“ na Wikimedia Commons
Krajinářsky atraktivní území mokřadních společenstev 48°46′14″ s. š., 14°48′12″ v. d.
1390 Radomilická mokřina PR Radomilická mokřina &0000000000000045.46000045,46
Kategorie „Radomilická mokřina“ na Wikimedia Commons
Mokřady s četnými druhy chráněných a ohrožených rostlin 49°7′44″ s. š., 14°15′36″ v. d.
375 Rašeliniště NPP Ruda &0000000000000070.22000070,22
Kategorie „Ruda (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Rašeliniště s hojným výskytem rosnatky okrouhlolisté 49°8′58″ s. š., 14°41′22″ v. d.
1392 Ruda u Kojákovic 04.jpg PR Ruda u Kojákovic &0000000000000044.69000044,69
Kategorie „Ruda u Kojákovic“ na Wikimedia Commons
Rybník s přilehlými loukami, ptačí hnízdiště 48°56′49″ s. š., 14°46′3″ v. d.
5881 PP Sokolí hnízdo a bažantnice PP Sokolí hnízdo a bažantnice &0000000000000047.46960047,4696
Kategorie „Sokolí hnízdo a bažantnice“ na Wikimedia Commons
Výskyt vzácných nebo významných živočichů jako je páchník hnědý 48°47′51″ s. š., 14°46′24″ v. d.
444 Umělý vodopád na říčce Stropnici v Terčině údolí nedaleko od Nových Hradů NPP Terčino údolí &0000000000000138.290000138,29
Kategorie „Terčino údolí“ na Wikimedia Commons
Krajina v parkové úpravě z 18. století 48°47′4″ s. š., 14°45′42″ v. d.
2232 Trpnouzské blato.jpg PR Trpnouzské blato &0000000000000104.040000104,04
Kategorie „Trpnouzské blato“ na Wikimedia Commons
Unikátní komplex rašeliniště na místech po bývalé těžbě rašeliny se sukcesními stadii v různém stupni vývoje, navazující na NPR Žofinka, s níž tvoří rozsáhlou homogenní oblast rašelinišť pokrytých převážně lesními společenstvy s dominující blatkou. PR zrušena a sloučena s NPR Žofinka. 48°50′3″ s. š., 14°52′51″ v. d.
32 Koclířov a Velký Tisý.JPG CHKO Třeboňsko &0000000000070000.00000070 000
Kategorie „CHKO Třeboňsko“ na Wikimedia Commons
48°56′55″ s. š., 14°46′26″ v. d.
454 Tůně u Špačků PP Tůně u Špačků &0000000000000005.1400005,14
Kategorie „Tůně u Špačků“ na Wikimedia Commons
Tůně s výskytem řezanu pilolistého 48°56′49″ s. š., 14°29′25″ v. d.
486 V Rájích 09.jpg PR V Rájích &0000000000000002.2400002,24
Kategorie „V Rájích (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Slatina jen místy zalesněná, lokalita rosnatky okrouhlolisté 48°59′5″ s. š., 14°42′31″ v. d.
1393 Velký a Malý Kamýk PR Velký a Malý Kamýk &0000000000000049.65000049,65
Kategorie „Velký a Malý Kamýk“ na Wikimedia Commons
Fragment acidofilní bučiny 49°13′58″ s. š., 14°17′49″ v. d.
1401 Velký Karasín PP Velký Karasín &0000000000000009.8400009,84
Kategorie „Velký Karasín“ na Wikimedia Commons
Rybník ornitologicky velmi bohatý 49°2′41″ s. š., 14°16′42″ v. d.
5884 PP Veveřský potok PP Veveřský potok &0000000000000034.47250034,4725
Kategorie „Veveřský potok (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Výskyt vzácných a ohrožených živočišných druhů, zejména kriticky ohrožené mihule potoční 48°45′31″ s. š., 14°47′35″ v. d.
5890 PP Vltava u Blanského lesa PP Vltava u Blanského lesa &0000000000000478.348200478,3482
Kategorie „Vltava u Blanského lesa“ na Wikimedia Commons
Populace vzácných a ohrožených živočišných a rostlinných druhů 48°53′54″ s. š., 14°24′36″ v. d.
603 Část tůně PP Vrbenská tůň &0000000000000000.9600000,96
Kategorie „Vrbenská tůň“ na Wikimedia Commons
Lokalita řezanu pilolistého 49°0′56″ s. š., 14°26′34″ v. d.
1389 Ostrůvek na rybníku Domin PR Vrbenské rybníky &0000000000000245.800000245,80
Kategorie „Vrbenské rybníky“ na Wikimedia Commons
Hnízdiště vodního ptactva, bažinné olšiny a dubové porosty, entomologicky a mykologicky významná lokalita 49°0′5″ s. š., 14°25′52″ v. d.
1387 Vysoká Běta PR Vysoká Běta &0000000000000023.93000023,93
Kategorie „Vysoká Běta“ na Wikimedia Commons
Suťový porost s hojným výskytem měsíčnice vytrvalé 48°58′41″ s. š., 14°13′2″ v. d.
1402 Zámek PP Zámek &0000000000000005.7600005,76
Kategorie „Zámek (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Rašelinné louky s bohatou květenou 48°52′18″ s. š., 14°36′17″ v. d.
1399 Pp zemlicka 05.jpg PP Žemlička &0000000000000002.4700002,47
Kategorie „Žemlička (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Vlhká louka s rašelinnou vegetací 48°53′29″ s. š., 14°41′20″ v. d.
1074 Židova strouha PP Židova strouha &0000000000000042.20000042,20
Kategorie „Židova strouha“ na Wikimedia Commons
Geomorfologicky významné prostorově členité údolí kaňonovitého charakteru s fragmenty přirozených reliktních borů na skalách, významnými lišejníkovými a mechovými společenstvy s řadou významných rostlinných a živočišných druhů. 49°16′21″ s. š., 14°28′3″ v. d.
608 Národní přírodní rezervace Žofinka.jpg NPR Žofinka &0000000000000343.941000343,941
Kategorie „Žofinka“ na Wikimedia Commons
Rozlehlé rašeliniště s rašelinným lesem a bohatou květenou i zvířenou 48°49′17″ s. š., 14°53′ v. d.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • ALBRECHT, Josef a kolektiv. Chráněná území ČR VIII. – Českobudějovicko. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2003. 807 s. ISBN 80-86064-65-4. S. 97 až 160. (česky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]