Naražení na kůl

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Ilustrativní obrázek ukazující naraženého na kůl

Naražení na kůl je pomalý a velmi bolestivý způsob vykonání trestu smrti, používaný v minulosti pro potrestání těch nejzávažnějších zločinů.

Technika[editovat | editovat zdroj]

Poprava se prováděla různými způsoby, zpravidla na nahém a spoutaném odsouzenci. Nejčastějí býval ležícímu člověku vbodnut do řitního otvoru, v některých případech též pod kůži na zádech, do břišní dutiny nebo u žen do pochvy, zaostřený dřevěný kůl a ten je i s odsouzencem svisle postaven. Odsouzený se pak vlastní vahou pomalu nabodává na hrot a nakonec zemře vykrvácením, což může trvat dosti dlouho. Jindy kat zarazil kůl do těla oběti s pomocí palice nebo kladiva. Mnohdy býval odsouzenec na kůl doslova navlečen tak, že mu k nohám přivázali pár koní nebo jiných zvířat, která táhla tělo proti kůlu. V tomto případě se zpravidla používal kůl s tupou špičkou, který odsouzence usmrtil pomaleji, takže agónie mohla trvat v extrémních případech i tři dny – zpravidla však odsouzenec umíral „jen“ několik hodin. Trest také mohl být kombinován s upálením nebo zastřelením šípy, což utrpení zkrátilo.

Historické užití[editovat | editovat zdroj]

Asyrští vojáci krále Sinacheriba narážejí na kůly zajaté Izraelity
Vlad III. Dracula přihlíží hromadné popravě osmanských zajatců
Osmanští vojáci narážejí na kůl vůdce srbského povstání z roku 1814

Zprávy o narážení na kůl pocházejí již ze starověké Mezopotámie a Egypta z 2. tisíciletí př. n. l.. Velmi rozšířený byl v jihozápadní a jižní Asii, některých oblastech Afriky, ve středověku a raném novověku také na Balkáně a ve východní části Evropy. V současnosti není užíván žádným státem jako legální forma trestu smrti

Asie a Afrika[editovat | editovat zdroj]

  • Nejstarší doklady o tomto způsobu popravy najdeme v Chammurapiho zákoníku, který jej ukládá jako trest ženám za vraždu vlastního manžela. Velkého rozšíření dosáhlo narážení na kůl ve starověké Asýrii, zejména v období Novoasyrské říše takto byli hromadně popravováni povstalci a obyvatelé dobytých měst, která se odmítla vzdát asyrské armádě, například v roce 701 takto skončilo několik tisíc obyvatel judského města Lachiše. Stejně trestali své odpůrce králové Aššurnasirpal II., Sargon II. nebo Aššurbanipal. V menší míře se tento trest uplatňoval např. ve starověkém Egyptě, říši Chetitů, v království Mitanni a v Perské říši, kde např. král Dareios I. nechal roku 522 nabodat na kůly 50 vůdců povstání v Babylónii a jistého Faortese, který proti němu povstal v Médii.
  • Později ve středověku byl tento způsob popravy velmi rozšířený v muslimských státech, jako byl arabský chalífát, Osmanská říše či sáfíjovská Persie, zejména pro pachatele vážných zločinů, jako byla vzpoura, vražda panovníka nebo jiného vysoce postaveného člověka či zrada. Ještě roku 1800 byl takto v Egyptě popraven atentátník, který zastřelil francouzského generála Klébera. Osmané se tímto způsobem zbavovali nepřátelských zajatců, například po bitvě u Plášťovců mezi císařskými a tureckými vojsky v roce 1554 byl Turky naražen na kůl císařský velitel Erasmus von Teufel, roku 1689 byl ve Skopji Turky naražen na kůl vůdce bulharského povstání Petar Karpoš (též Carpoš), v letech 1812-1814 tento osud postihl několik vůdců srbských povstání a v letech 1821-1827 zajaté řecké bojovníky během řecká války za nezávislost.
  • V Indii byl tento trest používán od starověké říše Maurjů až do 19. století, zejména pro povstalce a královrahy. V polovině 7. století dal král Nedumaran z dynastie Pándjů, poté co konvertoval od džinismu k hinduismu, ve městě Madurai v jižní Indii hromadně narážet na kůly džinisty.
  • Vládce jihoafrických Zulů Šaka tímto způsobem v 19. stol. usmrcoval své oponenty, zběhlé vojáky a lidi obviněné z používání magie. Zulové odsouzencům zarazili do konečníku kus špičatého dřeva a ještě živé je pohodili v buši napospas hyenám a supům.

Evropa[editovat | editovat zdroj]

Z evropských zemí se narážení nejvíce používalo v průběhu středověku a raného novověku v Rusku, Polsku, Uhrách a na Balkáně. Patrně se sem rozšířilo druhotně z Asie s nájezdy Mongolů, Tatarů a Turků. V Rusku bylo narážení na kůl legální formou trestu smrti za vlády cara Ivana Hrozného, který tak trestal především své politické odpůrce, včetně vysoké šlechty. Dal takto zabít např. knížata Michala Čerkasského (1571) a Borise Tulupova (1575). Ještě car Petr I. Veliký takto dal v roce 1718 popravit Stěpana Glebova, milence své bývalé manželky Jevdokije.

V dnešním Rumunsku byla tato forma trestu smrti velmi rozšířena v 15. století za vlády knížete Vlada Draculy, který proto získal přízvisko Țepeș, což rumunsky znamená Napichovač. Podobně jako Ivan Hrozný také on používal tento trest jako nástroj politického teroru proti vlastní šlechtě (bojarům), a zejména k proti Osmanům. Vlad Dracula dával masově narážet na kůly zajaté osmanské vojáky, ale také civilisty. Také Uhry a Polsko tento trest používaly po většinu středověku a raného novověku hlavně pro zrádce, povstalce a dezertéry.

V západní, střední a severní Evropě bylo narážení na kůl užíváno je vzácně a naráželo na odpor. Platí to pro Anglii, kde během válek růží tímto způsobem trestal své nepřátele stoupenec krále Eduarda IV. John Tiptoft, hrabě z Worcesteru. Před rokem 1460 podnikl pouť do Svaté země, pobýval ve Valašsku a v Itálii, kde se s touto formou popravy seznámil. Po bitvě u Empinghamu v roce 1470 dal nabodat na kůl zajaté rytíře, kteří bojovali na straně Lancasterů. Když byl následujícího roku zajat Lancastery a odsouzen Jindřichem VI. k smrti, bylo mu kladeno za vinu i zabíjení zajatců tímto "nezvyklým a odporným" způsobem. Podobně tomu bylo ve Švédsku, kde se trest užíval za bojů s Dány o provincii Skåneland a ostrov Bornholm v polovině 17. století. Švédové ho přejali z Polska, kde v téže době válčil švédský král Karel X. Gustav. V 16. století tento trest používali i španělští conquistadoři při trestání vzbouřených Indiánů, jako byl Caupolícán, náčelník Mapučů, popravený roku 1558. Ve střední Evropě se narážení na kůl používalo zřídka, roku 1581 byl v Neustadtu v Rýnské Falci nabodnut na kůl a pálen žhavými kleštěmi jakýsi Simeon Fleischer, který údajně zavraždil 19 žen. Dalším známým případem byl Paulus Gämperl, odsouzený roku 1600 v Mnichově za čarodějnictví, kat ho nejprve narazil na kůl, a poté kolem něj navršil hranici, jíž zapálil. Podobné popravy se v 16. a 17. století vzácně prováděly i ve Švýcarsku. S odporem se narážení na kůl setkalo i v českých zemích, kde se ho pokoušel pod uherským a polským vlivem zavést král Vladislav II. Jagellonský. Například v roce 1517 byli lámáni kolem a naraženi na kůl druhové loupeživého rytíře Jindřicha Bohnického, který vyhlásil nepřátelství Starému Městu pražskému. Podle letopisce jeden z odsouzenců naražený na kůl „prosil kata, aby ho zabil, pak se snažil kývat kůlem, aby se s ním vyvrátil a spadl, že by tak snad rychleji umřel“.[1] Roku 1570 byl v Ivančicích nabodnut na kůl loupežník Paul Wasansky (Pavel Vašanský), což je poslední známý případ tohoto způsobu popravy v českých zemích.

20. století[editovat | editovat zdroj]

Narážení na kůl bylo naposledy masivně používáno osmanskými vojáky za arménské genocidy na počátku 20. století. Jugoslávští partyzáni za II. světové války údajně naráželi na kůly zajaté ustašovce. Podle maďarského historika Tibora Cserese byl ještě roku 1946 tímto způsobem v Novém Sadu popraven maďarský válečný zločinec generál Ferenc Szombathelyi, což by byl poslední známý případ popravy naražením na kůl v Evropě, ovšem srbské zdroje uvádějí, že Szombathelyi byl zastřelen popravčí četou.[2] Podle neověřených zpráv za 2. světové války Japonci v Jihovýchodní Asii naráželi na bambusové kůly britské a americké zajatce i vzbouřené místní obyvatele. Také vietnamští vojáci se prý takto příležitostně zbavovali zajatých Francouzů během Indočínské války, a později amerických vojáků za války ve Vietnamu, důkazy o tom však chybějí. Během tzv. špinavé války v Argentině byli tímto způsobem vojenskou juntou prezidenta Videly likvidováni lidé podezřelí ze sympatií k levicovým teroristům, jednou z obětí byl i šestnáctiletý student Floreal Edgardo Avellaneda, zavražděný v květnu 1976.

Osoby popravené naražením na kůl (výběr)[editovat | editovat zdroj]

Fikce[editovat | editovat zdroj]

Henryk Sienkiewicz v románu Ohněm a mečem líčí, jak polští vojáci v 17. století narazili na kůl zajatého kozáka Doňce. V jeho dalším románu Pan Wolodyjowski i v jeho zfilmované verzi je naražením na kůl potrestán zrádný Azja, syn Tuhaj Bejův.

V různých hororech je probodení kůlem prostředkem k ničení upírů.

Podivná vražda naražením na kůl hraje důležitou roli v českém detektivním seriálu Labyrint.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Lotrasové, chmatáci a další darebáci (2009), Pavel Toufar, s. 169., ISBN 978-80-243-3664-0
  2. Fórumkereső - Hideg napok... - A PoliDili - Politika, közélet - Index, forumkereso.hu [dostęp 2019-12-09]