Lafferova křivka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Lafferova křivka

Lafferova křivka, pojmenovaná po americkém ekonomovi Arthuru Lafferovi, zobrazuje hypotetickou závislost celkové sumy vybraných daní na míře zdanění.

Dle Lafferovy křivky platí, že v obou extrémech je daňový výnos nulový - při 0% zdanění je efekt zřejmý, u 100% sazby zase poplatníci hypoteticky raději nic nevydělávají, případně se povinnosti platit daně nějakým způsobem vyhnou. Dle Lafferovy křivky někde mezi těmito dvěma body existuje taková míra zdanění, která generuje maximální výnosy. Zvyšování daňové sazby nad tuto hranici se dle ní již projeví negativně.

Zkušenosti s Lafferovou křivkou v USA[editovat | editovat zdroj]

Americký prezident Coolidge snížil v průběhu let 1921-25 sazbu z osobních příjmů z válečné úrovně 73 % na 25 %. Coolidge očekával, že tento krok „ve skutečnosti poskytne vládě více příjmů“.[zdroj?] Inkaso příslušné daně skutečně vzrostlo, během let 1923-28 zhruba dvojnásobně[zdroj?] při minimální inflaci. Podíl daní zaplacených bohatými (tehdejší definice bohatého člověka byla dána příjmem nejméně 50 000 dolarů ročně[zdroj?]) vzrostl na 78%[zdroj?] ve srovnání s 44 %[zdroj?] v roce 1921, kdy mezní sazba daně činila 73 %.

V roce 1962 došlo ke snížení horní sazby daně z příjmu prezidentem Kennedym. JFK mezní sazbu snížil z 91 % na 70 %. Distribuce daňového inkasa se rovněž změnila, podíl vyšších příjmových skupin vzrostl.[zdroj?]

Během let 1963-68 daňové inkaso v absolutních číslech vzrostlo zhruba o 50 %. Jakožto procento HDP se nicméně rozpočtové příjmy snížily z 17,2% na 17% HDP.[1]

Na Kennedyho navázal Ronald Reagan, který v roce 1981 prosadil plošné snížení sazeb daní z příjmů až na 28 %. Mezi lety 1981 a 1989 se objem rozpočtových příjmů jakožto procenta HDP snížil z 19,1% na 17,8% HDP. [1]

Zvýšení schodku federálního rozpočtu za Reagana bylo částečně způsobeno explozí státních výdajů, výraznou roli hrál také pokles daňových příjmů státního rozpočtu ze zákonů nejvíce snižujících daně.[1]

Ruská zkušenost s Lafferovou křivkou[editovat | editovat zdroj]

Také v Rusku byl zaznamenán podobný efekt: po razantním snížení daní z příjmů fyzických osob v roce 2001 vzrostl objem daňového inkasa. Dle některých názorů postkomunistický daňový systém používaný do té doby v Rusku byl charakterizován vysokými sazbami a značnou složitostí. Příležitosti pro daňové úniky byly značné. V důsledku této situace vláda trpěla nedostatkem příjmů.

Lze ovšem argumentovat, že zvýšení daňového inkasa bylo důsledkem ekonomického rozvoje a celkového zlepšení fungování státních institucí, ke kterému začalo docházet v tomto období.

Dle názoru Mezinárodního měnového fondu nízké daňové inkaso bylo příčinou finanční nestability země. Doporučil zavedení nových daní a posílení finančních úřadů, což mohlo vést ke zrychlenému odtoku kapitálu ze země. Daňové inkaso Ruské federace pokleslo z úrovně 11,1 % HDP v roce 1995 na 8,6 % HDP v roce 1998.

Po finanční krizi doprovázené částečnou platební neschopností státu si Rusové došlo k zavedení rovné daňové sazby ve výši 13 %. Relativní objem vybraných daní se zvýšil na 16,1% HDP v roce 2001.

Studie Mezinárodního měnového fondu[2] rozebírá příčiny ruského úspěchu. Konstatuje, že vliv povzbuzení ekonomiky nízkými daněmi není v krátkém období prokazatelný, avšak zlepšení daňové disciplíny bylo prokázáno mimo veškeré pochybnosti. V roce před zavedením rovné daně (kdy platily tři sazby ve výši 12, 20 a 30 procent) Rusové přiznali jen 52% svých příjmů. Po zavedení rovné daně to bylo již nejméně 68 %. Ruské daňové inkaso vzrostlo, protože administrativa se zjednodušila a motivace k únikům se snížila. Tato motivace se ale snížila i díky velmi ostré politice státu proti daňovým únikům a soudním monstrprocesům s údajnými neplatiči daní, jako byl i případ Chodorkovskij.

Lafferova křivka v české ekonomice[editovat | editovat zdroj]

Efekt Lafferovy křivky je podle některých[zdroj?] velmi zřetelný i v české ekonomice u daní z příjmů fyzických i právnických osob. V roce 1999 činila sazba daně z příjmu právnických osob 35 %. Podíl inkasa této daně na hrubém domácím produktu činil 2,47 %.

Od té doby se daňová sazba postupně snižovala až na 24 % v roce 2004 a 21 % v roce 2008. Objem daní vybraných z příjmů právnických osob se od roku 1999 dosti podstatně zvýšil, a to při postupném snižování daňové sazby. V roce 2006 dosáhl podíl této daně na hrubém domácím produktu hodnoty 2,96 %: o pětinu více než v roce 1999. Kdyby se neprojevil efekt Lafferovy křivky, muselo by daňové inkaso nutně poklesnout jako procento z HDP.

Lafferova křivka se projevila již dříve také u daně z příjmů fyzických osob. V roce 1993 činila mezní sazba této daně 47 %, přičemž inkaso této daně představovalo 2,7 % HDP. V roce 2002 odvedly fyzické osoby na daních z příjmu 5,1 % HDP, a to při mezní sazbě 32 %.

Všechny tyto výsledky ale zdaleka nelze připsat pouze vlivu Lafferovy křivky, protože docházelo i k mnoha administrativním změnám, účinnější práci daňových úřadů, postupnému doladění a zpřísnění zákonů atd. Zároveň pokračoval rychlý hospodářský růst, rostl počet firem odvádějících daně, klesala nezaměstnanost a rostly průměrné mzdy.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Tax Policy Center: http://www.taxpolicycenter.org/taxfacts/displayafact.cfm?Docid=200
  2. Anna Ivanova, Michael Keen, Alexander Klemm: The Russian Flat Tax Reform. IMF Working Paper Nr. 6 (2005)

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • KLÍMA, Jan. Makroekonomie. 1. vyd. Brno : B.I.B.S., 2006. 141 s. ISBN 80-86851-27-3. Kapitola Ekonomie strany nabídky a fiskální politika, s. 125-127.  

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]