Lafferova křivka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Lafferova křivka

Lafferova křivka, pojmenovaná po americkém ekonomovi Arthuru Lafferovi, zobrazuje hypotetickou závislost celkové sumy vybraných daní na míře zdanění.

Dle Lafferovy křivky platí, že v obou extrémech je daňový výnos nulový - při 0% zdanění je efekt zřejmý, u 100% sazby zase poplatníci hypoteticky raději nic nevydělávají, případně se povinnosti platit daně nějakým způsobem vyhnou. Dle Lafferovy křivky někde mezi těmito dvěma body existuje taková míra zdanění, která generuje maximální výnosy. Zvyšování daňové sazby nad tuto hranici se dle ní již projeví negativně.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Původ[editovat | editovat zdroj]

Termín "Lafferova křivka" údajně poprvé použil Jude Wanniski (reportér the Wall Streat Journal) v roce 1974 po večeři v Two Continents Restaurant v the Washington Hotel, kde se setkal s Arthurem Lafferem, Dickem Cheneyem, Donaldem Rumsfeldem a s jeho zástupkyní tiskového mluvčího Grace-Marie Arnettovou.[1] Na tomto setkání se Laffer vyjádřil proti zvyšování daní, které prováděl prezident Gerald Ford a údajně načrtl křivku na ubrousek ke znázornění tohoto konceptu. Laffer tvrdí, že nemá žádnou vzpomínku na tento ubrousek, ale říká, že "Používal jsem takzvanou Lafferovu křivku při učeních svých studentů".[1]

Sám Laffer netvrdí, že vymyslel tento koncept, to připisuje tuniskému učenci Ibn Khaldunovi a jeho knize Mugaddimah, kterou vydal ve 14. století.[1][2] V poslední době se autorství přisuzuje John Maynardovi Keynesovi.

Případy v minulosti[editovat | editovat zdroj]

Existují i jiné historické precedenty než ty citované přímo Lafferem. Například v roce 1924 ministr financí Andrew Mellon řekl: "Zdá se, že je pro některé obtížné pochopit, že vysoká míra zdanění nemusí nutně znamenat velké příjmy pro vládu, a že další příjmy mohou být často získány jen pomocí nižších sazeb". On tvrdil, že "73 % z ničeho je nic". Právě proto se snažil o snížení horní sazby daně z příjmu ze 73 % na 24 % (stejně jako daňové úlevy pro nižší třídu). Nutno ovšem dodat, že Mellon byl v polovině 20. let jedním z nejbohatších lidí ve Spojených státech amerických, třetí největší plátce daní po Johnu D. Rockefellerovi a Henry Fordovi.[3] V období, kdy působil jako ministr financí USA jeho bohatství dosáhlo maxima přibližně okolo hodnoty 300 - 400 milionů dolarů. Celkové příjmy z daně z příjmu fyzických osob vzrostly z 719 milionů dolarů v roce 1921 na více než jednu miliardu v roce 1929. Průměrný nárůst byl o 4,2 % ročně po období 8 let, což příznivci snižování daní připisují právě nízkým daňovým sazbám.[4]

Podobné argumenty jako tyto obhajuje rovněž Ali ibn Abi Talib, čtvrtý chalífa, v dopise adresovaném guvernérovi Egypta Maliku al-Ashtarovi. Důvody, které v dopise uvádí, a to, že snížení daní zvyšuje jak státní příjmy, tak životní úroveň občanů jsou podobné těm, které citoval prezident Ronald Reagan v roce 1980. David Hume vyjádřil v roce 1756 podobné názory v eseji Daně stejně jako jeho kolega, skotský ekonom Adam Smith o 20 let později.[5]

Demokratická strana v USA vyšla s argumentem nízkých daní v 80. letech 19. století a jako důkaz uváděla vysoký příjem z dovozních cel během Občanské války (1861-1865), který vedl k přebytkům v rozpočtu. Naproti tomu Republikánská strana, působící v prokekcionistickém průmyslovém severovýchodu, tvrdila, že snížení sazeb by vedlo k poklesu příjmů. Demokratická strana, působící na zemědělském jihu, oponovala, že snížení cel by mohlo vést k vyšším příjmům při současném zvýšení počtu zdanitelných položek.

Zkušenosti s Lafferovou křivkou v USA[editovat | editovat zdroj]

Americký prezident Coolidge snížil v průběhu let 1921-25 sazbu z osobních příjmů z válečné úrovně 73 % na 25 %. Coolidge očekával, že tento krok „ve skutečnosti poskytne vládě více příjmů“.[zdroj?] Inkaso příslušné daně skutečně vzrostlo, během let 1923-28 zhruba dvojnásobně[zdroj?] při minimální inflaci. Podíl daní zaplacených bohatými (tehdejší definice bohatého člověka byla dána příjmem nejméně 50 000 dolarů ročně[zdroj?]) vzrostl na 78%[zdroj?] ve srovnání s 44 %[zdroj?] v roce 1921, kdy mezní sazba daně činila 73 %.

V roce 1962 došlo ke snížení horní sazby daně z příjmu prezidentem Kennedym. JFK mezní sazbu snížil z 91 % na 70 %. Distribuce daňového inkasa se rovněž změnila, podíl vyšších příjmových skupin vzrostl.[zdroj?]

Během let 1963-68 daňové inkaso v absolutních číslech vzrostlo zhruba o 50 %. Jakožto procento HDP se nicméně rozpočtové příjmy snížily z 17,2% na 17% HDP.[6]

Na Kennedyho navázal Ronald Reagan, který v roce 1981 prosadil plošné snížení sazeb daní z příjmů až na 28 %. Mezi lety 1981 a 1989 se objem rozpočtových příjmů jakožto procenta HDP snížil z 19,1% na 17,8% HDP. [6]

Zvýšení schodku federálního rozpočtu za Reagana bylo částečně způsobeno explozí státních výdajů, výraznou roli hrál také pokles daňových příjmů státního rozpočtu ze zákonů nejvíce snižujících daně.[1]

Ruská zkušenost s Lafferovou křivkou[editovat | editovat zdroj]

Také v Rusku byl zaznamenán podobný efekt: po razantním snížení daní z příjmů fyzických osob v roce 2001 vzrostl objem daňového inkasa. Dle určitých názorů byl postkomunistický daňový systém charakterizován vysokými sazbami a značnou složitostí. Objevovali se zde příležitosti pro daňové úniky. Z tohoto důvodu vláda trpěla nedostatkem příjmů. [2] Lafferova křivka nemá předpovídací schopnost, zachycuje mnoho hodnot, které jsou založeny na mixu mnoha různorodých historických proměnných, a proto je označována za pedagogický model a nemůžeme ho plně označovat za nástroj pro daňovou politiku. [7]

Dle názoru Mezinárodního měnového fondu nízké daňové inkaso bylo příčinou finanční nestability země. Doporučil zavedení nových daní a posílení finančních úřadů, což mohlo vést ke zrychlenému odtoku kapitálu ze země. Daňové inkaso Ruské federace pokleslo z úrovně 11,1 % HDP v roce 1995 na 8,6 % HDP v roce 1998. [3]

Po finanční krizi doprovázené částečnou platební neschopností státu, vláda přistoupila k zavedení rovné daňové sazby ve výši 13 %. Relativní objem vybraných daní se zvýšil na 16,1% HDP v roce 2001.[8]

Studie Mezinárodního měnového fondu[9] rozebírá příčiny ruského úspěchu. Mezinárodní měnový fond konstatoval, že vliv povzbuzení ekonomiky nízkými daněmi není prokazatelný v tak krátkém období, avšak bylo prokázáno určité zlepšení ve výběru daní. Před zavedením rovné daně (kdy platily tři sazby ve výši 12, 20 a 30 procent) Rusové přiznali pouze 52% svých příjmů. Po zavedení rovné daně došlo ke zlepšení situace a Rusové přiznali více jak 68 % příjmů. Ruské daňové inkaso vzrostlo, protože se zjednodušila administrativa a snížila se motivace k daňovým únikům. Tato motivace se snížila i díky velmi ostré politice státu proti daňovým únikům a soudním procesům s údajnými "neplatiči daní"[10], jako byl případ podnikatele Chodorkovskij.[4]

Lafferova křivka v české ekonomice[editovat | editovat zdroj]

Efekt Lafferovy křivky je podle některých[zdroj?] velmi zřetelný i v české ekonomice u daní z příjmů fyzických i právnických osob. V roce 1999 činila sazba daně z příjmu právnických osob 35 %. Podíl inkasa této daně na hrubém domácím produktu činil 2,47 %.

Od té doby se daňová sazba postupně snižovala až na 24 % v roce 2004 a 21 % v roce 2008. Objem daní vybraných z příjmů právnických osob se od roku 1999 dosti podstatně zvýšil, a to při postupném snižování daňové sazby. V roce 2006 dosáhl podíl této daně na hrubém domácím produktu hodnoty 2,96 %: o pětinu více než v roce 1999. Kdyby se neprojevil efekt Lafferovy křivky, muselo by daňové inkaso nutně poklesnout jako procento z HDP.

Lafferova křivka se projevila již dříve také u daně z příjmů fyzických osob. V roce 1993 činila mezní sazba této daně 47 %, přičemž inkaso této daně představovalo 2,7 % HDP. V roce 2002 odvedly fyzické osoby na daních z příjmu 5,1 % HDP, a to při mezní sazbě 32 %.

Všechny tyto výsledky ale zdaleka nelze připsat pouze vlivu Lafferovy křivky, protože docházelo i k mnoha administrativním změnám, účinnější práci daňových úřadů, postupnému doladění a zpřísnění zákonů atd. Zároveň pokračoval rychlý hospodářský růst, rostl počet firem odvádějících daně, klesala nezaměstnanost a rostly průměrné mzdy.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c The Laffer Curve: Past, Present, and Future. The Heritage Foundation. . Dostupné online [cit. 2016-10-23]. (en-US) 
 2. BREDERODE, Robert F. van. Systems of general sales taxation : theory, policy and practice.. Austin [Tex.] : Wolters Kluwer Law & Business., 2009. 117 s. ISBN 9041128328..  
 3. CANNADINE, David. Mellon: An American Life. New York : A.A. Knopf, 2006. 349 s. ISBN 0-679-45032-7. S. 48-49, 165.  
 4. FOLSOM JR., BURTON W.. "The Myth of the Robber Barons". [s.l.] : Young America's Foundation, 2007. S. 103.  
 5. WANNISKI, Jude. "Taxes, Revenues and the 'Laffer Curve'". [s.l.] : The Public Interest, 1978.  
 6. a b Tax Policy Center: http://www.taxpolicycenter.org/taxfacts/displayafact.cfm?Docid=200
 7. HTTP://WWW.FINANCE-MANAGEMENT.CZ, Ing. Vladimír Jech, MBA, FRM,. Lafferova křivka. www.finance-management.cz [online].  [cit. 2016-10-19]. Dostupné online.  
 8. Daně v Rusku – FinExpert.cz. FinExpert.E15.cz. . Dostupné online [cit. 2016-10-19].  
 9. Anna Ivanova, Michael Keen, Alexander Klemm: The Russian Flat Tax Reform. IMF Working Paper Nr. 6 (2005)
 10. Daňový únik. [s.l.] : [s.n.]. Dostupné online. (česky) Page Version ID: 13543586. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • KLÍMA, Jan. Makroekonomie. 1. vyd. Brno : B.I.B.S., 2006. 141 s. ISBN 80-86851-27-3. Kapitola Ekonomie strany nabídky a fiskální politika, s. 125-127.  

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]