Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
Library of Palacký University in Olomouc
Olomouc, Tereziánská zbrojnice, nádvoří (3).jpg
StátČeskoČesko Česko
PolohaOlomouc, Česko
Souřadnice
Typakademická knihovna
Založena1991
Počet poboček8 poboček
Knihovní fond
Velikost fondu702 910 (rok 2016)[1]
Přístupnost pro uživatele
Registrovaní uživatelé26 281 (data z r. 2016)
Další informace
ŘeditelMgr. Helena Sedláčková
Webové stránkyhttps://www.knihovna.upol.cz
Telefon585 631 702
SiglaOLD012
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci (KUP) je akademická knihovna. Slouží studentům, akademickým pracovníkům i široké veřejnosti. Tematicky je fond knihovny zaměřen na obory, které se studují na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP).

Hlavním mottem KUP je výrok Jana Amose Komenského „Ze zbrojnic udělejte biblioték“.[2][3] Inspirací mu byla vojenská minulost tereziánské zbrojnice, ve které se nachází Ústředí KUP a největší výpůjční oddělení – pobočka Zbrojnice.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Knihovna olomoucké univerzity[editovat | editovat zdroj]

Počátek knihovny olomoucké univerzity souvisí se vznikem jezuitské koleje v Olomouci v roce 1566, která se v roce 1573 se stala akademií rovnocennou západoevropským univerzitám té doby.[4] Zpočátku byla budována především knižními fundacemi a dary kanovníků, olomouckých biskupů, prelátů a zemských úředníků.[5]

Knihovna přešla po zrušení Tovaryšstva Ježíšova v roce 1773 do správy státu a roku 1775 byla prohlášena veřejnou Univerzitní knihovnou. Následkem zrušení olomoucké univerzity v roce 1860 se knihovna osamostatnila.[6]

Knihovny na Univerzitě Palackého v letech 1946–1989[editovat | editovat zdroj]

Olomoucká univerzita byla obnovena zákonem č. 36/1946 Sb.[7] pod názvem Univerzita Palackého v Olomouci.[8] Původní univerzitní knihovna se stala samostatným subjektem s názvem Univerzitní knihovna[9] – současná Vědecká knihovna v Olomouci.[10] Na UP také začaly postupně vznikat odborné knihovny na fakultách a katedrách.

Ústřední knihovna Lékařské fakulty (LF) zahájila svůj provoz již v roce 1946 na Lidické třídě 8.[11] Zakrátko se stala druhou největší lékařskou knihovnou v Československu.[12] V roce 1947 se přestěhovala na Fierlingerovu třídu 10 a od roku 1962 sídlila v nové budově Teoretických ústavů v areálu Fakultní nemocnice.[13]

Na Filozofické fakultě (FF) byly v letech 1947–1948 zakládány ústavy, které si budovaly vlastní specializované knihovny. Největší knihovnu měl Ústav pro slovanskou filologii na Křížkovského 10.[14] V roce 1959 vzniklo Knihovní středisko FF ve Wurmově 7, které bylo roku 1981 nahrazeno Ústřední knihovnou FF se studovnou na Křížkovského 10.[15]

V roce 1959 vznikla Ústřední knihovna Pedagogického institutu v Olomouci. Po zániku institutu se v rámci UP v roce 1964 konstituovala Pedagogická fakulta (PdF) a s ní i Ústřední knihovna PdF na Purkrabské 2.[16]

Knihovní středisko Přírodovědecké fakulty (PřF) vzniklo po zrušení vysoké školy pedagogické v roce 1959. Knihovny přírodovědných oborů byly budovány při pracovištích tzv. biennia přírodních věd, spojeného s PdF. Středisko bylo v roce 1967 nahrazeno Ústřední knihovnou PřF, která sídlila na Gottwaldově 15.[17]

Knihovna Ústavu marxismu-leninismu na Křížkovského 12 byla založena v roce 1970. Neměla samostatnou studovnu a studijní literatura byla v případě potřeby zařazována do studoven jednotlivých fakult.[18]

Knihovna Univerzity Palackého po roce 1989[editovat | editovat zdroj]

Budova bývalé tereziánské zbrojnice v roce 1991.
Rektor Lubomír Dvořák a profesor Josef Jařab při slavnostním otevření Informačního centra UP.

V roce 1991 získala UP budovu bývalé dělostřelecké tereziánské zbrojnice (čp. 842) na Biskupské náměstí 1.[19] Objekt musel být rekonstruován a počítalo se s ním pro Informační centrum (IC) UP, ustanovené v roce 1991. Toto univerzitní zařízení zahrnovalo Knihovnu, Centrum výpočetní techniky, Audiovizuální centrum a Vydavatelství.[20] Ředitelem IC UP se stal PhDr. Rostislav Hladký.[21]

Univerzitě velmi chyběla centrální knihovna, neboť v roce 1991 vzniklá Knihovna Univerzity Palackého byla tvořena pouze informačními středisky (IS) na fakultách. V roce 1996 to byly IS Cyrilometodějské teologické fakulty (CMTF), IS Fakulty tělesné kultury (FTK),[22] IS Filozofické fakulty (FF), IS Lékařské fakulty (LF), IS PdF a IS PřF.[23] IS Právnické fakulty (PF) vzniklo v roce 1991 v rámci obnovené Právnické fakulty. Bez centralizace byly služby knihovny roztříštěné a nekonzistentní, knihovnické práce byly vykonávány multiplikovaně. Proto byla na začátku roku 1997 v částečně zrekonstruované budově bývalé tereziánské zbrojnice uvedena do provozu nová Ústřední knihovna.

Zrušena byla IS na FF a PdF a jejich fond byl umístěn do Ústřední knihovny UP. Uvnitř KUP došlo k velkým přesunům pracovníků[24] a knihovna získala vlastní vedení. Ředitelkou se stala RNDr. Danuše Lošťáková.[25] Ve stejném roce byl implementován automatizovaný knihovní systém TINLIB a v listopadu zahájena elektronická výpůjčka knih.[26][27] V roce 1999 byla dokončena rekonstrukce tereziánské zbrojnice a v říjnu téhož roku došlo k slavnostnímu otevření Informačního centra Univerzity Palackého.[28]

IS LF vystoupilo v roce 1998 ze svazku KUP a stalo se součástí Informačního centra LF.[29] Knihovna matematických oborů v Olomouci-Hejčíně byla zprovozněna na počátku roku 1998 jako součást IS PřF[30], které se v roce 1999 přestěhovalo do nových prostor na tř. Svobody 26.[31]

IS PF bylo po rozsáhlé rekonstrukci znovuotevřeno v roce 1999 na třídě 17. listopadu 6.[32][33]

Studovna ve Zbrojnici.
Knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

V rámci nově přijaté Státní informační politiky ve vzdělávání byl od roku 2000 kladen velký důraz na využívání elektronických informačních zdrojů a KUP získala řadu významných databází.[34]

Součástí IS PF se v roce 2001 stalo Evropské dokumentační středisko.[35] V roce 2002 bylo do KUP začleněno Britské centrum (BC), které vzniklo v roce 1991 a sídlilo na Křížkovského 14.[36] IS FTK se přestěhovalo do nové dostavby na budově děkanátu FTK na třídě Míru 117.[37]

KUP byla podle nového knihovního zákona[38] v roce 2002 zaregistrována na Ministerstvu kultury České republiky jako specializovaná knihovna. Stala se rovněž součástí Asociace knihoven vysokých škol.[39] V letech 2004 a 2005 obdržela KUP knihy z pozůstalosti Pavla Tigrida.[40][41]

Po osmi letech se Informační centrum LF v roce 2006 stalo opět součástí KUP pod názvem IS LF.[42] Téhož roku vznikla v areálu Biocentra PřF UP v Holici Knihovna biologických oborů, a to spojením knihoven katedry botaniky a katedry biochemie.[43] Následně byla tato pobočka IS PřF v roce 2008 přestěhována do nových prostor v rámci areálu Šlechtitelů 27.[44]

K významné změně došlo v roce 2007. Zaniklo IC UP a KUP se osamostatnila.[45] Zároveň se změnily názvy informačních středisek fakult na oborové knihovny[46] a došlo k přestěhování Oborové knihovny CMTF na Univerzitní 22.[47] Závěr desetiletí se nesl ve znamení elektronických služeb. V roce 2008 byl implementován nový knihovnický systém (Advanced Rapid Library - ARL - od firmy Cosmotron)[48] a v knihovně na Zbrojnici bylo zavedeno bezdrátové internetové připojení.[49]

Oborová knihovna PřF byla v roce 2009 přestěhována do novostavby na třídu 17. listopadu 12.[50] Ve stejném roce byla KUP rozšířena o Oborovou knihovnu Fakulty zdravotnických věd (FZV).[51]

Po roce 2010 si KUP založila profil na Facebooku a začala komunikovat se svými čtenáři také v prostředí sociálních sítí. V roce 2016 přibyl Instagram.

Knihovna Lékařské fakulty Univerzity Palackého

Britské centrum (BC) se v roce 2011 přestěhovalo do nových prostor na Křížkovského 8.[52] Ke stěhování došlo kromě toho u Oborové knihovny Lékařské fakulty, která se v roce 2013 přesunula na nové Teoretické ústavy na ulici Hněvotínská 3.[53]

Studovna na Pedagogické fakultě byla během rekonstrukce v roce 2012 zrušena. Fond byl následně přemístěn do Ústřední knihovny Univerzity Palackého.[54]

Roku 2013 došlo v Ústřední knihovně Univerzity Palackého k slavnostnímu otevření noční studovny.[55][56] V roce 2014 se ředitelkou Knihovny Univerzity Palackého stala Mgr. Helena Sedláčková.[57] Ve stejném roce začala Knihovna Univerzity Palackého poskytovat výpůjční služby rovněž absolventům Univerzity Palackého v rámci programu Absolvent.[58] Roku 2014 došlo také k implementaci open source systému VuFind, který umožnil budování souborného katalogu Knihovny Univerzity Palackého, Rakouské knihovny a Vlastivědného muzea.[59] Posléze se k tomuto systému připojila Arcibiskupská knihovna Olomouc.[60][61]

Na začátku roku 2015 se přesunula Oborová knihovna Fakulty zdravotnických věd do dostavby Teoretických ústavů, konkrétně do časopisecké studovny Oborové knihovny Lékařské fakulty.[62] Téhož roku Knihovna Univerzity Palackého začala zajišťovat provoz Richterovy knihovny.[63]

Struktura[editovat | editovat zdroj]

Budova bývalé tereziánské zbrojnice, kde sídlí Knihovna Univerzity Palackého.
Knihovna Cyrilometodějské teologické fakulty.

Ústředí[editovat | editovat zdroj]

Ústředí Knihovny Univerzity Palackého zastřešuje její odborné činnosti těmito odděleními:

Pobočky[editovat | editovat zdroj]

Pobočky Knihovny Univerzity Palackého jsou následující:

Služby[editovat | editovat zdroj]

Aktivity[editovat | editovat zdroj]

Japonský literární večer ve Zbrojnici v březnu 2016.

Projekty a konference[editovat | editovat zdroj]

V letech 2001,[64] 2003,[65] 2005,[66] 2007[67] a 2009[68] uspořádala Knihovna Univerzity Palackého konferenci Knihovna a architektura.[69]

Po roce 2000 se Knihovna Univerzity Palackého zapojila do několika významných projektů, které umožnily přístup do řady elektronických informačních zdrojů.

V letech 2004–2008 to byl program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Informační infrastruktura výzkumu“.[70] V roce 2009 byl vyhlášen program MŠMT „Informační zdroje pro výzkum“ (INFOZ) na léta 2009–2011 a Knihovna Univerzity Palackého se stala centrálním pracovištěm pro koordinaci přístupu k celostátním projektům na elektronické informační zdroje.[71]

V letech 2012–2014 se Knihovna Univerzity Palackého zapojila do projektů POMEZÍ, Inteftek a došlo také k vybudování portálu EIZ. V roce 2013 se Knihovna Univerzity Palackého stala řešitelským pracovištěm projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace „NATURA: vědecké informační zdroje přírodních věd“.[72]

V průběhu roku 2015 byly řešeny projekty z programu MŠMT „Informace – základ výzkumu“[73] (program LR), jehož cílem je podporovat vývoj, experimentální vývoj a inovace v letech 2013–2017.[74] Knihovna Univerzity Palackého se zapojila také do projektu Chinet a v roce 2016 do Programu na podporu terciárního vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji.

Kulturní aktivity[editovat | editovat zdroj]

Pro své uživatele Knihovna Univerzity Palackého organizuje řadu kulturních akcí: výstavy (mimo jiné Jindřich Štreit), večerní čtení, noci v knihovně,[75] večery deskových her, besedy a přednášky významných osobností (mimo jiné Martin Hilský, Pavel Čech, Michal Sýkora). Od roku 2008 se Knihovna Univerzity Palackého pravidelně účastní Dnů evropského dědictví a od roku 2015 Olomoucké muzejní noci.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva KUP 2015. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2015. 41 s. Dostupné online. (čeština) 
 2. FIALA, Jiří. Ze zbrojnic udělejte biblioték. Žurnál Univerzity Palackého. Blog [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 10. září 2013 8:48 [cit. 2017-01-02]. Dostupné online. 
 3. KOMENSKÝ, Jan Amos. Clamores Eliae = Křiky Eliášovy: (výbor). Praha: Primus, 1992. 53 s. ISBN 80-901091-6-0. S. 22. 
 4. FIALA, Jiří. Univerzita v Olomouci (1573-2013). 2., upr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 189 s. ISBN 978-80-244-3363-9. S. 27–29. 
 5. KORHOŇ, Miloš; VINTROVÁ, Tereza. Chrám věd a múz: dějiny Vědecké knihovny v Olomouci. 1. vyd. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2016. 327 s. ISBN 978-80-7053-310-9. S. 13. 
 6. KORHOŇ, Miloš; VINTROVÁ, Tereza. Chrám věd a múz: dějiny Vědecké knihovny v Olomouci. 1. vyd. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2016. 327 s. ISBN 978-80-7053-310-9. S. 143. 
 7. Zákon č. 35/1946 Sb., o obnovení university v Olomouci.. Sbírka zákonů České republiky [online]. [cit. 25.1.2017]. Dostupné online. 
 8. Zákon č. 35/1946 Sb., o obnovení university v Olomouci. Dostupné online.
 9. NAVRÁTIL, Jan. Kapitoly z dějin olomoucké university 1573-1973. 1. vyd. Ostrava: Profil, 1973. 371 s. S. 274. 
 10. KORHOŇ, Miloš; VINTROVÁ, Tereza. Chrám věd a múz: dějiny Vědecké knihovny v Olomouci. 1. vyd. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2016. 327 s. ISBN 978-80-7053-310-9. S. 218–241. 
 11. ŠANTAVÝ, František. Deset let lékařské fakulty Palackého university v Olomouci 1946–1956. Olomouc: Universita Palackého, 1956. 295 s. (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis). S. 277–280. 
 12. HEJTMÁNEK, Milan. Zakladatelé a pokračovatelé: památník osobností obnovené univerzity; [redakční rada M. Hejtmánek]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1996. 260 s. ISBN 80-7067-614-0. S. 203. 
 13. PETRŮ, Eduard. Knihovny na Univerzitě Palackého. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1985. 102 s. S. 18. 
 14. NAVRÁTIL, Jan. Kapitoly z dějin olomoucké university 1573-1973. 1. vyd. Ostrava: Profil, 1973. 371 s. S. 202. 
 15. PETRŮ, Eduard. Knihovny na Univerzitě Palackého. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1985. 102 s. S. 29. 
 16. PETRŮ, Eduard. Knihovny na Univerzitě Palackého. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1985. 102 s. S. 18–19, 33. 
 17. PETRŮ, Eduard. Knihovny na Univerzitě Palackého. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1985. 102 s. S. 20, 34. 
 18. PETRŮ, Eduard. Knihovny na Univerzitě Palackého. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1985. 102 s. S. 22, 35. 
 19. KAŠPÁRKOVÁ, Slavomíra. K stavebně-historickému průzkumu někdejší tereziánské zbrojnice v Olomouci. Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci. 1994 [vyd. 1995], roč. 22, čís. 3, s. 206 – 218. 
 20. FIALA, Jiří. Univerzita v Olomouci (1573-2013). 2., upr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 189 s. ISBN 978-80-244-3363-9. S. 122. 
 21. INFORMAČNÍ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1996. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1997. S. 3. 
 22. VÁLKOVÁ, Hana; ŠTEKR, Vlastimil. Fakulta tělesné kultury: [publikace vydaná k 10. výročí vzniku Fakulty tělesné kultury UP. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 86 s. ISBN 80-244-0228-9. S. 65. 
 23. INFORMAČNÍ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1996. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1997. S. 40, 41/2. 
 24. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1997. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 1998. S. [1, 8]. 
 25. INFORMAČNÍ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1996. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1997. S. 3. 
 26. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1997. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 1998. S. [3]. 
 27. LOŠŤÁKOVÁ, Dana. Souborný katalog Univerzity Palackého a jeho využití. Sborník příspěvků ze semináře CASLIN´99 – Souborné katalogy: organizace a služby, 30. 5.–3. 6. 1999 [online]. [cit. 2016-12-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-01-06. 
 28. Slavnostní otevření Zbrojnice. Žurnál Univerzity Palackého. 5. listopadu 1999, roč. 9, čís. 8, s. 1, 6. Dostupné online. 
 29. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1998. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 1999. S. [1]. 
 30. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1998. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 1999. S. [4]. 
 31. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1999. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2000. S. [10]. 
 32. Slavnostní znovuotevření knihovny PF UP. Žurnál Univerzity Palackého. 12. března 1999, roč. 8, čís. 21, s. 1. Dostupné online. 
 33. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1999. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2000. S. [1, 9–10]. 
 34. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2000. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2001. S. [2, 7]. 
 35. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2001. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2002. [2] s. 
 36. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2002. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2003. Dostupné online. S. 13. 
 37. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2002. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2003. Dostupné online. S. 10. 
 38. Zákon 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb university v Olomouci. Dostupné online.
 39. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2002. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2003. Dostupné online. S. 1. 
 40. HELCL, Roman. Univerzita získala Tigridovu knihovnu. Mladá Fronta Dnes. Střední Morava. 18. února 2005, roč. 16, čís. 41, s. 2. 
 41. KONVIČNÁ, Martina. Tigridova pozůstalost univerzitě. In: Report. TV, ČT 1, 21. listopadu 2005.
 42. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2006. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2007. Dostupné online. S. 1. 
 43. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2006. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2007. Dostupné online. S. 5–6. 
 44. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2008. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. Dostupné online. S. [18]. 
 45. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2006. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2007. Dostupné online. S. 1. 
 46. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2007. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2008. Dostupné online. S. [1]. 
 47. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2007. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2008. Dostupné online. S. [15]. 
 48. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2008. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. Dostupné online. S. [1]. 
 49. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2008. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. Dostupné online. S. [8]. 
 50. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2009. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2010. Dostupné online. S. 27. 
 51. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2009. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2010. Dostupné online. S. 18–20. 
 52. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2011. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2012. Dostupné online. S. 17. 
 53. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2013. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2014. Dostupné online. S. 34. 
 54. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2012. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2013. Dostupné online. S. [10]. 
 55. ŠARADÍNOVÁ, Martina; KONEČNÝ, Pavel. Studenti chtějí noční studovnu, podepisují petici. Žurnál Univerzity Palackého. 29. dubna 2013, roč. 22, čís. 13, s. 1, 3. Dostupné online. ISSN 1804-6754. 
 56. MAZOCHOVÁ, Velena; KONEČNÝ, Pavel. Noční studovna spustila zkušební provoz. Žurnál Univerzity Palackého [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 8. října 2013 23:47 [cit. 2017-01-04]. Dostupné online. 
 57. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2013 [online]. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2014 [cit. 2017-01-27]. S. 3. Dostupné online. 
 58. KONEČNÝ, Pavel. Na Univerzitě Palackého vzniká Klub absolventů podle oxfordského a stockholmského vzoru. Žurnál Univerzity Palackého [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 5. listopadu 2014 13:27 [cit. 2017-01-04]. Dostupné online. 
 59. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2014. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2015. Dostupné online. S. 2–3, 23. 
 60. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2015. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2016. Dostupné online. S. [3]. 
 61. MAZOCHOVÁ, Velena. Arcibiskupský palác i jeho knihovní fond se otevírají studentům. Žurnál Univerzity Palackého [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 20. dubna 2015 12:43 [cit. 2017-01-11]. Dostupné online. 
 62. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2015. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2016. Dostupné online. S. [32]. 
 63. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2015. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2016. Dostupné online. S. [3]. 
 64. LOŠŤÁKOVÁ, Dana. Mezinárodní konference "Knihovna a architektura". Ikaros [online]. 2001 [cit. 2017-01-02]. Roč. 5, čís. 11. Dostupné online. ISSN 1212-5075. 
 65. ŠULDOVÁ, Zdenka. Jak na to, aby vznikla ideální knihovna... Ikaros [online]. 2003 [cit. 2017-01-02]. Roč. 7, čís. 11. Dostupné online. ISSN 1212-5075. 
 66. BROŽEK, Ivo. Knihovny a architektura – Interiéry knihoven. Ikaros [online]. 2005 [cit. 2017-01-02]. Roč. 9, čís. 10. Dostupné online. ISSN 1212-5075. 
 67. ŠKYŘÍKOVÁ, Alexandra. Informace o semináři Knihovna a architektura 2007. Ikaros [online]. 2007 [cit. 2017-01-02]. Roč. 11, čís. 11. Dostupné online. ISSN 1212-5075. 
 68. JURÁŠ, Jindřich. Knihovna a architektura 2009. Ikaros [online]. 2009 [cit. 2017-01-02]. Roč. 13, čís. 10. Dostupné online. ISSN 1212-5075. 
 69. Knihovna a architektura. [Praha]: Státní technická knihovna, [2001]-. 
 70. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2004. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2005. Dostupné online. S. [6–7]. 
 71. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2009. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2010. Dostupné online. S. 6. 
 72. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2013. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2014. Dostupné online. S. 15. 
 73. http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/program-informace-zaklad-vyzkumu
 74. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUC. Výroční zpráva za rok 2015 [online]. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2016 [cit. 2017-01-26]. S. [9]. Dostupné online. 
 75. ŠKROBÁK, Jiří. Ostrov Zbrojnice: studenti také rádi přespí v knihovně. Inflow [online]. 8. dubna 2014 [cit. 2017-01-05]. Dostupné online. ISSN 1802-9736. 

Vybrané ohlasy v médiích[editovat | editovat zdroj]

Doporučená literatura[editovat | editovat zdroj]

 • FIALA, Jiří et al. Univerzita v Olomouci (1573–2013). 2., upr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 189 s. ISBN 978-80-244-3363-9.
 • KORHOŇ, Miloš, ed. a VINTROVÁ, Tereza, ed. Chrám věd a múz: dějiny Vědecké knihovny v Olomouci. 1. vydání. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2016. 327 stran. ISBN 978-80-7053-310-9.
 • PETRŮ, Eduard et al. Knihovny na Univerzitě Palackého. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1985. 102 s

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]