Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
Library of Palacký University in Olomouc
StátČeskoČesko Česko
PolohaOlomouc, Česko
Souřadnice
Typakademická knihovna
Založena1991
Počet poboček8 poboček
Knihovní fond
Velikost fondu557 380 (rok 2021)[1]
Přístupnost pro uživatele
Registrovaní uživatelé36 972 (data z r. 2021)
Další informace
ŘeditelMgr. Helena Sedláčková
Webové stránkywww.knihovna.upol.cz
Telefon585 631 702
SiglaOLD012
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci (KUP) je akademická knihovna. Slouží studentům, akademickým pracovníkům i široké veřejnosti. Tematicky je fond knihovny zaměřen na obory, které se studují na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP).

Hlavním mottem KUP je výrok Jana Amose Komenského „Ze zbrojnic udělejte biblioték“.[2][3] Inspirací mu byla vojenská minulost tereziánské zbrojnice, ve které se nachází Ústředí KUP a největší výpůjční oddělení – pobočka Zbrojnice.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Knihovna olomoucké univerzity[editovat | editovat zdroj]

Počátek knihovny olomoucké univerzity souvisí se vznikem jezuitské koleje v Olomouci v roce 1566, která se v roce 1573 se stala akademií rovnocennou západoevropským univerzitám té doby.[4] Zpočátku byla budována především knižními fundacemi a dary kanovníků, olomouckých biskupů, prelátů a zemských úředníků.[5]

Knihovna přešla po zrušení Tovaryšstva Ježíšova v roce 1773 do správy státu a roku 1775 byla prohlášena veřejnou Univerzitní knihovnou. Následkem zrušení olomoucké univerzity v roce 1860 se knihovna osamostatnila.[6]

Knihovny na Univerzitě Palackého v letech 1946–1989[editovat | editovat zdroj]

Olomoucká univerzita byla obnovena zákonem č. 36/1946 Sb.[7] pod názvem Univerzita Palackého v Olomouci.[8] Původní univerzitní knihovna se stala samostatným subjektem s názvem Univerzitní knihovna[9] – současná Vědecká knihovna v Olomouci.[10] Na UP také začaly postupně vznikat odborné knihovny na fakultách a katedrách.

Ústřední knihovna Lékařské fakulty (LF) zahájila svůj provoz již v roce 1946 na Lidické třídě 8.[11] Zakrátko se stala druhou největší lékařskou knihovnou v Československu.[12] V roce 1947 se přestěhovala na Fierlingerovu třídu 10 a od roku 1962 sídlila v nové budově Teoretických ústavů v areálu Fakultní nemocnice.[13]

Na Filozofické fakultě (FF) byly v letech 1947–1948 zakládány ústavy, které si budovaly vlastní specializované knihovny. Největší knihovnu měl Ústav pro slovanskou filologii na Křížkovského 10.[14] V roce 1959 vzniklo Knihovní středisko FF ve Wurmově 7, které bylo roku 1981 nahrazeno Ústřední knihovnou FF se studovnou na Křížkovského 10.[15]

V roce 1959 vznikla Ústřední knihovna Pedagogického institutu v Olomouci. Po zániku institutu se v rámci UP v roce 1964 konstituovala Pedagogická fakulta (PdF) a s ní i Ústřední knihovna PdF na Purkrabské 2.[16]

Knihovní středisko Přírodovědecké fakulty (PřF) vzniklo po zrušení vysoké školy pedagogické v roce 1959. Knihovny přírodovědných oborů byly budovány při pracovištích tzv. biennia přírodních věd, spojeného s PdF. Středisko bylo v roce 1967 nahrazeno Ústřední knihovnou PřF, která sídlila na Gottwaldově 15.[17]

Knihovna Ústavu marxismu-leninismu na Křížkovského 12 byla založena v roce 1970. Neměla samostatnou studovnu a studijní literatura byla v případě potřeby zařazována do studoven jednotlivých fakult.[18]

Knihovna Univerzity Palackého po roce 1989[editovat | editovat zdroj]

Budova bývalé tereziánské zbrojnice v roce 1991.
Rektor Lubomír Dvořák a profesor Josef Jařab při slavnostním otevření Informačního centra UP.

V roce 1991 získala UP budovu bývalé dělostřelecké tereziánské zbrojnice (čp. 842) na Biskupské náměstí 1.[19] Objekt musel být rekonstruován a počítalo se s ním pro Informační centrum (IC) UP, ustanovené v roce 1991. Toto univerzitní zařízení zahrnovalo Knihovnu, Centrum výpočetní techniky, Audiovizuální centrum a Vydavatelství.[20] Ředitelem IC UP se stal PhDr. Rostislav Hladký.[21]

Univerzitě velmi chyběla centrální knihovna, neboť v roce 1991 vzniklá Knihovna Univerzity Palackého byla tvořena pouze informačními středisky (IS) na fakultách. V devadesátých letech to byly: IS Cyrilometodějské teologické fakulty (CMTF), IS Fakulty tělesné kultury (FTK),[22] IS Filozofické fakulty (FF), IS Lékařské fakulty (LF), IS Pedagogické fakulty (PdF), IS Přírodovědecké fakulty (PřF) a IS Právnické fakulty (PF).[23] Bez centralizace byly služby knihovny roztříštěné a nekonzistentní, knihovnické práce byly vykonávány multiplikovaně. Proto byla na začátku roku 1997 v částečně zrekonstruované budově bývalé tereziánské zbrojnice uvedena do provozu nová Ústřední knihovna.

Zrušena byla IS na FF a PdF a jejich fond byl umístěn do Ústřední knihovny UP. Uvnitř KUP došlo k velkým přesunům pracovníků[24] a knihovna získala vlastní vedení. Ředitelkou se stala RNDr. Danuše Lošťáková.[21] Ve stejném roce byl implementován automatizovaný knihovní systém TINLIB a v listopadu zahájena elektronická výpůjčka knih.[25][26] V roce 1999 byla dokončena rekonstrukce tereziánské zbrojnice a v říjnu téhož roku došlo k slavnostnímu otevření Informačního centra Univerzity Palackého.[27]

IS LF vystoupilo v roce 1998 ze svazku KUP a stalo se součástí Informačního centra LF.[28] Knihovna matematických oborů v Olomouci-Hejčíně byla zprovozněna na počátku roku 1998 jako součást IS PřF[29], které se v roce 1999 přestěhovalo do nových prostor na tř. Svobody 26.[30]

IS PF bylo po rozsáhlé rekonstrukci znovuotevřeno v roce 1999 na třídě 17. listopadu 6.[31][32]

Studovna ve Zbrojnici.
Knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

V rámci nově přijaté Státní informační politiky ve vzdělávání byl od roku 2000 kladen velký důraz na využívání elektronických informačních zdrojů a KUP získala řadu významných databází.[33]

Součástí IS PF se v roce 2001 stalo Evropské dokumentační středisko.[34] V roce 2002 bylo do KUP začleněno Britské centrum (BC), které vzniklo v roce 1991 a sídlilo na Křížkovského 14.[35] IS FTK se přestěhovalo do nové dostavby na budově děkanátu FTK na třídě Míru 117.[36]

KUP byla podle nového knihovního zákona[37] v roce 2002 zaregistrována na Ministerstvu kultury České republiky jako specializovaná knihovna. Stala se rovněž součástí Asociace knihoven vysokých škol.[38] V letech 2004 a 2005 obdržela KUP knihy z pozůstalosti Pavla Tigrida.[39][40]

Po osmi letech se Informační centrum LF v roce 2006 stalo opět součástí KUP pod názvem IS LF.[41] Téhož roku vznikla v areálu Biocentra PřF UP v Holici Knihovna biologických oborů, a to spojením knihoven katedry botaniky a katedry biochemie.[42] Následně byla tato pobočka IS PřF v roce 2008 přestěhována do nových prostor v rámci areálu Šlechtitelů 27.[43]

K významné změně došlo v roce 2007. Zaniklo IC UP a KUP se osamostatnila.[41] Zároveň se změnily názvy informačních středisek fakult na oborové knihovny[44] a došlo k přestěhování Oborové knihovny CMTF na Univerzitní 22.[45] Závěr desetiletí se nesl ve znamení elektronických služeb. V roce 2008 byl implementován nový knihovnický systém (Advanced Rapid Library - ARL - od firmy Cosmotron)[46] a v knihovně na Zbrojnici bylo zavedeno bezdrátové internetové připojení.[47]

Oborová knihovna PřF byla v roce 2009 přestěhována do novostavby na třídu 17. listopadu 12.[48] Ve stejném roce byla KUP rozšířena o Oborovou knihovnu Fakulty zdravotnických věd (FZV).[49]

Po roce 2010 si KUP založila profil na Facebooku a začala komunikovat se svými čtenáři také v prostředí sociálních sítí. V roce 2016 přibyl Instagram.

Knihovna Lékařské fakulty Univerzity Palackého

Britské centrum (BC) se v roce 2011 přestěhovalo do nových prostor na Křížkovského 8.[50] Ke stěhování došlo kromě toho u Oborové knihovny Lékařské fakulty, která se v roce 2013 přesunula na nové Teoretické ústavy na ulici Hněvotínská 3.[51]

Studovna na Pedagogické fakultě byla během rekonstrukce v roce 2012 zrušena. Fond byl následně přemístěn do Ústřední knihovny Univerzity Palackého.[52]

Roku 2013 došlo v Ústřední knihovně Univerzity Palackého k slavnostnímu otevření noční studovny.[53][54] V roce 2014 se ředitelkou Knihovny Univerzity Palackého stala Mgr. Helena Sedláčková.[55] Ve stejném roce začala Knihovna Univerzity Palackého poskytovat výpůjční služby rovněž absolventům Univerzity Palackého v rámci programu Absolvent.[56] Roku 2014 došlo také k implementaci open source systému VuFind, který umožnil budování souborného katalogu Knihovny Univerzity Palackého, Rakouské knihovny a Vlastivědného muzea.[57] Posléze se k tomuto systému připojila Arcibiskupská knihovna Olomouc.[58][59]

Na začátku roku 2015 se přesunula Oborová knihovna Fakulty zdravotnických věd do dostavby Teoretických ústavů, konkrétně do časopisecké studovny Oborové knihovny Lékařské fakulty.[60] Téhož roku Knihovna Univerzity Palackého začala zajišťovat provoz Richterovy knihovny.[61] V roce 2016 vyústila potřeba posílit vzdělávání v oblasti informační gramotnosti studentů a doktorandů UP do vzniku specializovaného oddělení pro informační vzdělávání.[62] Po dvou letech provozu je noční studovna na Zbrojnici přístupná nepřetržitě, včetně víkendů, svátků, prázdnin apod.[63]

Relaxační koutek v prostorách časopisecké studovny Knihovny Lékařské fakulty

V roce 2018 se do Zbrojnice přestěhovalo Britské centrum (BC). EUA (European University Association) evaluace v roce 2019 vyhodnotila Knihovnu UP jako „very good library“. Časopisecká studovna na Zbrojnici byla rekonstruovaná na tzv. „common space“ (do Knihoven byly pořízeny nabíjecí kiosky, zakoupena nová výpočetní technika, tablety a notebooky, zrekonstruovány byly také studovny Nebelvír a Zmojizel). Byla zhotovená Virtuální prohlídka Zbrojnice ve 3D a umístění Knihovny UP na Mapy Google Street (později se připojila také Knihovna PřF, Knihovna CMTF a Knihovna LF).[64]

Rok 2020 z důvodu pandemie covidu-19 zasáhl i KUP. Knihovna byla z důvodů vládních nařízení pro veřejnost zcela uzavřena a v průběhu roku se vystřídaly různé režimy – výpůjční okna[65], otevřeno s rozestupy[66] a za použití roušek, otevřeno bez možnosti studia ve studovnách nebo bezkontaktní výpůjčky. Zaměstnanci KUP pracovali zejména online, po telefonu (zřízení horkých linek)[67], na chatu, velkému náporu bylo vystaveno odd. BIS, které zajišťuje přístup do elektronických informačních zdrojů. Školení se transformovala do webinářů, BIS radilo jak pracovat s otevřeným fondem Národní digitální knihovny (NDK-COVID)[68] nebo s knihovnami v prostředí Bookport, aby studium na UP nebylo narušeno. Oddělení informačního vzdělávání pak nabídlo studentům předmět "C" právě k problematice EIZ a práce s nimi. Podařilo se také navázat spolupráci s nově vzniklým centrem JBI při Pedagogické fakultě, které je zaměřeno na tvorbu systematických review. Knihovna rovněž nabídla své biblioboxy jako tzv. „rouškoboxy“, kde mohli lidé vhazovat roušky, ty byly pak předávány skautům, kteří je transportovali na místa, kde jich byl nedostatek.[69] V Knihovně Lékařské fakulty je nově vytvořen relaxační koutek pro studenty. Knihovna Právnické fakulty se stěhuje a nově vzniklá knihovna je dedikována Miladě Horákové (otevření knihovny je spojeno s 30. výročím PF).[70] V roce 2021 byly dokoupeny další biblioboxy a také špičkový skener BookEye 5. Z důvodů dalších vln onemocnění Covid-19 je KUP znovu v omezeném režimu a služby se přesouvají do online prostoru. Knihovna Lékařské fakulty a Knihovna Fakulty zdravotnických věd, které patří v roce 2021 k nejnavštěvovanějším pobočkám, prodlužují svou otevírací dobu (po-čt do 18:00) a ve Zbrojnici dochází k rekonstrukci sociálního zařízení. Od zimního semestru 2022 došlo ke sloučení knihovního fondu Knihovny Lékařské fakulty a Knihovny Fakulty zdravotnických věd[71]. Z původního prostoru KFZV vznikla nová studovna s 30 místy ke studiu a kuchyňka pro studenty. Výpůjční a tiskové služby poskytuje KLF, pro studenty i akademiky FZV jsou stále poskytovány nádstavbové služby a vyčkává se na přidělení prostor pro oborovou knihovnu FZV po rekonstrukci budovy na Tř. Svobody 8.

Struktura[editovat | editovat zdroj]

Budova bývalé tereziánské zbrojnice, kde sídlí Knihovna Univerzity Palackého.
Knihovna Cyrilometodějské teologické fakulty.

Ústředí[editovat | editovat zdroj]

Ústředí Knihovny Univerzity Palackého zastřešuje její odborné činnosti těmito odděleními:

 • akvizice
 • služby
 • katalogizace
 • ředitelství

Pobočky[editovat | editovat zdroj]

Pobočky Knihovny Univerzity Palackého jsou následující:

 • pobočka Zbrojnice
 • pobočka Britské centrum
 • pobočka Knihovna Lékařské fakulty
 • pobočka Knihovna Fakulty zdravotnických věd
 • pobočka Knihovna Fakulty tělesné kultury
 • pobočka Knihovna Právnické fakulty
 • pobočka Knihovna Přírodovědecké fakulty (pobočka na ulici 17. listopadu a pobočka na ulici Šlechtitelů 27 (biologické obory)
 • pobočka Knihovna Cyrilometodějské teologické fakulty

Služby[editovat | editovat zdroj]

 • Přístup na internet
 • Wi-Fi připojení
 • Licencované databáze
 • Počítače k dispozici pro uživatele Knihovny Univerzity Palackého i možnost připojení vlastního zařízení
 • Vypůjčování a vracení dokumentů (odborná literatura, beletrie, denní tisk, časopisy, hudebniny, mapy, filmy na DVD, CD-ROMech (např. Academia Film Olomouc, výukové CD-ROMy, slovníky, příručky, elektronické knihy atd.)
 • Nabíjecí kiosky, půjčování flashek, tabletů, notebooků a nabíječek
 • Špuntomaty
 • Prodlužování, rezervace knih, objednávání knih ze skladu
 • Tisk, kopírování a knihovní výpůjční služba
 • digitální piáno
 • Bibliograficko-informační služby
 • Informační vzdělávání studentů i akademických pracovníků
 • Exkurze
 • Hřiště na pétanque

Aktivity[editovat | editovat zdroj]

Japonský literární večer ve Zbrojnici v březnu 2016.

Projekty a konference[editovat | editovat zdroj]

V letech 2001,[72] 2003,[73] 2005,[74] 2007[75] a 2009[76] uspořádala Knihovna Univerzity Palackého konferenci Knihovna a architektura.[77]

Po roce 2000 se Knihovna Univerzity Palackého zapojila do několika významných projektů, které umožnily přístup do řady elektronických informačních zdrojů.

V letech 2004–2008 to byl program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Informační infrastruktura výzkumu“.[78] V roce 2009 byl vyhlášen program MŠMT „Informační zdroje pro výzkum“ (INFOZ) na léta 2009–2011 a Knihovna Univerzity Palackého se stala centrálním pracovištěm pro koordinaci přístupu k celostátním projektům na elektronické informační zdroje.[79]

V letech 2012–2014 se Knihovna Univerzity Palackého zapojila do projektů POMEZÍ, Inteftek a došlo také k vybudování portálu EIZ. V roce 2013 se Knihovna Univerzity Palackého stala řešitelským pracovištěm projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace „NATURA: vědecké informační zdroje přírodních věd“.[80]

V průběhu roku 2015 byly řešeny projekty z programu MŠMT „Informace – základ výzkumu“[81] (program LR), jehož cílem je podporovat vývoj, experimentální vývoj a inovace v letech 2013–2017.[82] Knihovna Univerzity Palackého se zapojila také do projektu Chinet a v roce 2016 do Programu na podporu terciárního vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji. V tomto období KUP na svých webových stránkách zpřístupnila Portál elektronických informačních zdrojů. UP se prostřednictvím KUP zapojila do projektu CzechElib, který bude na období 2018–2022 zajišťovat přístup do vybraných databází. Od roku 2023 se přístup do národního konsorcia nákupu EIZ řeší přes projekt NCIP VaVaI. Od roku 2017 KUP spolupracuje s projektem ObálkyKnih.cz. KUP se podařilo zapojit do výuky s předmětem „Elektronické informační zdroje“ a „Elektronické informační zdroje pro doktorandy“ na Filozofické fakultě UP.

Ředitelka Mgr. Helena Sedláčková se v roce 2016 účastnila jako člen EASL (European Association of Sinological Librarians) 36. konference EASL v Zurychu, kde referovala o pokrocích spolupráce mezi Katedrou asijských studií (KAS) FF a KUP na vytvoření „Asian Library“. UP sama díky této skutečnosti sklidila od účastníků z univerzit, pod kterými asijské sbírky povětšině jsou, velké uznání. V roce 2017 KUP spolupořádala s KAS FF 4denní 37th Annual Conference of European Association of Sinological Librarians a následně KUP pořádala 4denní 22. mezinárodní konferenci CASLIN 2017.[83] V roce 2019 byla ředitelka knihovny Mgr. Helena Sedláčková zvolena do Výkonného výboru asociace VŠ knihoven ČR, čímž se podílí na celostátní strategii práce knihoven vysokých škol. Ve stejném roce se také ve spolupráci s Dr. M. Ruggierem podílí na vytvoření koncepce budoucí knihovny v Erbílu.[84] Dochází rovněž k propagaci otevřeného přístupu a k zapojení knihovny do „OA Week“ (poprvé 21.- 27. 10. 2019), přičemž i z této akce se stane akce pravidelná (v rámci této aktivity vznikla i webová stránka Open Science, kde jsou shrnuty informace k problematice otevřeného přístupu). V roce 2021 s poprvé v KUP konají stáže pro katalogizátory pod křídly AKVŠ, které se pro svou oblibu několikrát opakují.[85] V roce 2022 se KUP zapojila do projektu NCIP, který umožňuje centrální nákup databází pro roky 2023-2025/2027. KUP pořádala celostátní knihovnickou konferenci Bibliotheca Academica 2022[86] a participovala na projektu CRP - "Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy)"[87].

Kulturní aktivity[editovat | editovat zdroj]

Pro své uživatele Knihovna Univerzity Palackého organizuje řadu kulturních akcí: výstavy (mimo jiné Jindřich Štreit), večerní čtení, noci v knihovně,[88] večery deskových her, besedy a přednášky významných osobností (mimo jiné Martin Hilský, Pavel Čech, Michal Sýkora). Od roku 2008 se Knihovna Univerzity Palackého pravidelně účastní Dnů evropského dědictví a od roku 2015 Olomoucké muzejní noci. Spolu s Vědeckou knihovnou a Městskou knihovnou se pak od roku 2017 spolupodílí na celostátní akci Noci literatury.

V roce 2016 byla ředitelka KUP Mgr. Helena Sedláčková pozvána do UPOINTu jako UPhost.[89] V rozhovoru tak dostala významnou možnost prezentovat KUP a knihovnictví. KUP rozšířila svou propagaci o další sociální sít, o Instagram. V roce 2017 oslavila KUP 20. let ve Zbrojnici a královnou majálesu studenti zvolili ředitelku KUP Mgr. Helenu Sedláčkovou.[90]. V roce 2018 se uskutečnil 1. ročník „Týden s EIZ aneb I love e-zdroje“.[91] O této akci byl přednesen příspěvek na konferenci INFORUM v Praze a článek vyšel i ve sborníku.[92] Pro velký úspěch se tato akce stala akcí každoroční [93][94][95] a v roce 2020 byla založena Facebooková skupina I LOVE E-ZDROJE UPOL. V roce 2019 se také KUP poprvé zapojila do akce „Vánoce pro všechny“[96][97][98]. V roce 2020 se někteří zaměstnanci KUP zapojili v rámci Noci vědců do online čtení na téma „Člověk a robot“, v roce 2021 se pak zapojili ve stejném formátu na téma „Čas“. Od roku 2022 se v Britském centru konají pravidelně literární večery na různá témata (válečná literatura, dětská literatura, sci-fi a další) nebo setkání s překladateli.

KUP v médiích[editovat | editovat zdroj]

Výběrově:

Po konkrétních letech:

2005

 • Radio Praha – Olomoucká univerzita získala knihovnu Pavla Tigrida[107]

2010

 • Čtenář: měsíčník pro knihovny – S pedagogy Univerzity Palackého o knihách jejich srdce[108]

2012

2013

 • Žurnál UP – Noční studovna spustila zkušební provoz[110]
 • Žurnál UP – Amnestie: kdo vrátí knihu, ušetří pokutu[111]
 • Žurnál UP – Knihovna může vybírat z 360 tisíc elektronických titulů[112]

2014

 • Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti – Noc v knihovně: Ostrov Zbrojnice[113]
 • Čtenář: měsíčník pro knihovny – ROZHOVOR s Mgr. Helenou Sedláčkovou, ředitelkou Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci[114]
 • ITlib: informačné technologie a knižnice – Jak spravovat facebookovou stránku knihovny[115]
 • Hanácký večerník – ředitelka Knihovny UP Sedláčková: Být knihovnicí? To je poslání[116]
 • Žurnál UP – Ke společnému knihovnímu katalogu vedla finská inspirace[117]
 • Žurnál UP – Nocí strávených ve studovně přibývá[118]
 • Žurnál UP – Bibliobox - komfortní vracení knih[119]
 • Žurnál UP – První Noc v knihovně předčila očekávání[120]
 • Žurnál UP – Ředitelé knihoven se v Olomouci seznámili s informatickými systémy nové generace[121]
 • Žurnál UP – Knihovna má za sebou první burzu skript a učebnic[122]
 • Žurnál UP – Knihovna přitvrdí, chystá nulovou toleranci[123]

2015

 • Žurnál UP – Studenti mohou i letos využít burzy skript a učebnic[124]
 • Žurnál UP – Mezi knihami se vyspalo třicet studentů[125]
 • Žurnál UP - Knihovna Fakulty zdravotnických věd se přestěhovala[126]
 • Žurnál UP – Vědecké databáze budou pro akademiky přístupné do roku 2019[127]

2016

 • Žurnál UP – Prázdninový režim Knihovny UP doprovodí kompletní revize knihovního fondu[128]
 • UPhost – rozhovor s ředitelkou KUP[105]
 • Newsfeed.cz – Knihovna UPOL: jsou placené příspěvky opravdu nutností?[129]

2017

 • Žurnál UP – Univerzitní knihovna nabízí jedinečný přístup do objemných databází[130]
 • Žurnál UP – Knihovna otevřela novou studovnu[131]
 • Žurnál UP – Katedra dějin umění otevře novou odbornou knihovnu[132]
 • Žurnál UP – Výsledky ankety naznačily rezervy ve využívání elektronických informačních zdrojů[133]
 • Žurnál UP – Literární majáles tematicky korunuje ředitelku univerzitní knihovny[134]
 • Žurnál UP – Letošnímu majálesu kraluje ředitelka Knihovny UP Helena Sedláčková[135]
 • Žurnál UP – Univerzita Palackého je poprvé hostitelem knihovniocké konference CASLIN 2017[136]
 • Žurnál UP – Ústřední knihovna UP ve Zbrojnici slaví dvacáté narozeniny[137]
 • Žurnál UP – Na nádvoří Zbrojnice byla nově odhalena Lavička Václava Havla[138]

2018

 • Žurnál UP – Knihovna rozšiřuje elektronické informační zdroje a zve na „Týden s EIZ“[139]
 • Žurnál UP – Do univerzitní knihovny chodí stále více čtenářů[140]
 • Sborník Inforum 2018 – Týden s elektronickými informačními zdroji - nový způsob propagace[141]
 • Knihovna: knihovnická revue – Information Commons – principy a prvky v českých knihovnách[106]
 • Lékařská knihovna: Časopis pro knihovny a informační střediska ve zdravotnictví – Týden s EIZ – nový způsob propagace v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci[142]

2019

 • Žurnál UP – Helena Sedláčková: Do knihovny patří knihovník[143]
 • Žurnál UP – Knihovny zvou na noc plnou literatury[144]
 • Bibliotheca Academica 2019 – V knihovně jako doma aneb Common Learning Spaces v Knihovně UP[145]

2020

 • Aktuálně.cz – České knihovny omezily kontakt, knihy do karantény posílají výjimečné[146]
 • Žurnál UP – Knihovna UP ve Zbrojnici: pro knížky k výdejovému okýnku s bezpečným rozestupem[66]
 • Žurnál UP – Knihovna UP jede naplno: horké linky a online režim[67]
 • Žurnál UP – Knížky zase z okýnka[65]
 • Žurnál UP – Knihovna Právnické fakulty změnila řazení knih na oborové[147]
 • Žurnál UP – Knihovna právnické fakulty ponese jméno Milady Horákové, univerzita připravuje k výročí videoprojekci[148]

2021

 • Žurnál UP – Knihovníci se nikdy nevzdávají, říká ředitelka Knihovny UP Helena Sedláčková[149]
 • Žurnál UP – Za čtenáři do online prostoru. Univerzitní knihovníci inspirují čtením z knih[150]
 • Žurnál UP – Právnická fakulta se rozrostla o nové centrální křídlo s Knihovnou Milady Horákové[151]
 • Žurnál UP – Knihovna UP: Zamilujte si elektronické informační zdroje[152]
 • Žurnál UP – Právnická fakulta vzpomínala, oceňovala a otevřela Knihovnu Milady Horákové[153]
 • Žurnál UP – Jak a kde úspěšně publikovat? Aneb jak na predátory[154]
 • Universitas: magazín vysokých škol – Anketa: Jak české univerzity lapají a odhánějí predátory[155]
 • Bibliotheca Academica 2021 – Stáže pod křídly AKVŠ aneb ať žije katalogizace[156]

2022

 • Zpráva UP – Knihovna UP pomáhá: ve Zbrojnici je nově „ukrajinská knihovna“[157]
 • Žurnál UP – Může to být láska. Seznamte se s EIZ[158]
 • Žurnál UP – První literární večer v Britském centru Knihovny UP[159]
 • Zpráva UP – V Knihovně UP se setkají katalogizátoři z celé České republiky[160]
 • Žurnál UP – Animovaná videa pomůžou s hledáním zdrojů, představují i služby univerzitní knihovny[161]
 • Žurnál UP – Fond Knihovny FZV najdete od nového akademického roku v prostorách Knihovny LF[71]
 • Žurnál UP – Univerzita Palackého přivítá vysokoškolské knihovníky z celé republiky[162]
 • Bibliotheca Academica 2022 – Textová analýza závěrečných prací studentů UPOL jako zdroj pro akvizici[86]
 • Žurnál UP – Britské centrum Knihovny UP chystá druhý literární večer. Tématem bude anglická literatura pro děti[163]

2023

 • Žurnál UP – Řekli si „ano“ v knihovně ve Zbrojnici[164]
 • Časopis Žurnál UP – Helena Sedláčková: Knihovna je místo setkávání[165]
 • Žurnál UP – Knihovna zve na šestý ročník Týdne s elektronickými informačními zdroji[166]
 • Žurnál UP – Stories Out of Space a třetí literární večer Britského centra Knihovny UP[167]
 • Žurnál UP – Britské centrum Knihovny UP zve na besedu s překladatelkou Lucií Mikolajkovou[168]
 • Žurnál UP – Jaro Varga: Jezuitští misionáři v kulisách současné univerzity[169]
 • Konference Elektronické služby knihoven VII. – Zapojení umělé inteligence do procesů akvizice (přednáška Mgr. Antonína Pokorného z KUP)
 • Žurnál UP – Nenechte si ujít večer slam poetry[170]
 • Žurnál UP – Čtyřicet let žijí univerzitou, ale akademici to nejsou. Mezi prvními oceněnými je i manželský pár[171]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva KUP 2021. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2021. 47 s. Dostupné online. 
 2. FIALA, Jiří. Ze zbrojnic udělejte biblioték. Žurnál Univerzity Palackého. Blog [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 10. září 2013 8:48 [cit. 2017-01-02]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-01-06. 
 3. KOMENSKÝ, Jan Amos. Clamores Eliae = Křiky Eliášovy: (výbor). Praha: Primus, 1992. 53 s. ISBN 80-901091-6-0. S. 22. 
 4. FIALA, Jiří. Univerzita v Olomouci (1573-2013). 2., upr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 189 s. ISBN 978-80-244-3363-9. S. 27–29. 
 5. KORHOŇ, Miloš; VINTROVÁ, Tereza. Chrám věd a múz: dějiny Vědecké knihovny v Olomouci. 1. vyd. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2016. 327 s. ISBN 978-80-7053-310-9. S. 13. 
 6. KORHOŇ, Miloš; VINTROVÁ, Tereza. Chrám věd a múz: dějiny Vědecké knihovny v Olomouci. 1. vyd. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2016. 327 s. ISBN 978-80-7053-310-9. S. 143. 
 7. Zákon č. 35/1946 Sb., o obnovení university v Olomouci.. Sbírka zákonů České republiky [online]. [cit. 25.1.2017]. Dostupné online. 
 8. Zákon č. 35/1946 Sb., o obnovení university v Olomouci. Dostupné online.
 9. NAVRÁTIL, Jan. Kapitoly z dějin olomoucké university 1573-1973. 1. vyd. Ostrava: Profil, 1973. 371 s. S. 274. 
 10. KORHOŇ, Miloš; VINTROVÁ, Tereza. Chrám věd a múz: dějiny Vědecké knihovny v Olomouci. 1. vyd. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2016. 327 s. ISBN 978-80-7053-310-9. S. 218–241. 
 11. ŠANTAVÝ, František. Deset let lékařské fakulty Palackého university v Olomouci 1946–1956. Olomouc: Universita Palackého, 1956. 295 s. (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis). S. 277–280. 
 12. HEJTMÁNEK, Milan. Zakladatelé a pokračovatelé: památník osobností obnovené univerzity; [redakční rada M. Hejtmánek]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1996. 260 s. ISBN 80-7067-614-0. S. 203. 
 13. PETRŮ, Eduard. Knihovny na Univerzitě Palackého. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1985. 102 s. S. 18. 
 14. NAVRÁTIL, Jan. Kapitoly z dějin olomoucké university 1573-1973. 1. vyd. Ostrava: Profil, 1973. 371 s. S. 202. 
 15. PETRŮ, Eduard. Knihovny na Univerzitě Palackého. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1985. 102 s. S. 29. 
 16. PETRŮ, Eduard. Knihovny na Univerzitě Palackého. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1985. 102 s. S. 18–19, 33. 
 17. PETRŮ, Eduard. Knihovny na Univerzitě Palackého. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1985. 102 s. S. 20, 34. 
 18. PETRŮ, Eduard. Knihovny na Univerzitě Palackého. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1985. 102 s. S. 22, 35. 
 19. KAŠPÁRKOVÁ, Slavomíra. K stavebně-historickému průzkumu někdejší tereziánské zbrojnice v Olomouci. Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci. 1994 [vyd. 1995], roč. 22, čís. 3, s. 206 – 218. 
 20. FIALA, Jiří. Univerzita v Olomouci (1573-2013). 2., upr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 189 s. ISBN 978-80-244-3363-9. S. 122. 
 21. a b INFORMAČNÍ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1996. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1997. S. 3. 
 22. VÁLKOVÁ, Hana; ŠTEKR, Vlastimil. Fakulta tělesné kultury: [publikace vydaná k 10. výročí vzniku Fakulty tělesné kultury UP. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 86 s. ISBN 80-244-0228-9. S. 65. 
 23. INFORMAČNÍ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1996. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1997. S. 40, 41/2. 
 24. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1997. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 1998. S. [1, 8]. 
 25. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1997. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 1998. S. [3]. 
 26. LOŠŤÁKOVÁ, Dana. Souborný katalog Univerzity Palackého a jeho využití. Sborník příspěvků ze semináře CASLIN´99 – Souborné katalogy: organizace a služby, 30. 5.–3. 6. 1999 [online]. [cit. 2016-12-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-01-06. 
 27. Slavnostní otevření Zbrojnice. Žurnál Univerzity Palackého. 5. listopadu 1999, roč. 9, čís. 8, s. 1, 6. Dostupné online. 
 28. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1998. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 1999. S. [1]. 
 29. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1998. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 1999. S. [4]. 
 30. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1999. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2000. S. [10]. 
 31. Slavnostní znovuotevření knihovny PF UP. Žurnál Univerzity Palackého. 12. března 1999, roč. 8, čís. 21, s. 1. Dostupné online. 
 32. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 1999. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2000. S. [1, 9–10]. 
 33. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2000. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2001. S. [2, 7]. 
 34. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2001. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2002. [2] s. 
 35. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2002. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2003. Dostupné online. S. 13. 
 36. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2002. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2003. Dostupné online. S. 10. 
 37. Zákon 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb university v Olomouci. Dostupné online.
 38. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2002. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2003. Dostupné online. S. 1. 
 39. HELCL, Roman. Univerzita získala Tigridovu knihovnu. Mladá Fronta Dnes. Střední Morava. 18. února 2005, roč. 16, čís. 41, s. 2. 
 40. KONVIČNÁ, Martina. Tigridova pozůstalost univerzitě. In: Report. TV, ČT 1, 21. listopadu 2005.
 41. a b KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2006. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2007. Dostupné online. S. 1. 
 42. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2006. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2007. Dostupné online. S. 5–6. 
 43. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2008. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. Dostupné online. S. [18]. 
 44. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2007. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2008. Dostupné online. S. [1]. 
 45. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2007. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2008. Dostupné online. S. [15]. 
 46. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2008. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. Dostupné online. S. [1]. 
 47. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2008. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. Dostupné online. S. [8]. 
 48. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2009. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2010. Dostupné online. S. 27. 
 49. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2009. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2010. Dostupné online. S. 18–20. 
 50. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2011. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2012. Dostupné online. S. 17. 
 51. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2013. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2014. Dostupné online. S. 34. 
 52. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2012. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2013. Dostupné online. S. [10]. 
 53. ŠARADÍNOVÁ, Martina; KONEČNÝ, Pavel. Studenti chtějí noční studovnu, podepisují petici. Žurnál Univerzity Palackého. 29. dubna 2013, roč. 22, čís. 13, s. 1, 3. Dostupné online. ISSN 1804-6754. 
 54. MAZOCHOVÁ, Velena; KONEČNÝ, Pavel. Noční studovna spustila zkušební provoz. Žurnál Univerzity Palackého [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 8. října 2013 23:47 [cit. 2017-01-04]. Dostupné online. 
 55. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2013 [online]. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2014 [cit. 2017-01-27]. S. 3. Dostupné online. 
 56. KONEČNÝ, Pavel. Na Univerzitě Palackého vzniká Klub absolventů podle oxfordského a stockholmského vzoru. Žurnál Univerzity Palackého [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 5. listopadu 2014 13:27 [cit. 2017-01-04]. Dostupné online. 
 57. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2014. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2015. Dostupné online. S. 2–3, 23. 
 58. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2015. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2016. Dostupné online. S. [3]. 
 59. MAZOCHOVÁ, Velena. Arcibiskupský palác i jeho knihovní fond se otevírají studentům. Žurnál Univerzity Palackého [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 20. dubna 2015 12:43 [cit. 2017-01-11]. Dostupné online. 
 60. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2015. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2016. Dostupné online. S. [32]. 
 61. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2015. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2016. Dostupné online. S. [3]. 
 62. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2016. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2017. Dostupné online. S. [4]. 
 63. MAZOCHOVÁ, Velena. Noční studovna ve Zbrojnici se otevírá i o víkendech a svátcích =Žurnál Univerzity Palackého. www.zurnal.upol.cz [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 30. října 2017 8:00 [cit. 2017-01-11]. Dostupné online. 
 64. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2018. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2018. Dostupné online. S. [49]. 
 65. a b PUSTĚJOVSKÁ, Ivana. Knížky zase z okénka. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2020-10-27 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 66. a b PUSTĚJOVSKÁ, Ivana. Knihovna UP ve Zbrojnici: pro knížky k výdejovému okénku s bezpečným rozestupem. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2020-04-24 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 67. a b PUSTĚJOVSKÁ, Ivana. Knihovna UP jede naplno: horké linky a online režim. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2020-04-02 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 68. Přístup do Národní digitální knihovny „Kramerius“ je prodloužen do 30. 6.. Žurnál Univerzity Palackého [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 11. února 2021 15:47 [cit. 2021-02-12]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-09-22. 
 69. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2020. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2020. Dostupné online. S. [46]. 
 70. Právnická fakulta vzpomínala, oceňovala a otevřela Knihovnu Milady Horákové. www.zurnal.upol.cz [online]. [cit. 2022-08-05]. Dostupné online. 
 71. a b MALÍNEK ČÍHALOVÁ, Barbora. Fond Knihovny FZV najdete od nového akademického roku v prostorách Knihovny LF. www.zurnal.upol.cz [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2022-09-12 [cit. 2022-09-13]. Dostupné online. 
 72. LOŠŤÁKOVÁ, Dana. Mezinárodní konference "Knihovna a architektura". Ikaros [online]. 2001 [cit. 2017-01-02]. Roč. 5, čís. 11. Dostupné online. ISSN 1212-5075. 
 73. ŠULDOVÁ, Zdenka. Jak na to, aby vznikla ideální knihovna... Ikaros [online]. 2003 [cit. 2017-01-02]. Roč. 7, čís. 11. Dostupné online. ISSN 1212-5075. 
 74. BROŽEK, Ivo. Knihovny a architektura – Interiéry knihoven. Ikaros [online]. 2005 [cit. 2017-01-02]. Roč. 9, čís. 10. Dostupné online. ISSN 1212-5075. 
 75. ŠKYŘÍKOVÁ, Alexandra. Informace o semináři Knihovna a architektura 2007. Ikaros [online]. 2007 [cit. 2017-01-02]. Roč. 11, čís. 11. Dostupné online. ISSN 1212-5075. 
 76. JURÁŠ, Jindřich. Knihovna a architektura 2009. Ikaros [online]. 2009 [cit. 2017-01-02]. Roč. 13, čís. 10. Dostupné online. ISSN 1212-5075. 
 77. Knihovna a architektura. [Praha]: Státní technická knihovna, [2001]-. 
 78. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2004. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2005. Dostupné online. S. [6–7]. 
 79. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2009. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2010. Dostupné online. S. 6. 
 80. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výroční zpráva za rok 2013. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2014. Dostupné online. S. 15. 
 81. http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/program-informace-zaklad-vyzkumu
 82. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUC. Výroční zpráva za rok 2015 [online]. Olomouc: Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, 2016 [cit. 2017-01-26]. S. [9]. Dostupné online. 
 83. PUSTĚJOVSKÁ, Ivana. Univerzita Palackého je poprvé hostitelem knihovnické konference CASLIN 2017. Univerzita Palackého [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 9. října 2017 9:50 [cit. 2017-10-10]. 
 84. KUDLÁČEK, Martin. Univerzita Palackého spustila vzdělávací aktivity v iráckém Erbílu. Chceme pomoci dynamickému regionu v rozvoji, říká rektor. Žurnál Univerzity Palackého [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 15. ledna 2020 14:16 [cit. 2020-01-16]. Dostupné online. 
 85. MALÍNEK ČÍHALOVÁ, Barbora. V Knihovně UP se setkají katalogizátoři z celé České republiky. Knihovna UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 13. června 2022 11:16 [cit. 2022-06-14]. Dostupné online. 
 86. a b POKORNÝ, Antonín. Textová analýza závěrečných prací studentů UPOL jako zdroj pro akvizici [online]. Bibliotheca Academica, 2022-10-19 [cit. 2022-10-31]. Dostupné online. 
 87. JANKOVSKÁ, Blanka. Výstupy z projektů [online]. [cit. 2023-04-28]. Dostupné online. 
 88. ŠKROBÁK, Jiří. Ostrov Zbrojnice: studenti také rádi přespí v knihovně. Inflow [online]. 8. dubna 2014 [cit. 2017-01-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-01-06. ISSN 1802-9736. 
 89. HRONOVÁ, Milada. UP host přivítá ředitelku univerzitní knihovny. Žurnál Univerzity Palackého [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 25. března 2016 7:10 [cit. 2017-01-11]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 90. MAZOCHOVÁ, Velena. Letošnímu majálesu kraluje ředitelka Knihovny UP Helena Sedláčková. Žurnál Univerzity Palackého [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 3. května 2017 15:10 [cit. 2017-05-4]. Dostupné online. 
 91. MAZOCHOVÁ, Velena. Knihovna rozšiřuje elektronické informační zdroje a zve na „Týden s EIZ“. Žurnál Univerzity Palackého [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 16. února 2018 15:00 [cit. 2018-02-17]. 
 92. APPLOVÁ, Romana. Týden s elektronickými informačními zdroji - nový způsob propagace. INFORUM 2018 [online]. Albertina icome Praha s.r.o., 29. května 2018 15:00 [cit. 2018-05-30]. 
 93. PUSTĚJOVSKÁ, Ivana. Knihovna UP jede naplno: horké linky a online režim. Žurnál Univerzity Palackého [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2. duben 2020 8:00 [cit. 2020-04-03]. 
 94. PUSTĚJOVSKÁ, Ivana. Knihovna UP: Zamilujte si elektronické informační zdroje. Žurnál Univerzity Palackého [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 22. únor 2021 8:00 [cit. 2021-02-23]. 
 95. MALINEK ČÍHALOVÁ, Barbora. Může to být láska. Seznamte se s EIZ. Žurnál Univerzity Palackého [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 21. únor 2022 7:00 [cit. 2022-02-22]. 
 96. Vánoce pro všechny nadělí seniorům dárky, cukroví i Tomáše Kluse. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2018-11-30 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 97. Studenti opět pomohou dětem a seniorům díky projektu Vánoce pro všechny. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2019-11-22 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 98. Vánoce opět budou pro všechny. Univerzitní dobrovolníci plánují rozdávat radost i v době pandemie. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2020-11-18 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 99. DADÁK, Jan. 10. prosinec 2011 - Kultura v regionech | Česká televize. [s.l.]: [s.n.], 2011. Dostupné online. 
 100. POLÁČEK, Michal. Knihovníci kreslí obsahy děl světové literatury. Do tří obrázků. iDNES.cz [online]. 2011-11-11 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 101. POLÁČEK, Michal. OBRAZEM: Nápad z Olomouce dát obsahy knih do obrázků se šíří internetem. iDNES.cz [online]. 2012-06-10 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 102. JURÁŠ, Jindřich. JAK NA TO: S knihovnickými stripy až do Austrálie - Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Čtenář [online]. 2012 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 103. KRATOCHVÍLOVÁ, Lenka. Události v regionech - Události v regionech (Ostrava) | Česká televize. [s.l.]: [s.n.], 2013. Dostupné online. 
 104. MAZALOVÁ, Blanka. Mystery shopping ve Zbrojnici. [s.l.]: Český rozhlas, 2013. Dostupné online. 
 105. a b UP host s Mgr. Helenou Sedláčkovou. Mixcloud.com [online]. [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 106. a b Information Commons – principy a prvky v českých knihovnách — Knihovnická revue. knihovnarevue.nkp.cz [online]. [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 107. Žena Pavla Tigrida předala olomoucké univerzitě manželovy knihy. Radio Prague International [online]. 2005-11-21 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 108. JURÁŠ, Jindřich. S pedagogy Univerzity Palackého o knihách jejich srdce - Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Čtenář [online]. 2010 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 109. POKORNÝ, Antonín. Možnosti využití e-knih v knihovnách. Duha [online]. Moravská zemská knihovna, 2012-05-25 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 110. MAZOCHOVÁ, Velena. Noční studovna spustila zkušební provoz. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2013-10-08 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 111. HRONOVÁ, Milada. Amnestie: kdo vrátí knihu, ušetří pokutu. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2013-03-05 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 112. MAZOCHOVÁ, Velena. Knihovna může vybírat z 360 tisíc elektronických titulů. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2013-11-13 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 113. JURÁŠ, Jindřich. Noc v knihovně – Ostrov Zbrojnice. Ikaros [online]. Ikaros, 2014-04-30 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 114. ŠIMKOVÁ, Lenka. ROZHOVOR s Mgr. HELENOU SEDLÁČKOVOU, ředitelkou Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci - Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Čtenář [online]. 2014 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 115. JURÁŠ, Jindřich. Jak spravovat facebookovou stránku knihovny. ITlib: Informačné technológie a knižnice [online]. 2014 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 116. Ředitelka Knihovny UP Sedláčková: Být knihovnicí? To je poslání!. Hanácký Večerník | Zpravodajství z Olomouce a okolí [online]. [cit. 2023-01-26]. Dostupné online. 
 117. HRONOVÁ, Milada. Ke společnému knihovnímu katalogu vedla finská inspirace. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014-12-27 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 118. MAZOCHOVÁ, Velena. Nocí strávených ve studovně přibývá. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014-01-21 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 119. HRONOVÁ, Milada. Bibliobox – komfortní vracení knih. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014-01-03 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 120. MAZOCHOVÁ, Velena. První Noc v knihovně předčila očekávání. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014-04-02 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 121. MAZOCHOVÁ, Velena. Ředitelé knihoven se v Olomouci seznámili s informatickými systémy nové generace. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014-06-19 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 122. HRONOVÁ, Milada. Knihovna má za sebou první burzu skript a učebnic. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014-10-14 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 123. HRONOVÁ, Milada. Knihovna přitvrdí, chystá nulovou toleranci. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014-07-25 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 124. MAZOCHOVÁ, Velena. Studenti mohou i letos využít burzy skript a učebnic. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2015-10-05 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 125. KONEČNÝ, Pavel. Mezi knihami se vyspalo třicet studentů. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2015-04-02 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 126. MAZOCHOVÁ, Velena. Knihovna Fakulty zdravotnických věd se přestěhovala. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2015-02-11 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 127. HRONOVÁ, Milada. Vědecké databáze budou pro akademiky přístupné do roku 2019. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2015-08-25 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 128. MAZOCHOVÁ, Velena. Prázdninový režim Knihovny UP doprovodí kompletní revize knihovního fondu. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2016-06-27 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 129. Knihovna UPOL: Jsou placené příspěvky opravdu nutností?. Newsfeed.cz [online]. Business Factory, 2016-12-16 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 130. MAZOCHOVÁ, Velena. Univerzitní knihovna nabízí jedinečný přístup do objemných databází. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2017-01-11 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 131. ZOUFALÁ, Kristýna. Knihovna otevřela novou studovnu. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2017-03-05 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 132. HRONOVÁ, Milada. Katedra dějin umění otevře novou odbornou knihovnu. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2017-12-13 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 133. MAZOCHOVÁ, Velena. Výsledky ankety naznačily rezervy ve využívání elektronických informačních zdrojů. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2017-05-23 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 134. Literární majáles tematicky korunuje ředitelku univerzitní knihovny. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2017-05-02 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 135. MAZOCHOVÁ, Velena. Letošnímu majálesu kraluje ředitelka Knihovny UP Helena Sedláčková. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2017-05-03 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 136. PUSTĚJOVSKÁ, Ivana. Univerzita Palackého je poprvé hostitelem knihovnické konference CASLIN 2017. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2017-10-09 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 137. MAZOCHOVÁ, Velena. Ústřední knihovna UP ve Zbrojnici slaví dvacáté narozeniny. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2017-07-11 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 138. PUSTĚJOVSKÁ, Ivana. Na nádvoří Zbrojnice byla slavnostně odhalena Lavička Václava Havla. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2017-06-17 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 139. MAZOCHOVÁ, Velena. Knihovna rozšiřuje elektronické informační zdroje a zve na „Týden s EIZ“. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2018-02-16 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 140. PUSTĚJOVSKÁ, Ivana. Do univerzitní knihovny chodí stále více čtenářů. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2018-11-19 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 141. APPLOVÁ, Romana. Týden s elektronickými informačními zdroji - nový způsob propagace. Inforum [online]. 2018-05-29 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 142. KOPEČNÁ, Veronika. Týden s EIZ – nový způsob propagace v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci | Lékařská knihovna. Lékařská knihovna [online]. 2018 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 143. PUSTĚJOVSKÁ, Ivana. Helena Sedláčková: Do knihovny patří knihovník. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2019-08-02 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 144. PUSTĚJOVSKÁ, Ivana. Knihovny zvou na noc plnou literatury. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2019-05-06 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 145. SEDLÁČKOVÁ, Helena. V knihovně jako doma aneb Common Learning Spaces v Knihovně UP. Bibliotheca Academica [online]. 2019 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 146. České knihovny omezily kontakt, knihy do karantény posílají výjimečně. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2020-10-05 [cit. 2023-01-26]. Dostupné online. 
 147. HRUDNÍKOVÁ, Eva. Knihovna právnické fakulty změnila řazení knih na oborové. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2020-10-07 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 148. HRUDNÍKOVÁ, Eva. Knihovna právnické fakulty ponese jméno Milady Horákové, univerzita připravuje k výročí videoprojekci. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2020-06-25 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 149. PUSTĚJOVSKÁ, Ivana. Knihovníci se nikdy nevzdávají, říká ředitelka Knihovny UP Helena Sedláčková. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2021-01-30 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 150. PUSTĚJOVSKÁ, Ivana. Za čtenáři do online prostoru. Univerzitní knihovníci inspirují čtením z knih. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2021-04-10 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 151. HRUDNÍKOVÁ, Eva. Právnická fakulta se rozrostla o nové centrální křídlo s Knihovnou Milady Horákové. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2021-02-26 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 152. PUSTĚJOVSKÁ, Ivana. Knihovna UP: Zamilujte si elektronické informační zdroje. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2021-02-22 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 153. HRUDNÍKOVÁ, Eva. Právnická fakulta vzpomínala, oceňovala a otevřela Knihovnu Milady Horákové. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2021-10-01 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 154. Jak a kde úspěšně publikovat? Aneb jak na predátory. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2021-12-14 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 155. RYCHLÍK, Martin. Anketa: Jak české univerzity lapají a odhánějí predátory. Universitas, magazín vysokých škol [online]. 2021-11-15 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 156. SEDLÁČKOVÁ, Helena. Stáže pod křídly AKVŠ aneb Ať žije katalogizace. Bibliotheca Academica [online]. 2021 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 157. MALÍNEK ČÍHALOVÁ, Barbora. Knihovna UP pomáhá: Ve Zbrojnici je nově „ukrajinská knihovna“. www.upol.cz [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2022-03-23 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 158. MALÍNEK ČÍHALOVÁ, Barbora. Může to být láska. Seznamte se s EIZ. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2022-02-21 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 159. MALÍNEK ČÍHALOVÁ, Barbora. První literární večer v Britském centru Knihovny UP. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2022-05-03 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 160. MALÍNEK ČÍHALOVÁ, Barbora. V Knihovně UP se setkají katalogizátoři z celé České republiky. www.upol.cz [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2022-06-13 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 161. KREJČIŘÍK, Tomáš. Animovaná videa pomůžou s hledáním zdrojů, představují i služby univerzitní knihovny. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2022-06-02 [cit. 2022-09-09]. Dostupné online. 
 162. MALÍNEK ČÍHALOVÁ, Barbora. Univerzita Palackého přivítá vysokoškolské knihovníky z celé republiky. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2022-10-10 [cit. 2022-10-31]. Dostupné online. 
 163. MALÍNEK ČÍHALOVÁ, Barbora. Britské centrum Knihovny UP chystá druhý literární večer. Tématem bude anglická literatura pro děti. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2022-11-22 [cit. 2023-03-09]. Dostupné online. 
 164. MALÍNEK ČÍHALOVÁ, Barbroa. Řekli si „ano“ v knihovně ve Zbrojnici. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2023-01-23 [cit. 2023-03-09]. Dostupné online. 
 165. PUSTĚJOVSKÁ, Ivana. Helena Sedláčková: Knihovna je místo setkávání. Žurnál Univerzity Palackého v Olomouci [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2023-03-06 [cit. 2023-03-06]. Dostupné online. 
 166. MALÍNEK ČÍHALOVÁ, Barbora. Knihovna zve na šestý ročník Týdne s elektronickými informačními zdroji. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2023-03-08 [cit. 2023-03-09]. Dostupné online. 
 167. MALINEK ČÍHALOVÁ, Barbora. Stories Out of Space a třetí literární večer Britského centra Knihovny UP. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2023-04-10 [cit. 2023-04-11]. Dostupné online. 
 168. MALÍNEK ČÍHALOVÁ, Barbora. Britské centrum Knihovny UP zve na besedu s překladatelkou Lucií Mikolajkovou. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2023-05-11 [cit. 2023-08-18]. Dostupné online. 
 169. PUSTĚJOVSKÁ, Ivana. Jaro Varga: Jezuitští misionáři v kulisách současné univerzity. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2022-09-07 [cit. 2023-09-21]. Dostupné online. 
 170. Nenechte si ujít večer slam poetry. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2023-11-27 [cit. 2023-11-27]. Dostupné online. 
 171. SÝKOROVÁ DVORNÍKOVÁ, Gabriela. Čtyřicet let žijí univerzitou, ale akademici to nejsou. Mezi prvními oceněnými je i manželský pár. Žurnál UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2023-12-20 [cit. 2024-01-19]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • FIALA, Jiří et al. Univerzita v Olomouci (1573–2013). 2., upr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 189 s. ISBN 978-80-244-3363-9.
 • KORHOŇ, Miloš, ed. a VINTROVÁ, Tereza, ed. Chrám věd a múz: dějiny Vědecké knihovny v Olomouci. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2016. 327 s. ISBN 978-80-7053-310-9.
 • PETRŮ, Eduard et al. Knihovny na Univerzitě Palackého. Olomouc: Univerzita Palackého, 1985. 102 s

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]