Přeskočit na obsah

Sigla

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Sigla, neboli lokační značka knihovny, je značka nebo zkratka názvu knihovny a užívá se k jednoznačné identifikaci instituce např. v souborných katalozích nebo při meziknihovní výpůjční službě.[1][2] Jedná se o kombinaci šesti znaků – tří abecedních a tří číselných, každý z nich má určitý význam. Znaky zůstávají stejné i při přejmenování knihovny nebo změně sídla instituce. Sigla je knihovnám udělována Oddělením souborných katalogů pod Národní knihovnou ČR.[3]

Význam jednotlivých znaků[editovat | editovat zdroj]

Velká písmena na prvním a druhém místě plní funkci geografického znaku, jsou odvozena z běžně užívaných zkratek bývalých okresních měst. Velké písmeno na třetí pozici vyjadřuje typ knihovny:[4]

A – ústřední knihovny
B – knihovny ústavu Akademie věd ČR
C – knihovny ostatních ústavů
D – vysokoškolské knihovny
E, H – knihovny státní správy, veřejných institucí, kulturních, zájmových a společenských institucí, lékařské knihovny zdravotnických zařízení a církevní knihovny
F – knihovny podniků, závodů, projektových organizací a firem
G – veřejné knihovny a školní knihovny

Číselná část sigly slouží jako identifikační číslo jednotlivých institucí. Skládá se z trojmístného čísla od 001 do 999.

Čísla od 001 do 499 označují knihovny se sídlem v okresním městě.
Čísla od 500 do 999 označují knihovny se sídlem v ostatních místech okresu.

Příklady[editovat | editovat zdroj]

  • ABA013 = Národní technická knihovna: AB = okres Praha, A = ústřední knihovna, 013 = knihovna se sídlem v okresním městě
  • BOD017 = Masarykova univerzita – Lékařská fakulta – Anatomický ústav – knihovna: BO = okres Brno, D = vysokoškolská knihovna, 017 = knihovna se sídlem v okresním městě
  • KAG503 = Městská knihovna Havířov: KA = okres Karviná, G = veřejná knihovna, 503 = knihovna se sídlem mimo okresní město

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]