Filologie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Filolog)
Skočit na: Navigace, Hledání

Slovo filologie je řeckého původu (φίλος 'přítel', λόγος 'slovo') a znamená doslova 'přátelství se slovem', s naukou aj. Dnes tímto pojmem rozumíme nauku, která studuje daný jazyk spolu s literaturou v něm psanou a s kulturním a historickým kontextem.

Obsah filologií[editovat | editovat zdroj]

Filologie se skládá z několika dílčích oborů vztahujících se na dané jazyky a jazykové společnosti, tj.:

  1. zdokonalení znalosti daného jazyka praktickými cvičeními;
  2. deskriptivní jazykověda, která obeznamuje jak se základními lingvistickými pojmy, tak se současnou strukturou a postavením daného jazyka;
  3. historická jazykověda — ta se zabývá historickým vývojem a rozvojem daného jazyka, jak z hlediska gramatického, tak z hlediska fonetického;
  4. historická literární věda - ta zkoumá začátky a další rozvoj písemnosti vyhotovené v daném jazyce;
  5. současná literární věda - zde se klade zřetel na současné činnosti v literárním světě společnosti daného jazyka;
  6. reálie, které obsahují veškeré vlastnosti a zvláštnosti dotyčných zemí/oblastí, respektive daného kulturního okruhu, buďto v oblasti kultury anebo všedního života.

Příbuzné obory[editovat | editovat zdroj]

Z toho, co všechno filologie obnáší, vyplývá, že se prolíná i s jinými vědami, jako jsou:

Specializované filologické obory podle jazyka[editovat | editovat zdroj]

Následující seznam není úplný. Jsou v něm uvedeny nejběžnější filologické obory.

Slavistika – nauka o slovanských jazycích a jejich literaturách

Germanistika (v širším smyslu slova) - nauka o germánských jazycích a jejich literaturách

Romanistika – nauka o románských jazycích a jejich literaturách

Baltistika – nauka o baltských jazycích a jejich literaturách

Orientalistika – nauka o orientálních jazycích a jejich literaturách

Sinologie – nauka o čínských jazycích a jejich literaturách

Uralistika – nauka o uralských jazycích a jejich literaturách

Přesahující filologie[editovat | editovat zdroj]

„Menší“ jazyky[editovat | editovat zdroj]

Stojí za pozornost, že některé „malé“ jazyky — dosud — netvoří vlastní filologii, nýbrž jsou pojednávány pod filologií zastřešujícího „většího“ jazyka anebo srovnávací jazykovědou. To se například týče baskického jazyka, který figuruje na mimošpanělských univerzitách pod hispanistikou, a indiánských jazyků, které najdeme buď též pod hispanistikou, pokud se jedná o jazyky domorodců Latinské Ameriky, anebo pod amerikanistikou, pokud jde o Indiánské jazyky na severní části amerického kontinentu.

Na některých univerzitách figurují africké jazyky pod etnologií.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Encyklopedie Univerzum, heslo jidistika

Související články[editovat | editovat zdroj]