Daň z příjmů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Daň z příjmů je daní, která je uvalována na finanční příjem fyzických osob, obchodních společností nebo jiných právnických osob. Existují různé systémy daně z příjmu, které se liší svým dopadem. Daň z příjmu může být progresivní, regresivní nebo proporcionální. Pokud je daň uvalena na obchodní společnosti, je často nazývána jako daň z příjmů právnických osob nebo daň ze zisku. Daň z příjmů fyzických osob často zdaňuje veškerý příjem fyzické osoby, zatímco daň z příjmů právnických osob zdaňuje čistý zisk (rozdíl mezi příjmy a náklady a případně dalšími odpisy).

Daň z příjmu v České republice[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Daň z příjmů fyzických osob.

V České republice tuto daň upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Obecně dodavatel ze svého zisku z obchodu odvede státu část, kterou nazýváme daní z příjmu. Daň z příjmu se dělí na Daň z příjmu fyzických osob a Daň z příjmu právnických osob.

Změna daně z příjmů 2010[editovat | editovat zdroj]

Od 1. 1. 2010 došlo u daně z příjmů k několika změnám:

 • změna sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 %
 • další změny daně z příjmů fyzických osob
 • změna výpočtu daňové povinnosti fyzických osob
 • změna sazby daně z příjmů právnických osob na 19 %

Další změny daně z příjmů fyzických osob[editovat | editovat zdroj]

 • byl zrušen § 7c zákona o daních z příjmů, tedy minimální základ daně
 • dochází ke zrušení § 13a, společného zdanění manželů, které bude kompenzováno zvýšením slev na manžela/ku s příjmy do 38 040 Kč ročně ze 4 800 Kč na 24 840 Kč,
 • zrušení § 14, výpočtu daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období
 • dochází také ke zvýšení částky obratu pro vedení účetnictví z 15 miliónů na 25 milionů Kč za kalendářní rok,
 • ruší se současná úprava osvobození příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance a penzijní připojištění se státním příspěvkem;

platí nové ustanovení, kterým je osvobození příspěvku na soukromé životní pojištění a penzijní připojištění se státním příspěvkem v úhrnu maximálně do částky 24 000 Kč ročně u jednoho zaměstnavatele,

 • náklady na nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem ve formě příspěvku na kulturu, poskytnutí rekreace, dále možnost používat vzdělávací, rekreační a zdravotnická zařízení (kromě odborného rozvoje a rekvalifikace zaměstnanců), budou pro zaměstnavatele vždy daňově neuznatelným nákladem, zaměstnavatel již nebude mít možnost volby, zda náklady na nepeněžní plnění uplatňovat jako daňově uznatelné nebo neuznatelné a zdaňovat je u zaměstnance,
 • hodnota přechodného ubytování zaměstnance je osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnance nově pouze do výše 3 500 Kč měsíčně, osvobozené plnění do uvedeného limitu nepodléhá pojistnému na veřejnoprávní pojištění.

Změna výpočtu daňové povinnosti fyzických osob[editovat | editovat zdroj]

Od 1. 1. 2009 mají OSVČ a zaměstnavatelé povinnost stanovovat zálohy / daňovou povinnost následujícím způsobem:

hrubá mzda
+ dle § 6 odstavce 13 zákona o daních z příjmů je nutné přičíst zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem, tzn. 9 % zdravotní pojištění a 25 % sociální zabezpečení
= superhrubá mzda = základ daně
x sazba daně 15 %
slevy na dani
= daň po slevě (doplatek / přeplatek)

Registrace k dani z příjmů[editovat | editovat zdroj]

Každý subjekt má povinnost registrovat se k platbám daně z příjmů. U fyzických osob v pracovním poměru tuto akci provádí zaměstnavatel. Podnikatelské subjekty - OSVČ a vybrané právnické osoby - se mají povinnost registrovat sami. Registraci je nutné provést do 30 dnů od zapsání do veřejného rejstříku. Registrace k dani z příjmů se provádí u místně příslušného finančního úřadu. U fyzické osoby dle jejího trvalého bydliště, u právnické osoby podle sídla. Subjekt je následně povinen za uplynulý kalendářní rok podat daňové přiznání, pokud jeho příjmy byly vyšší než 15000 Kč (s výjimkou osvobozených příjmů a příjmů daněných daní srážkovou). Dále se podává vždy v případě daňové ztráty. Jestliže fyzická osoba nepodepsala prohlášení k dani a měla za uplynulý rok příjmy ze závislé činnosti dle § 6 alespoň ve výši 6000 Kč, opět musí podat daňové přiznání.

Daň z příjmu v USA[editovat | editovat zdroj]

Federální daň z příjmu byla v USA umožněna změnou americké ústavy prostřednictvím 16. dodatku (Kongresem schváleného 2. července 1909). Tzv. tax protesters považují 16. dodatek za neústavní nebo z jiného důvodu neplatný. Ústavnost federální daně z příjmu je jedním z témat filmu America: From Freedom to Fascism, který v roce 2006 natočil americký režisér Aaron Russo.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]