Stanislav Stuchlík

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. et DSc.
Narození 27. ledna 1945 (75 let)
Zlín
Alma mater Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Stanislav Stuchlík (* 27. ledna 1945 Zlín) je český archeolog a vysokoškolský pedagog, profesor Ústavu archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Specializuje se na závěr doby kamenné a počátky doby bronzové, problematiku pohřebního ritu a používání zlata v pravěku.

Život[editovat | editovat zdroj]

Odborné vzdělání a zaměstnání[editovat | editovat zdroj]

V letech 1964-1969 studoval prehistorii na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita), studium ukončil obhajobou diplomové práce "Sídliště únětické kultury na Moravě", 338 s., 116 tab.). Mezi lety 1969 a 1972 pracoval jako archeolog v Oblastním muzeu jihovýchodní Moravy v Gottwaldově (dnes Zlín). V roce 1972 absolvoval disertaci s prací "Moravská únětická sídliště" (197 s., 121 tab.) a mezi lety 1972 a 2013 pracoval v Archeologickém ústavu Československé akademie věd (nyní Akademie věd České republiky) v Brně. Kandidátskou práci obhájil v roce 1981, její téma bylo "K poznání vzniku a staršího vývoje lidu středodunajské mohylové kultury na jižní Moravě" (421 s. 111 tab.). Od roku 1991 je místopředsedou obnoveného Moravskoslezského archeologického klubu v Brně. Docenturu v oblasti pravěké archeologie obhájil v roce 1996 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (téma práce "Zlato v pravěku Moravy", 321 s, 65 tab.), profesuru obhájil na téže fakultě v roce 2001. V roce 2010 obdržel vědecký titul Doktor historických věd (DSc.) za monografii o Boroticích. Od roku 1997 působí v Ústavu archeologie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.

Odborná činnost[editovat | editovat zdroj]

Stanislav Stuchlík se zabývá pravěkem střední Evropy a specializuje se na závěr doby kamenné, starší a střední dobu bronzovou. Prováděl celou řadu záchranných i systematických výzkumů (únětické pohřebiště v Mušově, sídliště a pohřebiště ze starší doby bronzové ve Velkých Pavlovicích, sídliště a pohřebiště ze závěru eneolitu a počátku doby bronzové v Moravské Nové VsiHruškách, mohylník ze starší a střední doby bronzové v Boroticích, věteřovský rondel v Šumicích a další). Je iniciátorem a organizátorem pracovních sympozií o starší době bronzové v českých zemích a na Slovensku a konferencí o pohřebním ritu. Je řešitelem řady projektů (GAČR, GA AV ČR, GA Ministerstva kultury aj.), člen několika vědeckých rad a jiných grémií, je také členem několika redakčních rad. Školitel a oponent řad doktorských, habilitačních a jiných prací.

Publikace[editovat | editovat zdroj]

 • Osídlení jeskyň ve starší a střední době bronzové na Moravě, Studie AÚ Brno IX/2, Praha 1981.
 • Únětické pohřebiště v Mušově, Studie AÚ Brno XIV/2, Praha 1987.
 • Pravěká pohřebiště v Moravské Nové Vsi – Hruškách, Studie AÚ Brno XVI/1, Brno 1996 (s J. Stuchlíkovou).
 • Pravěk a středověk Ždánicka, Brno 1997, (se Z. Klanicou a Z. Měřínským).
 • S. Stuchlík (ed.): Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku, Brno 2002.
 • Wspólne korzenie, wspólna Europa, Kietrz 2005, (s M. Gedlem).
 • Borotice. Mohylové pohřebiště z doby bronzové, Brno 2006.
 • Proměnlivá společnost pozdní doby kamenné, in: Procházka, R. (red.), Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému středověku, Brno, 2011, 171-226 (s M. Kučou).
 • Civilizace doby bronzové, in: Procházka, R. (red.), Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému středověku, Brno, 2011, 221-318 (s M. Salašem).
 • Únětický hrob s bronzovou dýkou s litou rukojetí z Mušova, AR XXXII, 1980, 381-393.
 • K datování konce věteřovského osídlení na jižní Moravě, AR XXXVI, 1984, 173-186.
 • Výšinná sídliště únětické kultury na Moravě, Archaeologia Interregionalis, WarszawaKraków 1985, 129-142.
 • Bronzové sekeromlaty na Moravě, PA LXXIX, 1988, 269-328.
 • Die Entstehung der Hügelgräberkultur in Mähren und ihre Entwicklung, in: Beiträge zur Geschichte und Kultur der mitteleuropäischen Bronzezeit, BerlinNitra 1990, 469- 481.
 • Počátky mohylového pohřbívání v době bronzové na Moravě, in: Pravěké a slovanské osídlení Moravy, Brno 1990, 128-145.
 • Die Věteřov-Gruppe und die Entstehung der Hügelgräberfeld in Mähren, Praehistorische Zeitschrift 67, Berlin 1992, 15-42.
 • Pohřebiště únětické kultury z Pavlova, okr. Břeclav, Pravěk NŘ 2, 1992, 237-254.
 • V lesku zlatavého bronzu, in: Pravěké dějiny Moravy (V. Podborský ed.), Brno 1993, 233-332.
 • Vývoj osídlení Brněnské kotliny ve starší a střední době bronzové, Pravěk NŘ 4, 1994, 127-153.
 • Aunjetitzer Gräberfeld in Velké Pavlovice, Südmähren, Praehistorische Zeitschrift 71, 1996, 123-169 (s J. Stuchlíkovou).
 • Osídlení Napajedelska v pravěku, in: Napajedla. Příroda, dějiny, kultura (V. Cekota ed.), Napajedla 1998, 53-73.
 • Šumice, okr. Znojmo, in: Pravěká sociokultovní architektura na Moravě (V. Podborský ed.), Brno 1999, 95-114 (s J. Stuchlíkovou).
 • Nadzemní kůlové stavby ze starší doby bronzové na Moravě, Pravěk NŘ 10, 2000, 219-250.
 • Die Beziehungen Mährens zu den südöstlichen Gebieten am Anfang der Bronzezeit, in: C. Kacso (Hrsg.): Bronzezeitliche Kulturerscheinungen im karpatischen Raum. Die Beziehungen zu den benachbarten Gebieten, Bibliotheca Marmatia 2, Baia Mare 2003, 445-468.
 • Podzemní chodby únětické kultury ve Vojkovicích, Pravěk NŘ 13, 2003, 439-458 (s P. Kosem).
 • Vztahy Moravy k jižním a jihovýchodním oblastem na počátku doby bronzové, in: Južné vplyvy a ich odraz v kultúrnom vývoji mladšieho praveku na strednom Dunaji, Bratislava 2005, 19-41.
 • Málo známý nález středodunajské mohylové kultury z Hrušek, Pravěk NŘ 19, 2009, 47-64.
 • Zlato ve střední době bronzové na Moravě, Pravěk NŘ 20, 2012, 95-112.
 • Česko – polské vztahy a počátek doby bronzové, Acta Musei Moravice XCIX, 2014, 37-50.
 • Laténské pohřebiště v Boroticich (okr. Znojmo). In: Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií, Brno 2015, 471-486 (s J. Čižmářovou).
 • Mohylnik v Boroticich (okr. Znojmo) z pohledu antropologie. In: Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií, Brno 2015, 739-754 (s M. Dobisíkovou).
 • Bernstein in der Bronzezeit in Mähren. In: The Amber Roads. The Ancienth Cultural and Commercial Communication between the Peoples. Míillensi. Studi di Archeologia Preistorica 13, 2016, 116-130.  

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Enzyklopedisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas, Band III – Addenda
 • Podborský, Vladimír: Pane profesore Stuchlíku! Vítejte do klubu mladých seniorů, Pravě NŘ 15, 2005, 3-5.
 • Bibliografie prof. PhDr. Stanislava Stuchlíka, CSc. (sestavil Miloš Čižmář, Pravěk NŘ 15, 2005, 6-11.
 • Sklenář, Karel: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Praha 2005.
 • Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti, 2005.
 • Kdo je kdo v české slavistice. Elektronická databáze.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]