Grantová agentura

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Grantová agentura je instituce, která prostřednictvím soutěže o granty podporuje různé vědecké, technické, kulturní, vzdělávací nebo jiné obecně prospěšné projekty. Grantové agentury mohou být státní, které rozdělují veřejné prostředky státního rozpočtu, mohou být součástí nadací a jiných veřejných i soukromých institucí.

Grantová soutěž[editovat | editovat zdroj]

Grantová agentura vypisuje podmínky soutěže, které stanoví zejména:

 • obor nebo téma
 • rozsah podpor
 • kdo se může soutěže zúčastnit
 • povinné náležitosti přihlášky
 • termín podání přihlášky a termín rozhodnutí
 • co se na projektech hodnotí a jak,
 • a další podmínky .

Zájemce se o podporu hlásí vyplněním grantové přihlášky s popisem projektu. Přihlášky vyhodnocují odborníci, ustanovení agenturou, kteří obvykle stanoví pořadí a vedení agentury pak rozhodne o přidělení prostředků.

Hodnocení přihlášek používá tyto způsoby a jejich kombinace:

 • jednotlivé hodnocení nezávislými oponenty (peer-review)
 • hromadné hodnocení panely nebo komisemi
 • hodnocení odbornými zaměstnanci agentury.

Hlavními problémy hodnocení bývá

 • nezávislost, která se zčásti zajišťuje anonymitou;
 • odborná způsobilost posuzovatelů;
 • spravedlivé porovnání jednotlivých projektů.

Aby se zajistila transparentnost rozhodování, bývají členové agentury ze soutěže vyloučeni, oponenti musí prohlásit, že nemají žádné vazby na žadatele a na celý proces dohlížejí vnitřní i vnější kontrolní orgány.

Významné grantové agentury[editovat | editovat zdroj]

v ČR[editovat | editovat zdroj]

 • Grantová agentura ČR (GAČR, veřejná soutěž, základní výzkum)
 • Grantová agentura AV ČR (GAAV, veřejná soutěž, základní výzkum). Činnost Grantové agentury AV ČR byla 20. ledna 2015 ukončena.
 • Grantová agentura Univerzity Karlovy (GAUK, pro mladé vědce, základní výzkum)

Kromě toho zde funguje řada resortních grantových agentur Ministerstva zdravotnictví (IGA), zemědělství, životního prostředí, vnitra a dalších, grantové agentury krajské a místní samosprávy (kultura, sociální péče) a (zejména zahraničních) nadací. Pdobně fungují i fondy některých ministerstev.

v EU[editovat | editovat zdroj]

 • Evropská nadace pro vědu (ESF, základní výzkum)
 • Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, veřejná, základní výzkum)
 • Volkswagen Stiftung
 • Robert Bosch Stiftung

v USA[editovat | editovat zdroj]

 • National Science Foudation (NSF, veřejná, věda a výzkum)
 • National Institute of Health (NIH, veřejná, zdravotnictví)

a desetitisíce větších i menších, veřejných i soukromých nadací, které poskytují granty.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]