Státní poznávací značky v Česku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Registrační značky (RZ) motorových vozidel v České republice v současném provedení jsou vydávány podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích…, účinným od 1. července 2001, a jejich podoba je předepsaná vyhláškou č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, účinné od 1. ledna 2015. Současně na starších vozidlech zůstávají i státní poznávací značky původního československého provedení a obsahu.

Kromě tohoto termínu se před rokem 2001 používal termín státní poznávací značka. Ten je i v současné době základním termínem podle zákona č. 56/2001 Sb., ale je pro něj v tomto zákoně zavedena legislativní zkratka "registrační značka".

Tabulka s registrační značkou (RZ) je povinně umístěna na každém silničním motorovém vozidle a jeho přípojném vozidle, nejčastěji ve formě bílé obdélníkové destičky s černými písmeny a čísly. Pro cesty do zahraničí se používají navíc ještě tzv. rozlišovací značky státu neboli mezinárodní poznávací značky (MPZ).

Staré státní poznávací značky[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Státní poznávací značky v Československu.

V letech 1960-1986 byly vydávány značky ve formátu OO-ČČ-ČČ, později OOP-ČČ-ČČ (OO znamená okresní kombinace písmen, P znamená pořadové písmeno a Č znamená pořadové číslo).

Registrační značka HOC-59-10 v letech 1960–1986 z okresu Hodonín
Registrační značka LN-57-58 na hezky zachovalém Wartburgu v letech 1960–1986 z okresu Louny
ALA- jedna z posledních sérií vydaných v Praze (poslední byla ALC) v letech 1992–2001
Česká státní poznávací značka pro cizince, zde diplomatická

Státní poznávací značky vycházející z původního československého provedení, v Česku vydávané do roku 2002, platí vesměs dosud. Za několik desetiletí prošly několika úpravami vzhledu, hlavně velikosti písmen a tabulky.[zdroj?]

Na běžných státních poznávacích značkách byla skupina dvou, později až tří písmen a za ní dvě dvojice číslic, skupiny byly oddělené pomlčkami.[1] Později namísto pomlčky za skupinou písmen byl vyhrazen prostor pro nálepky o technických kontrolách a měření emisí. Skupina prvních dvou písmen vždy označovala okres, třetí písmeno byla série. Praha měla jen jedno písmeno A další dvě písmena byla sériová. Každému okresu byla přidělena dvě písmena (např. PU), více obydlené okresy měly do rezervy ještě jednu kombinaci (např. PU a PA), případně celkem tři. Až do roku 1990 kombinace vyhovovaly, ale po nárůstu dopravy v 90. letech 20. století musela velká okresní města sáhnout do těchto rezerv a další okresy, u kterých se s rezervami ani nepočítalo, požadovaly přidělení další kombinace nebo si musely „půjčovat“ SPZ od jiných okresů. Proto nakonec ani nebylo poznat, kde má majitel vozidla bydliště nebo sídlo.[2]

Žlutou barvou podkladu byla odlišena nákladní vozidla, pracovní stroje a autobusy od osobních automobilů. Značky vojenských vozidel byly tvořeny pouze číslicemi, značky policejních vozidel (Veřejná bezpečnost) byly tvořeny písmenem B a skupinou čísel.

Českou zvláštností v období před rokem 2001 byly speciální značky pro cizí státní příslušníky, které měly shodný vzhled jako značky diplomatické (žluté písmo a modrý podklad). Barevně byla odlišena vozidla z půjčoven (červená písmena) a užitková vozidla (žlutý podklad).

Nové registrační značky (od roku 2001)[editovat | editovat zdroj]

Česká státní poznávací značka od roku 2004, A = Praha
Vojenská poznávací značka 1992–2001
Exportní poznávací značka od 2001 z kraje Praha
Veteránská poznávací značka 2004–2006 (v roce 2006 byl tento formát vyčerpán, a proto byly zavedeny nové veteránské značky se zněním ČČV XXXX, kde ČČ znamená krajské dvojčíslí, V písmeno v a X pořadové číslo). Později byl vyčerpán i tento formát a byl zaveden formát ČČV PXXX, kde ČČ, V a X znamenají totéž co předtím a P znamená pořadové písmeno.
Diplomatická poznávací značka od 2004 (omezená diplomatická imunita – XX)

Oproti předcházejícím SPZ došlo k největší změně v samotném kódu, který nyní označuje jen kraj, kde má majitel vozidla registrovánu adresu (bydliště, sídlo). Do roku 2001 měl svůj dvoupísmenový kód každý okres (vyjma Prahy), ale majitel zde bydlet nebo sídlit vůbec nemusel. Kraje nahradily okresy nejen kvůli změně ve státní správě, ale také kvůli nedostatku kombinací pro jednotlivé okresy. Dnešní značky obsahují podle typu vozidla pět až sedm znaků (číslic a písmen bez diakritiky s výjimkou G, O, Q, W, která by se mohla plést s C, V a číslicí 0, popř. číslicí 6. Kromě toho mohou být v jednotlivých krajích vynechána i jiná písmena, pokud by jejich kombinací došlo sice k náhodnému, ale nevhodnému nebo nežádoucímu výsledku (sprosté slovo, zkratka zakázané organizace apod.). Například ve Středočeském kraji se z těchto důvodů vynechávají řady xSS xxxx, ale kombinace xSA xxxx nebo xSD xxxx jsou povolené.[3] Značky musí vždy obsahovat alespoň jedno písmeno (to nejvíce vlevo je vždy kód kraje) a alespoň jednu číslici.[4] Písmena a číslice mohou být nakonec různě zpřeházena, třeba 1AD 01A5, 9A2 380Z, 111 AB01 apod.[5] Všechny různé kombinace umožňují vydat pro celou Českou republiku 20 900 118 400 platných neopakujících se značek. Počátkem roku 2009 se v Praze začaly vydávat značky už se dvěma písmeny (např. 1AA xxxx, 1AB xxxx atd.), jelikož RZ s jedním písmenem (např. 9A9 xxxx) již byla vyčerpána.[6] Zanedlouho následoval Prahu Středočeský kraj, v létě 2014 Jihomoravský kraj, v listopadu 2015 Moravskoslezský kraj, v dubnu 2019 Ústecký kraj a postupně se tento formát zavede i v ostatních krajích.[2]

Starší značky (z období před vstupem České republiky do EU) mají v levé části volné místo, RZ vydané po 1. květnu 2004 zde obsahují modrý proužek s dvanácti žlutými hvězdami a zkratkou země (CZ). Mezi označením série a pořadovým číslem je místo vyhrazené pro nálepky technické kontroly (TK, červená, nahoře) a měření emisí (ME, zelená, dole), tyto nálepky se umisťují pouze na zadní značku. Nálepky mají vyznačenou platnost. Od 1. 1. 2015 se používá pouze nálepka pro označení technické kontroly, spodní pole zůstává volné, nebo je překryto bílým štítkem.[7]

První písmeno zleva označuje kraj, ve kterém bylo vozidlo registrováno.

Státní poznávací značky používají ke svému odlišení kromě čísel a písmen také různé barvy znaků. Podle současného zákona se používají:

 • černá písmena na bílé značce — všechna osobní, nákladní vozidla, autobusy, přívěsy a motocykly (až na výjimky)
  • značky AČR – pouze číselné značky: oddělené trojčíslí a čtyřčíslí
 • modrá písmena na bílé značce — pro auta diplomatických a konzulárních úředníků. Tvar je následující – První je na značce trojčíslí identifikující ambasádu, pak vždy dvě písmena CD /diplomatická imunita/, XX /omezena diplomatická imunita/, XS /diplomatický personál/ nebo HC /honorární konsul/ pro celou ČR, ty jsou následovány pořadovým dvojčíslím.
 • zelená čísla na bílé značce — pro vozidla, která zatím nebyla schválena pro provoz na pozemních komunikacích, např. testovací vozy nebo dočasné používání anebo trvale manipulační značky dle platných pravidel. Písmeno je vždy dle registrovaného kraje, následuje čtyřmístné pořadové číslo.
 • zelená čísla na bílé značce — vozidla nesplňující současné podmínky pro provoz (veteráni — písmeno V pro celou ČR). Kód kraje je číselný 01 až 14 před prvním písmenem V. Následuje čtyřmístné pořadové číslo.
 • zelená čísla na bílé značce — vozidla nesplňující současné podmínky pro provoz (závodní — písmeno R pro celou ČR). Kód kraje je číselný 01 až 14 před prvním písmenem R. Následuje čtyřmístné pořadové číslo. Přehled dvojčíslí krajů:
  • 01 – Praha
  • 02 – Jihomoravský kraj
  • 03 – Jihočeský kraj
  • 04 – Pardubický kraj
  • 05 – Královéhradecký kraj
  • 06 – Kraj Vysočina
  • 07 – Karlovarský kraj
  • 08 – Liberecký kraj
  • 09 – Olomoucký kraj
  • 10 – Plzeňský kraj
  • 11 – Středočeský kraj
  • 12 – Moravskoslezský kraj
  • 13 – Ústecký kraj
  • 14 – Zlínský kraj
 • zelená čísla na bílé značce — vozidla pro zkušební účely, písmeno F pro celou ČR. Pouze písmeno F následované čtyřmístným pořadovým číslem.
 • černá písmena na žluté značce — pro zvláštní motorová vozidla, většinou pojízdnou techniku (zemědělské, vojenské, stavební aj. stroje). Na značce je nejprve písmeno kraje, následované dvojčíslím série a čtyřmístným pořadovým číslem.
 • černá písmena na bílé značce s červeným okrajem (kostičky s čísly) — vozidla určená na vývoz. Skládá se ze dvou trojmístných skupin znaků, posledním znakem druhého trojčíslí je vždy písmeno E (export). Písmeno rozlišující kraj se nachází mezi ostatními 5 znaky.
 • černá písmena na zelené papírové značce (převozní značka) — jednorázové použití s omezenou platností (převoz vozidla z prodejny domů apod.) Na značce je vyznačeno písmeno kraje následované 6 pořadovými číslicemi.
Značka pro elektromobily
 • RZ pro elektromobily - černá písmena na bílé značce, začíná písmeny EL, následuje číslice řady, místo pro známku STK, dvojčíslí a 2 písmena.
  • nové značky budou vypadat podobně, jako všechny ostatní, tedy se sedmi znaky ve dvou skupinách tří a čtyř znaků. Za písmeny EL bude celkem pět čísel a písmen. Výměna stávající značky za novou bude zdarma a úřad bude mít na vydání nové značky lhůtu 15 dnů. K těmto značkám se od 1. ledna 2020 vážou značné výhody např. automatické osvobození od dálničních poplatků nebo parkování zdarma. Hovoří se také o osvobození od silniční daně.

Od 1. ledna 2015 se nemění registrační značka, pokud je vůz dříve registrován v jiném kraji. To znamená, že v případě, že vůz je znovu přeregistrován na nového vlastníka (provozovatele), který má sídlo nebo adresu trvalého bydliště v jiném kraji, než měl původní majitel, registrační značka zůstává stejná. To platí i v případě změny místa sídla nebo trvalého pobytu stejného majitele do jiného kraje. V případě poškození, ztráty nebo odcizení tabulky registrační značky je přidělena registrační značka s příslušným kódem nového kraje.

Značky na přání[editovat | editovat zdroj]

Značka na přání. Místo nepovoleného písmena O je číslice 0.

Od ledna 2016 je možnost zažádat o poznávací značku s vlastním textem – registrační značku na přání (RZNP). Na RZ automobilu může být 8 alfanumerických znaků obsahujících alespoň jednu číslici, RZ motocyklů může obsahovat znaků 7. Značky nemohou obsahovat vulgární a hanlivé výrazy, názvy úřadů a dále písmena G, O, Q a W (ty ostatně nemohou být ani na běžné poznávací značce).[8] Tyto poznávací značky jsou převeditelné, nicméně při jejich zničení či ztrátě není možná výměna. V České republice jezdí s těmito značkami méně než 10 000 vozidel. Jedna tabulka stojí 5 000 Kč, tzn. registrační značky na automobil stojí 10 000 Kč, naopak na motocykl či moped stojí 5 000 Kč.

Kódy krajů[editovat | editovat zdroj]

Kódy krajů

Na státních poznávacích značkách vydávaných podle nového zákona (tedy od roku 2001) označuje první písmeno kraj takto:

Kód Kraj 2001–2004 Od 2004 do současnosti Verze s písmenem na třetím místě Zatím nejvyšší řada [9]
A Praha CZ-Praha-old.jpg Czech registration 4542.jpg Czech Republic license plate EU.JPG 9AB
B Jihomoravský kraj CZ-Brno-new.jpg 2BX
C Jihočeský kraj SPZ jihočeského kraje z let 2001-2004.jpg CZ-SPZ-7C25025 01.jpg 9C5
E Pardubický kraj CZ-Padubice-new.jpg 7E0
H Královéhradecký kraj Czech registration 2000s 2627.jpg CZ-Hradec-new.jpg 8H0
J Kraj Vysočina CZ-SPZ-2J26382.jpg CZECH REPUBLIC EEC, c. 2009 -LICENSE PLATE - Flickr - woody1778a.jpg 7J2
K Karlovarský kraj CZ-KarlovyVary-new.jpg 5K0
L Liberecký kraj CZ-Liberec-new.jpg 6L3
M Olomoucký kraj CZ-SPZ-1M40000.jpg CZ-SPZ-6M13246.jpg 7M5
P Plzeňský kraj CZECH REPUBLIC 2002-04 -LATEST NUMBERING SEQUENCE PRE EEC - Flickr - woody1778a.jpg CZ-SPZ-7P24159.jpg 8P8
S Středočeský kraj CZ-Stredni-old.jpg Czech registration 6737.JPG 5ST
T Moravskoslezský kraj CZ-MSkraj-new.jpg 2TE
U Ústecký kraj CZ-SPZ-6U32183.jpg 1UL
Z Zlínský kraj CZ-SPZ-4Z07472.jpg 7Z2

Spory o náhradní značky[editovat | editovat zdroj]

Počátkem srpna 2010 Městský soud v Praze rozhodoval o případu řidiče, který na svém vozidle ukradenou původní registrační značku nahradil plastovou. Neoriginální značku odhalila policie a předala případ ke správnímu řízení. Magistrát hlavního města Prahy pak udělil za přestupek proti plynulosti a bezpečnosti dopravy pokutu 7000 korun a zákaz řízení na půl roku. Řidič se odvolal k ministerstvu dopravy, to však rozhodnutí magistrátu v tomto bodě potvrdilo. Řidič se obrátil na soud a ten rozhodl, že jednání žalovaného neporušuje zájem společnosti, a proto nenaplňuje materiální znak přestupku. Stanislav Huml, který v této kauze pro soud zpracoval znalecký posudek, rozsudek přivítal jako precedens a řekl, že by se mělo rozlišovat, když si někdo dá na vůz cizí registrační značku, nebo si tu svou přepíše na papír. Ministerstvo dopravy nepodalo proti rozsudku kasační stížnost.[10][11]

Podobný případ se týkal bývalého ministra dopravy Víta Bárty, který údajně na svém voze Maserati ztratil značku při jízdě po polní cestě, a proto ji nahradil samolepkou. Přestupek odhalil deník Blesk při Bártově cestě z vlastní svatby, krátce po nástupu do funkce ministra.[12] Začátkem listopadu 2010 mu za to Městský úřad v Nymburce udělil trest vzhledem k polehčujícím okolnostem při spodní hranici zákonné sazby, tedy pokutu 5000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel na půl roku. Vít Bárta řekl, že rozhodnutí plně respektuje a neodvolá se proti němu. Bártův spolustraník z Věcí veřejných Stanislav Huml k tomu řekl, že značka nalepená na kapotě nebo neumístěná přesně uprostřed nesnižuje možnost auto identifikovat a problém by nastal jen v případě, že by značka úplně scházela nebo by byla pozměněná. Mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka rozhodnutí o trestu obhajoval a označil nahrazení značky za jednoznačné porušení zákona.[13] Také Aleš Trpišovský, jimž se média zabývala především kvůli vybržďování jiných řidičů v dubnu 2010 i později, dostal v roce 2011 od Městského úřadu v Benešově pokutu 5000 Kč a bylo mu na půl roku odebráno řidičské oprávnění za to, že měl auto označené značkou vytištěnou na fólii; Středočeský kraj v odvolacím řízení sankce potvrdil.[14] Podle TV Prima dostal pokutu pouze 1500 Kč, tedy pod zákonným rozmezím.[15]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Poznávací značky (SPZ) v letech 1960-2002. www.feudal.cz [online]. [cit. 2019-08-04]. Dostupné online. 
 2. a b Co (ne)víte o SPZ: proč mají takovou barvu, čísla a písmena?. www.finance.cz [online]. [cit. 2019-08-04]. Dostupné online. 
 3. Archivovaná kopie. www.3260.cz [online]. [cit. 2015-01-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-01-05. 
 4. Registrační značky (RZ) od roku 2001 dosud. www.feudal.cz [online]. [cit. 2019-08-04]. Dostupné online. 
 5. Diskuse K-report (Archiv 2014): Archiv diskuse Historie SPZ a PZ do 23. 08. 2014. www.k-report.net [online]. [cit. 2019-08-04]. Dostupné online. 
 6. Řidiči v Praze již dostávají nové SPZ ve tvaru 1AA
 7. http://www.autorevue.cz/od-ledna-uz-nedostanete-na-znacku-zelenou-znamku-z-mereni-emisi
 8. http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/o-registracni-znacky-na-prani-je-v-cesku-zajem-nejzadanejsi-kombinace-napisu-jsou-uz-vybrane--1570406
 9. Tabulka nejvyšších spatřených registračních značek typu 101: http://www.rz-nej.czweb.org/
 10. Průlomový rozsudek: Ztracenou značku lze nahradit neoriginální SPZ, iHNed.cz, 23. 8. 2010, ČTK
 11. Soud uznal neoriginální náhradní SPZ. Nejde o precedens, míní ministerstvo, iDnes.cz, 24. 8. 2010, cen (Čeněk Třeček), ČTK
 12. Ministr dopravy Bárta jezdí bez světel a s neplatnou „espézetkou“, iDNes.cz, 13. 7. 2010
 13. Ministr dopravy Bárta přišel o řidičák. Kvůli značce nesmí za volant půl roku, iDnes.cz, 8. 11. 2010, cen (Čeněk Třeček)
 14. Trpišovský přišel na půl roku o řidičák za neoriginální espézetku, iDnes.cz, 16. 8. 2011
 15. Prima se nemusí omluvit Trpišovskému za reportáž o přibrzdění autobusu, iDnes.cz, 24. 10. 2011, ČTK, zep (Petr Zelený)

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Petr Marinov: České poznávací značky – historie, dnešek, budoucnost, Kampe, Praha, 2007, ISBN 978-80-902955-7-5, [1]
 • Filip Zelený, Dalibor Feuereisl: Poznávací značky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, SAXI, Praha, 2011, ISBN 978-80-904767-2-1, [2]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Klub přátel poznávacích značek, o.s.