Státní poznávací značky v Maďarsku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Státní poznávací značka v Maďarsku, přesněji evidenční číslo (maďarsky: forgalmi rendszám) je jednoznačné písmeno-číselné označení motorového vozidla nebo jeho přívěsu či návěsu registrovaného v Maďarsku. Evidenční číslo je uvedeno na tabulce, která musí být umístěna na vozidle zaregistrovaným pod tímto evidenčním číslem.

Historický vývoj[editovat | editovat zdroj]

Celostátní systém přidělování státních poznávacích značek byl na území dnešního Maďarska zaveden v roce 1910. Předtím byla vozidla evidována pouze v Budapešti. Od té doby se tento systém několikrát změnil, zejména v letech 1958 a 1990. V současnosti se používá systém uvedený v roce 1990 s drobnými úpravami provedenými v roce 2004.

Období 1910 - 1958[editovat | editovat zdroj]

První celostátní systém přidělování státních poznávacích značek byl na území dnešního Maďarska zaveden v roce 1910 nařízením uherského ministerstva vnitra č. 57 000/1910 B. M.[1][2] Tím uherská strana navázala na rakouskou stranu, kde byl celostátní systém přidělování státních poznávacích značek zaveden již 7. ledna 1906.[1]

Státní poznávací značka sestávala z písmena reprezentujícího oblast, ve které bylo vozidlo zaregistrováno, a z čísla, které bylo nejvýše trojciferné [P ČČČ] (např. E 227). Formát státní poznávací značky byl tudíž stejný pro uherskou stranu i pro rakouskou stranu. Proto byly oba systémy od sebe odlišeny tak, že písmeno reprezentujícího oblast na uherské tabulce státní poznávací značky bylo červené zatímco na rakouské tabulce státní pozávací značky zůstalo černé. Tím bylo zabráněno možným nejasnostem a případným duplicitám uvnitř celého Rakousko-Uherska, neboť bez tohoto barevného odlišení by nebylo zřejmé, zda kupř. vozidlo s tabulkou O 123 je zaregistrováno v Čechách (rakouská strana) nebo v Klužské oblasti (Cluj-Napoca; uherská strana) nebo vozidlo s tabulkou P 345 je zaregistrováno na Moravě (rakouská strana) nebo v Prešpurské oblasti (Bratislava; uherská strana).[pozn. 1]

Pro potřeby registrace vozidel a přidělování státních poznávacích značek bylo Uhersko rozděleno na jednotlivé oblasti. Každá oblast přitom dostala přiděleno jedno písmeno, které se uvádělo na státní poznávací značky. Výjimku tvořila Budapešť, která sice tvořila jednu oblast, ale která neměla přiděleno písmeno nýbrž prvních deset římských čísel (I - X).[1][2]

Kódy oblastí pro uherské státní poznávací značky
kód název oblasti
I - X Budapešť (hl. m.)
B Budapešťská oblast
D Debrecínská oblast
E Pětikostelská oblast
F Rjeka s okolím
G Rábská oblast
K Košická oblast
O Klužská oblast
P Prešpurská oblast
R Brašovská oblast
S Segedínská oblast
T Temešvárská oblast

Tento systém vydržel poměrně dlouho, až do roku 1958 kdy byl nahrazen systémem zcela odlišným. Jistou zajímavostí bylo, že pro malý počet registrovaných vozidel v meziválečném období a po druhé světové válce již policie při registraci vozidla žádné tabulky nevydávala a že si je majitelé vozidla pořizovali sami na své náklady. To způsobilo, že v Maďarsku existovalo mnoho fiktivních nebo neplatných státních poznávacích značek, což se odhalilo po zavedení přídělů pohonných hmot v roce 1948 a což vyústilo v povinnou technickou kontrolu všech registrovaných vozidel.[2]

Období 1958 - 1990[editovat | editovat zdroj]

Tabulka maďarské státní poznávací značky z let 1958 - 1990

V roce 1958 byl v Maďarsku zaveden nový systém, který byl od dosavadního zcela odlišný. Součástí označení již totiž nebyl žádný územní kód. Ze samotné státní poznávací značky tudíž nebylo možné poznat, v jaké části Maďarska bylo vozidlo zaregistrováno. Naproti tomu, s ohledem na to, jakým způsobem byly přidělovány jednotlivé série, zase bylo možné ze značek vyčíst, o jaký druh vozidla se jedná (motocykl, osobní automobil, nákladní automobil, autobus), resp. k jakému účelu je vozidlo používáno (taxi, policejní vozidlo, armádní vozidlo, vozidlo pošty).

Formát státní poznávací značky byl tvořen kombinací písmen a číslic, a to tak, že na prvních dvou pozicích byla dvě písmena následovaná čtyřmi číslicemi [PP-ČČ-ČČ] (např. IS-37-19).

Vzhledem k použitému formátu se nabízela možnost, vydávat a přidělovat jednotlivé státní poznávací značky podle jednotlivých sérií vzestupně až do vyčerpání. Začalo by se tedy sérií "AA", pokračovalo "AB" a dále až do "ZZ". Avšak místo této možnosti bylo upřednostněno, aby jednotlivé série byly vyhrazeny různým kategoriím vozidel (např. "CA" až "CZ" pro osobní automobily, "PA" pro vozidla pošty, "HA" pro vojenské osobní automobliy, "XA" pro přívěsy). Proto nemohlo platit, že státní poznávací značka začínající na písmeno blíže začátku abecedy byla přidělena dříve než státní poznávací značka začínající na písemno vzdálenější od začátku abecedy. Dokonce se stával i přesný opak, a to, že po vyčerpání původní přidělené série začínající na písmeno vzdálenější od počátku abecedy byla dané kategorii vozidel přidělena série začínající na písmeno blíže od počátku abecedy (např. pro osobní automobily byly v 70. letech přiděleny série "UA" až "UZ", ale po jejich vyčerpání byly v 80. letech stejné kategorii přiděleny nejdříve série "GA" až "GZ" a poté série "DB" až "DZ" a série "EA" až "EV").

Rozdělovník státních poznávacích značek v letech 1958 - 1990
série přidělená kategorie vozidel barevné provedení
A vozidla nejvyšších státních představitelů standardní
AA vozidla prezidentské rady standardní
AB - AG, AL vozidla státních orgánů standardní
AH - AK vozidla ministerstva vnitra a detektivních sborů (série přiděleny od 70. let) standardní
AY firemní vozidla (série přidělena na konci 80. let) standardní
AP - AX, AZ veřejná a služební osobní vozidla bíločerné
B... vozidla družstev a státních statků standardní
BT - BZ autobusy (série přiděleny od roku 1982) standardní
CA - CZ osobní automobily (mimo série CC, CD, CJ, CK a CV; série přiděleny od roku 1958) standardní
CC vozidla diplomatického sboru červenobílé
CD vozidla vedoucích představitelů diplomatického sboru standardní
CK vozidla cizinců červenobílé
DA motocykly s objemem motoru nad 125 cm³ standardní
DB - DZ osobní automobily (mimo sérii DT; série přiděleny v roce 1986) standardní
DT vozidla diplomatického sboru bílomodré
E dočasně registrovaná vozidla červenobílé
EA - EV osobní automobily (mimo sérii ET; série přiděleny v roce 1989) standardní
ET, EX přívěsy standardní
E... motocykly s objemem motoru nad 125 cm³ standardní
F... nákladní automobily, kamiony standardní / bíločerna (v závislosti na druhu provozu)
GA, GC, GE, GF veřejné autobusy a minibusy (série GE přidělena pouze vozidlům budapešťského dopravního podniku; série přidělovány do roku 1982) bíločerné
GB, GD, GH firemní autobusy a minibusy (série přidělovány do roku 1982) standardní
GA - GZ osobní automobily (série přiděleny v roce 1984) standardní
HA armádní osobní automobily standardní
HB armádní džípy, později i armádní dodávky standardní
HF armádní nákladní automobily Ural standardní
HG armádní autobusy standardní
HH armádní signální vozidla standardní
HK armádní motocykly standardní
HL armádní traktory a armádní pásová vozidla standardní
HM armádní vyprošťovací automobily standardní
HN armádní motocykly s postranním vozíkem standardní
HP armádní víceúčelová vozidla standardní
HR vozidla vojenské policie standardní
HS vozidla vojenské zdravotní služby standardní
HT - HV armádní vícetonážní vozidla, armádní odtahová vozidla standardní
HX armádní přívěsy standardní
HZ armádní cisterny standardní
IB - IZ osobní automobily (mimo série IJ a IU; série přiděleny v 70. letech) standardní
JA- JD vozidla taxi bíločerné
JL vozidla taxi, limuzíny bíločerné
JM přívěsy standardní
JE - JK osobní automobily (série přiděleny v roce 1989) standardní
K... motocykly s objemem motoru do 125 cm³ (později přeregistrovány pod sérii MR) standardní
KA - KZ osobní automobily (série přiděleny v roce 1982) standardní
L... motocykly s objemem motoru do 125 cm³ standardní
MA, MB vozidla zdravotní služby standardní
MC - MR motocykly s objemem motoru do 125 cm³ standardní
MS motocykly standardní
NA - NG motocykly s postranním vozíkem a třístopá vozidla standardní
NH - NK osobní automobily (série přiděleny v roce 1988) standardní
NL - ... přívěsy za osobní automobily standardní
O... postranní vozíky motocyklů standardní
PA, PF vozidla pošty (později přeregistrovaná; série PA přidělována též prodejcům vozidel a hasičským vozidlům) standardní
PA - PZ osobní automobily (série přiděleny v roce 1978) standardní
PRÓBA zkušební vozidla červenobílé
RA, RB policejní osobní vozidla a osobní vozidla pohraniční hlídky standardní
RF policejní nákladní vozidla a nákladní vozidla pohraniční hlídky standardní
RK - RO policejní motocykly (do 70. let přidělena jen série RK) standardní
RR vozidla státních úřadů standardní
RS služební vozidla státních podniků bíločerné
SA - SZ vozidla družstev a neziskových organizací standardní
TA, TL, TO, TU hasičská vozidla standardní
TA - TZ osobní automobily (série přiděleny v 80. letech) standardní
U... zvláštní nákladní automobily (přeregistrované ze série "FG") standardní
UH pohřební vozidla (nově přeregistrovaná ze série "FG") bíločerné
UA - UZ osobní automobily (série přiděleny od roku 1973) standardní
VA - VU traktory standardní
VÁM dovozová vozidla (do odbavení) červenobílé
X... vozidla státní rady(nejdříve) / přívěsy zemědělských družstev (později bíločerné / standardní
XX vozidla autopůjčoven standardní
YA - YG vozidla společnosti Volán bíločerné
YA - YI dodávky (série přiděleny v roce 1986) standardní
YJ, YK osobní automobily (série přiděleny v roce 1990) standardní
YL - ... přívěsy standardní
Z vozidla určená na vývoz červenobílé
ZA - ... osobní automobily (série přiděleny v roce 1975) standardní

V druhé polovině 80. let 20. století byly postupně vyčerpány volné série. Bylo proto rozhodnuto, že dosavadní systém bude nahrazen novým.

Současný systém[editovat | editovat zdroj]

Současná maďarská registrační značka ve vzhledu z let 1990 - 2004
Současná maďarská registrační značka ve vzhledu od roku 2004

Současný systém přidělování státních poznávacích značek byl zaveden v roce 1990, poté co byl předchozí systém kapacitně vyčerpán. Ačkoliv systém samotný zůstal zachován, což znamená, že z jednotlivých značek nelze rozeznat místo registrace vozidla, tak od předchozího systému byl snadno rozeznatelný. Nové značky totiž jednak obsahují o jeden znak více než předchozí, jednak došlo ke zvětšení velikosti cedulky se státní poznávací značkou a jednak taky obsahují tzv. národní proužek (maďarské vlajky a písmene H).

V současném systému se rozlišují jednak základní řada státních poznávacích značek, jednak několik zvláštních řad státních poznávacích značek, které jsou vždy určené pro vybraný druh vozidel.

Základní řada[editovat | editovat zdroj]

Základní řada státních poznávacích značek je určena pro všechna vozidla registrovaná v Maďarsku, pro které není vyhrazená žádná ze zvláštních řad.

Formát základní řady státních poznávacích značek sestává ze šesti znaků; první tři znaky jsou písmena a zbývající tři znaky znaky tvoří číslice, přičemž obě skupiny jsou odděleny pomlčkou [PPP-ČČČ]. Písmenný blok znaků označuje sérii a číselný blok znaků představuje pořadí dané státní poznávací značky v dané sérii.

Systém přidělování státních poznávacích značek zůstal shodný jako u předchozí série. Nevychází se tedy z územního členění, nýbrž pouze z času registrace a typu vozidla. Proti předchozímu systému je však v drtivé většině rozhodující čas registrace, což umožnilo, aby vydávání státních poznávacích značek začalo sérií AAA a aby byly série po vyčerpání automaticky navyšovány; tedy po vyčerpání série AAA se automaticky navázalo sérii AAB, po vyčerpání série AAZ se automaticky navázalo sérií ABA, po vyčerpání série AZZ se automaticky pokračovalo sérií BAA atd. Ve srovnání s předchozím systémem tudíž nedochází k přeskakování sérií, což znamená, že již ze samotné značky lze poznat, kdy přibližně bylo určité vozidlo registrováno (vozidlo se značkou BAA 345 bylo registrováno dříve než vozidlo se značkou JYF 721).

Značka vyhrazené série základní řady určené pro nákladní vozidla
Značka vyhrazené série základní řady určené pro pomalá vozidla

Avšak stejně jako u předchozího systému jsou některé série vyhrazeny pro určitý typ vozidel, ale ve srovnání s předchozím systémem je těchto vyhrazených sérií velmi málo, neboť pro vozidla, která mají zvláštní určení jsou nově určeny zvláštní řady. Vyhrazené série základní řady mají vozidla taxislužeb, nákladní automobily, přívěsy, motocykly a pomalá vozidla.

Seznam vyhrazených sérií základní řady současného systému
série vyhrazený typ vozidel barevné provedení
EAA - EZZ vozidla taxi černé písmo na žlutém podkladu
FAA - FZZ nákladní automobily černé písmo na žlutém podkladu
UAA - UZZ motocykly standardní
WAA - WZZ přívěsy standardní
XAA - XZZ přívěsy standardní
YAA - YZZ pomalá vozidla (traktory apod.) červené písmo na bílém pozadí
Značka na přání ve formátu pěti písmenných znaků a jednoho číselného
Značka na přání ve formátu pěti písmenných znaků a jednoho číselného

Se zavedením současného systému maďarských státních poznávacích značek bylo současně umožněno vydávání značek na přání, tedy značek, jejich písmennou a číselnou kombinaci si určil majitel vozidla. Jako všechny značky základní řady musí i značka na přání obsahovat šest znaků, avšak vedle základního formátu o třech písmenných znacích a třech číselných znacích, tj. [PPP-ČČČ], jsou povoleny i formáty o čtyřech písmenných a dvou číselných znacích a o pěti písmenných a jednom číselném znaku, tj. [PPPP-ČČ], resp. [PPPPP-Č].

Státní poznávací značky na přání našly využití i v podnikatelské sféře, neboť mnohé společnosti (ale i kupř. maďarská národní banka nebo maďarský ústavní soud) si rezervovaly určitou sérii jako značky na přání, pod nimiž registrují svá firemní vozidla. Např. sérii MTV si rezervovala Maďarská televize (maď. Magyar Televízió).

Seznam sérií základní řady současného systému, které jsou rezervovány jako značky na přání
série Kdo si je rezervoval
BBRO Bankbroker (BrokerNet Corp.)
BPO a BPI Budapešťský dopravní podnik
GAZ Budapešťské plynárny (maď.: Fővárosi Gázművek Rt.)
HAT Hat (reklamní agentura)
HPQ Hewlett-Packard/Compaq
HTC až HTE Maďarský Telekom, odvozeno od anglického překladu hungarian telecomunication company
MAK Maďarský automobilový klub (maď.: Magyar Autóklub)
MCD McDonald's Maďarsko
MIZO MIZO (mlékárenská společnost)
MKA Maďarský ústavní soud
MNB Maďarská národní banka (maď.: Magyar Nemzeti Bank)
MPK Magyar Pénzügyi Közvetítő (finanční zprostředkovatelská společnost)
MTV Maďarská televize (maď.: Magyar Televízió)
PAE Jaderná elektrárna Paks (maď.: Paksi Atomerőmű)
PEP Pepsi Maďarsko
PTE Univerzita v Pécsi (maď.: Pécsi Tudományegyetem)
SOS Maďarská záchranná služba
TCS Budapešťský hasičský záchranný sbor (maď.: Tűzoltóparancsnokság)
TOI TOI-TOI
UFS United Financial Services Group
WOLF Air Wolf (letecká společnost)

Zvláštní řady[editovat | editovat zdroj]

Pro určené druhy vozidel (policejní vozidla, vozidla celní správy, vozidla diplomatických sborů a další) jsou určeny zvláštní řady. Tyto řady se od základní řady liší jak vlastním formátem (odlišný počet znaků), systémem přidělování, tak zpravidla i odlišným barevným provedením. Zcela tedy stojí mimo systém základní řady.

Vozidla diplomatických sborů[editovat | editovat zdroj]

Podoba maďarské registrační značky určené pro vozidlo diplomatického sboru

Pro vozidla diplomatických sborů registrovaných v Maďarsku je určena zvláštní řada. Její formát sestává ze šesti znaků, z čehož první dva jsou písmena a zbývající čtyři jsou číslice [PP ČČ-ČČ]. Na rozdíl od základní řady, v níž se písmena mění podle aktuální série, mají všechny značky určené pro vozidla diplomatických sborů stejná dvě písmena, a to DT (z maď. Diplomáciai Testület). Rovněž číselné znaky nepředstavují pouze pořadové číslo dané série, nýbrž celá série je rozdělena mezi jednotlivé diplomatické sbory; např. značky DT 00-01 až DT 01-99 jsou rezervovány pro vozidla diplomatického sboru Spojených států amerických, značky DT 04-00 až DT 04-99 jsou zase rezervovány pro vozidla diplomatického sboru Německé spolkové republiky.

Značky této řady mají modré pozadí a bílé znaky.

Vozidla konzulárních sborů[editovat | editovat zdroj]

Vozidlo s maďarskou značkou určenou pro vozidla konzulárních sborů

Pro vozidla konzulárních sborů registrovaných v Maďarsku je určena zvláštní řada, která je ve formátu o šesti znacích, z nichž první dva jsou písmena a zbývající čtyři číslice [PP ČČ-ČČ]. Všechny značky této řady obsahují stejná dvě písmena, a to CK; ani u této řady tudíž nedochází ke změně písmen podle série, jako je tomu u základní série.

Značky této řady mají bílé pozadí a červené znaky.

Armádní vozidla[editovat | editovat zdroj]

Pro armádní vozidla je určena zvláštní řada sestávající rovněž ze šesti znaků, z toho prvních dvou písmen a zbylých čtyř číslic [PP ČČ-ČČ], pro kterou je příznačné, že první písmeno je vždy H (z maď. honvédség, armádní). Druhé písmeno se již mění podle aktuální série, jako tomu je u základní řady.

Vozidla záchranné služby[editovat | editovat zdroj]

Pro vozidla záchranné služby je určena zvláštní řada, která je ve formátu o šesti znacích, z nichž první dva jsou písmena a zbývající čtyři číslice [PP ČČ-ČČ]. Všechny značky této řady obsahují stejná dvě písmena, a to MA; ani u této řady tudíž nedochází ke změně písmen podle série, jako je tomu u základní série.

Historická vozidla[editovat | editovat zdroj]

Podoba maďarské registrační značky určené pro historická vozidla

Pro historická vozidla je určena zvláštní řada sestávající rovněž ze šesti znaků, z toho prvních dvou písmen a zbylých čtyř číslic [PP ČČ-ČČ]', pro kterou je příznačné, že všechny značky této řady obsahují stejná dvě písmena, a to OT (z angl. old-timer, historický); ani u této řady tudíž nedochází ke změně písmen podle série, jako je tomu u základní série.

Zvláštností této řady je, že po roce 2004 se nenahradil národní proužek evropským proužkem.

Policejní vozidla a vozidla celní správy[editovat | editovat zdroj]

Pro policejní vozidla a vozidla celní správy je určena společná zvláštní řada, která, stejně jako většina ostatní zvláštních řad, sestává ze šesti znaků, a to dvou písmen a čtyř číslic [PP ČČ-ČČ]. Pro tuto řadu je charakteristické, že první písmeno je vždy R (z maď. Rendőrség, Policie). V rámci této řady jsou vydávány tři série, a to RB pro vícestopá pojicejní vozidla, RK pro jednostopá policejní vozidla a RR pro vozidla celní správy.

Soutěžní vozidla[editovat | editovat zdroj]

Pro vozidla záchranné služby je určena zvláštní řada, která je ve formátu o šesti znacích, z nichž první dva jsou písmena a zbývající čtyři číslice [PP ČČ-ČČ]. Všechny značky této řady obsahují stejná dvě písmena, a to SP; ani u této řady tudíž nedochází ke změně písmen podle série, jako je tomu u základní série.

Zemědělská vozidla[editovat | editovat zdroj]

Pro zemědělská vozidla je vyhrazena zvláštní řada, která, na rozdíl od většiny ostatních, sestává ze sedmi znaků, z nichž první tvoří písmeno a ostatní číslice [PČČ ČČČČ]. Všechny značky této série obsahují stejné písmeno, a to M. Od základní řady se tudíž liší v tom, že na druhé a třetí pozici jsou místo písmen číslice.

Vozidla cizích státních příslušníků[editovat | editovat zdroj]

Pro vozidla cizích státních příslušníků, která jsou registrována v Maďarsku, je také určena zvláštní řada. Její formát sestává ze šesti znaků, z čehož první dva jsou písmena a zbývající čtyři jsou číslice [P-P ČČČČ]. Na rozdíl od základní řady, v níž se písmena mění podle aktuální série, mají všechny značky určené pro vozidla diplomatických sborů stejné první písmeno, a to C.

Vozidla autopůjčoven[editovat | editovat zdroj]

Podoba maďarské registrační značky určené pro vozidla autopůjčoven

Pro vozidla autopůjčoven určených k vypůjčení byla určena zvláštní řada, jejíž formát sestával ze šesti znaků, z čehož první dva jsou písmena a zbývající čtyři jsou číslice [P-P ČČČČ]. Na rozdíl od základní řady, v níž se písmena mění podle aktuální série, mají všechny značky určené pro vozidla diplomatických sborů stejné první písmeno, a to X.

Tato zvláštní řada se od roku 2004 nepřiděluje. Do té doby byly přiděleny tři série, a to X-A, X-B a X-C.

Krátkodobé státní poznávací značky[editovat | editovat zdroj]

Podoba maďarské krátkodobé registrační značky určené pro dočasnou registraci

Vedle značek dlouhodobých, a to jak základní řady, tak i zvláštních řad, existují v Maďarsku státní poznávací značky krátkodobé. Jejich vydání je podmíněno určitým účelem, který současně charakterizuje jejich dočasnost; např. vozidla určená pro export, zkušební vozidla apod.

Všechny krátkodobé poznávací značky mají společné prvky, které je dostatečně odlišují od dlouhodobých dopravních značek. Prvním znakem je společný formát; každá krátkodobá značka sestává z celkem šesti znaků, z nichž první je písmeno a ostatní jsou číslice [P-ČČČČČ]. Dalším znakem je, že krátkodobé značky neobsahují evropský proužek.

Současný systém zná celkem čtyři série, které jsou od sebe odlišeny počátečním písmenem, a to:

  • [E-ČČČČČ] pro dočasnou registraci (tzv. převozní značky),
  • [P-ČČČČČ] pro zkušební vozidla,
  • [V-ČČČČČ] pro dovozová vozidla (do proclení),
  • [Z-ČČČČČ] pro vozidla určená k vývozu.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. Toto barevné odlišení bylo důležité i následně pro Československo, které přebralo v českých zemích rakouský systém a na Slovensku a Podkarpatské Rusi uherský systém, pročež hrozila duplicita mezi Moravou (černé P) a Slovenskem (červené P).

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b c České registrační značky. Historie poznávacích značek [online]. Redakce Michal Hájek. [cit. 2015-11-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-02-01. 
  2. a b c Registrační značky v Evropské unii - Maďarsko [online]. Redakce Michal Tomášek. [cit. 2015-12-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-12-08. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]