Státní poznávací značky na Slovensku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Starší verze registrační značky (1997 -- 2004)
Starší verze registrační značky (2004 -- 2007)
Současná (2007) verze registrační značky

Registrační tabulky vozidel evidovaných na Slovensku obsahují evidenční číslo vozidla (EČV).

Evidenční číslo přiděluje a tabulku s evidenčním číslem vydává Okresní dopravní inspektorát Policejního sboru Slovenské republiky, kde uživatel přihlašuje vozidlo do Evidence vozidel.

Evidenční číslo obsahuje písmena a číslice. První dvojice písmen označuje okres, ve kterém je vozidlo evidované (princip přidělování dvojice podle okresu platí do 28.2.2022). Za první dvojicí písmen se uvádí tři čísla a další dvojice písmen.

Tabulka s evidenčním číslem[editovat | editovat zdroj]

Tabulka s evidenčním číslem má rozměry 52 x 11 cm, nebo 34 x 20 cm. Tabulka s evidenčním číslem přidělená motocyklům, motorovým tříkolkám, přípojným vozidlům a zvláštním motorovým vozidlům pak s rozměry 24 x 15 cm. Písmena a číslice jsou vypouklé, vedené v černé barvě na bílém povrchu.

Před vstupem Slovenska do EU byl vlevo na tabulce umístěný státní znak Slovenské republiky, a pod ním kódové označení SK. Od 1. května 2004 ho nahradilo modré pole se symbolem Evropské unie (12 žlutých hvězd) a pod ním písmena SK (stejně jako je tomu i u ostatních zemí).

Od června 2006 se vydává nový typ tabulek se symbolem EU a současně se státním znakem SR za prvními dvěma písmeny, který nahradil pomlčku mezi písmeny a čísly. V platnosti jsou tedy 3 různé typy tabulek s evidenčními čísly, starší typy přitom není nutné nahradit nejnovějším typem EČV.

Změny od 01.03.2022[editovat | editovat zdroj]

Národní rada SR schválila nový zákon o silničním provozu, která přináší radikální změnu ve způsobu přidělování evidenčního čísla.

 • Dvojice písmen označující do 28.2.2022 okres, ve kterém bylo registrační číslo vydané bude nahrazena dvojicí písmen s počáteční kombinací AA, přičemž dvojice neoznačuje žádnou územní oblast.
 • skript EČV zůstává zachován ve formě AA xxxAA, přičemž dosud použity kombinace (podle okresů) budou vynechány.
 • EČV vydávané do 28.2.2022 lze přidělovat na vozidlo i po tomto termínu do vyčerpání zásob Policií.
 • Při změně držby vozidla se ponechávají registrační tabulky na vozidle a to i v tom případě, že má nový držitel adresu pobytu, sídla, provozu nebo organizační zložky v působnosti jiného orgánu Policie.
 • Při změně držby vozu, odhlášení vozu do ciziny, vyřazení vozu z evidence nebo při výměně registračních tabulek si může stávající držitel vozu ponechat tabulky; tuto skutečnost je povinen oznámit Policii.
 • Pokud si při změně držele vozu dosavadní držitel vozu nechá registrační tabulky, orgán Policie přidělí vozu nové evidenční číslo; to neplatí, jestliže nový držitel již měl ponechány registrační tabulky z jiného vozu, které žádá přidělit předmětnému vozidlu.
 • Pokud ponechané evidenční číslo nebude dosavadní držitel přidělovat jinému vozidlu, je povinen registrační tabulky odovzdat Policii. Tabulku s evidenčním číslem si může držitel ponechat nejdéle jeden rok, aniž byla přidělena jinému vozidlu; po uplynutí této lhůty nesmí být přidělena jinému vozidlu a pokud v této lhůtě nebyla přidělena nebo předána, eviduje se jako ztracená.
 • Na žádost držitele vozu, vlastníka vozu nebo osoby, která požádala o Přihlášení vozidla do evidence, lze přidělit evidenční číslo, které bylo v minulosti přiděleno jinému vozidlu, pokud registrační tabulka byla poskytnuta příslušníkům policie, osobě oprávněné ke sběru starých vozidel nebo zpracovatelům starých vozidla znehodocená v souvislosti s evidenčním úkonem; pokud se vozidlu vydávají dvě registrační tabulky, podmínkou pro přidělení takového evidenčního čísla je znehodocení obou registračních tabulek.

Státní poznávací značka (SPZ) - historie[editovat | editovat zdroj]

Fiat 126 se Státní poznávací značkou okresu Levice na snímce ve vzoru O94

Tabulka s Evidenčním číslem nahradila starší tabulky Státních poznávacích značek, které byly zavedené již z dob ČSSR a ČSFR. SPZ byly vydávány do 31. března 1997, od následujícího dne se vydávají jen tabulky EČV, SPZ jako takové byly v provozu platné do 31. prosince 2004. Vozidlo se starou SPZ bylo po tomto termínu vyřazeno policií z Evidence vozidel a nesmí jezdit po veřejných komunikacích. Výměna SPZ za EČV byla vykonávána na Okresních dopravních inspektorátech.

Evidenční číslo s volitelným tvarem[editovat | editovat zdroj]

Evidenční číslo s volitelným tvarem

EČVL je tabulka identifikující vozidlo, které na žádost držitele vozidla přiděluje dopravní inspektorát. Na rozdíl od standardního Evidenčního čísla se za označení okresu uvádí:

 • písmena na prvním až pátém místě' (např.: BA-AAAAA)
 • písmena na prvním až čtvrtém místě a číslice od 1 do 9 na pátém místě (např.:BA-AAAA1)
 • písmena na prvním až třetím místě a číslice od 1 do 9 na místě čtvrtém a pátém (např.:BA-AAA11)

EČVL je nemožné přidělit, když držitel vozidla žádá o přidělení EČVL:

 • přidělené jinému vozu
 • s kombinací písmen nebo písmen a číslic tvořící název nebo zkratku státního orgánu, politické strany, nebo hnutí.
 • s kombinací písmen nebo písmen a číslic tvořící hanlivé, zesměšňující, pohoršující nebo urážlivé výrazy
 • s písmeny X a O za pomlčkou
 • s písmeny obsahujícími diakritická znaménka, nebo malá písmena
 • s kombinací písmen nebo písmen a číslic, kterých znění by podporovalo nebo propagovalo hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod občanů, nebo hlásá národnostní, rasovou, kategorickou nebo náboženskou diskriminaci.

Přidělení EČVL podléhá poplatku 331€ (poplatek za registrací a za každou tabulku). [1]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Prihlasovanie a zmeny v evidencii vozidiel, www.portal.gov.sk, 25. 3. 2011

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]