Přeskočit na obsah

Státní poznávací značky na Slovensku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Starší verze registrační značky (1997 -- 2004)
Starší verze registrační značky (2004 -- 2007)
Starší verze registrační značky (2007-2022)
Současná verze registrační značky (2023- )
Současná verze registrační značky s volitelnou logistikou (2023- )

Registrační tabulky vozidel evidovaných na Slovensku obsahují evidenční číslo vozidla (EČV).

Evidenční číslo přiděluje a tabulku s evidenčním číslem vydává Okresní dopravní inspektorát Policejního sboru Slovenské republiky, kde uživatel přihlašuje vozidlo do Evidence vozidel.

Evidenční číslo obsahuje písmena a číslice. První dvojice písmen označuje okres, ve kterém je vozidlo evidované (princip přidělování dvojice podle okresu platí do 28.2.2023). Za první dvojicí písmen se uvádí tři čísla a další dvojice písmen.

Tabulka s evidenčním číslem

[editovat | editovat zdroj]

Tabulka s evidenčním číslem má rozměry 52 x 11 cm, nebo 34 x 20 cm. Tabulka s evidenčním číslem přidělená motocyklům, motorovým tříkolkám, přípojným vozidlům a zvláštním motorovým vozidlům pak s rozměry 24 x 15 cm. Písmena a číslice jsou vypouklé, vedené v černé barvě na bílém povrchu.

Před vstupem Slovenska do EU byl vlevo na tabulce umístěný státní znak Slovenské republiky, a pod ním kódové označení SK. Od 1. května 2004 ho nahradilo modré pole se symbolem Evropské unie (12 žlutých hvězd) a pod ním písmena SK (stejně jako je tomu i u ostatních zemí).

Od června 2006 se vydává nový typ tabulek se symbolem EU a současně se státním znakem SR za prvními dvěma písmeny, který nahradil pomlčku mezi písmeny a čísly. V platnosti jsou tedy 3 různé typy tabulek s evidenčními čísly, starší typy přitom není nutné nahradit nejnovějším typem EČV.

Změny od 1. 1. 2023

[editovat | editovat zdroj]

Národní rada SR schválila nový zákon o silničním provozu, který přináší radikální změnu ve způsobu přidělování evidenčního čísla.

Skript EČV zůstává zachován ve formě AA xxxAA, evidenční číslo tedy bude i nadále začínat dvojicí písmen, avšak ta už nebude označovat okres ani žádnou jinou územní jednotku.[1] Budou vydávány kombinace písmen počínaje AA, přičemž kombinace dosud používané pro okresy budou vynechány. Do vyčerpání zásob registračních tabulek lze přidělovat i evidenční čísla dle stávajícího systému.

K stejnému datu byl ukončen výdej tabulek s evidenčním číslem se zeleným podkladem pro elektromobily. Nově registrace pro elektromobily nebo plug-in hybridy mají vyčleněnou kombinaci začínající EL a EV. Dosavadní písmo bylo v užívání desítky let a již neplnilo moderní trendy, hlavně požadavky na čitelnost písma, která musí být dobrá i za snížené viditelnosti. Neřeší se jenom z pohledu lidského oka, ale klade důraz taky na strojové čtení. To se využívá v systémech parkování nebo zpoplatnění dálnic. Tabulky proto navrhoval resort dopravy ve spolupráci s Katedrou vizuální komunikace VŠVU.

Při změně držby vozidla se ponechávají registrační tabulky na vozidle, a to i v tom případě, že má nový držitel adresu pobytu, sídla, provozu nebo organizační složky v působnosti jiného orgánu policie. Při změně držby vozu, odhlášení vozu do ciziny, vyřazení vozu z evidence nebo při výměně registračních tabulek si může stávající držitel vozu ponechat tabulky; tuto skutečnost je povinen oznámit policii. Pokud si při změně držitele vozu dosavadní držitel vozu nechá registrační tabulky, orgán policie přidělí vozu nové evidenční číslo; to neplatí, jestliže nový držitel již měl ponechány registrační tabulky z jiného vozu, které žádá přidělit předmětnému vozidlu. Pokud ponechané evidenční číslo nebude dosavadní držitel přidělovat jinému vozidlu, je povinen registrační tabulky odevzdat policii. Tabulku s evidenčním číslem si může držitel ponechat nejdéle jeden rok, aniž byla přidělena jinému vozidlu; po uplynutí této lhůty nesmí být přidělena jinému vozidlu a pokud v této lhůtě nebyla přidělena nebo předána, eviduje se jako ztracená.

Na žádost držitele vozu, vlastníka vozu nebo osoby, která požádala o přihlášení vozidla do evidence, lze přidělit evidenční číslo, které bylo v minulosti přiděleno jinému vozidlu, pokud registrační tabulka byla poskytnuta příslušníkům policie, osobě oprávněné ke sběru starých vozidel nebo zpracovatelům starých vozidel znehodnocená v souvislosti s evidenčním úkonem; pokud se vozidlu vydávají dvě registrační tabulky, podmínkou pro přidělení takového evidenčního čísla je znehodnocení obou registračních tabulek.

Státní poznávací značka (SPZ) - historie

[editovat | editovat zdroj]
Fiat 126 se Státní poznávací značkou okresu Levice na snímce ve vzoru O94

Tabulka s Evidenčním číslem nahradila starší tabulky Státních poznávacích značek, které byly zavedené již z dob ČSSR a ČSFR. SPZ byly vydávány do 31. března 1997, od následujícího dne se vydávají jen tabulky EČV, SPZ jako takové byly v provozu platné do 31. prosince 2004. Vozidlo se starou SPZ bylo po tomto termínu vyřazeno policií z Evidence vozidel a nesmí jezdit po veřejných komunikacích. Výměna SPZ za EČV byla vykonávána na Okresních dopravních inspektorátech.

Evidenční číslo s volitelným tvarem

[editovat | editovat zdroj]
Evidenční číslo s volitelným tvarem

EČVL je tabulka identifikující vozidlo, které na žádost držitele vozidla přiděluje dopravní inspektorát. Na rozdíl od standardního Evidenčního čísla se za označení okresu uvádí:

 • písmena na prvním až pátém místě' (např.: BA-AAAAA)
 • písmena na prvním až čtvrtém místě a číslice od 1 do 9 na pátém místě (např.:BA-AAAA1)
 • písmena na prvním až třetím místě a číslice od 1 do 9 na místě čtvrtém a pátém (např.:BA-AAA11)

EČVL je nemožné přidělit, když držitel vozidla žádá o přidělení EČVL:

 • přidělené jinému vozu
 • s kombinací písmen nebo písmen a číslic tvořící název nebo zkratku státního orgánu, politické strany, nebo hnutí.
 • s kombinací písmen nebo písmen a číslic tvořící hanlivé, zesměšňující, pohoršující nebo urážlivé výrazy
 • s písmeny X a O na prvním místě za pomlčkou (státním znakem)
 • s písmeny obsahujícími diakritická znaménka, nebo malá písmena
 • s kombinací písmen nebo písmen a číslic, kterých znění by podporovalo nebo propagovalo hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod občanů, nebo hlásá národnostní, rasovou, kategorickou nebo náboženskou diskriminaci.

Přidělení EČVL podléhá poplatku 331€ (poplatek za registraci a za každou tabulku).[2]

 1. oblast, www.minv.gov.sk, 28.12.2022
 2. Prihlasovanie a zmeny v evidencii vozidiel, www.portal.gov.sk, 25. 3. 2011

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]