Oxid železnatý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Oxid železnatý
Obecné
Systematický názevOxid železnatý
Anglický názevIron(II) oxide
Německý názevEisen(II)-oxid
Sumární vzorecFeO
Vzhledčerná pevná práškovitá látka
Identifikace
Registrační číslo CAS1345-25-1
PubChem14945
ChEBI50820
Vlastnosti
Molární hmotnost71,846 g/mol
Teplota tání1 377 °C
Teplota varu≈ 2 400 °C
Hustota5,90 g/cm³
Index lomunD= 2,32
Tvrdost6,5
Rozpustnost ve voděnerozpustný
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
kyseliny
Součinitel tepelné vodivosti0,557 W m−1 K−1 (50 °C)
Měrná magnetická susceptibilita6,5×10−6 cm3 g−1
Povrchové napětí585 mN/m (1 420 °C)
Struktura
Krystalová strukturakrychlová plošně centrovaná
Hrana krystalové mřížkya=430 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−277,6 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt440 J/g
Entalpie varu ΔHv3 200 J/g
Standardní molární entropie S°60,75 J K−1 mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°−257,1 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp0,732 J K−1 g−1
Bezpečnost
R-větyžádné nejsou
S-větyžádné nejsou
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Oxid železnatý je jedním z oxidů železa. Tento oxid má černou barvu, vyskytuje se v podobě prášku s chemickým vzorcem FeO. Skládá se ze železa v oxidačním čísle 2, které je vázáno na kyslík. Jeho nerostná podoba je známa jako wüstit. Oxid železnatý představuje jeden příklad nestechiometrické sloučeniny a koeficienty železa a kyslíku se mohou měnit a tvořit krystalické tvary.

Oxid železnatý je také obsažen v pigmentu. FDA (Food and Drug Administration) schválil používání tohoto oxidu pro kosmetiku a někdy je také používán do tetovacích inkoustů.