Oxid železnatý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Oxid železnatý
Iron(II) oxide.jpg
Obecné
Systematický název Oxid železnatý
Anglický název Iron(II) oxide
Německý název Eisen(II)-oxid
Sumární vzorec FeO
Vzhled černá pevná práškovitá látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
PubChem
ChEBI
Vlastnosti
Molární hmotnost 71,846 g/mol
Teplota tání 1 377 °C
Teplota varu ≈ 2 400 °C
Hustota 5,90 g/cm³
Index lomu nD= 2,32
Tvrdost 6,5
Rozpustnost ve vodě nerozpustný
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
kyseliny
Součinitel tepelné vodivosti 0,557 W m−1 K−1 (50 °C)
Měrná magnetická susceptibilita 6,5×10−6 cm3 g−1
Povrchové napětí 585 mN/m (1 420 °C)
Struktura
Krystalová struktura krychlová plošně centrovaná
Hrana krystalové mřížky a=430 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° −277,6 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 440 J/g
Entalpie varu ΔHv 3 200 J/g
Standardní molární entropie S° 60,75 J K−1 mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° −257,1 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,732 J K−1 g−1
Bezpečnost
R-věty žádné nejsou
S-věty žádné nejsou
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Oxid železnatý je jedním z oxidů železa. Tento oxid má černou barvu, vyskytuje se v podobě prášku s chemickým vzorcem FeO. Skládá se ze železa v oxidačním čísle 2, které je vázáno na kyslík. Jeho nerostná podoba je známa jako wüstit. Oxid železnatý představuje jeden příklad nestechiometrické sloučeniny a koeficienty železa a kyslíku se mohou měnit a tvořit krystalické tvary.

Oxid železnatý je také obsažen v pigmentu. FDA (Food and Drug Administration) schválil používání tohoto oxidu pro kosmetiku a někdy je také používán do tetovacích inkoustů.