Oxid kademnatý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Oxid kademnatý
Oxid kademnatý.JPG
Obecné
Systematický název Oxid kademnatý
Anglický název Cadmium oxide
Německý název Cadmium(II)-oxid
Sumární vzorec CdO
Vzhled Pevná červená práškovitá látka (čistá), hnědá až černá (nečistá)
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 215-146-2
Indexové číslo 048-002-00-0
Číslo RTECS EV1925000
Vlastnosti
Molární hmotnost 128,41 g/mol
Teplota tání 1 427 °C
Teplota varu 1 559 °C (sublimace)
Teplota sublimace 1 559 °C
Teplota rozkladu 950 °C (amorfní modifikace)
Hustota 8,16 g/cm3
6,95 g/cm³ (amorfní modifikace)
Rozpustnost ve vodě 49 mg/l (20 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
Rozpouští se v kyselinách, roztocích amonných a kyanidových solí
Součinitel tepelné vodivosti 0,7 Wm−1K−1
Struktura
Krystalová struktura amorfní
krychlová
Hrana krystalové mřížky krychlová a=469,5 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° −258,3 kJ/mol
Standardní molární entropie S° 54,8  JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° −228,5 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,338 JK−1g−1
Bezpečnost
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
[1]
Nebezpečí[1]
H-věty H350 H341 H361fd H330 H372 H410
R-věty R45 R26 R48/23/25 R50/53 R62 R63 R68
S-věty S53 S45 S60 S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
0
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Oxid kademnatý je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem CdO. Oxid kademnatý je jednou z nejvýznamnějších sloučenin kadmia. Krystalizuje do tvaru krychle stejně jako oxid sodný, s osmistěnnými kationty a anionty ve středu.

Výroba a uspořádání[editovat | editovat zdroj]

Obvykle jsou sloučeniny kadmia nalézány ve spojení s rudami zinku. Oxid kademnatý představuje běžný produkt zinkového hutnického zušlechťování. Oxid se vyrábí hořením elementárního kadmia ve vzduchu. Tepelný rozklad (pyrolýza) sloučenin kadmia, jako třeba dusičnan nebo uhličitan, také poskytuje tento oxid. Když je nečistý, tak má červené zabarvení, ale oxid kademnatý se obvykle vyskytuje v mnoha rozdílných barvách kvůli častým poruchám krystalové struktury.

Reaktivita[editovat | editovat zdroj]

Oxid kademnatý tvoří v kyselém prostředí hexaaquakademnatý kation [Cd(H2O)6]2+. V zásaditém prostředí je přítomen ve formě tetrahydroxokademnatého aniontu [Cd(OH)4]2−.

Nebezpečí pro zdraví[editovat | editovat zdroj]

Sloučeniny kadmia jsou považovány za velmi karcinogenní.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Cadmium oxide. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]