Osmiúhelník

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
pravidelný osmiúhelník

Osmiúhelník je rovinný geometrický útvar, mnohoúhelník s osmi vrcholy a osmi stranami.

Součet velikostí vnitřních úhlů konvexního osmiúhelníku je 1080° (6π).

Pravidelný osmiúhelník[editovat | editovat zdroj]

Na pravidelný osmiúhelník lze například nahlížet jako by byl složen z osmi shodných rovnoramenných trojúhelníků, jejichž úhly při základně mají velikost a při vrcholu . Jde tedy o příklad středové souměrnosti.

Parametry[editovat | editovat zdroj]

Pro pravidelný osmiúhelník lze definovat tyto pojmy:

 • střed symetrie osmiúhelníku: S
 • vrcholy, po obvodu: V1 .. V8
 • délka strany: a jako přímá vzdálenost dvou sousedních vrcholů
 • středy stran, po obvodu: A1 .. A8
Pravidelný osmiúhelník lze rozdělit
 • na 8 stejných rovnoramenných trojúhelníků T o stranách R-R-a, mezi body VnSVn+1,
  • jeho vrcholový úhel u bodu S je z definice právě osmina kruhu, tedy = 45°.
 • nebo na 16 stejných pravoúhlých trojúhelníků t o stranách R-r-a/2, mezi body AnSVn,
  • se středovým úhlem = 22,5°.

Tím je určena vazba na Pythagorovu větu:

.

Navíc s vědomostí, že i goniometrické výrazy úhlu lze vyjádřit přesně:

.
Obsah pravidelného osmiúhelníku (v obrázku označený A) může být určen ořezáním čtverce (v obrázku jeho celková strana označena S).
Pro pravidelný osmiúhelník pak lze určit poloměr
.
  • tedy minimální ještě vnější průměr D, přibližně:
D≈2,61·a.
 • kružnice vepsané r, který je definován délkou úsečky SA od středu ke straně, tedy jako výška trojúhelníka T, po jeho symetrále:
nebo inverzně .
  • tedy maximální ještě vnitřní průměr d, přibližně:
d≈2,41·a.
Pro pravidelný osmiúhelník pak lze určit vlastnosti
 • obvod: .
 • obsah:
  • pomocí trojúhelníků z polárního dělení:
.
  • oříznutím z úplného čtverce:
.

Konstrukce osmiúhelníku[editovat | editovat zdroj]

Konstrukce pravidelného osmiúhelníku pomocí kružítka a pravítka v 18 krocích:

Konstrukce pravidelného osmiúhelníku

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]