Moldanubikum

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Moldanubikum na mapě hercynského systému

Moldanubikum nebo moldanubická zóna je geologická jednotka Českého masivu a evropských hercynid. Je považováno za staré prekambrické jádro obalené mladšími svrchnoproterozoickými jednotkami.[1] Představuje nejsilněji metamorfované horniny (amfibolity a granulity) celého hercynského orogénu, navíc intrudované rozsáhlými granitoidními tělesy. V Českém masivu tvoří jeho jihozápadní a jižní část, v povodí Vltavy a Dunaje. Kromě Českého masivu vystupuje i v pohořích Schwarzwald a Vogézy.

Termín moldanubikum zavedl rakouský geolog Eduard Suess v roce 1901.[2]

Umístění[editovat | editovat zdroj]

Leží na území Čech, Moravy, Německa a Rakouska. Moldanubikum na východě hraničí s moravskoslezskou oblastí, na severu s kutnohorsko-svrateckou oblastí, která má mírně nižší metamorfní postih a západě se středočeskou oblastí. Na jihu na ní nasedá alpská prohlubeň — molasová pánev. Geomorfologicky zabírá Českomoravskou vrchovinu, Šumavu, Český les a Novohradské vrchy.

Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

Od okolních jednotek odlišují moldanubikum následující charakteristické rysy:

Litostratigrafie[editovat | editovat zdroj]

Litostratigraficky se moldanubikum člení na 2 skupiny:

Tektonostratigrafie[editovat | editovat zdroj]

Tektonostratigraficky je možno moldanubikum členit na tři, respektive čtyři jednotky:[5]

Regionální členění[editovat | editovat zdroj]

Česko[editovat | editovat zdroj]

Na území Česka se moldanubikum člení na následující zóny:[6]

  • Moldanubikum Českého lesa a Šumavy: je tvořené monotónní skupinou s převahou pararul a se svorovými zónami, jichž jsou retrográdními metamorfity
  • Jihočeské moldanubikum: obsahuje serpentinity, granulity a pegmatity, u Písku jsou známá naleziště zlata
  • Moravské moldanubikum: tvořené monotónní i pestrou skupinou
  • Strážecké moldanubikum: tvořené pestrou skupinou

Granitoidní plutony v moldanubiku mají hercynské stáří, všechny starší horniny jsou přeměněny na ortoruly

Samostatný celek tvoří tzv. ostrovní zóna, která je uzavřeninou středočeské oblasti v moldanubiku.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Moldanubikum na slovenské Wikipedii.

  1. BENEŠ, K. a kol. Geologická stavba šumavského moldanubika. Rozpravy ČSAV, řada MPV. 1983, roč. 93, čís. 7. 
  2. a b c MÍSAŘ, Z. Geologie ČSSR I, Český masív. Praha: SPN, 1983. 
  3. a b SVOBODA, J. a kol. Regionální geologie ČSSR, I. Český masív, 1. Krystalinikum. Praha: ÚÚG, NČSAV, 1964. S. 380. 
  4. KOPECKÝ, A. Neotektonický vývoj a stavba šumavské horské soustavy. Sborník geologických věd, Antropozoikum. 1983, čís. 15, s. 71–159. 
  5. Fuchs, G., 1976, Zur Entwicklung der Böhmischen Masse. Jahrb. Geol. Bundelsansalt, 129, s. 41–49
  6. Dudek, A., Chlupč, I., Pouba, Z., Vejnar, Z., Zapletal, J., 1994, Report of the Working Group for Regional Geological Classification of the Bohemian Massif at the former Czechoslovak Stratigraphic Comission: Regional geological subdivison of the Bohemian massif on the territory of the Czech republic. Journal of the Czech Geological Society, 39, 1, s. 127–144