Žula

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Granit)
Skočit na: Navigace, Hledání
Žula
Vzorek žuly typu rapakivi
Vzorek žuly typu rapakivi
Zařazení vyvřelá hornina
Hlavní minerály křemen, plagioklas, ortoklas, biotit, muskovit
Akcesorie titanit, zirkon, magnetit, apatit
Textura zrnitá
Barva(y) bílá, šedivá, narůžovělá
Hustota 1,74–2,8 g/cm³

Žuly, též granity, jsou hlubinné vyvřelé horniny. Za žuly se považují všechny hlubinné horniny, které obsahují podstatné množství draselných živců, kyselých plagioklasůkřemene. Žuly jsou obvykle do šeda zbarvené s modrým odstínem, známé jsou ovšem také červené žuly. Žuly jsou stejnoměrně zrnité (eugranitické), občas porfyrické. Struktura je hypidiomorfně zrnitá.

Hustota žul se pohybuje kolem 2,80 g/cm³. Odlučnost žuly je kvádrovitá někde tlustě lavicovitá, vyskytuje se také sloupcovitá a kulovitá odlučnost, nepravidelně polyedrická odlučnost je typická pro zvrásněné oblasti.

Mineralogickými složkami žuly jsou především živce (ortoklas a plagioklas), křemen, slídy (muskovit a/nebo biotit) a amfibol (hornblende). Žula obsahuje také malé příměsi magnetitu, granátu, zirkonu a apatitu. Vzácně obsahuje i pyroxen a velmi vzácně železem bohatý olivín a fajalit.

Typy žul[editovat | editovat zdroj]

Diagram QAPF – křemeny (Q), alkalické živce (A), plagioklasy (P) a foidy (F) a podíl tmavých minerálů (M).

Možné dělení[editovat | editovat zdroj]

  • I–typ žuly derivované tavením dříve existujících magmatických hornin.
  • S–typ žuly vzniklé tavením původně sedimentárních hornin.
  • A–typ žuly vzniklé ze zbytkových roztoků frakční krystalizace. Typické pro riftové zóny a stabilní kontinentální oblasti, anorogenní žula.
  • M–typ žuly vzniklé diferenciací nejsvrchnějšího pláště. vyskytující se v oceánských ostrovních obloucích, jsou podobné svým složením I-typu.

Podle příměsí se rozeznávají biotitická žula, dvojslídá žula, amfibolická žula, amfibolicko-biotitická žula, apod. Porfyrová žula obsahuje větší porfyrické vyrostlice ortoklasu. Výlevným ekvivalentem žuly je ryolit. Žilným ekvivalentem žuly je žulový porfyr.

Výskyt[editovat | editovat zdroj]

Žula se vyskytuje v hlubinných tělesech – plutonypně. Granitoidy tvoří z velké části zemskou kůru pevnin.

Česko
Svět

Původ pojmenování[editovat | editovat zdroj]

Slovo žula pochází z německého Sohle = podklad, podloží.

V odborné terminologii se dnes již výhradně používá označení granit. Název pochází z latinského slova granum, znamenající „zrnko“, termín používaný k označení zrnitých, krystalických hornin. V literatuře jej poprvé použil Andrea Cesalpino v roce 1596[1].

Využití[editovat | editovat zdroj]

Slouží jako stavební kámen, používá se také na dlažby. Rozpukané žuly se používají na štěrk.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Přehled názvů hornin [online]. [cit. 2017-01-23]. Dostupné online.  

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]