Mikroregiony v Jihočeském kraji

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Mikroregiony jsou regiony malého geografického měřítka. V Jihočeském kraji byly zakládány od roku 1992 a jejich celkový počet je 52.

Název Sídlo Okres Účel
Blanský les - podhůří Včelná České Budějovice spolupráce v oblasti cestovního ruchu, vzdělávání a kultury, zapojení do systému turist. a obchodní nabídky, zajišťování financování záměrů sdružení
DSMaO Bukovská voda Dolní Bukovsko České Budějovice, Jindřichův Hradec, Tábor regionální rozvoj
DSMaO regionu Pomalší Římov České Budějovice, Český Krumlov řešení dopadů na hospodaření obcí a jejich obyvatel v souvislosti s existencí vodárenského toku Malše
DSMaO Vltava Chrášťany České Budějovice všeobecná ochrana životního prostředí,...
DSO Blanicko-Otavského regionu Protivín Písek, Strakonice regionální rozvoj
DSO Blata Pištín České Budějovice regionální rozvoj
DSO Blatenska Blatná Strakonice regionální rozvoj
DSO Budějovicko-Sever Borek České Budějovice společný postup při ochraně životního prostředí, koordinace investičních akcí a územních plánů, slaďování zájmů a činností místních samospráv, správa spol. majetku sdružení, propagace sdružení a jeho území
DSO Dolního Pootaví Cehnice Strakonice regionální rozvoj
DSO Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr Chlum u Třeboně Jindřichův Hradec regionální rozvoj
DSO Lišovsko Lišov České Budějovice regionální rozvoj
DSO mezi Vltavou a Otavou Záhoří Písek sociální a ekonomický rozvoj regionu
DSO Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí Vodňany Prachatice, Strakonice Úkoly v obl. školství, kultury, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, společná péče o památky a o rozvoj ovocnářství, sadovnictví, školkařství a zpracování ovoce.Zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně, příprava turistických tras mikroregionu a cyklostezek.Spolupráce při prezentaci mikroregionu na výstavních a obdobných akcích v tuzemsku a zahraničí, při vydávání propagačních a turistických materiálů a při organizaci ovocnářských výstav, festivalů, soutěží, slavností, setkání a jiných akcí.Provoz informačního systému v mikroregionu (svazku).Podpora zemědělského a nezem. podnikání, řešení problému nezaměstnanosti, podpora a spolupráce s výrobci, prodejci a zpracovateli ovoce a podnikateli v sadovnictví.Společný postup při přípravě a realizaci projektů pro fondy EU a získávání dotací.Prosazování společných zájmů a záměrů při jednání s orgány st. správy, podnikatelskými subjekty, neziskovými org., obč., sdruženími, zahraniční spolupráce, správa a zmnožování společného majetku, předmětem činnosti jsou i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí, pokud budou korespondovat se zájmy svazku.Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
DSO Mikroregion venkov Chotoviny Tábor, Pelhřimov, Benešov regionální rozvoj
DSO Milevska Milevsko Písek, České Budějovice obhajoba a prosazování zájmů členů sdružení, spolupůsobení při ekonomickém a sociálním rozvoji regionu města Milevska
DSO Niva Blatná Strakonice spolupráce k ochraně svých cílů a zájmů daných zakládající smlouvou
DSO Peklov Volyně Strakonice regionální rozvoj
DSO Pod horou Tučapy Tábor sociální a ekonomický rozvoj regionu
DSO Prachaticko Prachatice Prachatice 1) Svazek obcí vyvíjí činnost směřující k řešení společné problematiky svých členů, zejména a) zajištění trvalé obyvatelnosti regionu, b) koordinaci významných investičních akcí v zájmovém území, c) zajištění územní plánovací dokumentace regionu, d) financování rozvojových programů, e) sjednocení zájmů místních samospráv ve vztahu ke státní správě všech stupňů, f) zastupování členských obcí při jednáních s třetími osobami ve společných věcech, g) napomáhat rozvoji podnikání v regionu s cílem vytvoření nových pracovních míst a zvýšení zaměstnanosti, h) propagovat svazek obcí a jeho zájmové oblasti, i) vytvářet, spravovat a zmnožovat společný majetek svazku obcí. 2) Činnost svazku obcí je vymezena v oblastech komunálních potřeb, a to zejména a) rozvoji bytové výstavby, b) rozvoje cestovního ruchu, turistiky, kulturního života a regionálních tradic, c) ochrana kulturního dědictví a významných krajinných prvků, d) spolupráce při řešení dopravní obslužnosti regionu, e) zajištění ekologické stability a životního prostředí, f) společná péče o životní prostředí, především v g) vytváření podmínek pro rozvoj zdravotnictví a sociálních služeb, školství a vzdělávání h) řešení sociální problematiky jednotlivců a skupin, i) navazovat zahraniční spolupráci a kontakty.
DSO regionu Třeboňsko Třeboň Jindřichův Hradec sociálně ekonomický rozvoj Třeboňska, likvidace odpadů
DSO severního Písecka Čimelice Písek regionální rozvoj
DSO Strakonicka Strakonice Strakonice, Jindřichův Hradec regionální rozvoj
DSO středního Pootaví-Katovice Katovice Strakonice regionální rozvoj
DSO Šumavského podlesí Čestice Strakonice regionální rozvoj
DSO Věnec Čkyně Prachatice všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti. Společný postup při řešení otázek protipovodňové ochrany. Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území. Koordinace obecních a územních plánování v regionálním měřítku. Slaďování zájmů a činností místních samospráv a spol. ovlivňování výkonu st. správy v zájmovém území. Vytváření zmnožování a správa společného majetku svazku. Zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány st.správy, obchodními partnery, kontr.orgány apod.) Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí. Propagace Svazku a jeho zájmového území.
DSO Vodovod Křemže Křemže České Budějovice, Český Krumlov výroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod
Lužnice (mikroregion) Dvory nad Lužnicí Jindřichův Hradec společná realizace výstavby celkového odkanalizování, vč.domovních přípojek v obci Halámky, vybudování nové čistírny odpadních vod v obci Dvory a uvedení celkového odkanalizování obcí do provozu.
Mikroregion Dačicko Dačice Jindřichův Hradec ochrana spol. zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec.
Mikroregion Horní Vltava – Boubínsko Volary Prachatice regionální rozvoj
Mikroregion Jindřichohradecko-DSO Jindřichohradecko Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec regionální rozvoj
Mikroregion Netolicko Netolice Prachatice řešení společných problémů obcí, uskutečňování Programu obnovy vesnice
Mikroregion Řečicko - DSO Řečicka Kardašova Řečice Jindřichův Hradec regionální rozvoj
Mikroregion Šumavské podhůří Vacov Prachatice řešení společných problémů obcí nad rámec svého území a možnost čerpání dotací z POV
Mikroregion Vlachovo Březí Vlachovo Březí Prachatice, Strakonice společné řešení otázek a problémů v oblastech zemědělství, cestovního ruchu, turistiky, informatiky apod., uskutečňování Programu obnovy venkova
Regionální sdružení Šumava Stachy Český Krumlov, Klatovy, Prachatice garant a reprezentant šumavských obcí
Regionální svazek obcí Vltava Větřní Český Krumlov regionální rozvoj
Sdružení pohraničních obcí a měst okresu JH Slavonice Jindřichův Hradec řešení úkolů v oblasti školství, soc. péče, zdrav. a kultury, čistota
Sdružení pro likvidaci komunálních odpadů Borek Dačice Jihlava, Jindřichův Hradec, Třebíč likvidace odpadů
Soběslavsko Soběslav Tábor ochrana spol. zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec.
Svazek lipenských obcí Lipno nad Vltavou Český Krumlov, Prachatice regionální rozvoj
Svazek měst a obcí okresu Strakonice Strakonice Strakonice uspokojování důležitých potřeb regionu, dopravní obslužnost
Svazek obcí mikroregionu Táborsko Tábor Tábor předkládat org. kraje a dalším dotčeným institucím iniciativní návrhy zohledňující požadavky obcí, hájit a prosazovat společné zájmy a práva obcí táborska v rámci členství ČR v EU, zajišťovat přípravu a realizaci rozvoje mikroregionu Táborska v souladu s regionální politikou ČR a za tímto účelem zejména připravovat projekty rozvoje územního obvodu členských obcí a zajišťovat realizaci těchto projektů, koordinovat politiku rozvoje mikroregionu a napomáhat její tvorbě, zajišťovat spolupráci s regionálními a národními org. a institucemi, spolupracovat se zahraničními org. obdobného zaměření a spoluvytvářet podmínky pro zahraniční aktivity členů Svazku, podílet se na vytváření podmínek ke vzdělávání členů zastupitelstev obcí, zaměstnanců obcí a zaměstnanců organizací zřizovaných obcemi, podporovat cestovní ruch včetně prezentace mikroregionu na veletrzích, propagovat a podporovat podnikání v mikroregionu, realizovat další činnosti uvedené v§ 50 odst. 1 obecního zřízení, v platném znění.
Svazek obcí regionu Písecko Písek Písek koordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, sociálního a kult. Života obcí, vztahu k org. St.správy a vyšších samosprávných celků, společné aktivity k následujícím účelům: podpora zem. A nezem. podnikání, řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti, rozvoj a diverzifikace nezem. prostorů, společná péče o památky v regionu, využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy, podpora venkovské turistiky,...
TDO Lužnice Želeč Tábor spojení sil a prostředků členských obcí pro ochranu životního prostředí v daném regionu a očistu řeky Lužnice
Veselsko Veselí nad Lužnicí Jindřichův Hradec, Tábor, České Budějovice všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti. Společný postup při řešení otázek protipovodňové ochrany. Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území. Koordinace obecních a územních plánování v regionálním měřítku. Slaďování zájmů a činností místních samospráv a spol.ovlivňování výkonu st.správy v zájmovém území. Vytváření zmnožování a správa společného majetku svazku. Zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány st.správy, obchodními partnery, kontr.orgány apod.) Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí. Propagace Svazku a jeho zájmového území.
Vitorazsko (mikroregion) Suchdol nad Lužnicí Jindřichův Hradec regionální rozvoj
Vodovod Hamr Třeboň Jindřichův Hradec výroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod
Vodovod Landštejn Dačice Jindřichův Hradec výroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod
Vodovod Řečice Dačice Jindřichův Hradec výroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod
Vyšebrodsko Vyšší Brod Český Krumlov regionální rozvoj
Zájmové sdružení obcí Podkletí Křemže Český Krumlov soustředění sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících rozsahem a významem možnosti jednotlivých účastnických obcí
Zlatý vrch (mikroregion) Ražice Písek, Strakonice ochrana spol. zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]