Klub angažovaných nestraníků

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Klub angažovaných nestraníků
Zkratka KAN
Datum založení 8. duben 1968
7. květen 1990 (obnovení)
Předseda Ing. Jiří Domlátil
Sídlo Raisova 3/806, 160 00 Praha 6
Ideologie Liberalismus
Evropská strana žádná
Stranické noviny Zpravodaj KAN
Barvy „všechny, jenom ne rudá“ (neznámý autor)
Zisk mandátů ve volbách
Zastupitelstva obcí
0 / 62178
Oficiální web
www.kan.cz

Klub angažovaných nestraníků (KAN) je politické hnutí, které vzniklo na jaře roku 1968 (žádost přijata NVP 8. dubna 1968). Sdružovalo všechny zájemce o politickou angažovanost, kteří nebyli nebo nechtěli být členy KSČ ani žádné jiné strany tehdejší Národní fronty (NF) – jiné politické strany mimo zmíněnou Národní frontu nebyly tehdy povoleny. Po listopadu 89 bylo hnutí obnoveno (zaregistrováno 7. května 1990).

KAN se hlásí k ideálům svobody, demokracie, humanity a prosperity, prosazuje toleranci rasovou, národnostní i náboženskou, a uplatňování zásady rovnosti občanů před zákonem a rovnosti příležitostí.[1]

Historie[editovat | editovat zdroj]

5. dubna 1968 byla na ustavující schůzi (přítomno 200 lidí) podepsána žádost o registraci KAN. Rozhodnuto (hlasováním), že členové politických stran nemohou být členy KAN. 7. dubna byla žádost podána na Národní výbor hl.m. Prahy. 29. dubna se konala schůzka představitelů KAN (Rybáček, Mlýnková, Štěpánek, Novák) s ministrem vnitra Pavlem. Ministr nebyl vznikem KAN nadšen, doporučil opatrnost a podat žádost o celostátní registraci na MV (krátce na to byla tato žádost na Ministerstvo vnitra podána).

16. května byla dopisem Ministerstva vnitra povolena přípravná činnost KAN, ale bez schválení stanov. Předsedou přípravného výboru KAN je Ludvík Rybáček. V červnu 1968 přebírá roli předsedy přípravného výboru MUDr. Jan Štěpánek, místopředsedou je Ing. Rudolf Battěk, sekretářem je Jiřina Mlýnková. V průběhu léta dochází uvnitř KAN k rozporům (odvolané rozhodnutí o vyloučení Dalibora Plichty z Přípravného výboru) a na venkově je KAN používán k protikomunistickým výpadům. KAN se také stává terčem útoků komunistických funkcionářů, kteří nechtějí připustit vznik další politické strany.

Po okupaci 21. srpna byl na tajné schůzce přípravného výboru KAN vydán dokument o zastavení činnosti KAN a zničeny seznamy členů (podle Karla Bartoška jich bylo 2218[2]). 29. srpna předsednictvo ÚV Národní fronty prohlašuje, že považuje politický systém NF za vyhovující a uzavřený. 7. září ministerstvo vnitra zakazuje činnost KAN.

Citáty[editovat | editovat zdroj]

Na začátku r. 1968 měla KSČ asi půldruhého milionu členů... asi 13 % oprávněných voličů. I [kdyby]... tato "členská báze" měla skutečný vliv jak na výběr kandidátů do parlamentu tak také na volbu členů Ústředního výboru i politbyra strany... ani pak by těchto třináct procent nelegitimovalo... moc komunistické partajní centrály nad občany ani nárok strany, být "vedoucí silou ve státě“...
Základní myšlenkou Klubu angažovaných nestraníků, jako občanského politického hnutí Pražského jara, bylo postupné vyřazeni této ilegitimní hierarchické nadvlády partajní oligarchie vzrůstajícím počtem nezávislých poslanců v parlamentě a vlastním předparlamentním politickým životem občanské báze. Z jejich horizontálně komunikujících politických klubů měly... vycházet nejen impulsy a konkrétní návrhy na řešení společensko-politických problémů, ale také kandidáti na poslanecké mandáty na základě... prokázaných odborných, tvůrčích a mravních kvalit. Jejich politická práce, vykonaná v komunitě a pro ni, a jejich nezávislost na hierarchicky a centralisticky strukturovaných organizacích, a ne vzestup na žebříčku funkcionářské partajní kariéry, je měla... kvalifikovat jako demokratické politiky a ne jako profesionální bojovníky o moc.
Jaroslav Langer: Co se stalo a jak dál... K nové československé demokracii, 1990[3]
...v březnu ['68] ...jsem si přečetl článek od Alexandra Klimenta s názvem "Aktivita nepojmenovaných". Kliment v něm poprvé po 20 letech vyslovil do očí bijící pravdu, že většina národa – to jest nestraníci – je vyřazena z politického života a má vlastně status občanů druhého řádu. Kliment napsal, že před námi stojí naléhavý úkol obrody politického života a dodal, že nový politický život si žádá nové formy politické aktivity – neřekl ale jaké. Článek mě zaujal natolik, že jsem se za Klimentem vypravil do redakce Literárních listů. Když jsem jim tam řekl, že vyzývají k aktivitě nepojmenovaných, ale nic konkrétního pro to nedělají, podívali se na mě, jakobych spadl z Marsu. Klimentova vyhýbavá odpověď, že je spisovatel a nikoli politik mě neuspokojila a rozhodl jsem se, že tedy budu jednat sám – že tu aktivitu nepojmenovaných pojmenuji a tím ji přivedu k životu.
Nejdřív jsem se spojil se svými kolegy z Univerzity a z Akademie věd a zkoušel jsem na nich své myšlenky a argumenty. Když jsem viděl, že moje iniciativa u nich probudila zájem, svolal jsem několik schůzek, na kterých jsme tříbili argumenty, debatovali a zkoušeli poprvé mluvit o politice na veřejnosti. Nejdůležitější z těchto schůzek se odehrála na konci března v hostinci Na Šumavě ve Štěpánské ulici. Zasedlo tam v salonku 12 rozhněvaných mužů a žen a po delší debatě jsme vymysleli název nového spolku. Tak se tedy zrodil Klub angažovaných nestraníků a jeho úderná zkratka KAN -- ovšem prozatím jen v hlavách členů přípravného výboru -- jak jsme se hrdě nazvali.
Ludvík Rybáček, při příležitosti 30. výročí založení KAN[4]

Současnost[editovat | editovat zdroj]

Po převratu v roce 1989 byla činnost klubu obnovena (31. března 1990 byl ustaven přípravný výbor KAN) nejprve v rámci Občanského fóra. Po registraci politického hnutí KAN Ministerstvem vnitra ČSR (7. května 1990) a po ustavujícím sjezdu KAN v Praze (6. října 1990) se stal KAN samostatným politickým subjektem.

V roce 1990 byl předsedou přípravného výboru KAN Ing. Karel Soyček. Prvním předsedou KAN se stal Ing. Bohdan Dvořák (1990-93), druhým předsedou Emil Dejmek (1993-95).

V listopadu 1995 odmítl sjezd Klubu sloučení KAN s KDS a s ODS, přijal změny Stanov a zvolil novou Ústřední radu, která zvolila svým předsedou Ing. Pavla Holbu CSc. V červnu 2004 proběhl v Kralupech nad Vltavou XIV. sněm KAN.

Citát[editovat | editovat zdroj]

Možná... by měl být... vysvětlen název našeho politického hnutí: Klub = společenství lidí, které spojuje společný neziskový zájem – angažovaných = těch, kdo přijímají angažmá, závazek, zavazují se o odpovědnosti – nestraníků = osob, které chtějí zůstat nestrannými a nechtějí se odvolávat ani na „třídní instinkty“ ani na „stranickou disciplinu“ ale řídit se zásadami lidskosti, svědomitosti a svobody.
Termín „angažovaný nestraník“ znamenal v době vzniku KAN vlastně totéž jako „mocensky nezmanipulovaný občan“ – člověk, který sice odmítá kolaborovat a nechat se oblbovat režimní politikou, ale je také jako opravdový občan (ne jen obyvatel) ochoten jednat s mocí o tom, co je veřejným zájmem a riskovat, že se stane obětí mocenského postihu – člověk, který se nebojí, nelže a nekrade.
Pavel Holba, Úvodem ke sborníku KAN 1968-2003, 35 let úsilí o polidštění politiky, Sborník textů a dokumentů, KAN květen 2003[5]

Členství[editovat | editovat zdroj]

Podle stanov je KAN politickým hnutím, které je určeno pro občany ČR, kteří nebyli funkcionáři žádné politické strany v Československu, členy ani kandidáty KSČ nebo KSS, placenými funkcionáři ČSM či SSM, ani příslušníky Lidových milicí, a kteří nebyli v evidenci osob spolupracujících s StB. Současně nesmí být členy žádné jiné politické strany nebo hnutí.

Volby[editovat | editovat zdroj]

  • Volby 1990, 1992 – V prvních polistopadových komunálních volbách (podzim 1990) získal KAN několik mandátů v zastupitelstvech zejména velkých měst (v pražském zastupitelstvu 7 mandátů ze 76). V parlamentních volbách 1992 získal KAN téměř 3% hlasů.

Volební výsledky[editovat | editovat zdroj]

  • Volby do Poslanecké sněmovny
Volby Počet hlasů Hlasy v % Počet mandátů
1992 174 006 2,69 % 0 mandátů
2002   (0,59 % Pravý Blok) 0 mandátů
2006   (0,15 % KpČR) 0 mandátů
2010   (0,08 % KONS) 0 mandátů
  • Volby do Evropského parlamentu
Volby Počet hlasů Hlasy v %
2014 2 379 0,15 %

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Stanovy KAN na www.kan.cz
  2. „... Klub angažovaných nestraníků (KAN) měl mít 2218 členů...“, Karel Bartošek: Občanská společnost v Československu a revolta roku 1968, Paříž, duben 1988, uloženo na blisty.cz: pdf, Archivováno 20. 5. 2013 na Wayback Machine v google cache
  3. Jaroslav Langer: Co se stalo a jak dál ... K nové československé demokracii, Bonn / Praha 1990 (dostupné online, s dodatkem: neboli Podněty k dobře možné cestě ve stopách KANu a Pražského jara – s kritikou textu v příloze)
  4. Ludvík Rybáček: Projev na slavnostním setkání při příležitosti 30. výročí vzniku KAN v květnu 1968 (příloha k Usnesení ÚR KAN ze dne 15. 2. 2014)
  5. a b KAN 1968-2003, 35 let úsilí o polidštění politiky, Sborník textů a dokumentů, KAN květen 2003www.kan.cz/sbornik-35-let-kan
  6. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 14. - 15.6.2002 : Kandidáti dle politické příslušnosti na www.volby.cz
  7. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. - 29.5.2010 : Kandidáti dle politické příslušnosti na www.volby.cz

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]