Jodid kademnatý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Jodid kademnatý
[[Soubor:Model struktury jodidu kademnatého | 280px | ]]
Obecné
Systematický název Jodid kademnatý
Anglický název Cadmium iodide
Německý název Cadmiumiodid
Sumární vzorec CdI2
Vzhled bílé až nažloutlé krystalky
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 232-223-6
Indexové číslo 048-007-00-8
Vlastnosti
Molární hmotnost 366,21 g/mol
Teplota tání 388 °C
Teplota varu 796 °C
Hustota 5,669 g/cm3 (30 °C)
Rozpustnost ve vodě 78,7 g/100 ml (0 °C)
81,5 g/100 ml (10 °C)
84,8 g/100 ml (20 °C)
86,6 g/100 ml (25 °C)
88,3 g/100 ml (30 °C)
92,3 g/100 ml (40 °C)
101,2 g/100 ml (60 °C)
112,8 g/100 ml (80 °C)
127,8 g/100 ml (100 °C)
255 g/100 ml (200 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
methanol
176 g/100 ml (20 °C)
206,7 g/100 ml (25 °C)
ethanol
110 g/100 ml (20 °C)
aceton
41 g/100 ml (25 °C)
Relativní permitivita εr 22,5 (I)
25,6 (II)
Měrná magnetická susceptibilita -4,02 10-6 cm3 g-1
Struktura
Krystalová struktura hexagonální (I)
hexagonální (II)
hexagonální (III)
Hrana krystalové mřížky modifikace I
a= 424 pm
c= 685,5 pm
modifikace II
a= 424 pm
c= 1 367 pm
modifikace III
a= 424 pm
c= 2 050 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -203,4 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 56,6 J/g
Entalpie rozpouštění ΔHrozp 50,2 J/g
Standardní molární entropie S° 161 JK-1mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -201,5 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,218 J K-1 g-1
Bezpečnost
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
H-věty H331 H301 H351 H373 H410
Toxický
Toxický (T)
Zdraví škodlivý
Zdraví škodlivý (Xn)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R23/25, R33, R68, R50/53
S-věty S2, S22, S45, S60, S61
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Jodid kademnatý je anorganická sloučenina kadmia a jodu se vzorcem CdI2. Za běžných podmínek má podobu bílých až nažloutlých krystalů; struktura těchto krystalů je typická pro sloučeniny MX2 se silnými polarizačními účinky.

Použití[editovat | editovat zdroj]

Jodid kademnatý se používá v litografii, fotografii, galvanickém pokovování a při výrobě fosforu.[1]

Příprava[editovat | editovat zdroj]

CdI2 se připravuje přidáním kovového kadmia, či jeho oxidu, hydroxidu nebo uhličitanu do kyseliny jodovodíkové. Lze ho získat také zahříváním kadmia s jodem.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Cadmium iodide na anglické Wikipedii.

  1. Pradyot Patnaik. Handbook of Inorganic Chemicals. McGraw-Hill, 2002, ISBN 0-07-049439-8

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.