Jodid kademnatý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Jodid kademnatý
Model struktury jodidu kademnatého
Model struktury jodidu kademnatého
Obecné
Systematický název Jodid kademnatý
Anglický název Cadmium iodide
Německý název Cadmiumiodid
Sumární vzorec CdI2
Vzhled bílé až nažloutlé krystalky
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 232-223-6
Indexové číslo 048-007-00-8
Vlastnosti
Molární hmotnost 366,21 g/mol
Teplota tání 388 °C
Teplota varu 796 °C
Hustota 5,669 g/cm3 (30 °C)
Rozpustnost ve vodě 78,7 g/100 ml (0 °C)
81,5 g/100 ml (10 °C)
84,8 g/100 ml (20 °C)
86,6 g/100 ml (25 °C)
88,3 g/100 ml (30 °C)
92,3 g/100 ml (40 °C)
101,2 g/100 ml (60 °C)
112,8 g/100 ml (80 °C)
127,8 g/100 ml (100 °C)
255 g/100 ml (200 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
methanol
176 g/100 ml (20 °C)
206,7 g/100 ml (25 °C)
ethanol
110 g/100 ml (20 °C)
aceton
41 g/100 ml (25 °C)
Relativní permitivita εr 22,5 (I)
25,6 (II)
Měrná magnetická susceptibilita -4,02×10−6 cm3 g-1
Struktura
Krystalová struktura hexagonální (I)
hexagonální (II)
hexagonální (III)
Hrana krystalové mřížky modifikace I
a= 424 pm
c= 685,5 pm
modifikace II
a= 424 pm
c= 1 367 pm
modifikace III
a= 424 pm
c= 2 050 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -203,4 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 56,6 J/g
Entalpie rozpouštění ΔHrozp 50,2 J/g
Standardní molární entropie S° 161 JK-1mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -201,5 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,218 J K-1 g-1
Bezpečnost
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
H-věty H331 H301 H351 H373 H410
Toxický
Toxický (T)
Zdraví škodlivý
Zdraví škodlivý (Xn)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R23/25, R33, R68, R50/53
S-věty S2, S22, S45, S60, S61
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Jodid kademnatý je anorganická sloučenina kadmia a jodu se vzorcem CdI2. Za běžných podmínek má podobu bílých až nažloutlých krystalů; struktura těchto krystalů je typická pro sloučeniny MX2 se silnými polarizačními účinky.

Použití[editovat | editovat zdroj]

Jodid kademnatý se používá v litografii, fotografii, galvanickém pokovování a při výrobě fosforu.[1]

Příprava[editovat | editovat zdroj]

CdI2 se připravuje přidáním kovového kadmia, či jeho oxidu, hydroxidu nebo uhličitanu do kyseliny jodovodíkové. Lze ho získat také zahříváním kadmia s jodem.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Cadmium iodide na anglické Wikipedii.

  1. Pradyot Patnaik. Handbook of Inorganic Chemicals. McGraw-Hill, 2002, ISBN 0-07-049439-8

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.