Bílé Karpaty

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Bílé Karpaty
Biele Karpaty
Vršatské bradlá
Bílé Karpaty, Vršatecká bradlá

Nejvyšší bod Velká Javořina (970 m n. m.)
Rozloha 575 km²
Střední výška 473 m

Nadřazená jednotka Slovensko-moravské Karpaty
Sousední
jednotky
Vizovická vrchovina, Javorníky, Považské podolie, Myjavská pahorkatina, Chvojnická pahorkatina
Podřazené
jednotky
Chmeľovská hornatina, Javořinská hornatina, Lopenická hornatina, Straňanská kotlina, Žalostinská vrchovina

Světadíl Evropa
Stát Česko Česko
Slovensko Slovensko
Bílé Karpaty v rámci Vnějších Západních Karpat, vyznačeny červeně
Bílé Karpaty v rámci Vnějších Západních Karpat, vyznačeny červeně
Horniny křída, pískovec, slepenec
Povodí Váh, Morava
Červený kámen

Bílé Karpaty (slovensky Biele Karpaty) jsou geomorfologický celek a pohoří nacházející se na česko-slovenské hranici. Geograficky patří do Vnějších Západních Karpat. Vznik horstva byl podnícen vyvrásněním z mořských sedimentů.

Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

Nejvyšší vrchol Velká Javořina (970 m), poblíž které se nachází prales s porosty javoru, buku a jasanu. Dalšími horami jsou Velký Lopeník (911 m) či Chmeľová (925 m). Patří do povodí řek Moravy a Váh, které se vlévají do Dunaje. Bílé Karpaty se dělí na několik celků: Žalostinská vrchovina, Javořinská hornatina, Beštiny, Lopenická hornatina, Súčanská vrchovina, Kobylináč, Kýčerská hornatina, Bošácke bradlá a Vršatské bradlá. Mezi nejnavštěvovanější pozoruhodnosti patří Vršatecká bradla, Červený Kameň, Lednický hrad či unikátní květnaté louky.

Geologie[editovat | editovat zdroj]

geologického hlediska se jedná o flyšové pohoří s převahou pískovců, slepenců a jílovců z období paleocénu až spodního eocénu. Výrazné zastoupení zde mají kromě pískovců a slepenců i jílovce z období vrchní křídypaleocén. Flyšové pásmo je v oblasti Bílých Karpat tvořeno magurským příkrovem. Ten je tvořen příkrovovou bělokarpatskou jednotkou, která leží v bystrické jednotce. V reliéfu se výrazně projevují odolné vápence, které pocházejí z jurských usazenin bradlového pásma.

Nejvýznamnější jsou:

Tato bradla byla odkryta po denudaci flyšových souvrství. V bradlovém pásmu Bílých Karpat se nalézá i několik jeskyní, např. :

geomorfologického hlediska je geomorfologický celek Bílé Karpaty součástí subprovincie Vnější Západní Karpaty a oblasti Slovensko-moravské Karpaty.

Na Slovensku hraničí s následujícími geomorfologickými celky:

V Česku dále ještě hraničí s geomorfologickým celkem

Vnitřně se člení na 9 geomorfologických podcelků:

Centrální části pohoří jsou chráněny ve slovenské CHKO Biele Karpaty, na kterou pak na české straně navazuje česká CHKO Bílé Karpaty.

Vodstvo[editovat | editovat zdroj]

Většina území Bílých Karpat patří k povodí řek Váh a Morava. Největšími přítoky Váhu jsou zde:

Vlára zpětnou erozí pronikla do Vizovických vrchů, kde se říčním pirátstvím zmocnila části povodí Moravy.

Do Moravy z oblasti vtékají :

Flyšový charakter pohoří, který způsobuje nedostatečné vsakování podzemních vod a jejich celkově mělký oběh, způsobuje nevyrovnaný průtok vodních toků. Největší bývá v jarním období.

Flóra a fauna[editovat | editovat zdroj]

V oblasti Bílých Karpat převládají listnaté lesy, převážně bukové. Na jižních úbočích pohoří se ve výškách nad 500 m n. m. nacházejí hlavně dubohabrové lesy, ze severozápadu se zvyšuje podíl jehličnanů.

Vyskytují se zde tito plazi:

Chráněná krajinná oblast[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty.

CHKO Bílé Karpaty byla zřízena 3. listopadu 1980. Celková rozloha chráněné oblasti je 715 čtverečních kilometrů a leží v nadmořské výšce 175 – 970 m. CHKO zasahuje do okresů Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín. V roce 1996 bylo zařazeno na seznam biosférických rezervací UNESCO.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Biele Karpaty na slovenské Wikipedii.