Chráněná krajinná oblast Biele Karpaty

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Chráněná krajinná oblast Bielé Karpaty
Červenokamenské bradlo
Umístění Slovensko Trenčínský a Trnavský kraj, Slovensko
Souřadnice
Rozloha 445.68 km²
Založeno 1979
Správa Správa CHKO Biele Karpaty
Oficiální web

Chráněná krajinná oblast Biele Karpaty je jednou ze 14 chráněných krajinných oblastí na Slovensku. Rozkládá se na území slovenské části Bílých Karpat na západě této země. Tato oblast je vymezena okresem Skalica a po délce přibližně 80 kilometrů severovýchodním směrem (až k okresu Púchov) kopíruje hranici s Českou republikou. Část území je zařazena do sítě Natura 2000.

Přírodní poměry[editovat | editovat zdroj]

K vyhlášení oblasti došlo 12. července 1979 a její zákon byl aktualizován 28. srpna 2003. Podnětem k vyhlášení byla snaha o zachování a zhodnocování zdejší krajiny. Geologickou stavbu tvoří na severozápadě venkovní flyšové pásmo spolu s pruhem bradlového pásma na jihovýchodě. Typickým jevem tohoto bradlového pásma jsou starší útvary vyčnívající nad okolní paleogenní útvary, jež tvoří vápencová bradla, tedy osamocené soutěsky, skalní stěny a suťové kužely.

Na území chráněné krajinné oblasti se nacházejí vzájemně se prolínající lesní komplexy (lesy se vyskytují na 67 % plochy). Převážně jsou tvořeny původním druhovým složením, tedy buky (Fagus), duby (Quercus), habry (Carpinus), javory (Acer), jasany (Fraxinus) či lipami (Tilia). Zatím nevykazují vážnější známky poškození. V okolí vodních toků jsou porosty obvykle vrbovo (Salix)–olšové (Alnus), ale je možné najít též staré ovocné sady, remízky a meze.

Oblast je významná svou různorodostí (našlo se zde asi 1200 druhů vyšších rostlin). Vhodné podmínky zde jsou pro rozvoj čeledě vstavačovitých rostlin (Orchidaceae). Vyskytuje se zde Vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač bledý (Orchis pallens), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), vstavač trojzubý (Orchis tridentata), vstavač mužský (Orchis mascula), dále prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), prstnatec Fuchsův Soóův (Dactylorhiza fuchsii sooiana), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), pětiprstka žežulník horská (Gymnadenia montana), pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), hlavinka horská (Traunsteineri globosa), kruštík bahenní (Epipactis palustris), kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), tořič čmelákovitý Holubyho (Ophrys holubyana), vemeník zelenavý (Platanthera Chlorantha), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia) a rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis).

Na lukách se vyskytuje rozmanitá fauna, především bezobratlí živočichové.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty na slovenské Wikipedii.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]