Eocén

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Stratigrafie eocénu
Epocha
(Oddělení)
Věk
(Stupeň)
Stáří (miliony let)
eocén priabon 33,9 - 37,8
barton 37,8 - 41,2
lutet 41,2 - 47,8
ypres 47,8 - 56,0

Eocén (55,8 Ma - 33,9 Ma před současností) je geologická epocha v spadající do geologické éry kenozoika a to do její nejstarší periody paleogénu, resp. neformální geologické jednotky třetihor. Název eocénu odvodil od řeckoho slova "Eos", jež znamená úsvit, a latinského slova "recent", znamenající současnost. Název, který lze přeložit jako "úsvit nových časů", poukazuje na to, že podle nálezů fosilií se právě v tomto období zrodila řada dodnes přežívajících skupin živočichů.[1]


Geologie a klima[editovat | editovat zdroj]

Rozložení kontinentů se v této době blížilo současnému. Na jižním pólu se již rozkládala Antarktida, od které se odtrhávala a na sever vzdalovala Austrálie a vzdalovala se od ní též Jižní Amerika. Na konci eocénu, na přelomu s pozdějším období oligocénem, se Austrálie odtrhla úplně. K Evropě a Asii se přibližovala Afrika, což způsobovalo uzavírání tropického oceánu Tethys, ze kterého do dneška zbyla oblast Středozemního moře a Kaspického a Aralského jezera. Přibližování těchto tektonických desek způsobovalo další fáze Alpinského vrásnění, které probíhalo již od druhohor. K severu též putoval indický subkontinent, jenž byl ale ve starším eocénu jen velkým ostrovem v oceánu, ve svrchním eocénu již ale ke konaktu s asijskou pevninou došlo a začal tak výzdvih mohutného pásemného pohoří Himálaje a Karakoramu.[2]

Evropu od Asie oddělovala Turgajská úžina, jenž bránila migraci živočichů, přesto ale ve spodním a středním eocénu existovaly přechody jak mezi Asií a Evropou, tak Evropou a Severní Amerikou. Atlantický oceán se rozevíral a obě Ameriky, jež ale byly od sebe odděleny mořem, se vzdalovaly od Evropy a Afriky.[2]

Podnebí ve spodním eocénu se vyznačovalo významným oteplováním. Tropické deštné lesy se rozšířily daleko na sever i jih, za nimiž se až do blízkosti polárních kruhů rozkládalo pásmo paratropických lesů, tedy teplomilných lesů se suchým a deštivým obdobím, podobným těm, jež dnes najdeme např. v Mexiku. Až do polárních oblastí zasahovaly neopadavé subtropické lesy a v samotných polárních oblastech existovaly zvláštní listnaté opadavé lesy. Stromy v těchto lesích byly úzpůsobeny k cyklu polárních dní a nocí, kdy na dlouhá období tmy v zimním období opadávaly stromům listy podobně jako to dnes dělají stromy v mírném klimatickém pásmu, které to ale dělají kvůli chladu. Podobný biotop je v dnešním světě zcela nepředstavitelný.[2]

Od středního eocénu se teploty začaly postupně snižovat a s nimi se též vysušovalo klima. Austrálie se v této době oddělila od Antarktidy, kterou obklopily cirkumpolární mořské proudy, které kontinent izolovaly od zbytku světa a ten se začal ochlazovat. Právě v nejpozdnějším eocénu se na něm začal tvořit ledovcový štít. Na severní polokouli se otevřel průliv do Severního ledového oceánu, který v Atlantiku umožnil styk s jeho chladnými vodami. Spolu s dalšími možnými globálními vlivy, jako bylo kolísání obsahu oxidu uhličitého v atmosféře, vyvolaly tyto události globální ochlazení. Důsledkem bylo překreslení mapy biotopů po celé zeměkouli. Tropické deštné lesy se stáhly do blízkosti rovníku, na severu a v teplejších oblastech Antarktidy se rozšířil nový biotop smíšených lesů z jehličnanů a sezónně opadavých listnáčů, jaké známe i dnes. Díky ochlazení též došlo k poklesu mořské hladiny, čímž se odhalily nové pevniny a vytvořily se tak i některé významné migrační trasy fauny.[2]

Život[editovat | editovat zdroj]

Většinu planety tehdy pokrývaly lesy (dokonce i na jižním pólu), tropické deštné lesy zasahovaly až k 45° zeměpisné šířky. V této době se vyvinuli mnozí přímí předchůdci dnešních savců (včetně šelem, chobotnatců ad.). Vyvíjel se už předek kytovců (Ambulocetus), který spíše vypadal jako "krokodýl". Významným pravěkým primátem byl Darwinius.Byli tu zde i další primáti (Godinotia a Apidium). Největším suchozemským tvorem byl však na mnoha místech velký nelétavý pták rodu Gastornis, který byl býložravý. Objěvují se první koně, jako například propaleotherium. Na konci eocénu vznikli složitější kytovci (Basilosaurus, Dorudon) a tropické lesy začaly mizet a měnily se na otevřenou krajinu v které se vyvinuly větší savci severoamerické (Brontotherium) a predátor (Andrewsarchus).

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Etymologie slova "eocen"; Online Ethymology Dictionary
  2. a b c d JANIS, Christine. Samozřejmí vítězové: nástup savců. In GOULD, Stephen Jay. Dějiny planety Země. Praha : Columbus, 1998. ISBN 80-7176-722-0. S. 169-217. (česky)
Paleogén
Předchůdce:
Paleocén
55 Ma–34 Ma
Eocén
Nástupce:
Oligocén
Kenozoikum
Terciér Kvartér
Paleogén Neogén
Paleocén Eocén Oligocén Miocén Pliocén Pleistocén Holocén