Pomlčka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Pomlčka

Interpunkční znaménka

apostrof     '
čárka   ,
dvojtečka   :
otazník   ?
pomlčka        
spojovník   -  
středník   ;
tečka   .
uvozovky   „ “       » «
vykřičník   !
výpustka     ...
závorky   ( )   [ ]   { }   ⟨ ⟩

Pomlčka (–) je interpunkční znaménko, které naznačuje přestávku v řeči, odděluje části projevu (ve větě i mezi větami). Pomlčka se ve většině případů na obou stranách odděluje mezerami.

V tištěných typech písma se obvykle rozlišují dva či více typů pomlček. Dnes je nejběžnější tzv. půlčtverčíková pomlčka v šířce přibližně písmene n (tedy půl čtverčíku), která se na běžných klávesnicích počítače nevyskytuje (Unicode znak U+2013). V některých jazycích, např. v angličtině, se od krátké pomlčky (en dash, tiret, má šířku písmene N) odlišuje dlouhá neboli čtverčíková pomlčka (em dash, má šířku písmene M; U+2014). V češtině se dnes dlouhá pomlčka používá méně často, např. v beletrii pro zvýraznění členění textu. Na klasických psacích strojích a při ručním psaní se obvykle pro oba druhy pomlček používá stejný znak jako pro spojovník. Některá tisková písma však více druhů pomlček (případně ani oddělené znaky pro pomlčku a spojovník) neobsahují.

Užití pomlčky v češtině[editovat | editovat zdroj]

Použití s mezerami[editovat | editovat zdroj]

Půlčtverčíková pomlčka obklopená mezerami se používá v zásadě tam, kde se historicky používala čtverčíková pomlčka:

 • Nahrazuje přísudek v neslovesných větách: Mladost – radost.
 • Nahrazuje spojku v souřadně spojených větách: Chytří pochopí – hloupí se zeptají.
 • Osamostatňuje část výpovědi, a to na začátku nebo na konci věty: Nebezpečí – to je moje druhé jméno. Přišlo to, co všichni očekávali – prodloužení.
 • Odděluje vsuvku, používá se párově – není-li vsuvka na začátku či na konci věty. Oddělení vsuvky může být nahrazeno čárkami (čárkou) nebo závorkami.
 • Odděluje přímou řeč, může být nahrazena uvozovkami.
 • Naznačuje neukončenou výpověď, může být nahrazena třemi tečkami: Jestli nedáš pokoj, tak – (V této funkci se často používá dlouhá pomlčka.)
 • V beletrii se užívá pro členění textu a stupňování děje, někdy se užívá i více pomlček za sebou: Otevřely se dveře a vstoupil – – – sám vévoda!

Použití bez mezer[editovat | editovat zdroj]

 • Odděluje dva či více jmenných či číselných prvků v označení rozmezí, trasy, vzájemného vztahu (vzdálenosti, souboje atd.). V tomto použití se zpravidla nemá (nemusí) oddělovat mezerami: rychlík Praha–Brno, utkání Sparta–Slávie, Karel IV. (1316–1378), 1.–3. 5. (pouze však pokud je stejný měsíc, jinak s mezerami). Mezery se doporučuje vkládat, pokud je alespoň jeden z výrazů víceslovný: rychlík České Budějovice – Ústí nad Labem. Někdy se chybně používá též ve významu předložky do (od 7–15 hodin). V adjektivním tvaru se pomlčka mění ve spojovník (utkání Česko–Slovensko, česko-slovenské utkání). Pro označení spojení dvou prvků (Frýdek-Místek, Rakousko-Uhersko, Anežka Hodinová-Spurná) nebo podřízeného celku (Bratislava-Vajnory) se správně používá spojovník, nikoliv pomlčka. V některých méně obvyklých typech případů může být volba znaménka neustálená, sporná nebo může být použitelných více možností.
 • Nahrazuje nuly ve vyjádření počtu nižších měnových jednotek (Kčs 30,–).
 • Používá se k proškrtnutí prázdných rubrik, položek či políček, může být nahrazeno jiným způsobem proškrtnutí.

Psaní pomlčky na počítači[editovat | editovat zdroj]

Na běžných rozložení kláves na počítačových klávesnicích se pomlčka nevyskytuje. K zápisu pomlčky je ale v mnoha programech možné využít klávesové zkratky (případně nabídku speciálních znaků). Na většině počítačů s Microsoft Windows je možno pomlčku zadat podržením klávesy Alt a zápisu kódu znaku na numerické klávesnici: krátkou pomocí Alt 0150, dlouhou pomocí Alt 0151. Jelikož má krátká pomlčka v Unicode přiřazeno číslo 2013, tak se na počítačích se systém Linux (založeném na Gnome/GTK+) se vloží zmáčknutím dohromady třech kláves Ctrl + Shift a klávesy u a následné napsání číslice 2013 a stisku mezerníku. Podobně se dlouhá pomlčky vloží jako Ctrl + Shift a klávesy u a následné napsání číslice 2014.

V některých textových editorech se pomlčka zapíše jako opakovaný spojovník („--“), některé programy jednoduchý spojovník obklopený mezerami změní na pomlčku automaticky. Na počítačích Apple Macintosh se pak stlačí zároveň tlačítko Option a spojovník.

Podobné znaky[editovat | editovat zdroj]

Pomlčka se liší od spojovníku („-“; U+002D, případně U+2010), který spojuje především dvě slova nebo dvě části slova v jeden celek a vkládá se bez mezer. Spojovník se používá též jako rozdělovník na konci řádku.

matematickém zápisu se znak minus (U+2212), podobný pomlčce, užívá pro operaci odčítání, kdy se odděluje mezerami, nebo se (bez mezery) používá k označení záporného čísla. Z typografického hlediska se od pomlčky liší, pomlčka stojí poněkud níže, znak minus by měl stát stejně vysoko a mít stejnou délku jako vodorovná čárka u znaku plus.

Srovnání: +, −, –, —, ―, - (plus, minus, pomlčka (n-pomlčka), dlouhá pomlčka (m-pomlčka), vodorovná čára, spojovník).

Podle ČSN 01 6910 se v korespondenci značka minus nahrazuje klasickou pomlčkou.[1]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Pravidla českého pravopisu. Praha : Academia, 1993. ISBN 80-200-1343-1. S. 54, 72–73.  

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Číslicové a jiné matematické symboly v Internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]