Usnesení vlády

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Usnesení vlády k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií covidu-19

Usnesení vlády je dokument, kterým vláda ČR rozhoduje na základě zákonů a v jejich mezích o zásadních otázkách celostátního významu, pokud rozhodování o nich nepřísluší ministerstvům, jiným ústředním orgánům státní správy, nebo jimi řízeným orgánům. K přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny jejích členů.[1] Usnesení vlády zavazují všechny členy vlády, ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy, ostatní správní úřady a další subjekty, pokud tak stanoví zvláštní zákon.[2][3] V případě výkonu přenesené působnosti jsou usnesení vlády závazná i pro orgány krajů a obcí.[4][5] Usnesení se zpravidla nevyhlašují ve sbírce zákonů, výjimku tvoří usnesení o přijetí mimořádných opatření, pro která zákon stavoví že se zveřejňují v hromadných informačních prostředcích a vyhlašují se stejně jako zákon.[6] Dotýká-li se usnesení orgánů samosprávy, je vyhlašováno ve věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Ústava ČR - čl. 76 [online]. [cit. 2020-04-12]. Dostupné online. 
  2. Jednací řád vlády [online]. Úřad vlády ČR [cit. 2020-04-09]. Dostupné online. 
  3. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (Kompetenční zákon) - §21 [online]. [cit. 2020-04-09]. Dostupné online. 
  4. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) - §30 [online]. [cit. 2020-04-09]. Dostupné online. 
  5. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) - §61 [online]. [cit. 2020-04-09]. Dostupné online. 
  6. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) - §8 [online]. [cit. 2020-05-07]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]