Přeskočit na obsah

Nouzový stav v Česku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Usnesení vlády k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19

Nouzový stav je v České republice krizový stav, který se vyhlašuje při vzniku živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.[1] Vyhlašuje se také, pokud nelze vzniklý krizový stav překonat v rámci stavu nebezpečí.[2] Nouzový stav vyhlašuje v České republice vláda nebo předseda vlády na základě zmocnění ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.[1] Přitom může přijmout mimořádná opatření stanovená zvláštními zákony.[2]

Předstupněm nouzového stavu obvykle bývá stav nebezpečí, který může vyhlásit hejtman kraje nebo primátor hlavního města. Nouzový stav může být vyhlášen buď pro celé území státu, nebo pro vymezené území (např. vyjmenované kraje nebo správní obvody obcí s rozšířenou působností). Bez souhlasu Poslanecké sněmovny může být vyhlášen nejvýše na 30 dnů. Pokud nouzový stav vyhlásí předseda vlády, vláda jej do 24 hodin buď potvrdí, nebo zruší.

Oprávnění vlády při nouzovém stavu[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Mimořádná opatření pro krizové stavy.

Oprávnění vlády v omezování práv a svobod jsou poměrně rozsáhlá, může omezit následující práva,

 • nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,
 • vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku,
 • svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací,
 • právo pokojně se shromažďovat, ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací,
 • právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění,
 • právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění záchranných a likvidačních prací.

Současně je vláda oprávněna nařídit evakuaci osob a majetku, zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob, ukládání pracovních povinností, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky. Krizový zákon obsahuje ještě celou řadu oprávnění vlády, nicméně veškerá omezení, která vláda v rámci vyhlášení nouzového stavu činí, musí být specifikována právě v daném rozhodnutí.[3]

Vyhlášené nouzové stavy[editovat | editovat zdroj]

V České republice byl nouzový stav vyhlášen v těchto případech:

Typ Od Do Datum vyhlášení Počet dnů Důvod Rozhodnutí
Povodeň 12. srpna 2002 31. srpna 2002 12. srpna 2002 20 Povodně [4][5][6][7]
Povodeň 2. dubna 2006 19. dubna 2006 2. dubna 2006 18 Povodně [8][9]
Orkán 25. ledna 2007 5. února 2007 24. ledna 2007 12 Orkán [10]
Povodeň 2. června 2013 29. června 2013 2. června 2013 28 Povodně [11][12][13][14]
Pandemie 12. března 2020 17. května 2020 12. března 2020 67 Pandemie [15][16][17]
Pandemie 5. října 2020 14. února 2021 30. září 2020 133 Pandemie [18][19][20][21][22][23]
Pandemie 15. února 2021 26. února 2021 14. února 2021 12 Pandemie [24][25]
Pandemie 27. února 2021 11. dubna 2021 26. února 2021 44 Pandemie [26][27]
Pandemie 26. listopadu 2021 25. prosince 2021 25. listopadu 2021 30 Pandemie [28]
Migrační vlna 4. března 2022 30. června 2022 2. března 2022 119 Migrační vlna [29][30]
Most v Písku během povodní v roce 2002
Pražská Kampa během povodní v roce 2006
Šumavský les po orkánu Kyrill v roce 2007
Během s pandemie onemocnění covid-19 byl v Česku vyhlášen zákaz vycházení bez ochrany obličeje

Povodně[editovat | editovat zdroj]

 • Při povodních v roce 2002 vyhlásil předseda vlády nouzový stav pro území hlavního města Prahy, Středočeského, Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje původně na necelých 11 dní od 12. srpna do 22. srpna, spočívající především v omezení nedotknutelnosti osob, majetku a obydlí a svobody pohybu a pobytu osob v rámci evakuačních a záchranných opatření.[4] O den později přibyl i Ústecký kraj[5] a od 17. srpna přestal platit pro území Karlovarského kraje,[6] ale na zbývajícím území byl prodloužen až do 31. srpna.[7]
 • Při povodních v roce 2006 vláda pro území Jihočeského, Středočeského, Ústeckého, Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje omezila na týden nedotknutelnost osob, majetku a obydlí a svobodu pohybu a pobytu osob v rámci evakuačních a záchranných opatření, a to od 2. dubna do 10. dubna.[8] Nouzový stav byl poté prodloužen do 19. dubna.[9]
 • V důsledku rozsáhlé živelní pohromy, v rozhodnutí blíže nespecifikované, byl vyhlášen nouzový stav pro území hlavního města Prahy, Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje od 21.00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání. Bylo vyhlášeno 10 bodů krizových opatření (evakuace osob a majetku, omezení vstupu, pobytu a pohybu, povinnost výpomoci, bezodkladné provádění staveb a dalších činností, nasazení vojáků a složek požární ochrany, regulační opatření v dodávkách výrobků, prací, služeb a v dopravě, péče o děti a mládež, přednostní zásobování, náhradní způsob rozhodování dávkách sociálního zabezpečení) a 6 bodů omezení práv, týkajících se nedotknutelnosti osob a obydlí, vlastnických a užívacích práv, svobody pobytu a pohybu, shromažďovacího práva, práva na podnikání a práva na stávku.[11] Zrušen pak byl po skupinách krajů postupně rozhodnutími vlády č. 148/2013 Sb. (k 13. 6. 2013 pro Liberecký kraj),[12] č. 171/2013 Sb. (20. 6. pro hlavní město Prahu, Jihočeský a Plzeňský kraj)[13] a č. 172/2013 Sb. (29. 6. pro Středočeský, Ústecký a Královéhradecký kraj).[14] V jiných zdrojích se dá dohledat, že onou nejmenovanou živelní pohromou byly povodně.[31]

Orkán[editovat | editovat zdroj]

 • Po zasažení orkánem v lednu 2007 vláda stanovila na dva týdny od 25. ledna do 5. února zákaz vstupu do lesů ve vymezených krajích a okresech. Šlo o celé území Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského a Libereckého kraje a kraje Vysočina, v rámci Středočeského kraje se nouzový stav týkal okresů Benešov, Kolín, Kutná Hora a Příbram, z Královéhradeckého kraje okresů Jičín, Náchod a Trutnov a z Moravskoslezského kraje okresu Bruntál.[10]

Pandemie[editovat | editovat zdroj]

 • Dne 12. března 2020 od 14 hodin byl na celém území České republiky vyhlášen nouzový stav v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19, a to původně na dobu 30 dní, tedy na maximální dobu, na kterou jej může vláda bez souhlasu sněmovny vyhlásit.[15] Platil zákaz veřejných i soukromých akcí a zákaz vstupu veřejnosti do sportovních a kulturních zařízení. Od soboty 14. března byl zakázán provoz restaurací a některých obchodů, opatření mělo platit na 10 dní, později bylo prodlouženo do 1. dubna.[32] Od pondělí 16. března platilo uzavření státních hranic, tento den byly také uzavřeny tři obce na Olomoucku. Od čtvrtka 19. března byl vyhlášen zákaz vycházení bez ochrany obličeje a zákaz nakupovat v obchodech lidem pod 65 let mezi 8. a 10. hodinou. Od úterý 24. března do 23. dubna bylo zakázáno pobývat na veřejnosti v počtu více než dvou osob.[33][34] Všechna opatření byla poté prodloužena do 11. dubna.[35] Dne 7. dubna byl nouzový stav (včetně všech opatření) prodloužen do 30. dubna,[16] ale restriktivní opatření se měla mezi 20. dubnem a 25. květnem 2020 postupně uvolňovat.[36] Od 23. dubna bylo znovu umožněno vycestovat do zahraničí, po návratu se však člověk musel buď prokázat potvrzením o negativním testu na koronavirus, nebo byl nucen strávit 14 dní v karanténě.[37] Dne 28. dubna se nouzový stav znovu prodloužil do 17. května,[17][38] šlo ale o poslední prodloužení a uplynutím tohoto dne skončil.
 • Dne 30. září 2020 vláda schválila vyhlášení nouzového stavu od 5. října 2020 na 30 dní.[18] Cílem bylo hladké zavedení nových opatření, které měly omezit především hromadné akce a snížit reprodukční číslo z 1,2 o 30–40 %, tedy na 0,8–0,9. Se souhlasem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR následně vláda schválila prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu 2020,[19] podruhé do 12. prosince 2020,[20] potřetí do 23. prosince 2020,[21] počtvrté do 22. ledna 2021[22][39] a popáté do 14. února 2021.[23] Další prodloužení Sněmovna nepodpořila,[40][41][42] nicméně 14. února 2021 byl vládou na základě žádosti hejtmanů a primátora hl. města Prahy vyhlášen nový nouzový stav, a to od 15. února na 14 dní, tedy do 28. února.[24][43] Po přijetí tzv. pandemického zákona Poslanecká sněmovna 18. února rozhodla o zrušení nouzového stavu k 27. únoru (tedy uplynutím dne 26. února).[25] Poslanecká sněmovna ovšem 26. února přijala usnesení, podle kterého je v souvislosti s šířením mutací koronaviru vláda oprávněna vyhlásit nový nouzový stav.[44] Na základě toho vláda 26. února vyhlásila další nouzový stav od 27. února, a to na dobu 30 dnů[26], který měl platit do 28. března, ale po souhlasu Poslanecké sněmovny uděleného v pátek 26. března vláda rozhodla o jeho prodloužení do 11. dubna.[27] Dále již nouzový stav prodloužen nebyl a uplynutím tohoto dne skončil.
 • Popáté byl nouzový stav vyhlášen vládou v demisi 25. listopadu 2021 s účinností od následujícího dne na 30 dní. Důvodem byla zhoršující se epidemiologická situace, zejména ve východní části republiky.[45][46][28]

Ruská invaze na Ukrajinu[editovat | editovat zdroj]

V noci z 23. na 24. února 2022 zahájila ruská armáda invazi na Ukrajinu. Ministr vnitra České republiky Vít Rakušan (za STAN) sdělil po jednání vlády 2. března 2022, že z důvodu přijímání uprchlíků z okupované Ukrajiny je nutné vyhlásit nouzový stav. Ten byl vyhlášen na 30 dní od 4. března do 2. dubna 2022.[29][47] Poté byl nouzový stav se souhlasem Poslanecké sněmovny prodloužen až do 31. května [30] a následně do 30. června 2022.[48]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. [cit. 2020-03-14]. Dostupné online.
 2. a b Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). [cit. 2017-06-30]. Dostupné online.
 3. Co je to nouzový stav a jaké má dopady?. www.smocr.cz [online]. [cit. 2021-02-13]. Dostupné online. 
 4. a b Rozhodnutí předsedy vlády č. 373/2002 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Karlovarského kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 18.00 hodin dne 12. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002. In: Sbírka zákonů. 2002. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 5. a b Rozhodnutí předsedy vlády č. 374/2002 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 07.00 hodin dne 13. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002. In: Sbírka zákonů. 2002. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 6. a b Rozhodnutí vlády č. 383/2002 Sb., o zrušení nouzového stavu pro území Karlovarského kraje. In: Sbírka zákonů. 2002. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 7. a b Rozhodnutí vlády č. 385/2002 Sb., o prodloužení nouzového stavu pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Ústeckého kraje. In: Sbírka zákonů. 2002. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 8. a b Rozhodnutí vlády č. 121/2006 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Středočeského kraje, Ústeckého kraje, Pardubického kraje, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a Zlínského kraje z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 23.00 hodin dne 2. dubna 2006 do 24.00 hodin dne 10. dubna 2006. In: Sbírka zákonů. 2006. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 9. a b Rozhodnutí vlády č. 126/2006 Sb., o prodloužení nouzového stavu. In: Sbírka zákonů. 2006. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 10. a b Rozhodnutí vlády č. 11/2007 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, kraje Vysočina, kraje Libereckého, v rámci kraje Královéhradeckého pro okresy Trutnov, Náchod, Jičín, v rámci kraje Moravskoslezského pro okres Bruntál a v rámci kraje Středočeského pro okresy Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy. In: Sbírka zákonů. 2007. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 11. a b Rozhodnutí vlády č. 140/2013 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy na dobu od 21.00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání. In: Sbírka zákonů. 2013. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 12. a b Rozhodnutí vlády České republiky č. 148/2013 Sb., o zrušení nouzového stavu pro území Libereckého kraje. In: Sbírka zákonů. 2013. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 13. a b Rozhodnutí vlády České republiky č. 171/2013 Sb., o zrušení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a pro území hlavního města Prahy. In: Sbírka zákonů. 2013. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 14. a b Rozhodnutí vlády České republiky č. 172/2013 Sb., o zrušení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje, Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje. In: Sbírka zákonů. 2013. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 15. a b Usnesení vlády České republiky č. 69/2020 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. In: Sbírka zákonů. 2020. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 16. a b Usnesení vlády České republiky č. 156/2020 Sb., o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2. In: Sbírka zákonů. 2020. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 17. a b Usnesení vlády České republiky č. 219/2020 Sb., o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2. In: Sbírka zákonů. 2020. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 18. a b Usnesení vlády České republiky č. 391/2020 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů. In: Sbírka zákonů. 2020. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 19. a b Usnesení vlády České republiky č. 439/2020 Sb., o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2. In: Sbírka zákonů. 2020. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 20. a b Usnesení vlády České republiky č. 471/2020 Sb., o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2. In: Sbírka zákonů. 2020. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 21. a b Usnesení vlády České republiky č. 521/2020 Sb., o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2. In: Sbírka zákonů. 2020. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 22. a b Usnesení vlády České republiky č. 593/2020 Sb., o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2. In: Sbírka zákonů. 2020. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 23. a b Usnesení vlády České republiky č. 21/2021 Sb., o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2. In: Sbírka zákonů. 2021. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 24. a b Usnesení vlády České republiky č. 59/2021 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů. In: Sbírka zákonů. 2021. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 25. a b Usnesení Poslanecké sněmovny č. 84/2021 Sb., o zrušení nouzového stavu. In: Sbírka zákonů. 2021. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 26. a b Usnesení vlády České republiky č. 96/2021 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021. In: Sbírka zákonů. 2021. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 27. a b Usnesení vlády České republiky č. 146/2021 Sb., o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2. In: Sbírka zákonů. 2021. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 28. a b Usnesení vlády České republiky č. 434/2021 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021. In: Sbírka zákonů. 2021. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 29. a b Usnesení vlády České republiky č. 43/2022 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022. In: Sbírka zákonů. 2022. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 30. a b Usnesení vlády České republiky č. 77/2022 Sb., o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu. In: Sbírka zákonů. 2022. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 31. plk. Ing. Jiří Chalupa, Ph. D., řídící důstojník MV-GŘ HZS ČR. Zpráva o povodni – červen 2013, k 26. 6. 2013 [online]. MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2013-06-27. Dostupné online. 
 32. Vláda prodloužila opatření kvůli koronaviru do 1. dubna, schodek rozpočtu chce zvýšit na 200 miliard. iROZHLAS [online]. Český rozhlas. Dostupné online. 
 33. Ven už pouze ve dvou. Ministr kvůli koronaviru nařídil zákaz srocování. Deník.cz [online]. 2020-03-25. Dostupné online. 
 34. Vláda ruší zákaz volného pohybu osob, skupiny mohou být v deseti. Novinky.cz [online]. Borgis. Dostupné online. 
 35. Vláda prodloužila omezení volného pohybu, zavřené zůstanou i restaurace a obchody. Novinky.cz [online]. Borgis. Dostupné online. 
 36. Přehledně: Co se kdy otevře podle zrychleného scénáře. Novinky.cz [online]. Borgis, 2020-04-23. Dostupné online. 
 37. Lidé mohou volně za hranice. I na dovolenou, rozhodla vláda. Novinky.cz [online]. Borgis. Dostupné online. 
 38. Nouzový stav bude platit až do 17. května, schválila Sněmovna. Novinky.cz [online]. Borgis. Dostupné online. 
 39. Nouzový stav bude moci trvat v Česku do 22. ledna. ČeskéNoviny.cz [online]. Dostupné online. 
 40. Sněmovna odmítla další prodloužení nouzového stavu, ten skončí s nedělí. ČT24 [online]. [cit. 2021-02-14]. Dostupné online. 
 41. Poslanecká sněmovna neprodloužila nouzový stav. Ten skončí v neděli. iROZHLAS [online]. Český rozhlas [cit. 2021-02-14]. Dostupné online. 
 42. Nouzový stav skončí v neděli, vláda neuspěla. Blatný nastínil černý scénář. iDNES.cz [online]. 2021-02-11 [cit. 2021-02-14]. Dostupné online. 
 43. Nouzový stav bude až do konce února. Zůstanou zavřené obchody i služby. iDNES.cz [online]. 2021-02-14 [cit. 2021-02-14]. Dostupné online. 
 44. Usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 26. února 2021 č. 1539
 45. V Česku bude platit nouzový stav, vláda ho vyhlásila na třicet dní. ČT24 [online]. Česká televize, 2021-11-25 [cit. 2021-11-25]. Dostupné online. 
 46. Vláda rozhodla o vyhlášení nouzového stavu na 30 dnů, omezí hromadné akce, provoz restaurací či konzumaci alkoholu na veřejnosti [online]. 2021-11-25 [cit. 2021-11-25]. Dostupné online. 
 47. Vláda kvůli migrační krizi vyhlásila od pátku nouzový stav, schválila i další pomoc pro Ukrajinu a návrh na zvýšení výdajů na obranu. www.vlada.cz [online]. [cit. 2022-03-04]. Dostupné online. 
 48. Nouzový stav v Česku bude do konce června. Seznam Zprávy [online]. Seznam.cz [cit. 2022-07-01]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]