Pentan

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Pentan
Strukturní model
Strukturní model
Vzorec
Vzorec
Obecné
Systematický názevPentan
Funkční vzorecCH3CH2CH2CH2CH3
Sumární vzorecC5H12
Vzhledbezbarvá kapalina
Identifikace
Registrační číslo CAS109-66-0
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP)203-692-4
Indexové číslo601-006-00-1
Vlastnosti
Molární hmotnost72,15 g/mol
Teplota tání−129,8 °C (143,4 K)
Teplota varu36,1 °C (308 K)
Hustota0,626 g/cm³
Viskozita0,240 cP (20 °C)
Rozpustnost ve vodě0,004 g/100 ml (20 °C)
Tlak páry72 kPa (20 °C)
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
[1]
Nebezpečí[1]
H-větyH225 H304 H336 H411 EUH066
R-větyR12 R51/53 R65 R66 R67
S-věty(S2) S9 S16 S29 S33 S61 S62
NFPA 704
4
1
0
Teplota vznícenímin 260 °C (533,15 K) std 287 °C (560,15 K)
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Pentan je jedna z organických sloučenin, se vzorcem C5H12. Tento alkan je součástí některých paliv a je používán jako speciální rozpouštědlo v laboratořích. Jeho vlastnosti jsou velmi podobné butanu a hexanu. Existuje ve třech strukturních izomerech, rozvětvené izomery se nazývají isopentan a neopentan. Tyto rozvětvené izomery jsou stabilnější. To znamená, že potřebují nižší teplotu tvorby a tepla spalin. Isopentan je výhřevnější než pentan o 1,8 kcal/mol a neopentan o 5 kcal/mol.

Laboratorní použití[editovat | editovat zdroj]

Vzhledem k tomu, že jako většina těkavých uhlovodíků je kapalný při pokojové teplotě, je pentan často používán v laboratoři jako rozpouštědlo, které je možné pohodlně odpařit. Také proto, že je nepolární, jeho rozpouštění je hodně obtížné a nepolární a na alkyly bohaté sloučeniny jsou v něm dobře rozpustné . Pentan je mísitelný nejčastěji s nepolárními rozpouštědly, jako jsou chlorované uhlovodíky, aromáty a ethery.

Jedna z jeho aplikací jakožto laboratorního rozpouštědla je v kapalinové chromatografii.

Reakce[editovat | editovat zdroj]

Rozpad pentanu na oxid uhličitý a vodní páru (hoření):

C5H12 + 8 O2 → 5 CO2 + 6 H2O

Stejně jako jiné uhlovodíky, i pentan podléhá radikálovým halogenacím:

C5H12 + Cl2 → C5H11Cl + HCl

Těmito reakcemi vytvářejí 1-, 2- a 3-chloropentany, stejně jako vyšší chlorované deriváty pentanu.

Podobně jako n-butan, tradiční surovinu při výrobě maleinanhydridu, lze použít i pentan jako substrát:

CH3CH2CH2CH2CH3 + 5 O2 → C2H2(CO)2O + 5 H2O + CO2

Průmyslové použití[editovat | editovat zdroj]

Pentan je jedním z často používaných nadouvadel používaných při výrobě polystyrenové pěny.

Pentan je používán jako pracovní médium v geotermálních elektrárnách.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Pentane. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]