Pentan

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Pentan
Strukturní model

Strukturní model

Vzorec

Vzorec

Obecné
Systematický název Pentan
Funkční vzorec CH3CH2CH2CH2CH3
Sumární vzorec C5H12
Vzhled bezbarvá kapalina
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 203-692-4
Indexové číslo 601-006-00-1
Vlastnosti
Molární hmotnost 72,15 g/mol
Teplota tání −129,8 °C (143,4 K)
Teplota varu 36,1 °C (308 K)
Hustota 0,626 g/cm³
Viskozita 0,240 cP (20 °C)
Rozpustnost ve vodě 0,004 g/100 ml (20 °C)
Tlak páry 72 kPa (20 °C)
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
[1]
Nebezpečí[1]
H-věty H225 H304 H336 H411 EUH066
R-věty R12 R51/53 R65 R66 R67
S-věty (S2) S9 S16 S29 S33 S61 S62
NFPA 704
NFPA 704.svg
4
1
0
Teplota vznícení min 260 °C (533,15 K)

std 287 °C (560,15 K)

Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Pentan je jedna z organických sloučenin, se vzorcem C5H12. Tento alkan je součástí některých paliv a je používán jako speciální rozpouštědlo v laboratořích. Jeho vlastnosti jsou velmi podobné butanu a hexanu. Existuje ve třech strukturních izomerech, rozvětvené izomery se nazývají isopentan a neopentan. Tyto rozvětvené izomery jsou stabilnější. To znamená, že potřebují nižší teplotu tvorby a tepla spalin. Isopentan je výhřevnější než pentan o 1,8 kcal/mol a neopentan o 5 kcal/mol.

Laboratorní použití[editovat | editovat zdroj]

Vzhledem k tomu, že jako většina těkavých uhlovodíků je kapalný při pokojové teplotě, je pentan často používán v laboratoři jako rozpouštědlo, které je možné pohodlně odpařit. Také proto, že je nepolární, jeho rozpouštění je hodně obtížné a nepolární a na alkyly bohaté sloučeniny jsou v něm dobře rozpustné . Pentan je mísitelný nejčastěji s nepolárními rozpouštědly, jako jsou chlorované uhlovodíky, aromáty a ethery.

Jedna z jeho aplikací jakožto laboratorního rozpouštědla je v kapalinové chromatografii.

Reakce[editovat | editovat zdroj]

Rozpad pentanu na oxid uhličitý a vodní páru (hoření):

C5H12 + 8 O2 → 5 CO2 + 6 H2O

Stejně jako jiné uhlovodíky, i pentan podléhá radikálovým halogenacím:

C5H12 + Cl2 → C5H11Cl + HCl

Těmito reakcemi vytvářejí 1-, 2- a 3-chloropentany, stejně jako vyšší chlorované deriváty pentanu.

Podobně jako n-butan, tradiční surovinu při výrobě maleinanhydridu, lze použít i pentan jako substrát:

CH3CH2CH2CH2CH3 + 5 O2 → C2H2(CO)2O + 5 H2O + CO2

Průmyslové použití[editovat | editovat zdroj]

Pentan je jedním z často používaných nadouvadel používaných při výrobě polystyrenové pěny.

Pentan je používán jako pracovní médium v geotermálních elektrárnách.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Pentane. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]