Dichlordifluormethan

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Dichlordifluormethan
Vzorec
Vzorec
Model molekuly
Model molekuly
Obecné
Systematický názevdichlordi(fluor)methan
Ostatní názvyFreon 12
R-12
CFC-12
P-12
Propellant 12
Halon 122
Arcton 6
Arcton 12
UN 1028
Anglický názevDichlorodifluoromethane
Německý názevDichlordifluormethan
Sumární vzorecCCl2F2
VzhledBezbarvý plyn
Identifikace
Registrační číslo CAS75-71-8
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP)200-893-9
PubChem6391
SMILESC(F)(F)(Cl)Cl
InChI1/CCl2F2/c2-1(3,4)5
Vlastnosti
Molární hmotnost120,91 g/mol
Molární koncentrace cM12,290 mol/dm3 (−29,79 °C, kapalina)
Teplota tání−158,2 °C
Teplota varu−29,79 °C
Hustota1,75 g/cm3 (−115 °C)
1,486 g/cm3 (−29,79 °C, kapalina)
0,006 33 g/cm3 (−29,79 °C, plyn)
Dynamický viskozitní koeficient0,26 cP (kapalina)
0,013 cP (plyn)
Index lomu1,287
Kritická teplota Tk111,8 °C
Kritický tlak pk4,125 MPa
Kritická hustota0,558 g/cm3
Rozpustnost ve vodě2,86 g/100 ml (20 °C)
Relativní permitivita εr2,3 (−158 °C)
2,13 (29 °C, kapalina)
1,001 6 (29 °C, plyn)
1,000 29 (100 °C, plyn)
Tlak páry151 kPa (−20 °C)
300 kPa (0 °C)
506 kPa (16 °C)
567 kPa (−20 °C)
577,6 kPa (−25 °C)
960 kPa (40 °C)
Součinitel tepelné vodivosti0,009 6 Wm−1K−1 (25 °C, plyn)
0,009 414 Wm−1K−1 (4 °C, kapalina)
0,097 49 Wm−1K−1 (25 °C, kapalina)
0,110 1 Wm−1K−1 (45 °C, plyn)
0,126 4 Wm−1K−1 (74 °C, plyn)
Měrná magnetická susceptibilita−5,42×10−6 cm3g−1
Ionizační energie12,31 eV
Povrchové napětí9 mN/m
Struktura
Koordinační geometrietetraedr
Tvar molekulyčtyřstěn
Dipólový moment1,7×10−3 Cm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−477 kJ/mol
Entalpie varu ΔHv165,14 J/g
Standardní molární entropie S°300 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°−439 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp74 JK−1mol−1 (30 °C)
0,598 JK−1g−1 (25 °C, plyn)
0,971 JK−1g−1 (25 °C, kapalina)
Izochorické měrné teplo cV65 JK−1mol−1 (30 °C)
Bezpečnost
GHS04 – plyny pod tlakem
GHS04
[1]
Varování[1]
R-větyR59
S-větyS59, S61
NFPA 704
0
1
0
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Dichlordifluormethan CCl2F2, známý také jako Freon 12, je halogenderivát methanu patřící mezi freony. Známý je také pod svou zkratkou CFC. Dříve se používal jako chladicí médium v ledničkách a jako hnací plyn v rozprašovačích. Poté, co bylo prokázáno, že porušuje ozonovou vrstvu a vytváří ozonovou díru, bylo jeho používání omezeno a postupně se nahrazuje jinými látkami.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Dichlorodifluoromethane. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]