Opevněný kostel

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Sedlčany, kostel sv. Martina v roce 1602

Zejména ve středověku docházelo k opevňování kostelů (srovnej kastel) a posvátných okrsků a objektů. Kostely, kláštery či hřbitovy byly opevňovány zejména s cílem poskytnout ochranu vojensky ohroženému civilnímu obyvatelstvu na území chráněném církevním azylem. Proto také byly dlouho zakazovány jakékoliv stavební prvky či obranné stavby využitelné k aktivní obraně. Výrazněji se pevnostní prvky staveb (hradby kolem hřbitovů se střílnami, ochozy s cimbuřími, střílny apod.) uplatňují od 14. století. Převážně se kostely vyskytovaly v územně vymezených regionech, zasažených či ohrožených taženími vojsk apod. (na území nynější České republiky zejména pod vlivem tureckého nebezpečí a selských válek v Německu). Na druhé straně byly kostely opevňovány v cílených akcích domobrany, nebo jako strategické opěrné body (ač to bylo stíháno církevními zákazy). Současně ovšem docházelo k užívání pevnostních prvků jako dekorativních doplňků staveb, a to zejména v renesanci (střílny na atice jižní předsíně městského kostela ve Veselí nad Lužnicí).

Historické zprávy o opevnění a vojenském využití kostelů[editovat | editovat zdroj]

 • Potvorov

Typy[editovat | editovat zdroj]

Kostely ve městech a městečkách (farní, klášterní, špitální apod.)[editovat | editovat zdroj]

Kostel svatého Martina ve zdi
 • Rakovník
 • Sedlčany
 • Praha, kostel sv. Martina ve zdi. Příklad kostela, který se následně stal součástí městského opevnění. Původně samostatný románský kostel s rozsáhlým hřbitovem. Při výstavbě opevnění pražského Starého Města před polovinou 13. století byla jižní stěna pojata do hradby (později od sloučení Starého a Nového Města opět postupně zanikající). Patrně s určitým postupem byla jako součást opevnění postavena i nynější kostelní věž. Pozdně gotická jižní loď vznikla v místě bývalého parkánu.
 • Velká Bíteš

Vesnické kostely[editovat | editovat zdroj]

 • Kočí (okres Chrudim)
 • Kurdějov u Hustopečí – opevněný kostel sv. Jana Křtitele. Kostelní věž stojí samostatně osm metrů od kostela. Zachovala se i část hradeb.

Kláštery[editovat | editovat zdroj]

Stavební prvky[editovat | editovat zdroj]

Stavební prvky opevněných kostelů lze v zásadě rozdělit na prvky pro obranu pasivní, nebo aktivní.

Pasivní obranné prvky
 • Situování kostela a areálu na vyvýšeném místě.
 • Příkop, val.
 • Ohradní zeď.
 • Pevnost zdiva stavby.
 • Pevné zajištění vstupu (závory).
Aktivní obranné prvky
 • Střílny.
 • Střelecké ochozy.
 • Bašty.
Načeradec, zvonice u kostela. Na pravé, severní straně vstup do patra, původně zřejmě přístupný z ochozu vysoké ohradní zdi hřbitova.

Příkopy[editovat | editovat zdroj]

Příkopy byly vyhloubeny kolem řady kostelů (např. vodní příkop kolem kostela v Hulíně, dosud zčásti patrný), ale většinou byly od doby barokní postupně zasypány.

Vodní příkopy[editovat | editovat zdroj]

Kočí, kostel sv. Bartoloměje, 1869 Chalupa. Kostel s barokním krytým mostem vedoucím přes částečně dochovaný vodní příkop kolem bývalého hřbitova.
 • Holešice (okres Most). Kostel se hřbitovem zanikl v souvislosti s důlní činností.

Ohradní zdi[editovat | editovat zdroj]

Např. úsek hradební zdi s klíčovými střílnami u kostela v Jesenici (okres Rakovník).

Brány[editovat | editovat zdroj]

 • Kostel sv. Martina v Sedlčanech (okres Příbram). Zachována je gotická věžová brána s hrotitě zaklenutým vjezdem, později zazděným, umístěným ve vpadlině pro padací most přes zrušený příkop.
 • Holešice. Brána zanikla spolu se zrušeným kostelem. Přes vodní příkop vedl před zánikem památky pozdější zděný most, kterým byl nahrazen původní padací.
 • Droužkovice (CV). Pozdně gotická brána v ohradní zdi hřbitova. V patrech věže jsou zachovány klíčové střílny s opěrami pro hákovnici.
 • Přibyslav. Monumentální pozdně gotická brána je pozůstatkem opevnění kostelního areálu.

Věže, bašty[editovat | editovat zdroj]

Obranná patra[editovat | editovat zdroj]

Vyvýšené části staveb samozřejmě byly hůře přístupné, a proto se při opevňování kostelů setkáváme s projevy snahy o lepší zajištění těchto částí staveb např. komplikovaným přístupem nebo prvky aktivní obrany (střílny, střílnová okénka).

Bedněná nebo roubená patra[editovat | editovat zdroj]

 • Lidéřovice, kostel sv. Linharta.

Zděná patra[editovat | editovat zdroj]

 • Strakonice. Hradní kostel sv. Prokopa.
Presbyterium kostela sv. Prokopa ve Strakonicích s pozdně gotickým obranným patrem
 • Trhové Sviny. Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Patro s klíčovými střílnami je situováno v horní části věže, dodatečně přistavěné k západnímu průčelí kostelní lodi.
 • Kralovice.
 • Jílové u Prahy.
 • Údlice. Pozůstatkem pozdně gotického obranného patra jsou kamenné krakorce na severní straně lodi, patrné v horní části schodišťového přístavku u věže.

Střílny[editovat | editovat zdroj]

Jako střílny reálně využitelné k obraně (tedy nikoliv jen dekorativní či symbolické prky architektury) lze chápat zejména pozdně gotické klíčové střílny a střílně či štěrbinovité otvory s opěrami pro hákovnici na vnitřní straně otvoru. Tyto opěry mají zpravidla formu vodorovného trámku, jehož konce jsou vetknuté do boků vnitřní špalety otvoru.

Klíčové střílny[editovat | editovat zdroj]

 • Damníkov (1. patro zaniklé věže)
 • Droužkovice (věž)
 • Rychnov, okres Svitavy (ohradní zeď hřbitova)
 • Jesenice, okres Rakovník (ohradní zeď hřbitova)
 • Křímov (patro lodi)

Opěry pro palné zbraně[editovat | editovat zdroj]

 • Strupčice
 • Droužkovice (věž)
 • Třebeň (věž)

Opevněné kostely v českých zemích[editovat | editovat zdroj]

Okres Chomutov

 • Droužkovice (věžová brána v ohradě hřbitova, v patrech věže střílny s opěrami; nad presbytářem kostela patro, později upravované)
 • Spořice (vodní příkop, vstup do věže ve 2. patře)
 • Strupčice (vstup do věže v 1. patře; ve věži střílny s opěrami)

Opevněné kostely v Evropě[editovat | editovat zdroj]

Francie[editovat | editovat zdroj]

Jižní Francie[editovat | editovat zdroj]

Rumunsko[editovat | editovat zdroj]

Španělsko[editovat | editovat zdroj]

Opevněný kostel San Juan Bautista de Fabara

Informace o španělských opevněných kostelech nejsou zatím obecně příliš známé. Nejsou komentovány ani v syntetických přehledech tématu. Dozvíme se o nich v soupisech památek, v turistických průvodcích, ale také v monografických studiích či vědeckých pracích (mnoho informací není k dispozici ani ve španělské verzi Wikipedie). Přesto jsou jich zachovány stovky. K opevňování docházelo především od 14. století do 16. století, ale existují i příklady obranných prvků staveb z doby barokní. Příčiny je třeba samozřejmě hledat v dlouhotrvajících válkách a nedůvěře církve i obyvatelstva ve schopnost či zájem vládnoucích vrstev udržet mírový stav. Na druhé straně je velmi pravděpodobné, že kostely jako robustní budovy byly opevňovány v rámci posilování zemské domobrany.

Nejtypičtějším znakem opevněných kostelů ve Španělsku jsou ochozy s cimbuřím nebo patra s rozměrnějšími podstřešními okénky. Ochozy s cimbuřími zřizované na hranách plochých střech kostelů či věží byly v řadě případů později zakryty střechou.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Jan SOMMER: Gotické kostely s obrannými zařízeními na českém venkově, in: Sborník Kruhu přátel Muzea hlavního města Prahy, 1, 1988, s. 195-200. (academia.edu)
 • Jan SOMMER: Nástin problematiky studia středověkých opevněných kostelů, in: Zprávy Kruhu přátel Muzea hlavního města Prahy, 2, 1989, s. 2-3.
 • Jan SOMMER: Poznámky k typologii, konstrukci a provozu gotických venkovských kostelů v Čechách I, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 107, 1999, č. 1; II, tamtéž, č. 2, s. 65-77.
 • Martin ČECHURA: Opevněné kostely v Čechách, in: Hláska, roč. 11, 2000, č. 2, s. 17-21. (academia.edu)
 • Zdeněk FIŠERA: Opevněné kostely v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 1. část (Turistický průvodce), Olympia, Praha 2015, 152 s. + 32 s. obrazové přílohy. ISBN 978-80-7376-393-0

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]