Nápověda:Editace stránky ve wikikódu

Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Editaci stránek Wikipedie, tedy upravování již existujících článků a dalších stránek, lze provádět dvěma způsoby:

 1. Využitím Vizuálního editoru, který umožňuje editovat stránku v podobě, v jaké se čte. Spouští se záložkou Editovat v horní části okna.
  Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda: Editace ve Vizuálním editoru.
 2. Editováním zdrojového textu článku, který obsahuje text článku doplněný různými značkami (vyhrazené kombinace různých znaků) a kódy, které určují formátování textu, tedy jeho výslednou podobu, umožňují vkládání obrázků apod. Editace se spouští záložkou Editovat zdroj v horní části okna.

Všeobecné informace k editaci najdete na stránce Nápověda:Jak editovat stránku. Tato nápověda popisuje základy editace druhým způsobem.

Otevření k editaci a ukládání změn

Klikněte na záložku editovat

Otevření k editaci

Na stránce, kterou chcete upravit nebo doplnit, klikněte na záložku Editovat zdroj v její horní části. Můžete upravovat i jen část (sekci) stránky kliknutím na stejnojmenný odkaz u příslušného nadpisu. Objeví se nadpis Editace stránky (Název editované stránky) případně ještě (část) a pod ním editační pole se zdrojovým textem článku, který můžete upravit.

Uložení změn

Při editaci používejte tlačítko Ukázat náhled pod editačním oknem, které zobrazí text článku (části) tak, jak bude vypadat po uložení. Umožní vám během editace kontrolovat, jak se úpravy textu, formátování, vkládání obrázku atd. projevují v článku. Před uložením změn vyplňte do políčka shrnutí editace velmi stručný popis či označení druhu editace (pravopis, odkaz atd.). Shrnutí editace výrazně pomáhá ostatním wikipedistům v orientaci v prováděných změnách, proto na něj prosím nezapomínejte.

Před uložením změn prohlédněte náhled a rozhodněte, zda jste s úpravami hotovi. Každé kliknutí na Zveřejnit změny zapíše úpravy do historie článku a také se objeví ve sledovaných stránkách ostatních uživatelů a v posledních změnách. Opakované, po sobě následující ukládání změn (např. opožděně a postupně opravovaných chyb) tak mj. zatěžuje ostatní wikipedisty, kteří sledují a kontrolují provedené změny, což je činnost nezbytná pro fungování Wikipedie.

Při editaci na Wikipedii používejte tlačítko „Zpět“ v prohlížeči obezřetně, můžete se dostat zpět na editaci dřívější verze stránky.

Formátování textu

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Formátování textu.

Základy způsobu psaní

  Pište vždy od levého okraje (jinak se text neobjeví správně,
jak vidíte na této větě).
První řádek odstavce se neodsazuje. Zleva odsadit lze pouze celý odstavec, to se však běžně používá pouze v diskusích. Odsazení odpovědi v diskusi se provádí vložením dvojtečky na začátek řádky.

Nový odstavec se začne vložením prázdného řádku (dvojitým odřádkováním). Jednoduché odřádkování slouží pouze k členění zdrojového textu, ve výsledném článku se text spojí do jednoho odstavce.

Při editaci článků se používají jako formátovací značky některé speciální znaky, je vhodné se naučit vkládat alespoň nejběžnější apostrof ', hranaté závorky [ ] a svislou čáru |. Způsob vkládání pomocí klávesnice závisí na vašem operačním systému a rozložení klávesnice. Zde se uvádí nejčastější možnosti na systému Windows, kde lze znaky vložit také podržením pravé klávesy Alt a napsáním kódu znaku na numerické klávesnici. Dalším, i když pomalejším způsobem je kliknutí na požadovaný symbol v rámečku se speciálním znaky pod editačním oknem.

 • ' apostrof: Shift + klávesa vlevo či nad Enterem, příp. Alt + kód 39
 • [ levá hranatá závorka: pravý Alt + F nebo pravý Alt + ú (QWERTY), též Alt + kód 91
 • ] pravá hranatá závorka: pravý Alt + G nebo pravý Alt + ) (QWERTY), též Alt + kód 93
 • | svislá čára pravý Alt + W, též Alt + kód 124

Pokud chcete text tučně zvýraznit, dejte před něj i za něj tři apostrofy.

'''tučně'''

Pokud chcete text odlišit kurzívou, dejte dva apostrofy.

''kurzívou''

Tam, kde to bude pro čtenáře přínosné, doplňte do textu odkazy na existující i případně chybějící články. Odkazy se vkládají do dvojitých hranatých závorek.

Pokud se text shoduje s názvem článku, jednoduše jej uzavřete do dvojitých hranatých závorek.

[[Evropa]]

Pokud se text odlišuje od přesného názvu článku, např. je v jiném než prvním pádu, napíšete do závorek nejdříve název článku, za něj svislou čáru a text, který se má zobrazit modře jako odkaz, např.:

[[Evropa|Evropou]]

V textu se pak objeví tvar Evropou, který jako odkaz povede na heslo v základním tvaru (Evropa).

Pokud se tvar liší jen připojenou koncovkou k názvu článku v prvním pádě (např. tramvaj – tramvajemi), stačí připsat koncovku za odkaz, takto:

[[tramvaj]]emi

V textu se pak koncovka za závorkou stane součástí modrého odkazu: tramvajemi, ale odkazovaný bude správný článek v 1. pádě.

Nadpisy

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Nadpisy.

Oddíl začněte vložením nadpisu mezi dvojici rovnítek:

== Nadpis oddílu ==

Pro nadpisy nižší úrovně použijte trojici rovnítek (=== Nadpis pododdílu ===).

Seznamy

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Seznamy.

Jednoduchý seznam vytvoříte vložením hvězdičky na začátek řádky (položky není třeba oddělovat prázdným řádkem):

* První položka
* Druhá položka

Obdobně můžete vytvořit automaticky číslovaný seznam vložením křížku na začátek řádku:

# První položka
# Druhá položka

Speciální znaky a symboly

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Speciální znaky.

Vkládání nejběžnějších speciálních znaků a symbolů, které nejsou na klávesnici, lze jednoduše kliknutím na daný znak v tabulce pod editačním oknem. Další způsoby a tabulku, odkud můžete vybraný znak zkopírovat, naleznete na Nápověda:Speciální znaky.

Tabulky

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Tabulky.

Na Wikipedii se tabulky vytváří pomocí značkovacího jazyka. Tabulka je ohraničena značkami {| a |}, buňky na řádku se oddělují znaky ||, řádky znaky |-, více na Nápověda:Tabulky. Kromě toho lze použít i jazyka HTML, obvyklých elementů <table>, <tr>, <td> a <th>.

Odkazy a obrázky

Podrobnější nápovědu naleznete na stránkách Nápověda:Odkazy a Nápověda:Obrázky.

Odkazy umožňují se kliknutím přesunout na cílovou stránku. Dělí se na vnitřní, odkazující na články a další stránky Wikipedie, a vnější (externí), odkazující mimo Wikipedii.

Vnitřní odkazy

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Vnitřní odkazy.

Vnitřní odkaz se tvoří vložením názvu článku do dvojitých hranatých závorek:

V Praze je [[veřejná doprava]]. > V Praze je veřejná doprava.

Název článku musí být s výjimkou velikosti prvního písmene přesný; pokud se text od názvu liší, vložíme jej za svislou čáru:

V Praze je [[Pražská integrovaná doprava|integrovaná doprava]].
> V Praze je integrovaná doprava.

Pokud se text liší jen připojenou koncovkou, lze ji připsat za závorku ([[knihtisk]]em, [[gen]]y > knihtiskem, geny). Vložení pouze svislé čáry u názvu s rozlišovačem v závorce nebo označením jmenného prostoru před názvem stránky se zobrazí jen samotný název stránky. Na konkrétní nadpis určitého článku lze odkázat jeho vložením za název článku a křížek (#).

Pokud odkazovaná stránka chybí, text se zobrazí jako červený odkaz: Název neexistujícího článku.

Odkaz na tematickou kategorii, do které článek patří, se automaticky objevuje na dolním okraji stránky. V případě potřeby lze na kategorii odkázat v textu vložením dvojtečky před označením jmenného prostoru Kategorie:.

Odkazy na jiné projekty

Podrobnější nápovědu naleznete na stránkách Nápověda:Odkazy#Další projekty Wiki a Nápověda:Mezijazykové odkazy.

Pokud chcete na článek v jiném jazyku odkázat v rámci článku, přidejte na začátek dvojtečku, např. fr:Aide.

[[:fr:Aide]]

Externí odkazy

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Externí odkazy.

Jednodušší URL je možné zapsat přímo:

http://www.nupedia.com > http://www.nupedia.com

Zpravidla, zvláště u delších adres, je vhodnější odkaz pojmenovat:

[http://www.nupedia.com Nupedia] > Nupedia

URL smí obsahovat pouze tyto znaky: A-Z a-z 0-9 ._\/~%-+&#?!=()@ \x80-\xFF. Pokud URL obsahuje odlišný znak, měl by být konvertován; například ^ musí být napsán jako %5E (příslušný kód najdete v ASCII).

Obrázky

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Obrázky.
 • Mohou být použity jen obrázky, které byly nahrány na Wikimedia Commons.
 • Vždy vyplňujte titulek (případně lépe parametr alt=), použije se jako alternativní text, když se obrázek nenahraje, v textových prohlížečích nebo když je text automaticky čten. Vizte nápovědu obrázků a Wikipedie:Přístupnost.

Obrázek se vkládá kódem ve tvaru [[Soubor:Název obrázku.jpg]], kde název obrázku je přesné jméno souboru na úložišti Commons.

[[Soubor:Wikipedia-logo-v2-cs.svg]]
skládačka glóbu

obvykle se však používá volba náhled, která obrázek zmenší na běžnou šířku vhodnou pro článek a titulek, který se zobrazí pod obrázkem:

[[Soubor:Wikipedia-logo-v2-cs.svg|náhled|skládačka glóbu]]

Pro zarovnání vlevo volba vlevo: [[Soubor:Wikipedia-logo-v2-cs.svg|náhled|vlevo|skládačka glóbu]]

Volba upright pro zmenšení na 75 % šířky:

[[Soubor:Wikipedia-logo-v2-cs.svg|náhled|upright|skládačka glóbu]]

Upright se používá pro náhledy obrázků orientované na výšku, které jsou bez něj větší než náhledy obrázků na šířku.

Na obrázek lze odkázat i textem, bez zobrazení náhledu: [[:Soubor:Wikipedia-logo-v2-cs.svg]] > Soubor:Wikipedia-logo-v2-cs.svg

K zahrnutí odkazů na neobrazové nahrávky, jako jsou třeba zvuky, nebo pro obrázky, které se zobrazí jako odkaz místo vykreslení na stránce, použijte odkaz „media“.

[[Média:Sg_mrob.ogg|Zvuk]] > Zvuk
[[Média:Tornado aircraft.jpg|Obrázek tornáda]] > Obrázek tornáda

Nadpisy sekcí – obsah a editace

Podrobnější nápovědu naleznete na stránkách Nápověda:Nadpisy a Nápověda:Obsah článku.

Umístění automatického obsahu článku

Podle současného stavu příkazů wiki čtyři a více nadpisů (sekcí) zapnou automatické generování tabulky obsahu před prvním nadpisem (tj. po úvodním textu). Vložením __NOTOC__ kamkoliv do článku tabulku obsahu vypnete. Tuto akci však provádějte s rozmyslem a jen pokud si jste naprosto jisti tím, co a proč to děláte! Naopak vložením __TOC__ můžete umístit obsah na vámi zvolené místo, případně vynutit zobrazení obsahu u menšího počtu sekcí (nedoporučuje se u krátkých článků). Můžete také použít kompaktní alternativu obsahu (např. v abecedních seznamech) pomocí šablony {{SHORTTOC}} (příklady použití).

Vypnutí tlačítka pro editaci

Příkaz __NOEDITSECTION__ vypne generování odkazu pro editaci jednotlivých sekcí, které se jinak automaticky vytváří u každého nadpisu.

Speciální stránky

Diskuse

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Diskusní stránka.

Příspěvky v diskusích podepisujte pomocí tužky v horní liště nebo vložením čtyř vlnovek: ~~~~. Reakci na předchozí příspěvek odsaďte vložením dvojtečky (:) na začátek řádky, v případě již odsazeného příspěvku odpovídajícím počtem dvojteček.

Šablony

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Šablony.

Software MediaWiki používaný Wikipedií podporuje zahrnutí šablon, což jsou kusy standardizovaného textu. Například napsáním {{Pahýl}} se objeví toto:

Jiné často používané jsou {{Rozcestník}} pro slova s více významy. Ručně vytvářený seznam stávajících šablon naleznete na Wikipedie:Šablony. Pokud Vás zajímá, jak se šablony vytváří a používají, tak se podívejte na Nápověda:Šablony.

Rozcestníky

Související informace naleznete také na stránce Wikipedie:Rozcestníky.

Některá hesla mají různé významy (např. země je planeta Země, stát nebo půda). Ve wikipedii je obyčejně jeden článek věnovaný jednomu významu slova. Protože je užitečné, aby na jednom místě byly shromážděny všechny významy daného slova, používají se v takovém případě tzv. rozcestníky. Bližší nápovědu o tomto tématu hledejte v hlavním článku.

Související články