Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Wikipedie:Diskusní stránka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Nápověda:Diskusní stránka)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zkratka:
 • WP:DS
Diskuze
Tlačítko pro otevření diskusní stránky

Diskusní stránky jsou speciální stránky vyhrazené pro diskuse, poznámky a připomínky, které se týkají Wikipedie, ale nepatří do encyklopedických článků. Diskusní stránky se rozdělují podle tématu, kterému jsou věnovány:

 • diskuse k článku – diskuse týkající se konkrétního článku (nebo obdobně jiné stránky)
 • diskusní stránka uživatele – diskuse týkající se příspěvků konkrétního wikipedisty, nepřihlášeného či přihlášeného uživatele
 • komunitní diskuse (například Wikipedie:Pod lípou, WikiProjekty apod.) – diskuse týkající se obecnějších témat než výše uvedené

Diskusní stránka k článku je k němu přidružena, pro její zobrazení (nebo založení) stačí kliknout na záložku Diskuse nad nadpisem článku; zpět k článku se vrátíte kliknutím na sousední záložku Článek. Obdobně je přidružena diskuse i k ostatním stránkám Wikipedie včetně uživatelských stránek. Diskuse pod lípou jsou samostatnými stránkami.

Diskusní příspěvky se podepisují

Diskusní příspěvky se podepisují – na rozdíl od příspěvků do článků. Podpis se vkládá vložením čtyř vlnovek (~~~~), které lze vložit tlačítkem Podpis a datum v záhlaví editační stránky. Diskusní příspěvek se zpravidla vkládá na konec předchozí diskuse; pokud jde o reakci na předchozí příspěvek, odsadí se vložením dvojtečky na začátek řádky (případně odpovídajícím počtem dvojteček):

Předcházející diskusní příspěvek. --Podpis vkladatele
:Vaše reakce nebo odpověď. --~~~~

Přispívání do diskusí

Od roku 2020 lze na české Wikipedii přispívat do diskusí dvěma způsoby:

 1. Editací celé stránky nebo její sekce pomocí editoru wikikódu používaného při editaci článků. V takovém případě musí uživatel dbát na standardy a konvence v diskusích. Viz též Nápověda:Jak editovat stránku a Nápověda:Editace stránky ve wikikódu.
 2. Pomocí nových diskusních nástrojů. Tyto nástroje některé z níže uvedených standardů a konvencí v diskusích přímo vynucují, zejména automatické podepisování příspěvků a jejich správné odsazování. Další funkcí je možnost editace příspěvků pomocí ve Vizuálního editoru. Nástroje jsou nastaveny jako výchozí funkce, lze je zapnout či vypnout v uživatelských nastaveních na záložce Editace volbou „Aktivovat rychlé odpovídání“. Pro podrobnější informace vizte souhrnnou stránku o nástroji. Také se připravuje nástroj pro snadné přidávání témat (vláken).

K čemu se diskuse používá?

Ve Wikipedii se diskusní stránky používají pro vylepšení obsahu článku z encyklopedického hlediska. Mohou se na ně umisťovat otázky, výzvy, text odstraněný z hlavního článku (např. pro svou zmatečnost či zaujatost), argumentace ohledně změn v textu, nebo poznámky k textu. Diskusní stránka slouží k nalezení NPOV, k nalezení shody o přesnosti a relevantnosti fakt apod.

Obecně však diskusní stránky neslouží pouze k obecným debatám o daném tématu. Wikipedie není chat, je to encyklopedie. Jinými slovy, diskutujte o článku, ne o jeho tématu.

Je ovšem jasné, že wikipedisté jsou jenom lidé, takže se čas od času v diskusi objeví nějaká ostřejší debata – a občas dokonce vede k vylepšení článku! Takže samozřejmě existuje jistá míra tolerance.

K čemu diskusní stránka neslouží

Diskusní stránky (ani další stránky např. ve jmenném prostoru Wikipedie) nejsou prostor ke stranickým diskusím, tj. zveřejňování subjektivních názorů na dané téma. Wikipedie není diskusní fórum ani propagandistická platforma, nýbrž encyklopedie. Jinými slovy, mluvte o článku a jeho zpracování, nikoli o jeho předmětu. Že pokládáte toho či onoho politika za zavrženíhodného nebo máte v oblibě nějakého umělce či dílo, nikoho nezajímá. Vizte také: Wikipedie:Wikietiketa.

Diskusní stránka není odkladiště podrobností, které se do článku „nevejdou“. Pokud jsou nějaké informace pravdivé a relevantní, patří do článku, pokud nejsou, není důvod je umisťovat do diskuse. Ovšem je možné nějakou spornou (v dané podobě nepřijatelnou, např. pro extrémní POV) část textu dočasně odstranit z článku a umístit ji do diskuse, aby mohla proběhnout debata o jejím vylepšení a zapracování příslušných informací do článku v přijatelné podobě. (Je ovšem vhodné zvážit, zda odkaz na porovnání provedené změny není lepší alternativou kopírování textu.)

Diskusní stránky uživatelů

I vaše uživatelská stránka má diskusní stránku, která má navíc některé speciální schopnosti. Za prvé, v hlavičce stránky máte vedle svého jména přímý odkaz na svoji diskusní stránku. Pokud někdo vaši diskusní stránku upraví, přijde vám upozornění a zobrazí se vám text „Máte nové zprávy“.

Tyto diskusní stránky mohou být občas využívány k osobní komunikaci mezi wikipedisty, ale je třeba si uvědomit, že tyto stránky jsou veřejné. Pokud chcete komunikovat soukromě, použijte e-mail (vizte Nápověda:E-maily uživatelům).

Pokud chcete něco napsat do diskusní stránky nějakého uživatele, klikněte na odkaz diskuse při prohlížení osobní stránky uživatele (na kterou se dostanete kliknutím na uživatelovo jméno). Na stránce posledních změn a v seznamu svých sledovaných stránek se můžete dostat na diskusní stránku uživatele pouhým kliknutím na odkaz (diskuse) za uživatelovým jménem či IP adresou.

Standardy a konvence v diskusích

Na diskusních stránkách platí několik konvencí. Nejedná se o striktní „pravidla“, ale jsou užitečná pro vyšší čitelnost a použitelnost diskusí.

Vkládání podpisu

Podepisujte svoje příspěvky: Podepíšete se tak, že do textu vložíte čtyři vlnovky (~~~~), které budou po uložení nahrazeny vaším uživatelským jménem, případně IP adresou u nepřihlášených, a časem vaší editace. (Ve většině prohlížečů můžete podpis vložit i kliknutím na ikonku podpisu nad editačním okénkem, viz obrázek.) Nezapomeňte, že toto platí pouze pro diskusní stránky; encyklopedické články se nepodepisují!

Odsazujte pro vyjasnění průběhu diskuse: Při odsazování se držte stromové struktury. Každá reakce má odsazení o jedno větší než příspěvek, na který se reaguje. Ze stromu i po Vašem příspěvku musí zůstat jasné, kdo na koho reagoval a kdo na daný příspěvek reagoval dříve a kdo později. Odsazuje se zásadně dvojtečkou (:), nikdy neodsazujte mezerami!

Držte se následujícího postupu:

 1. Začíná se zcela vlevo bez odsazení
  • Pokud se v diskusi chcete věnovat tématu z nového úhlu pohledu (nebo je strom již příliš košatý), založte taktéž nový strom počínající zcela vlevo. Tento nový strom musí být mimo ostatní stromy a zvažte, zda není vhodné ho oddělit podnadpisem do samostatné sekce!
 2. Vždy se odsazuje o jednu pozici více, než je odsazen post, na který chci reagovat.
 3. Vždy se reaguje hned za poslední přímou reakci (včetně jejího podstromu) na příspěvek, na který je reagováno. To udržuje i časovou posloupnost přímých reakcí na každý příspěvek.
  • Pokud taková přímá reakce není, reaguje se přímo pod daný post.
 4. Pokud je strom diskuse příliš dlouhý, zvažte, zda má smysl v diskusi pokračovat (často to je indikace neplodné diskuse).
  • Pokud chcete přesto na velmi odsazený příspěvek reagovat, založte nový strom a zmiňte, na co reagujete. Zvažte také, zda není vhodné nový strom založit pod novým nadpisem, který by téma nového stromu výstižně popsal.

Oddělujte témata diskuse: Každé nové téma oddělte do samostatné sekce samostatným titulkem (== Téma ==). Tak bude možné přidávat příspěvky jen editováním příslušné části diskuse. Pokud použijete tlačítko „Přidat téma“ a zadáte název tématu, vloží se stejný titulek automaticky. Můžete také používat oddělovací čáru (----), ale někteří uživatelé to nemají rádi.

Postupujte shora dolů: Čím je příspěvek níže, tím je novější (a naopak).

Odkazujte dle potřeby: Pokud je řeč o nějakém konkrétním článku nebo stránce, odkazy na ně ušetří dalším diskutujícím nutnost vyhledávat je samostatně; a odkazy na neexistující články je mohou dostat na seznam žádoucích článků.

Neměňte, co řekli jiní: Opravy překlepů a gramatických chyb jsou v pořádku, ale nevkládejte někomu do úst něco, co neřekl. Jestli budete opravovat či mazat svoje vlastní příspěvky, je na vás; vyhněte se ale zpětným změnám, které by znemožňovaly pochopit nebo zkreslovaly reakce ostatních. Větší refaktorizaci je vhodné vyznačit např. hranatými závorkami.

Držte se tématu: Diskusní stránky mohou být podstatně neformálnější, subjektivnější i humornější než články, ale slouží k rozřešení nějakého problému s článkem; osobní útoky k ničemu nevedou.

Upozorněte ostatní: Pokud se diskuse týká i jiných uživatelů, je vhodné je zmínit pomocí šablony {{odpověď}} / {{ping}} / {{re}}. Můžete zmínit i uživatele, na kterého reagujete, pokud není pravděpodobné, že by si odpověď automaticky přečetl. Nadužívání označení ale někteří uživatelé vnímají jako neslušné.

Související články