Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Nápověda:Jak vytvořit článek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Tato nápověda obsahuje základní návod pro vytvoření nového článku na Wikipedii. Než se pustíte do založení svého prvního článku, je vhodné si nejdříve vyzkoušet editaci již existujícího článku nebo na pískovišti.

Pokud se založením článku váháte, abyste něco nepokazili, zkuste si odpovědět na tyto otázky:

  1. Patří text do encyklopedie?
  2. Jde o (původní) text, jehož zveřejněním nebude porušeno autorské právo?

Pokud jsou obě odpovědi ano, neváhejte, vložte níže název, potvrďte a napište text článku. Chyby a nedostatky lze kdykoliv opravit a s vylepšením článku pravděpodobně pomohou zkušenější wikipedisté. Je lepší napsat článek s chybami než nenapsat článek vůbec.

Wikipedie: Každý může být autorem článku!

Napište název:
a klikněte na „Vytvořit článek“


Téma patřící do encyklopedie

Před založením článku se zamyslete, zda je téma dostatečně významné a vhodné pro zařazení do encyklopedie. Dále se ujistěte, že máte minimální základní informace o tématu, které postačí pro napsání (byť stručného) encyklopedického hesla.

Nevytvářejte propagační články, které šíří reklamu, jednostranné názory nebo nepublikované výsledky výzkumu. Nevhodné jsou zejména:

Články mají být encyklopedické, objektivní, založené na již zpracovaných a publikovaných informacích a názory prezentovat neutrálně a vyváženě.

Volba vhodného názvu

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Název článku.

Před založením článku je potřeba zvolit vhodné jméno a u nejednoznačného názvu zkontrolovat, zda již na dané téma neexistuje článek pod jiným názvem.

Za název článku volíme nejběžnější v češtině používané označení a takové, pod kterým by ho čtenář nejspíše hledal. Zpravidla se používá tvar v jednotném čísle (oblak, hřebík), množné číslo jen, pokud jeho použití výrazně převažuje (Blíženci), a v určitých případech, jako je označení členů zvířecích a dalších skupin (členovci, Evropané). V názvech se také zpravidla nepoužívají zkratky. Pokud je jméno společné pro více významů, upřesníme název tzv. rozlišovačem v závorce za jménem: zámek (stavba), Josef Novák (politik). Pro odlišení více významů slouží speciální stránky, rozcestníky, na místo alternativních (jiných možných) názvů se vkládá přesměrování na článek.

Založení nového článku

Otevření editačního okna

Nový článek ve Wikipedii můžete začít editovat dvěma jednoduchými způsoby:

  1. Pomocí políčka na začátku této nápovědy.
  2. Kliknutím na červený odkaz, který odpovídá jeho názvu:
    • červený odkaz již vložený do jiného článku
    • červený odkaz, který se objeví ve výsledcích vyhledávání, pokud zvolený název zadáte do vyhledávacího políčka vpravo nahoře.

Po kliknutí na červeně zbarvený odkaz se objeví stránka s editačním polem, do kterého můžete vepsat (nebo vložit předem připravený) text o tématu.

Tip pro pokročilé: V adresním řádku prohlížeče napište https://cs.wikipedia.org/wiki/Název nového článku, objeví se stránka s možností založit článek.

Doporučení pro psaní článku

Článek by měl mít charakter encyklopedického hesla. Tedy ne např. osobní dojmy z dovolené, ale třeba faktické údaje o počtu obyvatel navštíveného města, historii, památkách apod.

Používejte encyklopedický styl (sloh). Pište věcně, objektivně, popisně, spisovnou češtinou a odborné výrazy používejte tak, aby text pochopil i laik (český ekvivalent, odkazy na články ap.). Vyhněte se oslovování čtenáře, místo subjektivních výrazů (u nás, v dnešní době) používejte obecně platné výrazy (např. v Česku, v roce xxxx), minulé děje popisujte v minulém čase (ne Karel IV. začíná vládnout).

V článku je možné uvádět i názory, hodnocení, interpretace a podobné neobjektivní údaje, které lze případně zpochybnit. Povolené jsou však jen významné, seriózně publikované názory prezentované v článku z neutrálního hlediska a je žádoucí vyváženě představit všechny takové (odlišné) názory. Neutrální je např. formulace: Vědec XY ve své knize ABC uvádí, že…

Pokud chcete uvést krátkou citaci z cizího díla, uveďte u ní autora a odkaz, odkud citujete. Bez souhlasu však nevkládejte delší pasáže či celé texty, k nimž nemáte svolení autora nebo nejsou volnými díly.

Postup při psaní textu

Pro psaní textu je třeba si osvojit několik málo kódů (značek) používaných uvnitř textu pro jeho formátování a další funkce. Případně lze kliknout nahoře na stránce na záložku Založit (místo vybrané Založit zdroj) a k editaci bez značek využít VisualEditor.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránkách Nápověda:Formátování textu a Wikipedie:Vzhled a styl.

V úvodu článku (první větě) popište ve stručné definici, o čem článek pojednává a jeho název v této větě zvýrazněte tučně. To se provádí vložením trojice apostrofů z každé strany textu: '''tučný text''', podobně názvy uměleckých děl pište kurzívou pomocí dvou apostrofů: ''text kurzívou''. Apostrof a další speciální znaky, které nenajdete na klávesnici, můžete vložit pomocí rámečku pod editačním oknem.

Odstavec začínejte psát vždy od kraje, nevkládejte před text mezery, způsobily by špatné formátování. Nový odstavec vytvoříte vložením prázdného řádku do zdrojového textu, jednoduché odřádkování se ve výsledném článku neprojeví. Nadpisy se vyznačují dvojicí rovná se (==) před a za textem nadpisu.

Důležité je propojení s ostatními články Wikipedie. Odkaz na článek se vytváří vložením jeho názvu do dvojitých hranatých závorek: [[Evropa]]. Pokud se text ve větě přesně neshoduje s názvem článku, např. je v jiném pádě, vloží se do závorek název článku, svislá čára a text, který se má zobrazit: [[Evropa|Evropou]]. Odkaz se objeví v požadované podobě Evropou, ale povede na správný název článku.

Do textu můžete přidat obrázek, který se nachází v úložišti zvaném Commons. Základní vložení obrázku se provádí pomocí kódu v podobě: [[Soubor:Název souboru.jpg|náhled|Titulek obrázku]]. Je nutné nalézt (případně načíst) vhodný obrázek na Commons a vložit jeho přesný název včetně přípony (Název souboru.jpg).

Článek je vhodné zařadit do tematických kategorií, které se objevují v rámečku na spodním okraji článku. Jednotlivé kategorie se zapisují na konec článku kódem ve tvaru [[Kategorie:Název kategorie]]. Vhodné kategorie naleznete v příbuzných článcích, případně můžete kategorizaci ponechat na zkušenějších wikipedistech.

Uložení nového článku

Před uložením nového článku si prohlédněte, jak bude výsledek vypadat pomocí tlačítka Ukázat náhled. Do Shrnutí editace můžete shrnout zdroje, z kterých jste čerpali informace. Nakonec vlevo pod oknem kliknete na Uložit změny a zobrazí se váš článek nově uložený do Wikipedie.

Pokud existuje článek v jiných jazycích, propojte s nimi váš nový článek: v levém menu pod nadpisem V jiných jazycích zvolte Přidat odkazy. Také je dobré doplnit odkaz na nový článek na vhodná místa tematicky souvisejících článků české Wikipedie.

Související

Seznam pravidel a doporučení