Přeskočit na obsah

Nápověda:Jak vytvořit článek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tvorba článků je základní činnost rozvíjející Wikipedii. Umožňuje rozšířit a doplnit Wikipedii o encyklopedicky významnou skutečnost a samostatně ji popsat nebo vysvětlit.

Nový článek můžete připravit třemi základními způsoby:

  • Napsáním od nuly podle nalezených zdrojů. To je sice náročnější metoda, ale zato nejpřesnější.
  • Překladem z cizojazyčné Wikipedie. Tato metoda je sice jednodušší, ale zato méně přesná, například pokud udělal chybu už autor článku na cizojazyčné Wikipedii.
  • Převzetím a rozšířením části z jiného článku české Wikipedie. Tato metoda je velmi náročná a vyžaduje dostatek zkušeností.

Ve zbytku stránky se zaměříme spíše na první možnost.

Před psaním článku byste měl(a) ovládat alespoň základy editace na Wikipedii. Vyzkoušejte si nejprve práci na pískovišti, pokuste se napřed rozšiřovat a vylepšovat jiné články, např. krátké pahýly. Tím nejen velmi pomůžete Wikipedii, ale navíc získáte potřebné zkušenosti k vytvoření nového článku.

Volba tématu

Zamyslete se, zda je vaše téma pro encyklopedii vhodné a dostatečně významné. Nejjednodušší je si uvědomit, jestli byste vaše téma očekával(a) i v encyklopedii papírové (knižní). Pokud myslíte, že ano, pak se ujistěte, že máte k dispozici alespoň minimální základní informace o tématu potřebné k napsání encyklopedického článku.

Pokud si stále nejste jistý/á encyklopedičností tématu, nevytvářejte zejména články:

  • propagační propagující produkty, nebo firmy, které nejsou celospolečensky významné. O celospolečensky významných produktech nebo firmách (např. Škoda Auto nebo Paralen) pak pište vždy z neutrálního úhlu pohledu. To samé platí například i u článků o politice, náboženství nebo o čemkoliv jiném, co by mohlo být kontroverzní nebo neobjektivní. Vždy pište nestranně, bez subjektivního odsuzování nebo obdivu;
  • o sobě nebo o svých blízkých. Pokud vy nebo vaši blízcí jste dostatečně encyklopedicky významní, někdo jiný určitě dřív nebo později vytvoří článek za vás;
  • kopírující cizí práci nebo jinak porušující autorská práva. Mohl(a) byste tím Wikipedii poškodit. Cizí práci můžete kopírovat pouze pokud jste si jistý/á, že se jedná o volné dílo nebo pokud k tomu máte svolení autora. Tuto skutečnost je dobré vždy doložit na diskusní stránce. Raději čerpejte z literatury tak, že ze získaných informací formulujete vlastní text.
Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Co Wikipedie není.

Volba názvu

Před vytvořením článku je potřeba zkontrolovat, zda již na dané téma nějaký článek neexistuje. Do políčka pro vyhledávání (označeného lupou ) vpravo v záhlaví stránky zadejte přibližný název článku, klepněte na tlačítko lupy a projděte výsledky vyhledávání.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Hledání.

Pokud jste nemohl(a) najít žádný článek o daném tématu, můžete začít vymýšlet název. Vždy volte nejběžnější v češtině používané označení, pod kterým by čtenář článek nejspíše hledal. Zpravidla se používá tvar v jednotném čísle (např. hřebík nebo oblak), množné číslo pak pouze pokud jeho použití výrazně převažuje, často v případě označení příslušníků různých skupin (např. Blíženci, savci, kovy nebo Evropané). V názvech se také zpravidla nepoužívají zkratky. Pokud je jméno společné pro více významů, upřesníme název rozlišovačem v závorce za jménem (např. zámek (stavba) nebo Josef Novák (politik)). Pod společným názvem (např. zámek a Josef Novák) se vytvoří rozcestník. Pokud se pro téma používají ještě další alternativní jména, vytvoří se z nich na zvolený název přesměrování.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Název článku.

Jakmile budete mít název článku ke svému tématu vybraný, můžete článek jednoduše vytvořit vyplněním názvu do následujícího políčka a klepnutím na tlačítko Vytvořit článek pod ním:


Existují však i další možnosti. Můžete například klepnout na červený odkaz odpovídající zvolenému názvu, který je buď vložený do jiného článku, nebo se objeví nahoře ve výsledcích vyhledávání, pokud název neexistuje. Pokročilejší možností je napsat název článku do adresního řádku prohlížeče, např. https://cs.wikipedia.org/wiki/Název nového článku.

Poté se již objeví editační stránka, kam můžete začít psát. Kliknutím na tlačítko Založit nebo Založit zdroj si můžete zvolit, zda budete stránku zakládat v režimu vizuální editace (k jehož používání není nutná znalost wikitextu), nebo v režimu editace zdrojového kódu. Výchozí je vizuální editor (nebo editor zdroje, pokud jste ho použili při poslední editaci).

Vzhled článku

V úvodu článku popište několika větami základní stručné informace charakterizující téma článku a jeho název v první větě zvýrazněte tučně. Do závorky za název můžete také kurzívou vypsat nejběžnější alternativní názvy (i v jiných jazycích), fonetický přepis nebo výslovnost. Pokud k tématu existuje obrázek na Commons nebo infobox, vkládá se do úvodu zarovnán vpravo.

Následuje samotné tělo článku složené z jednotlivých sekcí a odstavců. Jednotlivé sekce vždy nadepište co nejstručnějším vhodným nadpisem. Odstavce začínejte psát vždy od kraje a nevkládejte před text žádné mezery. Každou informaci v článku nezapomeňte doložit vhodným zdrojem, buď přímo v textu, nebo až v závěrečné sekci článku.

Důležité je také propojení s ostatními články Wikipedie. Pojmy z vašeho článku můžete označit jako odkazy. Pokud se ve výsledku odkaz na pojem zobrazí modře, článek o něm již existuje. Pokud se zobrazí červeně, sice článek o pojmu třeba ještě neexistuje, může to ale být upozornění třeba pro další editory, jaké články na Wikipedii chybí.

Do textu můžete také vkládat obrázky, zvuky nebo videa, které se nachází v úložišti Commons. Pokud na Commons potřebný obrázek, zvuk nebo video chybí, vy jej máte k dispozici a máte k němu autorská práva nebo svolení autora, můžete jej tam pomocí účtu na Wikipedii nahrát.

Do závěrečných sekcí vložte hlavně odkazy, zdroje a citace literatury, ze kterých jste čerpal(a). Dále sem můžete např. vyčlenit z textu poznámky nebo vložit tematickou navigační šablonu. Patří sem také odkazy na související články, které jste v textu nezmínil(a) nebo odkazy na tematické wikiportály.

Článek je vhodné zařadit do tematických kategorií, které se objevují v rámečku na konci článku. Vhodné kategorie můžete najít v příbuzných nebo souvisejících článcích a na konec nového článku je pak vložit.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Vzhled a styl.

Styl textu

Článek by měl mít encyklopedický charakter. Neměl by být založen na osobních dojmech z dovolené nebo vyprávění zajímavé příhody, ale spíše třeba na faktických údajích o navštíveném městě, počtu obyvatel, historii, památkách, apod.

Používejte encyklopedický styl (sloh), pište věcně, objektivně, popisně a spisovnou češtinou. Odborné výrazy používejte tak, aby text pochopil i laik, například uveďte český ekvivalent nebo odkaz na samostatný článek. Vyhněte se oslovování čtenáře, místo relativních výrazů (např. u nás, v dnešní době) používejte absolutní výrazy (např. v Česku, v roce 2024) a minulé děje popisujte v minulém čase (např. Karel IV. začal vládnout…).

Pište objektivně a nezaujatě. Významné a seriózně publikované názory, teorie, hodnocení nebo interpretace, které je možné případně zpochybnit, můžete vkládat také. Je ale potřeba je patřičně vyvážit představením opačných nebo odlišných názorů. Vhodná je v tomto případě formulace Vědec XY ve své publikaci ABC uvádí, že… Vyhněte se také vlastnímu výzkumu. Nevkládejte vaše originální teorie, názory nebo myšlenky, které zatím nebyly žádným seriózním způsobem zveřejněné.

Můžete uvést i různé krátké citace z cizího díla. Vždy je však nutné u takové citace uvést autora a zdroj, odkud citujete. Delším citacím nebo celým textům se vyhněte, pokud nejsou volným dílem nebo nemáte svolení autora.

Článek by neměl být extrémně krátký (subpahýl). Zkuste místo odkazu nebo definice jednou větou napsat alespoň stručný odstavec, který o tématu něco říká. Krátké články jsou sice lepší než žádné a jsou vítány, extrémně krátké články však případnému čtenáři o tématu nemají co říct. Články by ale neměly být ani zbytečně dlouhé. Pokud popisujete např. pamětihodnosti města, zkuste každé památce věnovat samostatný článek a v článku o městě je pouze stručně vyjmenovat. Články by neměly být souhrnem nahodilých informací, a proto sekce jako Zajímavosti nejsou vhodné.

Buďte odvážní a nebojte se, že uděláte chybu. Chyby a nedostatky se dají opravit a s vylepšením článku mohou pomoci i ostatní editoři. Je lepší napsat článek s chybami než nenapsat článek vůbec. Pokud by i přesto byl článek označen ke smazání, vždy je možné článek s pomocí zkušenějších editorů upravit tak, aby splňoval kritéria a označení bylo staženo. Nestyďte se žádat o pomoc, nikdo vám hlavu neutrhne.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Encyklopedický styl.

Uložení článku

Před uložením nového článku si vždy prohlédněte a pořádně přečtěte náhled výsledku. Do shrnutí editace můžete shrnout zdroje, ze kterých jste čerpal(a) informace. Pokud jste článek psal(a) na pískovišti, nezapomeňte obsah nejprve správně zkopírovat pod správný název. Pokud jste článek vytvořil(a) překladem z cizojazyčné Wikipedie, vložte mezi zdroje v článku také šablonu {{Překlad}} a uveďte to ve shrnutí. Po klepnutí na tlačítko Zveřejnit změny je článek zveřejněn.

Pokud existuje verze článku i na některé cizojazyčné Wikipedii, je důležité tyto články propojit. V navigačním sloupci vlevo na stránce v oddílu Jazyky klepněte na odkaz Přidat odkazy, zvolte jazyk (zkratku), napište název cizojazyčného článku a potvrďte. Propojení stačí provést s jednou jazykovou variantou, ostatní jazykové varianty článku (pokud existují) se doplní samy. Také je vhodné doplnit odkaz na nový článek na vhodné místo do tematicky souvisejících článků.

Související stránky