Anarchie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Anarchie (z řec. an, arché, příd. jméno anarchický) znamená bezvládí. Mnohdy dochází k záměně pojmů anarchie a anarchismus. Je důležité mít na vědomí rozdíl těchto slov. Anarchismus je politická ideologie, jejímž cílem je dosáhnout anarchie.

Je to forma vládního zřízení, které vzniká po pádu autority. Takové zřízení se snaží být soběstačné a vymanit se tak zásahům politických orgánů, popřípadě je minimalizovat. Avšak netrvá nikdy příliš dlouhou dobu, po čase bývá znovu vystřídána obecnou slučující autoritou.

Typy anarchie[editovat | editovat zdroj]

Anarchii vnímáme jednak v negativním významu jako bezvládí během mimořádných politických situací jako jsou občanské války (Španělská občanská válka), revoluce (Velká francouzská revoluce) či rozsáhlé přírodní katastrofy.

Za druhé ji vnímáme ve významu pozitivním jako žádoucí stav společnosti dle anarchismu, vyznačující se samosprávnou organizací společnosti bez moci, tj. bez donucovacích autorit. V anarchii, na rozdíl od zákonů a donucovací státní moci, by určujícím popudem k jednání byla přirozená spontaneita, svobodná vůle a solidarita.[1] První, kdo naplnil pojem anarchie pozitivním významem, byl Pierre-Joseph Proudhon:

Nejvyšší dovršení společnosti spočívá ve spojení pořádku a anarchie.
— Pierre-Joseph Proudhon

Pojem anarchie bývá nejčastěji popisován slovy chaos nebo zmatek. Ve skutečnosti to ale přesně neplatí, anarchisté jsou organizovanou společností, která se řídí dobrovolně přijímaným zvykovým a přirozeným právem.

Jako anarchické je charakterizováno prostředí mezinárodních vztahů, neboť nad všemi státy nestojí žádná politická a bezpečnostní autorita, která by mezinárodní systém organizovala.[2]

Chápání pojmu anarchie napříč časem[editovat | editovat zdroj]

Antika[editovat | editovat zdroj]

V antickém Řecku bylo užíváno především přídavné jméno anarchos, které znamená bez vlády/vládce. To znamená označení pro jakoukoliv skupinu bez autority, ať už se jedná o společenství bez vůdce, námořníky bez velitele či armádu bez vojevůdce. Z tohoto slova se vyvinul pojem anarchia, který popisoval stav ztráty zákonnosti a nástup politického chaosu.

Dle Platóna a Aristotela u demokratického zřízení hrozí, že se lehce přemění v anarchii. Anarchie je doprovázena pojmem ataxia, což znamená nedostatek řádu.

Středověk[editovat | editovat zdroj]

Další rozvržení známe od italského filosofa Niccola Machiavelliho, který se vrátil k pojetí Platóna a Aristotela, kde anarchie je vnímána jako úpadek demokracie. Dělí formy státu na dvě skupiny. Zřízení první skupiny, monarchie, aristokracie a demokracie, jsou brány jako pozitivní, jejich opaky vidí Machiavelli v tyranii, oligarchii a právě v anarchii.

Erasmus Rotterdamský a Jan Kalvín vnímali anarchii dokonce škodlivější než tyranii, ve které zbyl alespoň částečný řád.

Novověk[editovat | editovat zdroj]

Dle osvícenských francouzských filosofů Voltaira a Diderota se každá vláda přiklání buď k despotismu (tj. zneužití monarchie) nebo k anarchii (tj. zneužití republiky). Anarchie však dle Diderota byla z těchto dvou ta méně škodlivá.

Friedrich Schlegel považoval anarchii za stav absolutní svobody.

Německý filosof Immanuel Kant označuje anarchii jako jeden ze čtyř typů vlády vedle despotismu, barbarství a republiky.

Současnost[editovat | editovat zdroj]

Dokonce i v dnešní době se můžeme setkat s územím, ve kterém vládne anarchie. Jedná se o část Kodaně, zvanou Christiania. Občané se zde řídí anarchistickými idejemi už od roku 1971. Dánové je berou jako autonomní komunu, anarchisté jsou zavázáni platit některé náklady. Sami sebe považují za mikronárod. Žije jich tu asi 850, mají vlastní měnu, vlajku a státní úředníky.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Velká všeobecná encyklopedie Diderot. Praha : Diderot, 2000. ISBN 80-902723-3-9. S. 286-287. (česky) 
  2. KUBÁČEK, Jan; NEKVAPIL, Václav V.. Politologie a mezinárodní vztahy. Praha : Tutor, 2005. ISBN 80-86700-16-X. S. 193. (čeština) 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Errico Malatesta: Anarchie, dostupné online.

Jandourek, Jan. Slovník Sociologických Pojmů: 610 Hesel. Praha: Grada, 2012.

Tomek, Václav, Ondřej Slačálek. Anarchismus: Svoboda Proti Moci. Praha: Vyšehrad, 2006.

Kant, Immanuel. Anthropology from a Pragmatic Point of View. The Hague: Nijhoff, 1974.

Keller, Jan. Úvod Do Sociologie. Praha: SLON, Sociologické Nakl., 2005.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]