Teorie VSEPR

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Teorie VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion) (Nyholm Gillespie, 1957) umožňuje určit tvar neiontových molekul sloučenin nepřechodných prvků na základě odpuzování mezi elektronovými páry centrálního atomu. Tvar molekuly ovlivňují pouze valenční elektrony.

Rozlišujeme čtyři typy interakcí mezi elektrony v molekule:

  • Volný elektronový pár je odpuzován jiným volným elektronovým párem (nejsilnější interakce)
  • Volný elektronový pár je odpuzován vazebným elektronovým párem
  • Vazebný elektronový pár je odpuzován vazebným elektronovým párem s interakcí π
  • Vazebný elektronový pár je odpuzován jiným vazebným elektronovým párem (nejslabší interakce)

Tyto interagující elektronové páry pak musí být v molekule rozmístěny tak, aby výsledné pnutí bylo co nejmenší.

Příklady[editovat | editovat zdroj]

Molekula methanu (CH4) je tetraedrická, protože obsahuje čtyři rovnocenné vazebné elektronové páry. Úhel mezi vazbami je přibližně 109°28'. Tento typ molekuly se označuje AX4, kde A je centrální atom a X označuje atomy vodíku.

Molekula amoniaku (NH3) má tři stejné vazebné elektronové páry a jeden volný elektronový pár na atomu dusíku. Tento typ molekuly se označuje AX3E, kde E je nevazebný elektronový pár. Odpuzování mezi volným a vazebným elektronovým párem je větší než mezi vazebnými páry, proto má distribuce elektronové hustoty molekuly tvar deformovaného tetraedru. Tvar molekuly je trigonální pyramida, protože nevazebné elektronové páry se do tvaru molekuly neuvažují.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Klikorka J., Hájek B., Votinský J., Obecná a anorganická chemie, 2. vydání, Praha 1989