Jindřich Cigánek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tento článek je o českém vědci a pedagogovi. Další významy jsou uvedeny na stránce Jindřich Cigánek (rozcestník).
Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Jindřich Cigánek
Jindřich Cigánek
Narození 8. května 1934
Nový Bohumín (Slezsko)
Úmrtí 26. srpna 2019 (ve věku 85 let)
Národnost Čech
Vzdělání Profesor oboru výstavba dolů a geotechnika
Alma mater VŠB TU Ostrava
Povolání 1. děkan Fakulty stavební VŠB TU Ostrava
Období 1997 - 2003
Následovník doc. ing. Alois Materna, CSc., MBA
Politická strana nestraník
Nábož. vyznání římský katolík
Manžel(ka) Štěpánka roz. Milatová
Děti Pavla Zigalová, akad. malířka; Bc. Tomáš Cigánek
Rodiče ing. Jindřich Cigánek; Antonia roz. Schirmerová
Příbuzní JUDr. Ing. Jindřich Schirmer
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Jindřich Cigánek (8. května 1934 Nový Bohumín - 26. srpna 2019) byl český vysokoškolský pedagog, vědec a publicista. Byl zakladatelem Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava a po dvě období byl jejím prvním děkanem v letech 1997 až 2003.

Život[editovat | editovat zdroj]

Jindřich Cigánek byl český křesťanský intelektuál, který přednášel na českých i zahraničních vysokých školách. Zabývá se problematikou a vývojem stavebních hmot. Dříve také projektováním, výstavbou dolů a zahlazováním báňské činnosti. Zájmově se zabýval dávnou historií Předního východu, biblistikou a biblickou archeologií. Své studium bible zúročil sepsáním knihy Velké příběhy bible, která srozumitelnou formu přibližuje čtenářům biblické příběhy a jejich dějinné souvislosti.

Pocházel z intelektuální rodiny – byl čtvrtou generací inženýrů po sobě. Otec Jindřich byl báňským inspektorem, matka Antonia roz. Schirmerová byla učitelkou (absolventkou církevního učitelského ústavu sester „von armen Kinde Jezus“ ve Vídni). Jeho děd, JUDr. Ing. Heinrich Schirmer, byl na Ministerstvu orby ve Vídni sekčním šéfem pro bezpečnost hornictví monarchie. Na žádost T. G. Masaryka byl po roce 1918 jako brněnský báňský hejtman a vládní rada zakladatelem státní báňské správy v ČSR. Bratr Igor byl za účast na únorové demonstraci studentů na pražském Hradě roce 1948 proti únorovému puči vyloučen ze všech vysokých škol v Československu.

Manželka Štěpánka roz. Milatová byl ortoptičkou, dcera Pavla Zigalová – Cigánková, akademická malířka, je absolventkou Hoch Schule für Grafik und Buchkunst v Německu s titulem „Gebrauchsgafiker“, syn Bc. Tomáš Cigánek vystudoval literaturu; je publicistou a literárním redaktorem autorských literárních pořadů v soukromé televizní stanici.

Akademické vzdělání a aktivity[editovat | editovat zdroj]

Jindřich Cigánek vystudoval na Technické univerzitě v Ostravě obor „Výstavba dolů“. Docentem je od roku 1983, profesorem od roku 1990. V letech 1990 až 1994 byl vedoucím katedry stavitelství, 1994 až 1996 vedoucím Institutu stavitelství a geotechniky, 1997 až 2003 po dvě funkční období děkanem fakulty stavební, profesorem FAST, předsedou oborové rady doktorského studijního programu Hornické a podzemní stavitelství a zástupcem vedoucího katedry. Krátkodobé přednáškové pobyty absolvoval na univerzitách v Gliwicích a Doněcku na Ukrajině, dlouhodobý přednáškový pobyt na univerzitě FP v belgickém Monsu. Byl členem vědeckých rad stavebních fakult a Vysokých škol v Brně, Bratislavě, Košicích, Žilině a v Ostravě.

Publikační činnost[editovat | editovat zdroj]

Byl autorem nebo spoluautorem 25 knižních publikací a učebních textů, a více než 500 časopiseckých publikací, příspěvků ve sbornících vědeckých prací, monografií, grantových projektů, znaleckých posudků a samostatných projektů staveb. (viz seznam prací). Největší pozornost získala jeho poslední knižní publikace „Velké příběhy bible“, zařazující biblické příběhy do kontextu dějinných událostí Palestiny a okolních státních útvarů. Za svou vědeckou a publikační činnost byl oceněn členstvím v Ukrajinské akademii věd, čestným členstvím v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - ČKAIT, zlatou medailí státní báňské správy ČBÚ, Šolínovou medailí FAST ČVUT v Praze, nejvyšším oceněním VŠB TU v Ostravě – medailí G. Agricoly, polským prestižním vědecko-pedagogickým oceněním od Univerzity PS v Gliwcích „profesor honorabilis“ aj.

Soudně-znalecká činnost[editovat | editovat zdroj]

Za 20 let soudně-znalecké činnosti vypracoval více než 110 znaleckých posudků pro soudy, Policii ČR, Státní báňskou správu, Parlament ČR a nejvyšší státní orgány. Posudky se týkaly i mimořádně citlivých kauz, jakými byly např. propad tunelu Blanka v Praze, miliardové stavební podvody pro Policii ČR, náročné liniové stavby na poddolovaných územích, rozsáhlé havárie staveb, štoly Radlických tunelů v Praze – Zlíchově aj.

Knihy (výběr)[editovat | editovat zdroj]

 • ŠIŠKA,L., CIGÁNEK, J., a kol.: Základy projektování dolů. Celostátní učebnice, SNTL/ALFA, 1975
 • CIGÁNEK,J.: Stavební hmoty při ražení dlouhých důlních děl. Učební texty VŠB, Ostrava, 1979
 • ŠIŠKA.L, VÍTEK,A., CIGÁNEK,J.: Projektování dolů II. Učební texty VŠB, Ostrava, 1979
 • CIGÁNEK.J.: Stavební hmoty. Učební texty VŠB Ostrava, 1983 (cena rektora za nejlepší skripta)
 • CIGÁNEK, J.,: Projektování a výstavba dolů. Učební texty VŠB, Ostrava, 1989
 • CIGÁNEK,J.: Vysoká škola báňská Ostrava. Reprezentační knižní publikace o VŠB. Vydala VŠB, tisk Severografia Děčín, 1990
 • CIGÁNEK,J.: Vybrané kapitoly z technologie betonu. Učební texty VŠB, VOKD, Ostrava, 1990
 • CIGÁNEK,J.: Elementy wplywajace na wielkosc optymalnego przekroju wyrobiska korytarzowego. In: Chudek,M.a kol.: Modelowanie matematyczne i algorytmizacija. 1635, Politechnika Slaska, Gliwice, str. 23 až 35, 1992
 • CIGÁNEK,J., SLOVÁK,S.: Educational Methods related to Working Safety by Using Modern Means,particularly Film. Sb. konf. „II. International Symposium on Training in the Prévention of Occupational Risks in the Mining Industry", Washington D.C., USA, 1981
 • EXNER,K., ALDORF,J., CIGÁNEK,J.: Ausbrüche und deren Ursachen beim Schachtabteufen in standfesten Gebirge. Glückauf 127, 1991, č.11/12, 480-484
 • SCHEJBAL,C., CIGÁNEK.J.,: Problems of Mine Clasure and Revising of Landscape in ther Mining Areas. Proceedings of the international Symposium „Rock Mechanics and Strata Control in Mining and Geotechnical Engineeering", Beeins, Čína, 4 - 6 October 1995, pages 681-691
 • CIGÁNEK,J.: European Practice in the Treatment of Dissused Mine Shafts. In: „Fourth International Symposium on Mine Planing and Equipment Selection", Oct. 31-Nov 3, 1995, Calgary, Canada
 • CIGÁNEK J., OSNER Z.: How to Modernise Teaching of the Technical Universities. Sb. vědeckých prací mezinárodní konference „International Conference on Engineering Education", 17.-20.8.1998, Rio de Janeiro,
 • CIGÁNEK, J. PILJUGIN, V.: Pogaščenije vertikalnych stvolov pri rekonstrukci šacht. Vydalo Ministerstvo obrazovanija i nauky Ukrajiny, Doněck, 2003, s. 134, ISBN 966-7559-81-5, 2003,
 • CIGÁNEK, J.,MIČULKA, B.: Mathematical modelling of the wire- reinforced concrete mix. In Mezinárodní sympozium : Fibre - Reinforced Concretes BEFIB 2004. Italy : RILEM Publications S.a.r.L., 2004, s. 777-786. ISBN 2-912143-51-9.
 • CIGÁNEK, J., MATERNA, A.: Liquidation of abandoned mines in the Context of new standards that are in force in EU. In: I. Gliwice-Ustroń : Polytechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, 2008, s. 205-214. ISBN 83-911515-2-2.
 • CIGÁNEK, J., MATERNA, A.: Computational Research on Fibre Reinforced Concrete. In 9th Inter. Conf. on Computational Technology. Kippen, Stirlingshire : Civil-Comp Press, 2008, s. 1-11. ISBN 978-1-905088-22-5.
 • CIGÁNEK, J., MATERNA, A., BROŽOVSKÝ, J.: Optimization of Fibre –Reinforced Concrete Mixture Design., In: Proceedings of the Twelfth International Konference on Civil, Structural and Environmental Computing, Glasgow: Civil Comp. Press, UK, 2009 pp. 1–11;
 • CIGÁNEK, J.,: Velké příběhy Bible, knižní publikace, 750 stran, Vydal Montanex, Ostrava, 2012, ISBN 978-80-7225-350-0
 • CIGÁNEK, J., + dalších cca 650 prací