Diskuse k Wikipedii:Editaton/Prachatice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
HLAVNÍ STRÁNKA CO FOTIT DISKUSE

Stav podpory[editovat zdroj]

Z úvodu:

 1. byly osloveny prachatické instituce
 2. o podporu byl požádán Městský úřad v Prachaticích
 3. starosta města Prachatice byl požádán o záštitu

Možná je to jen neaktualizované, ale jak to tedy dopadlo? Z toho úvodu mi není jasné, jestli tihle všichni byli jen kontaktováni, nebo jestli se někdo z nich ozval a podporu přislíbil. --19. 1. 2019, 20:50 (CET), Utar (diskuse)

Stav podpory k 22. 1. 2019[editovat zdroj]

19. 10. 2018 byl doručen návrh na spolupráci na realizaci akcí Wikipedie ředitelům (ředitelkám) institucí V Prachaticích -

 • Prachatické muzeum
 • Městská knihovna Prachatice
 • Informační centrum mládeže
 • Gymnázium Prachatice
 • Městský úřad Prachatice

Následovaly telefonické a emailové konzultace, v rámci kterých projevili jejich vedoucí pracovníci zájem (lze říci, že značný). Podle toho byly provedeny prezentace záměru přímo v těchto institucích jejich vedoucím.

 • 16. 1. 2019 v 11.30 starostovi Prachatic ing. Martinu Malému za účasti bývalého ředitele Prachatického muzea (nyní pracovníka) a kronikáře Prachatic p. Mgr. Pavla Fencla, zde byla potvrzena účast p. starosty na akci (9.3. - 9.00 - 10.00) a postup pro formální žádost o užití znaku a záštitu podáno, starosta předloží do Městské rady
 • 16. 1. 2019 v 13.00 - vedoucímu volnočasových aktivit ICM Prachatice p. Mgr. Kučerovi - zájem o aktivity pro seniory
 • 22. 1. 2019 v 11.30 - zástupkyni ředitelky Městské knihovny Prachatice paní Bicanové -
  • zapůjčí Prachatickému muzeu vybranou literaturu do studovny Prachatického muzea, kde se editaton koná,
  • bude průběžně informovat t. č. nemocnou paní ředitelku o přípravě akce
 • 16. 1. 2019 v 13.00 - řediteli Prachatického muzea (PM)p. Mgr. Petru Berkovskému, kde byl potvrzen rozsah účasti PM na editatonu
  • vypůjčí si od Městské knihovny vybranou literaturu do studovny PM, kde se editaton koná
  • poskytne bezplatně na celou dobu studovnu PM se zázemím (WC, občerstvení na místě) včetně odblokování bezpečnostního systém v části, kde se Editaton koná (přízemí budovy na Velkém náměstí 13), studovna vybavena dataprojektorem, plátnem a stolovou úpravou pro 15-20 lidí kolem stolu, výhoda pro focení je, že přímo na náměstí je velká část objektů k fotografování
  • zajistí do studovny vlastní informační zdroje ze svých fondů (Sborník Zlatá stezka, fotografie, vybrané písemnosti atd.)
  • zajistí účast cca 3 odborných pracovníků pro konzultace pro editory a zapojení do vlastních editací (předpoklad ředitel, etnografka, 2 historici)
  • zajistí účast cca 4 odborných pracovníků na 2 instruktážích 12. a 19. února 2019 v ICM v Prachaticích s cílem seznámit (jsou zkušení autoři) se specifikami editací na Wikipedii
  • uvolní vybrané snímky z vlastní odborné činnosti (etnografie, výstavy atd.) pro zveřejnění v COMMONS
  • připraví podklady k tvorbě nových článků (dle seznamu) podle upřesnění (zejména Prachatické muzeum, Zlatá stezka, vybrané historické objekty na základě své rozsáhlé publikační činnosti)
  • doplnění literatury k hlavnímu článku Prachatice a jeho částí
  • kontakt na Státní okresní archív Prachatice
  • kontakt na další zájemce z řad odborné veřejnosti v Prachaticích a z okruhu spolupracovníků PM
  • k upřesnění přípravy budou ještě uskutečněny min. 3 konzultace v PM (včetně 2 tříhodinových instruktáží pro odborné pracovníky PM a Městského úřadu)

Díky za zájem, postup bude průběžně publikován, zejména ze strany PM projeven zájem o další navazující spolupráci s Wiki. Jednání s Gymnáziem budou pokračovat návazně na instruktáže v pro odborné pracovníky PM a knihovny a úřadu. --Elektracentrum (diskuse) 23. 1. 2019, 21:44 (CET)

Stav podpory ke 4. 2. 2019[editovat zdroj]

 • bylo provedeno upřesnění termínu 2 instruktáží pro odborné zájemce z Prachatic (Prachatické muzeum, Městský úřad, ICM Prachatice)
 • instruktáže se uskuteční 12. a 19. února 2019 vždy od 9.00 do 12.00 v ICM v Prachaticích
 • před a po instruktáži bude upřesněna příprava akce a zapojení odborných institucí z Prachatic (ředitel Prachatického muzea p. Mgr. Berkovský jedná s vedením a pracovníky Státního okresního archívu v Prachaticích a se členy různých místních korporacích)
 • byl upřesněn seznam článků o chybějících objektech, institucích, událostech, podle kterého si mohou zájemci a Editaton "rezervovat" články podle svého zájmu a zaměření
 • na stránce Podklady pro rešerše vytvářím pro přehled, orientaci wikipedistů a pro následné publikování bibliografii literatury a článků (zejména ze sborníku Prachatického muzea Zlatá stezka)

Stav podpory k 8. 2. 2019[editovat zdroj]

 • byl osloven vedoucí Státního okresního archívu v Prachaticích p. ing. Silovský s návrhem na spolupráci, zapojení pracovníků archivu do Editatonu a s žádostí o uvolnění vybraných archívních fondů (skenování, vložení na COMMONS)
 • byl osloven vedoucí odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Prachaticích p. Ing. Antonín Jurčo s návrhem na spolupráci, podporu Editatonu a s žádostí o uvolnění vybraných fondů dokumentujících stavební vývoj Prachatic a úpravy zejména památkových objektů (skenování, vložení na COMMONS) (odbor regionálního rozvoje publikuje na webu Prachatic velké množství kvalitních článků o objektech a spravuje agendu např. restaurátorských zpráv, průzkumů, stavebně historických průzkumů domů v Městské památkové rezervaci PT)
 • byl dále upřesněn seznam článků o chybějících objektech, institucích, událostech, podle kterého si mohou zájemci a Editaton "rezervovat" články podle svého zájmu a zaměření
 • na stránce Podklady pro rešerše vytvářím pro přehled, orientaci wikipedistů a pro následné publikování bibliografii literatury a článků (zejména ze sborníku Prachatického muzea Zlatá stezka); zejména upozorňuji na velmi kvalitní diplomovou práci Gabriely Žabkové (dostupná on-line) o renesančních fasádách prachatických domů, kde je shrnuta literatura a prameny k této problematice a popsána sgrafita a další architektonické prvky prachatických domů. Podle seznamu budou zajišťovány infozdroje pro účastníky Editatonu.--Elektracentrum (diskuse) 8. 2. 2019, 09:24 (CET)

Stav podpory k 27. 2. 2019[editovat zdroj]

 • Na 8. jednání Rady města Prachatice dne 18.2.2019 bylo projednáno a schváleno pod bodem 22. Udělení záštity Ing. Martina Malého, starosty města, nad akcí Editaton Prachatice - setkáním wikipedistů v Prachaticích.[1]
 • Ve středu 6. 3. 2019 9.00 se v ICM Prachatice uskuteční 2. blok kurzu základů psaní článků Wikipedie pro odborné pracovníky z prachatických spolupracujících institucí. Budou zde upřesněny detaily přípravy Editatonu a prakticky posouzeny možnosti dalších projektů, zejména návazně na česko-německou spolupráci, dokumentaci Zlaté stezky (Prachatice, Vimperk, Kašperské hory - Pasov) a edukativní projekty.--Elektracentrum (diskuse) 27. 2. 2019, 17:08 (CET)

„Rezervace“ článků[editovat zdroj]

„Rezervace“ článků - Hadonoš[editovat zdroj]

Je-li to možné, rád bych zpracoval články:

Možná ještě nějaký církevní objekt, ale nechci si toho předem nabrat moc, až co reálně stihnu. --Hadonos (diskuse) 3. 2. 2019, 22:50 (CET)

Rezervace článků, které zpracuje Hadonoš

Díky za rychlou reakci. Pěkný den. --Elektracentrum (diskuse) 4. 2. 2019, 08:02 (CET)

„Rezervace“ článků - ostatní Wikipedisté přihlášení na Editaton[editovat zdroj]

 • Pokud jde o "rezervace" článků zapojenými wikipedisty, bude vhodné u objektů na Velkém náměstí vyčkat cca do 11. 2. 2019, kdy se rozhodnou pracovníci Prachatického muzea, kteří o řadě objektů a událostí publikovali časopisecky a knižně; nicméně zájemci mohou zájem na této stránce pro přehled uvést.--Elektracentrum (diskuse) 4. 2. 2019, 09:30 (CET)
To zní logicky, díky. --Czeva (diskuse) 5. 2. 2019, 13:05 (CET)

Zdravím a napadá Vás něco z nabídky mimo Velké náměstí ? Mám na mysli zejména místní části Prachatice nebo sakrální památky atd. ? Díky za reakci --Elektracentrum (diskuse) 5. 2. 2019, 19:22 (CET)

Jako zdroj témat bych viděl Seznam kulturních památek v Prachaticích. Výběr toho nejzajímavějšího mimo centrum:
Určitě by se toho v seznamu našlo mnohem víc, tento výčet je spíše taková malá ukázka. --MIGORMCZ (diskuse) 8. 2. 2019, 11:01 (CET)
Díky za náměty, podívejte se na stránku navržených článků buď neexistujících nebo navržených k rozšíření a něco si vyberte na Seznam článků (o tu Zwickerovu vilu je už zájem).Seznam stejně ještě redigujeme a upřesňujeme (má sloužit i jako záměr pro další projekty). Jak jsem pochopil budeme spolupracovat na "řopíkách", protože mám připravené články o úsecích H-42 a H-33 (tak se vlastně ten prachatický editaton "zrodil"). S kolegou uvažujeme o navazujícím projektu o úsecích kolem Lenory, Volar a Stachů tak bychom mohli něco společně vymyslet. Zájem je i ze strany PT institucí. Zdraví a děkuje a pěkný den přeje--Elektracentrum (diskuse) 8. 2. 2019, 14:07 (CET)
Špatně jsem pochopil váš předchozí příspěvek a o tom seznamu článků jsem nevěděl, protože jsem se až doposud zabýval pouze místy na focení. Já osobně asi žádný článek nenapíšu, protože ty řopíky zaberou dost času (úprava fotek a nahrání na commons). Dále taky budu hodně rejpat do wikidat, kde můžu dělat jakékoliv stavby, ale hlavně tam chci zadat všechny řopíky. --MIGORMCZ (diskuse) 8. 2. 2019, 14:24 (CET)
I tak díky za náměty, pokud se Vám podaří (to bude záležet též na počasí) zdokumentovat ty dva úseky a jejich okolí, dát to do kategorií a do wikidat, bude to více než záslužné.--Elektracentrum (diskuse) 8. 2. 2019, 18:31 (CET)

„Rezervace“ článků - ostatní Wikipedisté přihlášení na Editaton postup od 8. 2. 2019 10.00[editovat zdroj]

 • Pokud jde o "rezervace" článků wikipedisty zapojenými na místě nebo distančně, je možné si vybírat jakékoli objekty (zejm. domy) včetně objektů na Velkém náměstí podle vlastního uvážení. Cílem rezervace je ověřit zájem a zajistit na vlastní editaton maximální množství relevantních informačních zdrojů. --Elektracentrum (diskuse) 8. 2. 2019, 10:05 (CET)
Tak já bych si vzal na starost některé ty instituce a potom z domů a ulic to k čemu bude literatura.--Juandev (diskuse) 16. 2. 2019, 20:59 (CET)

Příjezd[editovat zdroj]

příjezd účastníků a ubytování ~ dokdy je potřeba dorazit? už se ví, jaké bude ubytování? --16. 2. 2019, 00:37 (CET), Utar (diskuse)

Pátek je vyhrazen na příjezd účastníků. Nyní dolaďujeme poslední detaily a až to budeme mít pohromadě, tak to účastníkům rozešlu.--Juandev (diskuse) 17. 2. 2019, 15:55 (CET)
Budu v Prachatickém muzeu v pátek 8. 3. 2019 od 11.30 do 17.00 s ředitelem p. Mgr. Berkovským, takže kdo přijede odpoledne, toho budeme navigovat do budovy muzea; služební vchod do muzea je z Neumannovy ulice 183 (nový zadní trakt Sitrova domu).--Elektracentrum (diskuse) 21. 2. 2019, 10:17 (CET)
Během víkendu budou upřesněny další odkazy na digitální zdroje.--Elektracentrum (diskuse) 1. 3. 2019, 14:47 (CET)

Odkazy[editovat zdroj]

Reference[editovat zdroj]

 1. Zápis č. 8 z jednání Rady města Prachatice ze dne 18.2.2019, konaného od 9,00 hodin v Velká zasedací síň na MěÚ Prachatice 22. Udělení záštity Ing. Martina Malého, starosty města, nad akcí Editaton Prachatice - setkáním wikipedistů v Prachaticích - doplněno [online]. Příprava vydání Jana Hulešová. Prachatice: Město Prachatice, 2019-02-25, rev. 2019-02-25 [cit. 2019-02-27]. Dostupné online. (čeština) 
 2. NEUMANNEUM. Rodný dům sv. Jana Nepomuka Neumanna. [online]. Prachatice: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského [cit. 2019-02-14]. Dostupné online. (čeština) 
 3. Památky a pamětihodnosti města Prachatice. Ulice historického centra [online]. České Budějovice, Český Krumlov: VISIT BOHEMIA - zájmové sdružení právnických osob [cit. 2019-02-15]. Dostupné online. (čeština) 

Literatura[editovat zdroj]

 • FENCL, Pavel. Prachatice. Praha. Litomyšl. Třeboň.: Paseka.Státní oblastní archiv v Třeboni, 2007. 60 s. (Zmizelé Čechy). ISBN 978-80-7185-843-0. (čeština) 
 • FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín; JURČO, Antonín. Prachatice. Obrazy z paměti města. 1. vyd. Prachtice: Město Prachatice, 2012. 410. ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile s. ISBN 978-80-260-2975-5. (čeština) 
 • Gymnázium Prachatice [online]. Prachatice: Gymnázium Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • Informační centrum pro mládež Prachatice [online]. Prachatice: Informační centrum pro mládež [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • Jihočeská vědecká knihovna [online]. České Budějovice: Jihočeská vědecká knihovna [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • MAREŠ, František; SEDLÁČEK, Josef. Prachatice 38. Politický okres prachatický (1913). 1. vyd. Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913. 388 s. (Soupis památek uměleckých a historických od pravěku do polovice XIX. století; sv. Soupis památek, 38. Politický okres prachatický (1913)). (2019) Dostupné online. ISBN null. Kapitola Prachatice, s. 197 - 304. (čeština) 
 • Ing. Martin Malý, starosta města Prachatice [online]. Prachatice: Ing. Martin Malý [cit. 2019-01-17]. Dostupné online. (čeština) 
 • Město Prachatice [online]. Prachatice: Město Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • Městská knihovna Prachatice [online]. Prachatice: Městská knihovna Prachatice [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 
 • Památkový katalog. Prachatice [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-01-11]. Dostupné online. (čeština) 
 • Prachatické muzeum [online]. Prachatice: Prachatické muzeum [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. (čeština) 

Související články[editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat zdroj]

Proplacení dopravy[editovat zdroj]

Zdravím,

Na editaton pojedu vlakem a abych ušetřil a měl místenku zdarma, budu si kupovat elektronické jízdenky. Je potřeba tyto jízdenky nechat někde na nádraží či u průvodčího potvrdit? Minimálně u ČD budu totiž mít jenom dokument s QR kódem a ten bych nejradši měl jenom v mobilu.--MIGORMCZ (diskuse) 4. 3. 2019, 21:38 (CET)

Pokud si to budete kupovat online, měla by tam být někde možnost si nechat zaslat nebo vytisknout daňový doklad.--Juandev (diskuse) 4. 3. 2019, 22:46 (CET)

Jen technická k článkům[editovat zdroj]

@Juandev, Elektracentrum, Czeva, Anaj7, Aktron:Zdravím na dálku všechny, bylo by dobré ve všech nových článcích vkladát standardní infoboxy /šablona:Infobox - osoba, šablona:Infobox - budova/ a propojovat také články s existujícími položkami na Wikidatech. Ne, že bych to rád neudělal, procházím postupně všechny, ale proč to nemít kvalitně hned od začátku. Mějte se tam pěkně.--Horst (diskuse) 9. 3. 2019, 17:10 (CET)

Zdravím kolego, sem rád, že ses také zapojil. Nemohu hovořit za ostatní, tak budu hovořit za sebe. Co si tak pamatuji, tak jsem infobox nevložil jen do jednoho článku a to z důvodu, že jsem ho měl rozpracovaný a musel jsem zhasnout počítač. Takže až bude čas, kterého moc nemám, protože tu řeším i organizační záležitosti, tak ho samozřejmě doplním.
Co myslíš propojováním na Wikidata? To přece nejde, to se spojí samo ne?--Juandev (diskuse) 9. 3. 2019, 20:11 (CET)
Maximálně nějaký robot projde občas články a u těch bez připojení položky založí novou. Samo se to ale k nějaké existující nepřipojí. Jak by měl robot poznat tu správnou? --9. 3. 2019, 23:07 (CET), Utar (diskuse)
Horste, to je svatá pravda, kde to lze tak tak činím - ale ve většině případů tohle jsou zbrusu nová témata a položky Wikidat k nim nejsou. Frettie mi je úspěšně zakládá. Kdybych to všechno vyplňoval ještě jednou do Wikidat tak ruku na srdce - nemohu jet tím tempem, kterým tu jedu. Aktron (|) 9. 3. 2019, 20:58 (CET)

Vytvářené články[editovat zdroj]

Ahoj do Prachatic, zapisujete si někam vytvářené články? Nebo na to máte založený nějaký kurz (jako na Wikiměsto)? Či nějakou speciální šablonu přidáváte do diskusní stránky, ať víte, co všechno vzniklo? --Jan Polák (diskuse) 10. 3. 2019, 08:00 (CET)

Kurz na Nástěnce vytvořen není, Juandev to chce projít podle jednotlivých příspěvků. --10. 3. 2019, 08:47 (CET), Utar (diskuse)
@Utar, Juandev: To mu teda nezávidím, ale jak chce… --Jan Polák (diskuse) 10. 3. 2019, 08:57 (CET)
Berme to jako další datový bod do porovnání S-Nástěnkou a Bez-Nástěnky, tedy jestli to, co Nástěnka přináší, stojí při podobné akci za tu práci s dalším nástrojem… --10. 3. 2019, 09:03 (CET), Utar (diskuse)
@Jan Polák: články si nikam nezapisujeme, sepíšeme je po ukončení akce.--Juandev (diskuse) 10. 3. 2019, 14:46 (CET)

Prachatice - další postup[editovat zdroj]

Zdravím a děkuji za veškerou spolupráci na pokračování Editatonu Prachatice. Jak jsem říkal na Wikisrazu ČB a na Editatonu Prachatice. Oslovili jsme mj. Městskou knihovnu Prachatice, kde před akcí nebyla paní ředitelka na pracovišti. Po návratu nás kontaktovala a dohodli jsme se, že jí budu záměry a hlavně výsledky prezentovat 1. 4. t. r. v PT. Protože v rámci telefonických a emailových kontaktů byly ze strany MěK PT akcentovány pořady pro seniory, bylo by dobře promyslet nějaký plán na Prachatičtí senioři píší (a fotí Wikipedii). Spolupracují se třemi seniorskými spolky, takže bychom měli na co navázat. Velice rád uvítám náměty, zejména od ČB větve. Zatím díky za názor a náměty a možnosti zapojení ČB. Zdraví a těší se na plodnou diskusi. Velice děkuji za kvantum článků a fotografií.--Elektracentrum (diskuse) 25. 3. 2019, 14:28 (CET)

Ahoj, ráda trochu pomůžu, jen navrhuju založit nějakou tomu dedikovanou podstránku, kde to budeme moci řešit společně, abychom nemuseli sledovat diskusní stránky všech zúčastněných - možná už nějaká je? --Czeva (diskuse) 25. 3. 2019, 19:01 (CET)
Dobře a co Tě napadá ?, Tj. název atd.--Elektracentrum (diskuse) 26. 3. 2019, 09:59 (CET)
Navrhuji co nejjednodušeji, třeba Editaton Prachatice/SePW nebo celý název /Senioři píší Wikipedii. --Czeva (diskuse) 26. 3. 2019, 12:05 (CET)
Tak nám to smazali, i když obsah byl jiný - záměr na seniory. Takže vymysleme nějaký jiný název.--Elektracentrum (diskuse) 29. 3. 2019, 11:01 (CET)
Smázli nám to, protože Editaton Prachatice/SePW není encyklopedicky významné téma. Má to být stránka organizační a ta patří do jmenného prostoru Wikipedie. Teď to bylo ve jmenném prostoru hlavní. Čili, kdyby se ta stránka jmenovala Wikipedie:Editaton Prachatice/SePW, tak to tak rychle zkáze nepodlehlo. Ale ani tak by to moc neobstálo. Buď to hodit čistě na název Wikipedie:Editaton/Prachatice/Senioři píší Wikipedii, nebo to začlenit pod seniory.--Juandev (diskuse) 29. 3. 2019, 21:09 (CET)
Nevím, co na té stránce bylo (a divím se, pokud ji nějaký správce smazal bez náhrady, čekal bych, že ji přesune do jmenného prostoru Wikipedie), ale určitě je možné se o vašich záměrech pobavit třeba na diskusní stránce seniorského programu, v lektorském mailinglistu (lektori@wikimedia.cz) nebo zkrátka napsat koordinátorce na mail seniori@wikimedia.cz. Nějaká podstránka je asi taky možná. --Vojtěch Veselý (diskuse) 29. 3. 2019, 21:22 (CET)
Na citované stránce byl postup zapojení Městské knihovny v Prachaticích (a jejích tří spolupracujících sdružení seniorů) do projektu Senioři píší Wikipedii návazně na uskutečněný Editaton Prachatice. Městská knihovna v Prachaticích se Editatonu v PT 8. - 10. 3. t. r. zatím neúčastnila a pí. ředitelka chce prodiskutovat účast MK a seniorů z okruhu již realizovaných aktivit knihovny. Text byl proto s předstihem zveřejněn jako podklad pro jednání dne 1. 4. 2019 (i pro další zájemce z řad Wikipedistů) s odkazem na témata a činnosti včetně přípravy Editatonu Prachatice II na podzim. Proto za situace, která smazáním článku vznikla, nejprve s partnery v Prachaticích a Wikipedisty, kteří projevili zájem, vše vykoresponduji po emailu a projednám osobně. Nerad bych dělal potřetí zbytečnou práci. Pokud někdo zprovozní jinou stránku s vhodným názvem a ta nebude po delší dobu opět smazána, můžeme zvážit zveřejnění. Tento postup je efektivnější, než prosit o vrácení vlastního textu, nebo dokonce děkovat za jeho smazání (!). Pro podobné případy bych pouze upozornil na to, že mazání podobných textů bez náhrady může Wikipedii spíš ublížit než pomoci, když zájemci o spolupráci nenaleznou odkaz na očekávaný text. Odkaz na okamžité smazání je též může vést k nejrůznějším spekulacím o obsahu smazané stránky (o smazání jsem nebyl jakkoli informován a tento stav jsem zjistil zcela náhodně). Kromě jiného zdůrazňuji, že text jsem vložil na stránku navrženou jiným Wikipedistou na jeho diskusní stránce. Je zřejmě vhodné využívat diskusní stránky jen s nejvyšší obezřetností a v minimálním rozsahu.--Elektracentrum (diskuse) 31. 3. 2019, 15:18 (CEST)

MIGORMCZ - vše nahráno[editovat zdroj]

Tak jsem konečně nahrál všechny fotky. Nakonec to je celkem 693 souborů. Protože je toho hodně, tak prosím všechny zúčastněné, zda by se nepodívaly do příslušných kategorií a zhodnotili, jestli by se něco z toho nemělo vložit do nějakého článku. Fotky obsahují převážně detaily budov v centru. Co se týče řopíků, tak by bylo dobré aby @Elektracentrum: vložil ty fotky do článku o opevnění, protože netuším v jakém množství by je tam chtěl.--MIGORMCZ (diskuse) 31. 3. 2019, 22:07 (CEST)

Perfektní, já na to mrknu.--Juandev (diskuse) 31. 3. 2019, 22:49 (CEST)
Špičková práce, velice děkuji. Detaily fresek, sgrafit atd. se uplatní v galeriích domů v samostatných článcích a pak jako kategorie jednotlivých prvků (sgrafita, fresky, okna atd.). Do H-42 (H-33) vložím výběr. Ze všeho uděláme ještě stránky COMMONS pro prezentace. Ještě jednou děkuji.--Elektracentrum (diskuse) 1. 4. 2019, 09:10 (CEST)