Šablona:Infobox - osoba

Tuto stránku mohou editovat jen zavedení uživatelé a správci.
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
{{{titul před}}} {{{jméno}}}, {{{titul za}}}
{{{další tituly akademika}}}
[[Soubor:{{{obrázek}}}|{{{velikost obrázku}}}|{{{popisek}}}]]
{{{popisek}}}
Rodné jméno{{{rodné jméno}}}
Jiná jména{{{jiná jména}}}
Narození{{{datum narození}}}
{{{místo narození}}}
Úmrtí{{{datum úmrtí}}}
{{{místo úmrtí}}}
Příčina úmrtí{{{příčina úmrtí}}}
Místo pohřbení{{{místo pohřbení}}}
Bydliště{{{bydliště}}}
Národnost{{{národnost}}}
Etnikum{{{etnikum}}}
Občanství{{{občanství}}}
Země{{{země}}}
Vzdělání{{{vzdělání}}}
Alma mater{{{alma mater}}}
Povolání{{{povolání}}}
Aktivní roky{{{aktivní roky}}}
Zaměstnavatel{{{zaměstnavatel}}}
Domovské město{{{domovské město}}}
Plat{{{plat}}}
Majetek{{{majetek}}}
Výška{{{výška}}}
Hmotnost{{{hmotnost}}}
Znám(á) jako{{{znám jako}}}
Titul{{{titul}}}
Ocenění{{{ocenění}}}
Období{{{období}}}
Předchůdce{{{předchůdce}}}
Následovník{{{následovník}}}
Politická strana{{{politická strana}}}
Oponent{{{oponent}}}
Představenstva{{{představenstva}}}
Nábož. vyznání{{{vyznání}}}
Choť{{{choť}}}
Partner(ka){{{partner}}}
Děti{{{děti}}}
Rodiče{{{rodiče}}}
Rod{{{rod}}}
Příbuzní{{{příbuzní}}}
Funkce{{{funkce}}}
Podpis[[Soubor:{{{podpis}}}|128px|alt={{{jméno}}} – podpis|{{{jméno}}} – podpis]]
Citát
{{{citát}}}
Web{{{web}}}
{{{poznámky}}}
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Infobox - osoba může být použit pro stručnou charakteristiku osoby.

Tento infobox je převzat a upraven z anglické Wikipedie.

Zvažte rovněž použití infoboxů připravených na míru určitým profesím nebo povoláním, viz Kategorie:Infoboxy lidí.

Desatero doporučení k uvádění místa narození

  1. Místo narození se uvádí přednostně na úrovni obce či města. Není-li známo nebo je sporné (např. u Komenského), stačí uvést vyšší územní celek, oblast nebo státní útvar.
  2. Město či obec je možno doplnit státem. Hlavním účelem doplnění je usnadnit lokalizaci méně známého místa nebo rozlišení zaměnitelných míst. K ostatním hlediskům lze být benevolentnější, je-li to ve prospěch snazší lokalizace. Proto...
  3. Lze používat kratší očekávané názvy namísto úředních pojmenování územních celků (typicky Slovensko vs. Slovenská republika)
  4. Specifikem Wikipedie oproti tištěným encyklopediím je, že není platná k pevnému datu vydání, a proto se nedoporučuje používat formulace typu "dnešní Belgie". Je lépe se držet stavu panujícího k datu narození.
  5. Přesto Wikipedii píšeme pro současné čtenáře. Proto tam, kde by informace z předchozího bodu mohla být pro čtenáře překvapivá nebo matoucí, je nutné ji vysvětlit v textu článku. Např. uvést u města Zadar, že se v době narození osoby nacházelo "v tehdejší Jugoslávii, pozdějším Chorvatsku". Slovem "pozdější" se navíc vyhneme problematickému termínu "dnešní". V infoboxu je pak možné uvést jen stručně "Jugoslávie" nebo "Jugoslávie / Chorvatsko" apod., pokud to máme dostatečně vysvětleno v textu.
  6. U českých měst či obcí není uvádění státu nutné, dokonce se ani nedoporučuje. Výjimku tvoří případy, kdy jde o ne zcela očekávané umístění, jde o místo názvem zaměnitelné s jiným anebo je to z nějakého jiného pádného důvodu žádoucí. Obvykle je zde však lepší rozlišovat pomocí nižšího územního celku než státu.
  7. Stát může být doplněn příslušnou vlaječkou {{flagicon}}, resp. {{Vlajka a název}}, zejména jde-li o dlouhodobě ustálený státní útvar, z dnešního hlediska známý a encyklopedicky významný. Jejím přínosem je zjednodušená identifikace státu, zpestření jinak strohých stránek, podíl na vizuální ojedinělosti každého článku. Pokud tyto funkce v konkrétním případě neplní nebo působí přímo protichůdně, je lépe se použití vlaječky vyhnout.
  8. Ve sporných případech je rovněž lépe se vlaječce vyhnout. Např. jde-li o krátkodobě násilně obsazené území, mohlo-li by použití symbolu být potenciálně v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy (hákový kříž), jde-li o státní útvar, o jehož legitimitu se v reálném světě vedou spory. Anebo pokud by bylo použití vlaječky z jiného pádného důvodu zavádějící. Opatrnosti a uvážlivosti je zapotřebí zejména v případě článků o žijících lidech.
  9. Je-li obecně jakýkoli spor mezi wikipedisty ohledně údaje v infoboxu, tedy i místa narození, je lépe předmět sporu přenést z infoboxu do článku, kde je možné věnovat více prostoru vysvětlení a vypilování NPOV formulace. Je-li takto dosaženo konsensu, pak je možné se vrátit zpět k infoboxu a zvážit, je-li možné dospět ke konsensuální podobě i tam. Pokud ne, je možné se sporného údaje v infoboxu vzdát ve prospěch konsensu. Je-li údaj obsažen a podrobněji vysvětlen v článku, není takovou tragédií, chybí-li v infoboxu.
  10. Tento postup lze přiměřeně aplikovat i pro uvádění místa úmrtí.

Použití

Tento Infobox lze použít vložením níže uvedené šablony do článku a vyplněním požadovaných políček. Jakákoliv vynechaná políčka se vůbec nezobrazí. Infobox je propojen s Wikidaty. Náplň některých parametrů je přebírána z Wikidat (viz tabulka parametrů) a to pouze v případě, kdy je parametr vynechán. Pokud je parametr uveden, ale nevyplněn, políčko se nezobrazí ani není nic přebráno z Wikidata. Z tohoto důvodu není vhodné nevyplněné parametry vkládat.

Prázdná šablona se základními parametry
{{Infobox - osoba
 | jméno = 
 | obrázek = 
 | velikost obrázku = 
 | popisek = 
 | rodné jméno = 
 | datum narození = 
 | místo narození = 
 | datum úmrtí = 
 | místo úmrtí = 
 | příčina úmrtí = 
 | místo pohřbení = 
 | zeměpisná šířka = <!-- pouze desetinným číslem bez světové strany (například N) -->
 | zeměpisná délka = <!-- pouze desetinným číslem bez světové strany (například E) -->
 | bydliště = 
 | národnost = 
 | znám jako = 
 | občanství = 
 | vzdělání = 
 | alma mater = 
 | zaměstnavatel = 
 | povolání = 
 | titul = 
 | ocenění = 
 | plat = 
 | majetek = 
 | období = 
 | předchůdce = 
 | následovník = 
 | politická strana = 
 | představenstva = 
 | vyznání = 
 | choť = 
 | partner = 
 | děti = 
 | rodiče = 
 | příbuzní = 
 | podpis = 
 | web = 
}}
další možné parametry:
 | šířka boxu = 
 | jiná jména = 
 | etnikum = 
 | země = 
 | výška = 
 | hmotnost = 
 | aktivní roky = 
 | domovské město = 
 | oponent = 
 | poznámky =
Verze s maximálním využitím Wikidat,
bez dalších možných parametrů výše:
{{Infobox - osoba
 | národnost = 
 | jiná jména = 
 | znám jako = 
 | vzdělání = 
 | titul = 
 | období = 
 | plat = 
 | majetek = 
 | představenstva = 
}}

Parametry

Není nutné a dokonce ani žádoucí použít všechny znaky (políčka) pro každou osobu. Velké množství parametrů je zvoleno pouze proto, aby s jejich pomocí bylo možné popsat širokou škálu osobností.

Použijte pouze ta políčka, která popisují ty vlastnosti osoby, pro které je významná. Políčka ponechaná prázdná nebo nevyplněná nebudou vůbec zobrazena.

Řada údajů o osobnosti může být osobním údajem (např. majetek, přesné datum narození) nebo dokonce citlivým osobním údajem (náboženství, národnost), jejichž sběr a šíření je chráněno ústavou a zákonem. Takové údaje byste měli uvádět u žijících osob pouze v tom případě, že jsou naprosto široce veřejnosti známy, nebo pokud vám daná osoba udělí výslovný a vámi doložitelný souhlas se zveřejněním ve Wikipedii.

Pokud má políčko více než jeden název parametru, pak preferovaný název políčka je uveden první tučným písmem.

Políčko (parametr) Vysvětlení Wikidata
jméno Jméno osoby (pokud ponecháno prázdné, pak implicitně jím je název článku).
obrázek Název souboru obrázku, např: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, atd. Mělo by se jednat o podobiznu dané osoby. P18
velikost obrázku Velikost obrázku: 200px (nastaví šířku), nebo 200×300px (max šířka x max výška). Implicitní hodnota je 225px, pokud je hodnota prázdná nebo vynechaná.
popisek Popisek obrázku. Pokuste se uvést datum fotografie a jméno fotografa.
Ručně vložený popisek se zobrazí jen s přímo vloženým obrázkem na lokální české Wikipedii.
P2096
rodné jméno Jméno při narození, pokud se liší od jméno. P1477
jiná jména Jiná pozoruhodná jména osoby, pod kterými je známa (např. přezdívka), jsou-li odlišná od jméno a rodné jméno.
datum narození Datum narození. Lze použít vnořené šablony {{Datum narození a věk|1930|1|15}} (za života) nebo {{Datum narození|1930|1|15}} (po smrti). P569
místo narození Místo narození: {{flagicon|stát}} město, kraj (administrativní území), stát. P19
datum úmrtí Datum úmrtí. Lze použít vnořené šablony {{Datum úmrtí a věk|1995|10|9|1930|1|15}} (při známosti data narození). P570
místo úmrtí Místo úmrtí: město, kraj (administrativní území), stát (bez vlajky). P20
příčina úmrtí Příčina úmrtí (je-li významná). P509
místo pohřbení Místo hrobu, rozptýlení popela apod. P119
zeměpisná šířka / zeměpisná délka Souřadnice místa pohřbení, rozptylu apod. Používá šablonu {{Souřadnice}}. P569 + P625
bydliště Místo nebo lokalita bydliště, jsou-li významné. P551
národnost Národnost. P172
etnikum
občanství Občanství.
země Pro země a státy v nichž není vhodné použití pojmu občanství
vzdělání Vzdělání.
alma mater Univerzitní studia. P69
povolání Povolání. Současné nebo nejvýznamnější během života.
aktivní roky
zaměstnavatel Zaměstnavatel. Současný nebo nejvýznamnější během života. P108
domovské město
plat Roční plat nebo jiný příjem.
majetek Odhad současné velikosti majetku dané osoby. P2248
výška Pokud osoba byla pozoruhodná svou výškou.
hmotnost Pokud hmotnost hraje roli, při použití rovněž uveďte datum.
znám jako Stručný popis toho, proč je osoba významná.
titul Vícenásobné užití:

Políčko titul se nepoužívá pro dosažený stupeň akademického vzdělání. Nikoliv tedy Ing., RNDr., JUDr., Bc, Mgr., ale ani PhD. atp.

ocenění Vítězství v soutěžích, získané ceny a jiná ocenění nezahrnutá parametrem titul. Uvádí se bez obrázků cen a stužek vyznamenání. P116
období Roky, během nichž osoba měla v držení titul uvedený výše.
předchůdce Osoba, která předcházela v držení titulu uvedeného výše. P1365
následovník Osoba, která následovala v držení titulu uvedeného výše. P1366
politická strana Název politické strany, jíž je nebo byla osoba členem. V případě minulosti specifikujte v závorce období. P102
oponent
představenstva Představenstva společností a organizací, v nichž osoba zasedá nebo zasedala a hrála významnou úlohu.
vyznání Náboženské vyznání osoby (v ČR citlivý osobní údaj, u žijících osob neuvádět bez jejich výslovného svolení nebo veřejné známosti).
choť Jméno manžela nebo manželky, následované roky manželství. Použijte formát Jméno (1950–do současnosti) pro aktuálního manžela, anebo Jméno (1970–1999) pro dřívějšího manžela. Zvláštní záznamy oddělte koncem řádky (<br />). P26
partner Použijte stejný formát jako pro choť. P451
děti Počet dětí (např. 3), nebo seznam jmen dětí, pokud jsou významné. Zvláštní záznamy oddělte koncem řádku (<br />). P40
rodiče Jména rodičů, pokud jsou zaznamenáníhodné. Zvláštní záznamy oddělte koncem řádku (<br />). P22, P25
příbuzní Jména sourozenců nebo jiných příbuzných, pokud jsou významní. Uveďte vztah k osobě v závorce (sestra, strýc, atd.). Zvláštní záznamy oddělte koncem řádku (<br />). P3373
P1038
podpis Název souboru s obrázkem podpisu osoby. Obrázek se zobrazuje se šířkou 128px, stejný formát mají anglické šablony {{Infobox Writer}}, {{Infobox Officeholder}} a {{Infobox Philosopher}}. P109
citát
web Pouze oficiální webové stránky osoby. Neoficiální weby by měly být uvedeny v sekci == Externí odkazy == v těle článku. P856
poznámky Poznámky týkající se kteréhokoliv políčka infoboxu.

Příklad

William Henry Gates III
Bill Gates na IT Forum v Dánsku (2004)
Bill Gates na IT Forum v Dánsku (2004)
Narození28. října 1955
Seattle, Washington, USA
PovoláníChairman, Microsoft
Co-Chair, Bill & Melinda Gates Foundation
PlatUS$ 966,667
Majetek56.0 miliard US$ (2007)
ChoťMelinda Gatesová (1994–do současnosti)
Děti3
PodpisWilliam Henry Gates III – podpis
WebMicrosoft (Press Pass)
Gates Foundation
Některá data mohou pocházet z datové položky.
{{Infobox - osoba
 | jméno = William Henry Gates III
 | obrázek = Bill Gates 2004 cr.jpg
 | velikost obrázku = 
 | popisek = Bill Gates na IT Forum v Dánsku (2004)
 | datum narození = 28. října 1955
 | místo narození = [[Seattle]], [[Washington (stát)|Washington]], [[Spojené státy americké|USA]]
 | povolání = [[Chairperson|Chairman]], [[Microsoft]]<br />Co-Chair, [[Bill & Melinda Gates Foundation]]
 | plat = [[Americký dolar|US$]] 966,667
 | majetek = 56.0 miliard US$ (2007)
 | choť = [[Melinda Gatesová]] (1994–do současnosti)
 | děti = 3
 | podpis = Bill Gates signature.svg
 | web = [http://www.microsoft.com/ Microsoft] [http://www.microsoft.com/presspass/exec/billg/default.mspx (Press Pass)]<br /> [http://www.gatesfoundation.org Gates Foundation]
}}

Data šablony

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí Vizuálního editoru.

Infobox - osoba

Infobox pro osoby

Parametry šablony[Upravit strojový popis šablony]

Tato šablona má vlastní formátování.

ParametrPopisTypStav
Titul předtitul před

prázdné

Obsahnepovinný
Jménojméno

Jméno osoby (pokud ponecháno prázdné, pak jím implicitně je název článku).

Řetězecnepovinný
Titul zatitul za

prázdné

Obsahnepovinný
Obrázekobrázek

Název souboru obrázku, např: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, atd. Mělo by se jednat o podobiznu dané osoby.

Soubornepovinný
Velikost obrázkuvelikost obrázku

prázdné

Řetězecnepovinný
Popisekpopisek

Popisek obrázku. Pokuste se uvést datum fotografie a jméno fotografa. Ručně vložený popisek se zobrazí jen s přímo vloženým obrázkem na lokální české Wikipedii.

Obsahnepovinný
Rodné jménorodné jméno

Jméno při narození, pokud se liší od jméno.

Řetězecnepovinný
Jiná jménajiná jména

Jiná pozoruhodná jména osoby, pod kterými je známa, jsou-li odlišná od jméno a rodné jméno.

Obsahnepovinný
Datum narozenídatum narození

Datum narození. Lze použít vnořené šablony {{Datum narození a věk|1930|1|15}} (za života) nebo {{Datum narození|1930|1|15}} (po smrti).

Datumnepovinný
Místo narozenímísto narození

Místo narození: {{flagicon|stát}} město, kraj (administrativní území), stát.

Obsahnepovinný
Datum úmrtídatum úmrtí

Datum úmrtí. Lze použít vnořené šablony {{Datum úmrtí a věk|1995|10|9|1930|1|15}} (při známosti data narození).

Datumnepovinný
Místo úmrtímísto úmrtí

Místo úmrtí: město, kraj (administrativní území), stát (bez vlajky).

Obsahnepovinný
Příčina úmrtípříčina úmrtí

Příčina úmrtí (je-li významná).

Obsahnepovinný
Místo pohřbenímísto pohřbení

Místo hrobu, rozptýlení popela apod.

Obsahnepovinný
Zeměpisná délkazeměpisná délka

Souřadnice místa pohřbení, rozptylu apod. Používá šablonu {{Souřadnice}}.

Číslonepovinný
Zeměpisná šířkazeměpisná šířka

Souřadnice místa pohřbení, rozptylu apod. Používá šablonu {{Souřadnice}}.

Číslonepovinný
Bydlištěbydliště

Místo nebo lokalita bydliště, jsou-li významné.

Obsahnepovinný
Národnostnárodnost

prázdné

Obsahnepovinný
Etnikumetnikum

prázdné

Obsahnepovinný
Občanstvíobčanství

prázdné

Obsahnepovinný
Zemězemě

Pro země a státy, v nichž není vhodné použití pojmu občanství

Řádkanepovinný
Vzdělánívzdělání

prázdné

Obsahnepovinný
Alma materalma mater

Univerzitní studia.

Obsahnepovinný
Povolánípovolání

Povolání. Současné nebo nejvýznamnější během života.

Obsahnepovinný
Aktivní rokyaktivní roky

prázdné

Obsahnepovinný
Zaměstnavatelzaměstnavatel

Zaměstnavatel. Současný nebo nejvýznamnější během života.

Obsahnepovinný
Domovské městodomovské město

prázdné

Obsahnepovinný
Platplat

Roční plat nebo jiný příjem.

Obsahnepovinný
Majetekmajetek

Odhad současné velikosti majetku dané osoby.

Obsahnepovinný
Výškavýška

Pokud osoba byla pozoruhodná svou výškou.

Obsahnepovinný
Hmotnosthmotnost

Pokud hmotnost hraje roli, při použití rovněž uveďte datum.

Obsahnepovinný
Znám(á) jakoznám jako

Stručný popis toho, proč je osoba významná.

Obsahnepovinný
Titultitul

Formální tituly, získaný titul, funkce v zaměstnání, kombinace výše uvedených.

Obsahnepovinný
Oceněníocenění

Vítězství v soutěžích, získané ceny a jiná ocenění nezahrnutá parametrem titul.

Obsahnepovinný
Obdobíobdobí

Roky, během nichž osoba měla v držení titul uvedený výše.

Obsahnepovinný
Předchůdcepředchůdce

Osoba, která předcházela v držení titulu uvedeného výše.

Obsahnepovinný
Následovníknásledovník

Osoba, která následovala v držení titulu uvedeného výše.

Obsahnepovinný
Politická stranapolitická strana

Název politické strany, které je osoba členem nebo významným podporovatelem.

Obsahnepovinný
Oponentoponent

prázdné

Neznámýnepovinný
Představenstvapředstavenstva

Představenstva společností a organizací, v nichž osoba zasedá nebo zasedala a hrála významnou úlohu.

Obsahnepovinný
Vyznánívyznání

Náboženské vyznání osoby (v ČR citlivý osobní údaj, u žijících osob neuvádět bez jejich výslovného svolení nebo veřejné známosti).

Obsahnepovinný
Choťchoť manžel

Jméno manžela nebo manželky, následované roky manželství. Použijte formát Jméno (1950–do současnosti) pro aktuálního manžela, anebo Jméno (1970–1999) pro dřívějšího manžela. Zvláštní záznamy oddělte koncem řádky (<br />).

Obsahnepovinný
Partnerpartner partnerka

Jméno partnera/partnerky.

Obsahnepovinný
Dětiděti

Počet dětí (např. 3), nebo seznam jmen dětí, pokud jsou významné. Zvláštní záznamy oddělte koncem řádku (<br />).

Obsahnepovinný
Rodičerodiče

Jména rodičů, pokud jsou zaznamenáníhodné. Zvláštní záznamy oddělte koncem řádku (<br />).

Obsahnepovinný
Příbuznípříbuzní

Jména sourozenců nebo jiných příbuzných, pokud jsou významní. Uveďte vztah k osobě v závorce (sestra, strýc, atd.). Zvláštní záznamy oddělte koncem řádku (<br />).

Obsahnepovinný
Podpispodpis

prázdné

Soubornepovinný
Citátcitát

prázdné

Obsahnepovinný
Webweb

Pouze oficiální webové stránky osoby. Neoficiální weby by měly být uvedeny v sekci == Externí odkazy == v těle článku.

URLnepovinný
Poznámkypoznámky

Poznámky týkající se kteréhokoliv políčka infoboxu.

Obsahnepovinný
šířka boxušířka boxu

prázdné

Neznámýnepovinný