Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Šablona:Infobox - osoba

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
{{{jméno}}}
[[Soubor:{{{obrázek}}}|225px|alt={{{popisek}}}]]
{{{popisek}}}
Rodné jméno {{{rodné jméno}}}
Jiná jména {{{jiná jména}}}
Narození {{{datum narození}}}
{{{místo narození}}}
Úmrtí {{{datum úmrtí}}}
{{{místo úmrtí}}}
Příčina úmrtí {{{příčina úmrtí}}}
Místo odpočinku {{{místo odpočinku}}}
Bydliště {{{bydliště}}}
Národnost {{{národnost}}}
Etnikum {{{etnikum}}}
Občanství {{{občanství}}}
Země {{{země}}}
Vzdělání {{{vzdělání}}}
Alma mater {{{alma mater}}}
Povolání {{{povolání}}}
Aktivní roky {{{aktivní roky}}}
Zaměstnavatel {{{zaměstnavatel}}}
Domovské město {{{domovské město}}}
Plat {{{plat}}}
Majetek {{{majetek}}}
Výška {{{výška}}}
Váha {{{váha}}}
Znám(á) jako {{{znám jako}}}
Titul {{{titul}}}
Ocenění {{{ocenění}}}
Období {{{období}}}
Předchůdce {{{předchůdce}}}
Následovník {{{následovník}}}
Politická strana {{{politická strana}}}
Oponent {{{oponent}}}
Představenstva {{{představenstva}}}
Nábož. vyznání {{{vyznání}}}
Manžel/ka {{{choť}}}
Partner/ka {{{partner}}}
Děti {{{děti}}}
Rodiče {{{rodiče}}}
Příbuzní {{{příbuzní}}}
Podpis
[[Soubor:{{{podpis}}}|128px|alt={{{jméno}}} - podpis]]
Citát
{{{citát}}}
Web {{{web}}}
{{{poznámky}}}
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Template-info.svg Dokumentace   [Zobrazit] [Editovat] [Historie stránky] [vyprázdnit paměť]

Infobox - osoba může být použit pro stručnou charakteristiku osoby.

Tento infobox je převzat a upraven z anglické Wikipedie.

Zvažte rovněž použití infoboxů připravených na míru určitým profesím nebo povoláním, viz Kategorie:Infoboxy lidí.

Desatero doporučení k uvádění místa narození

  1. Místo narození se uvádí přednostně na úrovni obce či města. Není-li známo nebo je sporné (např. u Komenského), stačí uvést vyšší územní celek, oblast nebo státní útvar.
  2. Město či obec je možno doplnit státem. Hlavním účelem doplnění je usnadnit lokalizaci méně známého místa nebo rozlišení zaměnitelných míst. K ostatním hlediskům lze být benevolentnější, je-li to ve prospěch snazší lokalizace. Proto...
  3. Lze používat kratší očekávané názvy namísto úředních pojmenování územních celků (typicky Slovensko vs. Slovenská republika)
  4. Specifikem Wikipedie oproti tištěným encyklopediím je, že není platná k pevnému datu vydání, a proto se nedoporučuje používat formulace typu "dnešní Belgie". Je lépe se držet stavu panujícího k datu narození.
  5. Přesto Wikipedii píšeme pro současné čtenáře. Proto tam, kde by informace z předchozího bodu mohla být pro čtenáře překvapivá nebo matoucí, je nutné ji vysvětlit v textu článku. Např. uvést u města Zadar, že se v době narození osoby nacházelo "v tehdejší Jugoslávii, pozdějším Chorvatsku". Slovem "pozdější" se navíc vyhneme problematickému termínu "dnešní". V infoboxu je pak možné uvést jen stručně "Jugoslávie" nebo "Jugoslávie / Chorvatsko" apod., pokud to máme dostatečně vysvětleno v textu.
  6. U českých měst či obcí není uvádění státu nutné, dokonce se ani nedoporučuje. Výjimku tvoří případy, kdy jde o ne zcela očekávané umístění, jde o místo názvem zaměnitelné s jiným anebo je to z nějakého jiného pádného důvodu žádoucí. Obvykle je zde však lepší rozlišovat pomocí nižšího územního celku než státu.
  7. Stát může být doplněn příslušnou vlaječkou {{flagicon}}, resp. {{Vlajka a název}}, zejména jde-li o dlouhodobě ustálený státní útvar, z dnešního hlediska známý a encyklopedicky významný. Jejím přínosem je zjednodušená identifikace státu, zpestření jinak strohých stránek, podíl na vizuální ojedinělosti každého článku. Pokud tyto funkce v konkrétním případě neplní nebo působí přímo protichůdně, je lépe se použití vlaječky vyhnout.
  8. Ve sporných případech je rovněž lépe se vlaječce vyhnout. Např. jde-li o krátkodobě násilně obsazené území, mohlo-li by použití symbolu být potenciálně v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy (hákový kříž), jde-li o státní útvar, o jehož legitimitu se v reálném světě vedou spory. Anebo pokud by bylo použití vlaječky z jiného pádného důvodu zavádějící. Opatrnosti a uvážlivosti je zapotřebí zejména v případě článků o žijících lidech.
  9. Je-li obecně jakýkoli spor mezi wikipedisty ohledně údaje v infoboxu, tedy i místa narození, je lépe předmět sporu přenést z infoboxu do článku, kde je možné věnovat více prostoru vysvětlení a vypilování NPOV formulace. Je-li takto dosaženo konsensu, pak je možné se vrátit zpět k infoboxu a zvážit, je-li možné dospět ke konsensuální podobě i tam. Pokud ne, je možné se sporného údaje v infoboxu vzdát ve prospěch konsensu. Je-li údaj obsažen a podrobněji vysvětlen v článku, není takovou tragédií, chybí-li v infoboxu.
  10. Tento postup lze přiměřeně aplikovat i pro uvádění místa úmrtí.

Použití

Tento Infobox lze použít vložením níže uvedené šablony do článku a vyplněním požadovaných políček. Jakákoliv vynechaná políčka se vůbec nezobrazí.

Prázdná šablona se základními parametry

{{Infobox - osoba
 | jméno = 
 | obrázek = <!-- příp. pro muže No portrait cs.svg a pro ženy No female portrait cs.svg -->
 | velikost obrázku = 
 | popisek = 
 | rodné jméno = 
 | datum narození = 
 | místo narození = 
 | datum úmrtí = 
 | místo úmrtí = 
 | příčina úmrtí = 
 | místo odpočinku = 
 | zeměpisná šířka = <!-- pouze desetinným číslem bez světové strany (například N) -->
 | zeměpisná délka = <!-- pouze desetinným číslem bez světové strany (například E) -->
 | bydliště = 
 | národnost =
 | znám jako = 
 | občanství = 
 | vzdělání =
 | alma mater = 
 | zaměstnavatel = 
 | povolání = 
 | titul = 
 | ocenění = 
 | plat = 
 | majetek = 
 | období = 
 | předchůdce = 
 | následovník = 
 | politická strana = 
 | představenstva = 
 | vyznání = 
 | choť = 
 | partner = 
 | děti = 
 | rodiče = 
 | příbuzní = 
 | podpis = 
 | web = 
}}

další možné parametry:

 | šířka boxu =
 | jiná jména =
 | etnikum =
 | země =
 | výška =
 | váha =
 | aktivní roky =
 | domovské město =
 | oponent =
 | poznámky =

Verze s maximálním využitím Wikidat,
bez dalších možných parametrů výše:

{{Infobox - osoba
| národnost =
| jiná jména =
| znám jako =
| vzdělání =
| titul =
| období =
| plat =
| majetek =
| představenstva =
}}

Parametry

Není nutné a dokonce ani žádoucí použít všechny znaky (políčka) pro každou osobu. Velké množství parametrů je zvoleno pouze proto, aby s jejich pomocí bylo možné popsat širokou škálu osobností.

Použijte pouze ta políčka, která popisují ty vlastnosti osoby, pro které je významná. Políčka ponechaná prázdná nebo nevyplněná nebudou vůbec zobrazena.

Řada údajů o osobnosti může být osobním údajem (např. majetek, přesné datum narození) nebo dokonce citlivým osobním údajem (náboženství, národnost), jejichž sběr a šíření je chráněno ústavou a zákonem. Takové údaje byste měli uvádět u žijících osob pouze v tom případě, že jsou naprosto široce veřejnosti známy, nebo pokud vám daná osoba udělí výslovný a vámi doložitelný souhlas se zveřejněním ve Wikipedii.

Pokud má políčko více než jeden název parametru, pak preferovaný název políčka je uveden první tučným písmem.

Políčko (parametr) Vysvětlení Wikidata
jméno Jméno osoby (pokud ponecháno prázdné, pak implicitně jím je název článku).
obrázek Název souboru obrázku, např: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, atd. Mělo by se jednat o podobiznu dané osoby. P18
velikost obrázku Velikost obrázku: 200px (nastaví šířku), nebo 200×300px (max šířka x max výška). Implicitní hodnota je 225px, pokud je hodnota prázdná nebo vynechaná.
popisek Popisek obrázku. Pokuste se uvést datum fotografie a jméno fotografa.
rodné jméno Jméno při narození, pokud se liší od jméno. P513
jiná jména Jiná pozoruhodná jména osoby, pod kterými je známa, jsou-li odlišná od jméno a rodné jméno.
datum narození Datum narození. Lze použít vnořené šablony {{Datum narození a věk|1930|1|15}} (za života) nebo {{Datum narození|1930|1|15}} (po smrti).
místo narození Místo narození: {{flagicon|stát}} město, kraj (administrativní území), stát.
datum úmrtí Datum úmrtí. Lze použít vnořené šablony {{Datum úmrtí a věk|1995|10|9|1930|1|15}} (při známosti data narození).
místo úmrtí Místo úmrtí: město, kraj (administrativní území), stát (bez vlajky).
příčina úmrtí Příčina úmrtí (je-li významná). P509
místo odpočinku Místo hrobu, rozptýlení popela apod.
zeměpisná šířka / zeměpisná délka Souřadnice místa odpočinku, rozptylu apod. Používá šablonu {{Souřadnice}}.
bydliště Místo nebo lokalita bydliště, jsou-li významné. P551
národnost Národnost.
etnikum
občanství Občanství. P27
země Pro země a státy v nichž není vhodné použití pojmu občanství
alma mater Univerzitní studia. P69
znám jako Stručný popis toho, proč je osoba významná.
vzdělání Vzdělání.
zaměstnavatel Zaměstnavatel. Současný nebo nejvýznamnější během života. P108
povolání Povolání. Současné nebo nejvýznamnější během života. P106
titul Vícenásobné užití:

Políčko titul se nepoužívá pro dosažený stupeň akademického vzdělání. Nikoliv tedy Ing., RNDr., JUDr., Bc, Mgr., ale ani PhD. atp.

ocenění Vítězství v soutěžích, získané ceny a jiná ocenění nezahrnutá parametrem titul. P166
plat Roční plat nebo jiný příjem.
majetek Odhad současné velikosti majetku dané osoby.
výška Pokud osoba byla pozoruhodná svou výškou.
váha Pokud váha hraje roli, při použití rovněž uveďte datum.
období Roky, během nichž osoba měla v držení titul uvedený výše.
předchůdce Osoba, která předcházela v držení titulu uvedeného výše. P1365
následník Osoba, která následovala v držení titulu uvedeného výše. P1366
politická strana Název politické strany, které je osoba členem nebo významným podporovatelem. P102
oponent
představenstva Představenstva společností a organizací, v nichž osoba zasedá nebo zasedala a hrála významnou úlohu.
vyznání Náboženské vyznání osoby (v ČR citlivý osobní údaj, u žijících osob neuvádět bez jejich výslovného svolení nebo veřejné známosti). P140
choť Jméno manžela nebo manželky, následované roky manželství. Použijte formát Jméno (1950–do současnosti) pro aktuálního manžela, anebo Jméno (1970–1999) pro dřívějšího manžela. Zvláštní záznamy oddělte koncem řádky (<br />). P26
partner Použijte stejný formát jako pro choť. P451
děti Počet dětí (např. 3), nebo seznam jmen dětí, pokud jsou významné. Zvláštní záznamy oddělte koncem řádku (<br />). P40
rodiče Jména rodičů, pokud jsou zaznamenáníhodné. Zvláštní záznamy oddělte koncem řádku (<br />). P22, P25
příbuzní Jména sourozenců nebo jiných příbuzných, pokud jsou významní. Uveďte vztah k osobě v závorce (sestra, strýc, atd.). Zvláštní záznamy oddělte koncem řádku (<br />).
podpis Název souboru s obrázkem podpisu osoby. Obrázek se zobrazuje se šířkou 128px, stejný formát mají anglické šablony {{Infobox Writer}}, {{Infobox Officeholder}} a {{Infobox Philosopher}}. P109
web Pouze oficiální webové stránky osoby. Neoficiální weby by měly být uvedeny v sekci == Externí odkazy == v těle článku. P856
poznámky Poznámky týkající se kteréhokoliv políčka infoboxu.

Příklad

William Henry Gates III
Bill Gates na IT Forum v Dánsku (2004)
Bill Gates na IT Forum v Dánsku (2004)
Narození 28. října 1955
Seattle, Washington
Povolání Chairman, Microsoft
Co-Chair, Bill & Melinda Gates Foundation
Plat US$ 966,667
Majetek 56.0 miliard US$ (2007)
Manžel/ka Melinda Gates (1994-do současnosti)
Děti 3
Podpis
William Henry Gates III - podpis
Web Microsoft (Press Pass)
Gates Foundation
Některá data mohou pocházet z datové položky.
{{Infobox - osoba
 | jméno = William Henry Gates III
 | obrázek = Bill Gates 2004 cr.jpg
 | velikost obrázku =
 | popisek = Bill Gates na IT Forum v Dánsku (2004)
 | datum narození = 28. října 1955
 | místo narození = [[Seattle]], [[Washington (stát)|Washington]]
 | stát narození = Spojené státy americké
 | povolání = [[Chairperson|Chairman]], [[Microsoft]]<br />Co-Chair, [[Bill & Melinda Gates Foundation]]
 | plat = [[Americký dolar|US$]] 966,667
 | majetek = 56.0 miliard US$ (2007)
 | choť = [[Melinda Gates]] (1994-do současnosti)
 | děti = 3
 | podpis = Bill Gates signature.svg
 | web = [http://www.microsoft.com/ Microsoft] [http://www.microsoft.com/presspass/exec/billg/default.mspx (Press Pass)]<br /> [http://www.gatesfoundation.org Gates Foundation]
}}