Wikipedie:Editaton/Prachatice/Podklady pro rešerše

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
HLAVNÍ STRÁNKA CO FOTIT DISKUSE
 • V letech 1927 - 1941 a následně 1945 - 1949 vycházela Zlatá stezka krajem Husovým a Chelčického: vlastivědný sborník. Časopis byl vydáván ve Vodňanech a jeho vydavatelem byla Organisace učitelské obec. a měšť. škol okresu prachatického a soud. okresu vodňanského.[2][3]
 • Publikační činnost Prachatického muzea[4][5][6]

Literatura k historii a výzkumu Zlaté stezky[editovat | editovat zdroj]

[7]

Literatura k historii Prachatic a okolí[editovat | editovat zdroj]

Významným autorem knih o historii Prachatic, Prachaticka a Šumavy je dlouholetý ředitel Prachatického muzea a kronikář Prachatic Mgr. Pavel Fencl.[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17]

Prachatice 1945 - 1989[18][19]

Články publikované ve sborníku Prachatického muzea Zlatá stezka[editovat | editovat zdroj]

Zlatá stezka - ročník 2018[20][editovat | editovat zdroj]

 • Prachatický solný obchod v pozdním středověku: právo, cesty, konkurence[21]
 • Die Stögerhütte bei Wallern. Geschichte einer bedeutenden Böhmerwald-Glashütte von 1538 bis zu ihrer Stillegung 1807[22]
 • Obnova nepřijatých presentací eggenberského patronátu na beneficia duchovní správy v Prachaticích, Chrobolech a Mirovicích roku 1718[23]
 • Městští písaři v Prachaticích v 16. století[24]
 • Archeologie modernity na příkladu dvou zaniklých vesnic na Ktišsku[25]
 • Z historie rodu Hoslovských (Hostlovských)[26]
 • Z dějin literátského bratrstva v Prachaticích[27]
 • Obraz literátského bratrstva v Prachaticích[28]
 • Historie panského pivovaru ve Vlachově Březí[29]
 • Pozemková reforma v Petrově Dvoře a libějický incident pohledem kronikářů a dobového tisku[30]
 • Státní úředníci v přelomovém období 1918-1929 na českém jihu a jihozápadě v materiálech prezídia českého místodržitelství v Českém Krumlově, Vodňanech, Netolicích, Prachaticích, Volarech a Vimperku[31]
 • František Beran - život jednoho vojína v první světové válce[32]
 • První světová válka očima rolníka Vojtěcha Duška z Mahouše[33]
 • Válečný deník Jana Vlka ze Čkyně[34]
 • Drahota, lichva, sucho, kanonická generální vizitace": rok 1917 v písemnostech okresu prachatického[35]
 • Vrahany ve farním kostele sv. Jakuba apoštola ve Lhenicích[36]
 • Udělení čestného občanství obce Čkyně presidentům republiky T. G. Masarykovi a Edvardu Benešovi v roce 1937[37]
 • Příspěvek k udělení uměleckého stipendia rakouského ministerstva kultu a vyučování Františku Heritesovi a k činnosti nadací Václava Floriana Heritese, Václava V. Heritese z Vodňan a Františka Hramacha z Volyně ve fondu českého místodržitelství (1884-1900) Národního archivu v Praze[38]

Zlatá stezka - ročník 2017[39][editovat | editovat zdroj]

 • Zlatá cesta. Výzkum bavorské solné stezky do Čech na českém území[40]
 • Vimperský rodák a kaplan P. (Johann) Franz Strebl (1732-1789), schwarzenberský titulista a penzista[41]
 • "Tato podepsaná smlúva není sepsána než oustně vypověděna skrze mě" aneb právní záležitosti v Registrech bílých Jana Jeníška z Újezda a na Svrčovci[42]
 • Das grosse Sterben Die Pest im Böhmerwald[43]
 • Italská kolonie v Prachaticích v 16. a 17. století[44]
 • Nové nálezy kovových předmětů z doby bronzové z Prachaticka[45]
 • Středověké a raně novověké mlýny na zlatou rudu v Čechách[46]
 • Archeologie a historie zaniklé vesnice Ktišky[47]
 • Náboženské medailony z Křemžské kotliny[48]
 • Hyjta Konopů v Mrákově[49]
 • Rodina Johanna Hirsche v zrcadle deníku[50]
 • Vila Johanna Nepomuka Krale[51]
 • Udělení titulu doctor honoris causa Jiřímu Fröhlichovi[52]
 • Sedmdesátiny Jana Michálka[53]
 • Nové nálezy kovových předmětů z Prachaticka[54]
 • Dvě nešťastné události z roku 1580[55]
 • "Als wan das Feuer vom Himmel gefahlen werr" Der brennende Böhmerwald[56]
 • "Císařpán zemřel" Úmrtí Františka Josefa I. v písemnostech prachatického archivu[57]
 • Státní úředníci ve víru dějin na českém jihu a jihozápadě 1918-1920 v materiálech prezídia českého místodržitelství v Praze (1911-1920).Prachatice, Týn nad Vltavou, Železná Ruda[58]
 • Zvony - duše každé farnosti. Osudy zvonů na území Volyňského vikariátu v první polovině dvacátého století.[59]
 • Listina Karla IV. vydaná roku 1359 pánům z Janovic.[60]
 • Vojáci z Prachaticka zemřelí ve vídeňských špitálech (1915-1920)[61]
 • Ital Matěj Dicento v Prachaticích v 17. století[62]

Zlatá stezka - ročník 2016[63][editovat | editovat zdroj]

 • Představitelé městské správy v Prachaticích v 17. století[64][65]
 • Proces ustavování farnosti Omlenice aneb Od zámecké kaple k duchovní správě pro šlechtický statek Omlenička na Kaplicku (1715-1739)[66]
 • Osudy pošumavských zámečků od Bílé Hory do současnosti. VIII. Čestice[67]
 • Spory mezi lhenickými měšťany v letech 1733-1775[68]
 • "Damit die Kinder diese Verbrechen nie vergessen!" Der Todesmarsch nach Wallern im Frühjahr 1945[69]
 • Nálezy antických mincí u obce Chlum u Křemže[70]
 • Příspěvek ke genealogii jihočeského rodu Plánků[71]
 • Zásnubní prstýnky Rosiny a Karla Wimberských[72]
 • Villa Daheim. Historie domu čp. 234 v Zahradní ulici v Prachaticích.[73]
 • "Otto von Prachadicz". Passau und die Anfänge der Stadt Prachatitz am Goldenen Steig[74]
 • Hříšní lidé města Prachatic v 16.-17. století[75]
 • Řehoř Rumpál[76]
 • Rumpálův dům v Prachaticích[77]
 • Recta Tueri.Ferdinand I. Dobrotivý v písemnostech prachatického archivu[78]
 • Státní úředníci v Prachaticích ve víru státoprávních a společenských změn 1918-1920. Boj o Prachatice ve světle pramenů z Prezídia českého místodržitelství v Praze (1911-1920)[79]
 • Demografický vývoj obce Lštění od poloviny 18. do počátku 21. století[80]
 • Organizace solního obchodu v Prachaticích v 16.-17. století[81]
 • Kronikářské záznamy sušické rodiny Podlešnoviců a Kratochvílů z let 1740-1895[82]
 • Co vypráví kámen při cestě v lesích Ouhřických?[83]
 • Maximilián Rumpál. Román a skutečnost[84]

Zlatá stezka - ročník 2014-2015[85][editovat | editovat zdroj]

 • Počátky farnosti Horní Vltavice a zřízení prvního kaplanství ve Vimperku aneb vytoužené i nečekané posily duchovní správy ve Vimperku v první třetině 18. století[86]
 • "Zur Vermehrung der Ehr Gottes und besserer Beförderung der Seelsorg." Obnovení fary v Němčicích v letech 1722-1723[87]
 • Průběh kolektivizace na okrese Prachatice. Vznik JZD Lhenice[88]
 • Učitelský rod Hesů v Prácheňsku[89]
 • Ojedinělý nález bronzové dýky u Nebahov na Prachaticku[90]
 • Archeologický sešit Adolfa Černého z Netolic[91]
 • Josef Messner (1822-1862)[92]
 • PhDr. Václav Starý osmdesátiletý[93]
 • PhDr. Václav Starý.Bibliografie prací publikovaných v letech 1994-2015 ve sborníku Prachatického muzea Zlatá stezka.[94]
 • Péče o údržbu soumarské stezky a mostu za Volary v druhé polovině 16. století[95]
 • "Tak nám zabili Ferdinanda". František Ferdinand d'Este v písemnostech prachatického archivu[96]

Zlatá stezka - ročník 2013[97][editovat | editovat zdroj]

 • Příspěvek archeologie k poznání počátků a vývoje města Prachatic[98]
 • Náboženská a patronátní agenda ve visitačních písemnostech panství Vimperk z první poloviny 18. století[99]
 • K dějinám Husince[100]
 • Výzkum Zlaté stezky v Německu převážně nevážně[101]
 • Omezení dovozu bavorské soli do Čech[102]
 • Martin Vimberský. Ze života jednoho prachatického měšťana v 16. století[103]
 • Učitelský rod Hauserů na krumlovském panství[104]
 • František Kubů šedesátiletý[105]
 • Sláva vlasti, císaři. Oslava 50 let panování císaře Františka Josefa I. českým obyvatelstvem na Prachaticku[106]
 • Plavení dřeva po řece Blanici v 18. až 20. století[107]
 • Požár ve vesnici Javornice v roce 1656[108]
 • Fond české místodržitelství v Národním archivu v Praze Sg. 2[109]
 • Hygienické poměry v Prachaticích v 16.-17. století[110]
 • Jednání na Kratochvíli v roce 1586[111]
 • Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Obsah ročníků 11 (2004) - 20 (2013)[112]

Zlatá stezka - ročník 2012[113][editovat | editovat zdroj]

 • P. Jan Josef Eder (1680-1729) a založení kaple sv. Jana Nepomuckého při farním kostele v Záblatí[114]
 • Správa farního a zádušního majetku farnosti Vlachovo Březí v 17.-18. století[115]
 • Z dějin obce Lažiště a okolí[116]
 • Pořízení oltáře sv. Jana Nepomuckého pro kostel v Husinci v 18. století[117]
 • Pořízení zvonů na věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Netolicích v 17. století[118]
 • Pořízení zvonu na věž kostela sv. Václava v Netolicích v 17. století[119]
 • Zvony na kostele Povýšení sv. Kříže v Husinci[120]
 • Rod Jakuba Bursy, zednického mistra a lidového umělce[121]
 • Hmotné prameny ze stanoviště zaniklé sklárny Buquoyů v Černém Údolí na Novohradsku[122]
 • Barokní vybavení vimperského kostela Navštívení Panny Marie[123]
 • Drobnosti o mentalitě jihočeské vesnice doby předbřeznové ve světle lidové slovesnosti[124]
 • K dějinám stavebního vývoje kostela v Husinci[125]
 • Cesta z Krumlova do Vídně v roce 1620[126]
 • Setkání zástupců města Prachatic s císařem Rudolfem II. v Praze roku 1577[127]
 • Počátky Sokola v českých zemích[128]
 • Obec Záblatí v sg. Spolky českého místodržitelství v Praze[129]
 • Rybník u Drslavic. Pověst a skutečnost[130]

Zlatá stezka - obsah ročníků 11 (2004) - 20 (2013)[131][editovat | editovat zdroj]

Zlatá stezka - ročník 2011[132][editovat | editovat zdroj]

 • Poslední Rožmberkové jako český a evropský fenomén[133]
 • Kající misie na území prachatického vikariátu v polovině 18. století[134]
 • Dopravní a komunikační revoluce ve volyňské části Pošumaví. Příběh revoluce zorným úhlem periferie[135]
 • Osudy pošumavských zámečků od Bílé Hory do současnosti. VII. Čkyně[136]
 • Dačický varhanář Václav Pantoček a Netolice[137]
 • Pořízení varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netolicích v 17. století[138]
 • Pamětní knihy fary v Němčicích (1759-1939)[139]
 • Rod malíře a grafika Josefa Krejsy[140]
 • MUDr. Jan Antonín Mager sedmdesátiletý[141]
 • Rožmberská výstava v Prachatickém muzeu[142]
 • Expozice věnovaná sv. Janu Nepomuku Neumannovi v Prachatickém muzeu[143]
 • Nedestruktivní archeologický výzkum rožmberské hrobky v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Vyšším Brodě[144]
 • Archeologické nálezy ze Svatoboru u Sušice[145]
 • Výzkum Zlaté stezky v Německu dokončen[146]
 • Drobný příspěvek ke stavebnímu vývoji areálu tvrze ve Smrčné[147]
 • K dějinám církevní správy a kostela sv. Vojtěcha ve Lštění u Vimperka ve 14.-17. století[148]
 • Poustevníci u kostela sv. Vojtěcha ve Lštění v 16.-18. století[149]
 • Z dějin literátského bratrstva v Netolicích v 16.-17. století[150]
 • Sokol v pamětních knihách města Netolice[151]
 • Příspěvek k nejstarším dějinám Stögrovy Huti u Volar[152]
 • Publikace s regionální tématikou vydané v letech 2010-2011[153]

Zlatá stezka - ročník 2010[154][editovat | editovat zdroj]

 • Středověké nálezy z výššinných poloh v okolí Prachatic[155]
 • Katovské řemeslo v Prachaticích[156]
 • Spory měst Prachatice a Pasov v 16. století[157]
 • Nářek prachatického faráře arcibiskupu Loheliovi roku 1621[158]
 • Zápisky němčického kantora z 18. století[159]
 • Příspěvek ke genealogii lesmistra Josefa Johna[160]
 • Odhalení pamětní desky historikovi Johannu Matthäusi Klimeschovi[161]
 • Milenium Zlaté stezky[162]
 • Počátky obce Kosmo na Prachaticku[163]
 • Udílení svátosti biřmování ve Strunkovicích nad Blanicí v 18. a 19. století[164]
 • Spolek katolických tovaryšů v Netolicích[165]
 • O trubačích v městě Prachaticích od 16. do počátku 17. století[166]
 • Příspěvek k místopisu města Vimperka[167]
 • Povýšení Prachatic na královské město v roce 1609[168]
 • Příspěvek k otázce městské chudiny v Prachaticích v 16. století[169]
 • Potok s česnekovým porostem[170]
 • Současná regionální literatura jako hlavní pramen dalšího poznávání a výzkumu regionu[171]

Zlatá stezka - ročník 2009 [172][editovat | editovat zdroj]

 • Výzkum Zlaté stezky v Čechách dokončen[173]
 • Zahájení výzkumu Zlaté stezky v Německu[174]
 • K dějinám městské radnice v Prachaticích[175]
 • Nástupní podmínky pro budoucího netolického faráře z roku 1681[176]
 • Bratrstvo Oltáře navštívení sv. Alžběty v kostele sv. Jakuba v Prachaticích[177]
 • Akademický sochař Josef Kvasnička a jeho rod[178]
 • Jakub Bursa a jeho rod. 125 let od jeho úmrtí[179]
 • Jamský písmák a malíř Václav Brom. * 21. 9. 1884 Jáma čp. 20, † 10. 2. 1962 Jáma čp. 15[180]
 • Zpráva o činnosti archeologickéého pracoviště prachatického muzea v letech 2008 a 2009[181]
 • Archeologické nálezy dýmek v jižních Čechách[182]
 • Příspěvek archeologického výzkumu ke stavebnímu vývoji tvrze v Drslavicích[183]
 • Historické důlní revíry na těžbu zlata a stříbra na Šumavě a v Pošumaví[184]
 • Nejasné okolnosti smrti Charlese Havlata[185]
 • Zpráva o průběhu obnovy historického jádra Prachatic a jeho okolí v roce 2008[186]
 • Zpráva o průběhu obnovy historického jádra Prachatic v rámci programu regenerace městské památkové rezervace v roce 2009[187]
 • Oprava střechy a krovu kostela sv. Jakuba v Prachaticích a odkryv a restaurování nástěnných maleb v presbytáři v roce 2009[188]
 • Úprava technického vybavení historických zvonů a nový zvon pro hřbitovní kostel sv. Petra a Pavla ve starých Prachaticích[189]
 • K dějinám moru v Prachaticích ve 14.-16. století[190]
 • Prachatický tisk z roku 1529[191]
 • Smrt Jiříka Hořčice v roce 1562[192]
 • Příběh kroniky královského města Sušice. (Zdeňku Papešovi k sedmdesátým narozeninám)[193]
 • Obecní záležitosti (tržní řád, obecní volby, rozdělení obcí atd.) týkající se obcí v bývalých okresech Klatovy, Písek, Prachatice, Strakonice i s přesahy do bývalých okresů České Budějovice, Plzeň-jih, Příbram (v hranicích historického Prácheňska) ve fondech Národního archivu v Praze[194]
 • Povýšení Prachatic na královské město v roce 1609[195]

Zlatá stezka - ročník 2008[196][editovat | editovat zdroj]

 • Kvildský systém pozůstatků Zlaté stezky[197]
 • Náhrobník v podlaze kostela sv. Vojtěcha ve Lštění aneb Kněžské putování P. Františka Adama Hlaváče (1696-1743)[198]
 • Příspěvek k dějinám kostel Nanebevzetí Panny Marie v Netolicích v 17. století[199]
 • Tzv. Řešátkovy paměti města Sušice z přelomu 17. a 18. století[200]
 • Zpráva o jednání Prachatických v Pasově v roce 1562[201]
 • Akademický malíř Josef Jakší a jeho rod[202]
 • Mistr Cyril Chramosta. (Vzpomínka k 100. výročí umělcova narození)[203]
 • Ohlédnutí za akcemi ke 160. výročí narození Karla Klostermanna[204]
 • Karel Klostermann a pošumavské zámečky. Dlouhodobá výstava v Prachatickém muzeu[205]
 • Archeologický výzkum hradiště Na Jánu v Netolicích a budování archeoparku. Přehled problematiky a současný stav[206]
 • Nález bronzových zlomků z doby římské v údolí Losenice u Kašperských Hor. (Možná stopa aktivity z doby římské na Šumavě)v[207]
 • Církevní rok na Prachaticku podle zápisů knih ohlášek bohoslužeb z 19. století. Doba velikonoční.[208]
 • Zory Varausové neuskutečněná slavnost k rozsvícení elektřiny[209]
 • Památková péče ve Vimperku v roce 2008[210]
 • 28. říjen a jeho ohlas na Prachaticku[211]
 • Cesta Prachatických do Pasova v roce 1581[212]
 • Dům U jelena ve Vimperku. Pověst a skutečnost[213]
 • K dějinám kostela Sv. Jana Křtitele v Netolicích [214]
 • Skalka v Prachaticích[215]
 • Obecní záležitosti (tržní řád, obecní volby, rozdělení obcí atd.) týkající se obcí v bývalých okresech Prachatice, Klatovy, Písek a Strakonice (v hranicích historického Prácheňska) ve fondech Národního archivu v Praze[216]
 • Požár v městě Prachaticích v roce 1644[217]

Zlatá stezka - ročník 2007.[218][editovat | editovat zdroj]

 • Příspěvek ke starším dějinám Prachatic a okolí[219]
 • Raub und Mord am Goldenen Steig. Ein Fallbeispiel von 1745[220]
 • Horskokvildský systém pozůstatků Zlaté stezky[221]
 • Z historie osady Reckerberg a její samoty Ranklov a několik poznámek k místnímu rodu Klostermannů[222]
 • P. Jan František Kfeller ze Sachsengrün a kontrola archivů far prachatického vikariátu roku 1760[223]
 • Jan Michálek šedesátiletý[224]
 • Obnova kaple a křížové cesty v Borových Ladech[225]
 • Vzpomínka na Jana Smila z Křemže[226]
 • Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Prachatického muzea v roce 2007[227]
 • Církevní rok na Prachaticku podle zápisů knih ohlášek bohoslužeb z 19. století. Doba postní[228]
 • Lipovické dožínky Zory Varausové z roku 1947[229]
 • Zpráva o průběhu obnovy historického jádra Prachatic a jeho okolí v roce 2007[230]
 • Obnova kostela Nejsvětější Trojice v Bohumilicích[231]
 • Společenství poutníků do Mariazell ve Vlachově Březí. (Přípisek ke článku M. Gažiho ve Zlaté stezce 12-13/2005-2006)[232]
 • Národní souručenství - český národ v době okupace. Studie z netolického regionu[233]
 • K dějinám školy v Horní Vltavici[234]
 • K dějinám Horní Vltavice [235]
 • Rybník u Strážného ve světle archivních dokladů[236]
 • Stabilní katastr a jeho možnosti při ověřování hodnověrnosti historických údajů - potvrzování existence stanovišť a výskytů. Příklad indikačního druhu motýla jasoně červenookého (Parnassius apollo L.)[237]
 • Stabilní katastr a jeho možnosti při ověřování hodnověrnosti historických údajů - potvrzování existence stanovišť a výskytů. Příklad indikačního druhu motýla jasoně červenookého (Parnassius apollo L.)[238]
 • Stabilní katastr a možnost ověřování hodnověrnosti historických údajů výskytu indikačních druhů a existence stanovišť. Příklad jasoně červenookého (Parnassius apollo L.) na Libíně u Prachatic[239]
 • Skutečnost a fikce v Klostermannově románu V ráji šumavském, aneb Kde stával statek sedláka Podhamerského[240]
 • Pomník umučených židovských žen z pochodu smrti v Rejštejně[241]

Zlatá stezka - ročník 2004[editovat | editovat zdroj]

 • Literátská škola v Prachaticích. Mýtus a skutečnost. Die Literatenschulein in Prachatitz. Mythos und Wirklichkeit[242]
 • Organizace chudinské péče ve lhenické farnosti kolem roku 1786[243]
 • К urbanistickému a stavebně historickému vývoji Netolic [244]
 • Zhlířský systém pozůstatků Zlaté stezky. Das Haidler systém des Goldenen Steiges [245]
 • Statek a tvrz v Dubu u Prachatic do 17. století [246]
 • Tvrz Zálezly [247]
 • Hospodaření prachatického městského špitálu roku 1595. Wirtschaftsführung des prechatitzer Stadtspitals im Jahr 1595[248]
 • Mé osobní vzpomínky na Josefa Hanzala [249]
 • V údolí smrti[250]
 • Výroční zpráva Prachatického muzea za rok 2004[251]
 • Gotický kachlový kadlub ze Smědče, okr. Prachatice. Die gotische Kachleform us Smědeč, Bez. Prachatitz[252]
 • Údajné pravěké nálezy z Horního Záblatí u Prachatic. Die angeblichen vorzeitigen Funde aud Horní Záblatí bei Prachtice [253]
 • Církevní rok na Prachaticku podle zápisů knih ohlášek bohuslužeb z 19. století. Advent [254]
 • Proměny tradiční zástavby vesnic Prachaticka na základě na základě výzkumů z let 2002-2004 [255]
 • Stavební vývoj domu čp. 84 v Dlouhé ulici v Prachaticích [256]
 • Zpráva o průběhu obnovy historického jádra Prachatic v letech 2003 a 2004[257]
 • Objev patronky města na novorenesanční radnici v Prachaticích[258]
 • Restaurování sgrafitové výzdoby Nové radnice v Prachaticích [259]
 • Restaurování vitrají v kostele Navštívení Panny Marie ve Vimperku [260]
 • Péče o zásobování vodou a její využití v Prachaticích v 16. až 18. století 2. Část. Die Wasserfürsorge und Wasserausnutznung in Prachatitz im 16. und 17. Jahrhundert 2. Teil [261]
 • Počátky spolku vojínů a úředníků v Netolicích [262]
 • Přírodní poměry vrchu Výrovec u Prachatic [263]
 • Ohlédnutí za výstavou nerostů a hornin v Prachaticích [264]

Zlatá stezka - ročník 2001 - 2002[265][editovat | editovat zdroj]

 • Osudy jednoho prachatického domu a jeho obyvatel v 16.-17. století[266]
 • Epitaf Martina Schussera z Griefenfelsu v prachatickém farním chrámu sv. Jakuba. Decuc hoc persistet in aevum[267]
 • Osudy pošumavských zámečků od Bílé hory do současnosti - VI. Dub - 1. část[268]
 • Vrchnostenské mlýny na českokrumlovském panství na přelomu 17. a 18. století[269]
 • Jan Kocourek. Osobní vzpomínky[270]
 • Židovská pamětní deska ve Vimperku [271]
 • Těžký, a přesto plodný život. In memoriam Pavla Nozara[272]
 • Výroční zpráva Prachatického muzea za rok 2003[273]
 • Město Prachatice na obrazech, kresbách a grafikách[274]
 • Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Prachatického muzea v roce 2003 [275]
 • Archeologický výzkum městského opevnění ve Vodňanech v roce 1999 [276]
 • Nález středověké zásobnice v Hájku u Bavorova [277]
 • Krásný sloh v Prachaticích. O dvou dochovaných konzolách z doby okolo r. 1400 [278]
 • Netoličtí hasiči v období 1888-1914 [279]
 • K dějinám varhan na kůru děkanského kostela sv. Jakuba v Prachaticích v 18. století [280]
 • Svatokrádež v Bavorově roku 1719 [281]

Zlatá stezka - ročník 2001 - 2002[282][editovat | editovat zdroj]

 • Odsun sudetských Němců z okresu Prachatice[283]
 • Goticko-renesanční svatostánek farního chrámu sv. Jakuba v Prachaticích[284]
 • Losenický systém pozůstatků Zlaté stezky[285]
 • Poplužní dvory na dominiu posledních Rožmberků - norma a skutečnost[286]
 • Rod básníka Antonína Sovy, předkové matčini[287]
 • Rod básníka Antonína Sovy, nejbližší příbuzenský okruh[288]
 • Jiří Fröhlich - 55 let[289]
 • Sté výročí narození prachatického rodáka Josefa Beneše[290]
 • Naplněný život. In memoriam Vratislava Francla[291]
 • Za všechno díky. In memoriam Jana Kocourka[292]
 • Výroční zpráva Prachatického muzea za rok 2001[293]
 • Výroční zpráva Prachatického muzea za rok 2002[294]
 • Prachatické psí známky po vzniku republiky československé[295]
 • Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Prachatického muzea v letech 2001 a 2002[296]
 • Dva nové archeologické výzkumy v historickém jádru Prachatic[297]
 • Sklárna Kaltenbrunn na Šumavě a zhodnocení hmotných pramenů z výzkumu jejího stanoviště[298]
 • Zpráva o průběhu obnovy historického jádra Prachatic v letech 2001 a 2002[299]
 • Zpráva o průběhu obnovy kostela sv. Anny na Libínském Sedle v roce 2001[300]
 • Synagoga ve Vimperku[301]
 • Z historie hodin na věži děkanského kostela sv. Jakuba v Prachaticích[302]
 • Hodiny na věži radnice v Prachaticích[303]
 • Regule bratrstva sv. Barbory v Bohumilicích[304]
 • Městské lázně ve Vimperku v období 16.-18. století[305]
 • Péče o zásobování Vimperka vodou v 16. a 17. století[306]
 • Kdy se změnily rozměry prachatického náměstí?[307]
 • Z dějin názvů ulic města Prachatic v 16. a 17. století. Příspěvek k místopisu města[308]
 • Netoličtí hasiči v osmdesátých letech devatenáctého století[309]
 • Jan Neruda a jeho pobyty ve Vlachově Březí a na Šumavě ve světle jeho korespondence, fejetonistické tvorby a nepřímých botanických údajů[310]

Zlatá stezka - ročník 2000[311][editovat | editovat zdroj]

 • Dláždění města Prachatic[312]
 • "Vesnice se stanou Prachaticemi a Prachatice zpustlou vesnicí". Studie k hustotě provozu na Zlaté stezce za třicetileté války[313]
 • Systém pozůstatků Zlaté stezky na Obecním vrchu[314]
 • Osudy pošumavských zámečků od Bílé hory do současnosti. 5. Lčovice[315]
 • Tvrze a zámky v Horním Staňkově, Hlavňovicích a Přestanicích[316]
 • Soupis hor a lesů na českokrumlovském panství z roku 1600[317]
 • Rod básníka Antonína Sovy. Předkové otcovi[318]
 • Slavnosti solné Zlaté stezky. Deset let v historii Prachatic[319]
 • Marie Žlábková mravně pohoršující? K životnímu osudu emancipované ženy z první poloviny 20. století. (2. část)[320]
 • Výroční zpráva Prachatického muzea za rok 2000[321]
 • Das "Schloss" in Wallern[322]
 • Muzeum Dr.Šimona Adlera v Hartmanicích-Dobré Vodě[323]
 • Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Prachatického muzea v roce 2000[324]
 • Archeologický doklad středověkého stáří Lhoty pod Kůstrým[325]
 • Zpráva o průběhu obnovy městské památkové rezervace Prachatice v roce 2000[326]
 • Unikátní "vodojemy" na Šumavě[327]
 • Křesťanská cvičení v některých farnostech prachaticko-netolického vikariátu v polovině 18. století[328]
 • Kněz Havel Hozlinger. Příspěvek k náboženským poměrů v Prachaticích v druhé polovině 16. století[329]
 • Počátky sboru dobrovolných hasičů v Netolicích[330]
 • Poděkování prachatických za darování knihy[331]

Články a jiné informace publikované ve Zpravodaji Prachatického muzea[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj Prachatického muzea (ročníky 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2015, 2016).[332][333]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Související články ke starší historii Prachatic a okolí[editovat | editovat zdroj]

Související články k opevnění v okolí Prachatic a předválečné historii[editovat | editovat zdroj]

Související články Wikipedie[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. VANDLIČKOVÁ, Jana. Prachatické webovky mají cenu Zdroj: https://prachaticky.denik.cz/zpravy_region/prachaticke-webovky-maji-cenu-20180309.html. Prachatický deník [online]. VLTAVA LABE MEDIA, 201803-09 [cit. 2019-01-12]. Roč. 2018. Dostupné online. (čeština) 
 2. Zlatá stezka krajem Husovým a Chelčického: vlastivědný sborník. 09.1927, roč. 1927-1928, čís. 1. Dostupné online [cit. 2019-02-03]. ISSN null. (čeština) 
 3. ČAPKOVÁ, Martina. Zlatá stezka: Vlastivědný sborník kraje Husova a Chelčického. Praha, 2011 [cit. 2019-02-11]. 179 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra mediálních studií. Vedoucí práce doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.. Dostupné online.
 4. PRAXL, Paul. Zlatá stezka. 4. (1.české). vyd. Prachatice: Město Prachatice ve spolupráci s Městskou knihovnou Prachatice, za spoluúčasti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Prachatického muzea, 2016. 112 ilustrace (některé barevné), mapy, faksimile s. ISBN 978-80-905842-3-5. (čeština) 
 5. KOVÁČ, Peter. Prachatice: Česky vyšla kniha Zlatá stezka Paula Praxla, historika a archiváře v bavorském Waldkirchenu [online]. Praha: Peter Kováč [cit. 2019-01-27]. Dostupné online. (čeština) 
 6. FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín. Prachatice 1918-1923. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum :Nadační fond města Prachatice,, 2018. 107 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile s. ISBN 978-80-87421-99-4. (čeština) 
 7. KUBŮ, František; ZAVŘEL, Petr. Problém památkové ochrany pozůstatků Zlaté stezky. In: Staré stezky. sborník referátů z 12. semináře 23. dubna 2008. Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2008. ISBN 978-80-86752-62-4. (čeština)
 8. FENCL, Pavel. Obec Buk.Vydáno při příležitosti setkání rodáků v Buku (okres Prachatice), 12.9.2012. 1. vyd. Buk: Obec Buk 88 s. ISBN 978-80-87421-13-0. (čeština) 
 9. FENCL, Pavel. Šumavské Hoštice. Obec a její místní části. Kosmo, Škarez 2. díl, Šumavské Hoštice a Vojslavice. 1. vyd. Šumavské Hoštice: Obec Šumavské Hoštice ve spolupráci s Prachatickým muzeem, 2016. 299 s. ISBN null. (čeština) 
 10. FENCL, Pavel. Žárovná. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum, 2013. 100 s. ISBN null. (čeština) U příležitosti 150. výročí vysvěcení kaple v Žárovné,. 
 11. FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín. Klostermannové na Šumavě. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum, 2009. 91 s. ISBN 9788090299085. (čeština) 
 12. FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín. Prachatice 1918-1923. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum :Nadační fond města Prachatice,, 2018. 107 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile s. ISBN 978-80-87421-99-4. (čeština) 
 13. FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín. Příběhy z Plání. Pátrání po pravdě ve dvou šumavských příbězích Karla Klostermanna. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum 44 s. ISBN 978-80-254-3457-4. (čeština) 
 14. FENCL, Pavel; SVOBODA, Libor. Králové Šumavy - Die Könige des Böhmerwaldes. 1. vyd. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. 109 s. ISBN 9788087211625. (čeština) 
 15. KOZÁK, Roman; FENCL, Pavel. Historie a současnost podnikání na Prachaticku a Vimpersku. Svazek 25. Žehušice: Městské knihy, 2003. 175 s. (Historie a současnost podnikání v regionech ČR). ISBN 80-86699-11-0. (čeština) 
 16. MAZNÝ, Petr; FENCL, Pavel; BERNHARDT, Tomáš. 100 zajímavostí ze staré Šumavy. 1. vyd. Plzeň: Starý most, 2010. 128 s. ISBN 978-80-87338-07-0. 
 17. MAZNÝ, Petr; HORPENIAK, Vladimír; FENCL, Pavel. 100 zajímavostí ze staré Šumavy III.. 1. vyd. Plzeň: Starý most, 2012. 176 s. ISBN 9788087338230. (čeština) 
 18. STARÝ, Václav; KRPATA, Jan; DANĚK, Zdeněk. 20 let Pedagogické školy v Prachaticích : 1950-1970 : kapitola o historii dívčího školství v Prachaticích / zprac. podle rukopisné stati Václava Starého ; úv. slovo Jan Krpata. 1. vyd. Prachatice: Sdružení rodičů a přátel pedagog. školy, 1970. 75, [3] s. ; 8° s. ISBN null. (čeština) 
 19. 30 let budování socialismu v okrese Prachatice : 1945-1975. 1. vyd. Prachatice: O[kr.] v[ýbor] KSČ ISBN null. S. 133, [2] s. ; 8°. (čeština) Spoluvyd. ONV v Prachaticích k 30. výročí Slov. nár. povstání, Květnového povstání čes. lidu a osvobození ČSSR Sovětskou armádou -- S fot. a tb. v textu. 
 20. Zlatá stezka sborník Prachatického muzea [online]. Redakce František Kubů, výkonný redaktor. Prachatice: Prachatické muzeum, 2018 Roč. 25 [cit. 2019-02-10]. S. 376 s. : ilustrace, fotografie, mapy, plány, grafy, tabulky. Dostupné online. ISBN 978-80-87421-37-6. (čeština) 
 21. VEČEŘOVÁ, Veronika. Prachatický solný obchod v pozdním středověku: právo, cesty, konkurence. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 25, (2018). ISBN 978-80-87421-37-6. S. 15-56. (čeština)
 22. PRAXL, Paul. Die Stögerhütte bei Wallern. Geschichte einer bedeutenden Böhmerwald-Glashütte von 1538 bis zu ihrer Stillegung 1807. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 25, (2018). ISBN 978-80-87421-37-6. S. 15-56. (němčina)
 23. STUCHLÁ, Pavla. Obnova nepřijatých presentací eggenberského patronátu na beneficia duchovní správy v Prachaticích, Chrobolech a Mirovicích roku 1718. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 25, (2018). ISBN 978-80-87421-37-6. S. 71-89. (čeština)
 24. STARÝ, Václav. Městští písaři v Prachaticích v 16. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 25, (2018). ISBN 978-80-87421-37-6. S. 91-120. (čeština)
 25. VÁGNER, Jindřich. Archeologie modernity na příkladu dvou zaniklých vesnic na Ktišsku. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 25, (2018). ISBN 978-80-87421-37-6. S. 123-161. (čeština)
 26. MAGER, Jan Antonín. Z historie rodu Hoslovských (Hostlovských). In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 25, (2018). ISBN 978-80-87421-37-6. S. 165-182. (čeština)
 27. STARÝ, Václav. Z dějin literátského bratrstva v Prachaticích. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 25, (2018). ISBN 978-80-87421-37-6. S. 185-201. (čeština)
 28. STARÝ, Václav. Obraz literátského bratrstva v Prachaticích. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 25, (2018). ISBN 978-80-87421-37-6. S. 203-213. (čeština)
 29. DVOŘÁKOVÁ, Helena; KROPÁČKOVÁ, Libuše. Historie panského pivovaru ve Vlachově Březí. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 25, (2018). ISBN 978-80-87421-37-6. S. 215-235. (čeština)
 30. FENCL, Pavel. Pozemková reforma v Petrově Dvoře a libějický incident pohledem kronikářů a dobového tisku. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 25, (2018). ISBN 978-80-87421-37-6. S. . 237-248. (čeština)
 31. KRLÍN, Jan. Státní úředníci v přelomovém období 1918-1929 na českém jihu a jihozápadě v materiálech prezídia českého místodržitelství v Českém Krumlově, Vodňanech, Netolicích, Prachaticích, Volarech a Vimperku. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 25, (2018). ISBN 978-80-87421-37-6. S. 249-277. (čeština)
 32. VOŘÍŠKOVÁ, Markéta. František Beran - život jednoho vojína v první světové válce. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 25, (2018). ISBN 978-80-87421-37-6. S. . 281-309. (čeština)
 33. VONDROVSKÁ, Václava. První světová válka očima rolníka Vojtěcha Duška z Mahouše. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 25, (2018). ISBN 978-80-87421-37-6. S. 311-320. (čeština)
 34. KOTĚŠOVEC, František. Válečný deník Jana Vlka ze Čkyně. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 25, (2018). ISBN 978-80-87421-37-6. S. 321-325. (čeština)
 35. KOTĚŠOVEC, František. Drahota, lichva, sucho, kanonická generální vizitace": rok 1917 v písemnostech okresu prachatického. In: Zlatá stezka. Prachatice: Prachatické muzeum, 2018. ISBN 978-80-87421-37-6. S. 327-335. (čeština)
 36. LANĚK, Bohuslav. Vrahany ve farním kostele sv. Jakuba apoštola ve Lhenicích. In: Zlatá stezka. Prachatice: Prachatické muzeum, 2018. ISBN 978-80-87421-37-6. S. 339-353. (čeština)
 37. STARÝ, Václav. Udělení čestného občanství obce Čkyně presidentům republiky T. G. Masarykovi a Edvardu Benešovi v roce 1937. In: Zlatá stezka. Prachatice: Prachatické muzeum, 2018. ISBN 978-80-87421-37-6. S. 357-360. (čeština)
 38. KRLÍN, Jiří. Příspěvek k udělení uměleckého stipendia rakouského ministerstva kultu a vyučování Františku Heritesovi a k činnosti nadací Václava Floriana Heritese, Václava V. Heritese z Vodňan a Františka Hramacha z Volyně ve fondu českého místodržitelství (1884-1900) Národního archivu v Praze. In: Zlatá stezka. Prachatice: Prachatické muzeum, 2018. ISBN 978-80-87421-37-6. S. 361-363. (čeština)
 39. Zlatá stezka sborník Prachatického muzea. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Ročník 24 (2017). ISBN 978-80-87421-34-5. (čeština)
 40. KUBŮ, František; ZAVŘEL, Petr. Zlatá cesta. Výzkum bavorské solné stezky do Čech na českém území. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, ročník 24 (2017 ). ISBN 978-80-87421-34-5. S. 13-54. (čeština)
 41. STUCHLÁ, Pavla. Vimperský rodák a kaplan P. (Johann) Franz Strebl (1732-1789), schwarzenberský titulista a penzista. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 24, (2017). ISBN 978-80-87421-34-5. S. 55-95. (čeština)
 42. BEHENSKÁ, Radka. "Tato podepsaná smlúva není sepsána než oustně vypověděna skrze mě" aneb právní záležitosti v Registrech bílých Jana Jeníška z Újezda a na Svrčovci. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 24, (2017). ISBN 978-80-87421-34-5. S. 97-139. (čeština)
 43. PRAXL, Paul. Das grosse Sterben. Die Pest im Böhmerwald. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 24, (2017). ISBN 978-80-87421-34-5. S. 141-155. (němčina)
 44. STARÝ, Václav. Italská kolonie v Prachaticích v 16. a 17. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 24, (2017). ISBN 978-80-87421-34-5. S. 157-186. (čeština)
 45. CHVOJKA, Ondřej; JOHN, Jan. Nové nálezy kovových předmětů z doby bronzové z Prachaticka. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Ročník 24 (2017). ISBN 978-80-87421-34-5. S. . 189-204. (čeština)
 46. FRÖHLICH, Jiří. Středověké a raně novověké mlýny na zlatou rudu v Čechách. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 24, (2017). ISBN 978-80-87421-34-5. S. 205-219. (čeština)
 47. Archeologie a historie zaniklé vesnice Ktišky. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 24, (2017). ISBN 978-80-87421-34-5. S. 221-241. (čeština)
 48. POLÁCH, Jaroslav. Náboženské medailony z Křemžské kotliny. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 24, (2017). ISBN 978-80-87421-34-5. S. 243-272. (čeština)
 49. MAGER, Jan Antonín. Hyjta Konopů v Mrákově. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 24, (2017). ISBN 978-80-87421-34-5. S. 275-289. (čeština)
 50. VOŘÍŠKOVÁ, Markéta. Rodina Johanna Hirsche v zrcadle deníku. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 24, (2017),. ISBN 978-80-87421-34-5. S. 291-303. (čeština)
 51. STAŇKOVÁ, Barbora. Vila Johanna Nepomuka Krale. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 24, (2017). ISBN 978-80-87421-34-5. S. 307-320. (čeština)
 52. CHVOJKA, Ondřej. Udělení titulu doctor honoris causa Jiřímu Fröhlichovi. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 24, (2017). ISBN 978-80-87421-34-5. S. 321-322. (čeština)
 53. CHVOJKA, Ondřej. Sedmdesátiny Jana Michálka. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 24, (2017). ISBN 978-80-87421-34-5. S. 323-324. (čeština)
 54. PARKMAN, Marek. Nové nálezy kovových předmětů z Prachaticka Prachatické muzeum 6. 4. - 5. 6. 2016.. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 24, (2017). ISBN 978-80-87421-34-5. S. 325-326. (čeština)
 55. STARÝ, Václav. Dvě nešťastné události z roku 1580. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 24, (2017). ISBN 978-80-87421-34-5. S. 329-332. (čeština)
 56. PRAXL, Paul. "Als wan das Feuer vom Himmel gefahlen werr" Der brennende Böhmerwald. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 24, (2017). ISBN 978-80-87421-34-5. S. 339-348. (němčina)
 57. KOTĚŠOVEC, František; TETOUR, Bohumil. "Císařpán zemřel". Úmrtí Františka Josefa I. v písemnostech prachatického archivu. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 24, (2017). ISBN 978-80-87421-34-5. S. 339-348. (čeština)
 58. KRLÍN, Jan. Státní úředníci ve víru dějin na českém jihu a jihozápadě 1918-1920 v materiálech prezídia českého místodržitelství v Praze (1911-1920). Prachatice, Týn nad Vltavou, Železná Ruda. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 24, (2017). ISBN 978-80-87421-34-5. S. 349-375. (čeština)
 59. STANĚK, Libor. Zvony - duše každé farnosti.Osudy zvonů na území Volyňského vikariátu v první polovině dvacátého století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 24, (2017). ISBN 978-80-87421-34-5. S. 377-391. (čeština)
 60. KUBŮ, František. Listina Karla IV. vydaná roku 1359 pánům z Janovic. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 24, (2017). ISBN 978-80-87421-34-5. S. 395-400. (čeština)
 61. TRNKA, Miloslav. Vojáci z Prachaticka zemřelí ve vídeňských špitálech (1915-1920). In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 24, (2017). ISBN 978-80-87421-34-5. S. 401-418. (čeština)
 62. STARÝ, Václav. Ital Matěj Dicento v Prachaticích v 17. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 24, (2017). ISBN 978-80-87421-34-5. S. 421-422. (čeština)
 63. In: Zlatá stezka.Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 23/1, 23/2 (2016). ISBN 978-80-87421-23-9. (česky)
 64. ŘEPOVÁ, Eliška. Představitelé městské správy v Prachaticích v 17. století. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatic: Prachatické muzeum, Roč. 23/1, (2016). ISBN 978-80-87421-23-9. S. 11-147. (čeština)
 65. ŘEPOVÁ, Eliška. Představitelé městské správy v Prachaticích v 17. století. České Budějovice, 2014 [cit. 2019-02-02]. 159 s. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav archivnictví a pomocných ěd historických. Vedoucí práce doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.. Dostupné online.
 66. STUCHLÁ, Pavla. Proces ustavování farnosti Omlenice aneb Od zámecké kaple k duchovní správě pro šlechtický statek Omlenička na Kaplicku (1715-1739). In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 23/1, (2016). ISBN 978-80-87421-23-9. S. 149-227. (čeština)
 67. KUBŮ, František. Osudy pošumavských zámečků od Bílé Hory do současnosti. VIII. Čestice. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 23/1, (2016). ISBN 978-80-87421-23-9. S. 229-272. (čeština)
 68. HUNČOVSKÝ, Tomáš. Spory mezi lhenickými měšťany v letech 1733-1775. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 23/1, (2016). ISBN 978-80-87421-23-9. S. 273-299. (česky)
 69. PRAXL, Paul. "Damit die Kinder diese Verbrechen nie vergessen!" Der Todesmarsch nach Wallern im Frühjahr 1945. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 23/1, (2016). ISBN 978-80-87421-23-9. S. 301-312. (němčina)
 70. POLÁCH, Jaroslav. Nálezy antických mincí u obce Chlum u Křemže. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 23/2, (2016). ISBN 978-80-87421-23-9. S. 325-332. (český)
 71. MAGER, Jan Antonín. Příspěvek ke genealogii jihočeského rodu Plánků. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 23/2, (2016). ISBN 978-80-87421-23-9. S. 335-348. (čeština)
 72. RICHTEROVÁ, Petra. Zásnubní prstýnky Rosiny a Karla Wimberských. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 23/2, (2016). ISBN 978-80-87421-23-9. S. 351-354. (čeština)
 73. ČERNÝ, Václav. Villa Daheim. Historie domu čp. 234 v Zahradní ulici v Prachaticích. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 23/2, (2016). ISBN 978-80-87421-23-9. S. 357-378. (čeština)
 74. PRAXL, Paul. "Otto von Prachadicz". Passau und die Anfänge der Stadt Prachatitz am Goldenen Steig. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 23/2, (2016). ISBN 978-80-87421-23-9. S. 381-388. (německy)
 75. STARÝ, Václav. Hříšní lidé města Prachatic v 16.-17. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 23/2, (2016). ISBN 978-80-87421-23-9. S. 389-391. (česky)
 76. STARÝ, Václav. Řehoř Rumpál. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 23/2, (2016). ISBN 978-80-87421-23-9. S. 393-398. (čeština)
 77. STARÝ, Václav. Rumpálův dům v Prachaticích. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 23/2, (2016). ISBN 978-80-87421-23-9. S. 399-405. (čeština)
 78. KOTĚŠOVEC, František; TETOUR, Bohumil. Recta Tueri.Ferdinand I. Dobrotivý v písemnostech prachatického archivu. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 23/2, (2016). ISBN 978-80-87421-23-9. S. 407-416. (čeština)
 79. KRLÍN, Jan. Státní úředníci v Prachaticích ve víru státoprávních a společenských změn 1918-1920. Boj o Prachatice ve světle pramenů z Prezídia českého místodržitelství v Praze (1911-1920). In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 23/2, (2016). ISBN 978-80-87421-23-9. S. 417-431. (čeština)
 80. BLAHOUTOVÁ, Milada. Demografický vývoj obce Lštění od poloviny 18. do počátku 21. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 23/2, (2016). ISBN 978-80-87421-23-9. S. 433-438. (čeština)
 81. STARÝ, Václav. Organizace solního obchodu v Prachaticích v 16.-17. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 23/2 (2016). ISBN 978-80-87421-23-9. S. 441-480. (čeština)
 82. LHOTÁK, Jan. Kronikářské záznamy sušické rodiny Podlešnoviců a Kratochvílů z let 1740-1895. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 23/2, (2016). ISBN 978-80-87421-23-9. S. 481-501. (čeština)
 83. STARÝ, Václav. Co vypráví kámen při cestě v lesích Ouhřických?. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 23/2, (2016). ISBN 978-80-87421-23-9. S. 505-508. (čeština)
 84. STARÝ, Václav. Maximilián Rumpál. Román a skutečnost. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 23/2, (2016). ISBN 978-80-87421-23-9. S. 509-515. (čeština)
 85. In: Zlatá stezka.Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 21-22, 2014-2015 [vyd. 2015]. ISBN 978-80-87421-20-8. (česky)
 86. STUCHLÁ, Pavla. Počátky farnosti Horní Vltavice a zřízení prvního kaplanství ve Vimperku aneb vytoužené i nečekané posily duchovní správy ve Vimperku v první třetině 18. století. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 21-22, (2014-2015 [vyd. 2015]). ISBN 978-80-87421-20-8. S. 11-79. (čeština)
 87. HOMOLKOVÁ, Eliška. "Zur Vermehrung der Ehr Gottes und besserer Beförderung der Seelsorg." Obnovení fary v Němčicích v letech 1722-1723. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 21-22, (2014-2015 [vyd. 2015]). ISBN 978-80-87421-20-8. S. 81-104. (čeština)
 88. KOVÁŘOVÁ, Jana. Průběh kolektivizace na okrese Prachatice. Vznik JZD Lhenice. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatic: Prachatické muzeum, Roč. 21-22, (2014-2015 [vyd. 2015]). ISBN 978-80-87421-20-8. S. 105-171. (čeština)
 89. MAGER, Jan Antonín. Učitelský rod Hesů v Prácheňsku. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 21-22, (2014-2015 [vyd. 2015]). ISBN 978-80-87421-20-8. S. 175-186. (čeština)
 90. PARKMAN, Marek. Ojedinělý nález bronzové dýky u Nebahov na Prachaticku. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 21-22, (2014-2015 [vyd. 2015]). ISBN 978-80-87421-20-8. S. 189-193. (čeština)
 91. FRÖHLICH, Jiří. Archeologický sešit Adolfa Černého z Netolic. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 21-22, (2014-2015 [vyd. 2015]). ISBN 978-80-87421-20-8. S. 195-204. (čeština)
 92. STARÝ, Václav. Josef Messner (1822-1862). In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 21-22, (2014-2015 [vyd. 2015]). ISBN 978-80-87421-20-8. S. 207-217. (čeština)
 93. POTUŽNÍKOVÁ, Lucie. PhDr. Václav Starý osmdesátiletý. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 21-22, (2014-2015 [vyd. 2015]). ISBN 978-80-87421-20-8. S. 219-220. (čeština)
 94. PARKMAN, Marek. PhDr. Václav Starý. Bibliografie prací publikovaných v letech 1994-2015 ve sborníku Prachatického muzea Zlatá stezka. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 21-22, (2014-2015 [vyd. 2015]). ISBN 978-80-87421-20-8. S. 221-225. (čeština)
 95. STARÝ, Václav. Péče o údržbu soumarské stezky a mostu za Volary v druhé polovině 16. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 21-22, (2014-2015 [vyd. 2015]). ISBN 978-80-87421-20-8. S. 229-232. (čeština)
 96. KOTĚŠOVEC, František; TETOUR, Bohumil. "Tak nám zabili Ferdinanda". František Ferdinand d'Este v písemnostech prachatického archivu. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 21-22, (2014-2015 [vyd. 2015]). ISBN 978-80-87421-20-8. S. 233-242. (čeština)
 97. Zlatá stezka sborník Prachatického muzea [online]. Redakce František Kubů, výkonný redaktor. Prachatice: Prachatické muzeum, 2013 Roč. 20 [cit. 2019-02-09]. S. 280 s. : fot.. Jubilejní sborník k 60. narozeninám PhDr. Františka Kubů. ISBN 978-80-87421-14-7. (čeština) 
 98. PARKMAN, Marek. Příspěvek archeologie k poznání počátků a vývoje města Prachatic. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 20, (2013). Jubilejní sborník k 60. narozeninám PhDr. Františka Kubů. ISBN 978-80-87421-14-7. S. 13-42. (čeština)
 99. STUCHLÁ, Pavla. Náboženská a patronátní agenda ve visitačních písemnostech panství Vimperk z první poloviny 18. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 20, (2013). Jubilejní sborník k 60. narozeninám PhDr. Františka Kubů. ISBN 978-80-87421-14-7. S. 43-91. (čeština)
 100. STARÝ, Václav. K dějinám Husince. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 20, (2013). Jubilejní sborník k 60. narozeninám PhDr. Františka Kubů. ISBN 978-80-87421-14-7. S. 93-117. (čeština)
 101. KUBŮ, František; ZAVŘEL, Petr. Výzkum Zlaté stezky v Německu převážně nevážně. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 20, (2013). Jubilejní sborník k 60. narozeninám PhDr. Františka Kubů. ISBN 978-80-87421-14-7. S. 119-139. (čeština)
 102. STARÝ, Václav. Omezení dovozu bavorské soli do Čech. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 20, (2013). Jubilejní sborník k 60. narozeninám PhDr. Františka Kubů. ISBN 978-80-87421-14-7. S. 143-154. (čeština)
 103. STARÝ, Václav. Martin Vimberský. Ze života jednoho prachatického měšťana v 16. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 20, (2013). Jubilejní sborník k 60. narozeninám PhDr. Františka Kubů. ISBN 978-80-87421-14-7. S. 155-167. (čeština)
 104. MAGER, Jan Antonín. Učitelský rod Hauserů na krumlovském panství.. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 20, (2013). Jubilejní sborník k 60. narozeninám PhDr. Františka Kubů. ISBN 978-80-87421-14-7. S. 171-185. (čeština)
 105. ZAVŘEL, Petr. František Kubů šedesátiletý. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 20, (2013). Jubilejní sborník k 60. narozeninám PhDr. Františka Kubů. ISBN 978-80-87421-14-7. S. 189-203. (čeština)
 106. KOTĚŠOVEC, František; TETOUR, Bohumil. Sláva vlasti, císaři. Oslava 50 let panování císaře Františka Josefa I. českým obyvatelstvem na Prachaticku. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 20, (2013). Jubilejní sborník k 60. narozeninám PhDr. Františka Kubů. ISBN 978-80-87421-14-7. S. 213-221. (čeština)
 107. STARÝ, Václav. Plavení dřeva po řece Blanici v 18. až 20. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 20, (2013). Jubilejní sborník k 60. narozeninám PhDr. Františka Kubů. ISBN 978-80-87421-14-7. S. 223-226. (čeština)
 108. STARÝ, Václav. Požár ve vesnici Javornice v roce 1656. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 20, (2013). Jubilejní sborník k 60. narozeninám PhDr. Františka Kubů. ISBN 978-80-87421-14-7. S. 227-229. (čeština)
 109. KRLÍN, Jan. Fond české místodržitelství v Národním archivu v Praze Sg. 2. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 20, (2013). Jubilejní sborník k 60. narozeninám PhDr. Františka Kubů. ISBN 978-80-87421-14-7. S. 231-256. (čeština)
 110. STARÝ, Václav. Hygienické poměry v Prachaticích v 16.-17. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 20, (2013). Jubilejní sborník k 60. narozeninám PhDr. Františka Kubů. ISBN 978-80-87421-14-7. S. 259-260. (čeština)
 111. KRLÍN, Jan. Jednání na Kratochvíli v roce 1586. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 20, (2013). Jubilejní sborník k 60. narozeninám PhDr. Františka Kubů. ISBN 978-80-87421-14-7. S. 261-262. (čeština)
 112. PARKMAN, Marek. Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Obsah ročníků 11 (2004) - 20 (2013). In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 20, (2013). Jubilejní sborník k 60. narozeninám PhDr. Františka Kubů. ISBN 978-80-87421-14-7. S. 265-276. (čeština)
 113. Zlatá stezka sborník Prachatického muzea [online]. Redakce František Kubů, výkonný redaktor. Prachatic: Prachatické muzeum, 2012 Roč. 19 [cit. 2019-02-10]. S. 288 s.: fot.. Dostupné online. ISBN 978-80-87421-10-9. (čeština) 
 114. STUCHLÁ, Pavla. P. Jan Josef Eder (1680-1729) a založení kaple sv. Jana Nepomuckého při farním kostele v Záblatí. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 19, (2012). ISBN 978-80-87421-10-9. S. 13-62. (čeština)
 115. HLAVOVÁ, Jana. Správa farního a zádušního majetku farnosti Vlachovo Březí v 17.-18. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 19, (2012). ISBN 978-80-87421-10-9. S. 63-100. (čeština)
 116. STARÝ, Václav. Z dějin obce Lažiště a okolí. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 19, (2012). ISBN 978-80-87421-10-9. S. 101-123. (čeština)
 117. STARÝ, Václav. Pořízení oltáře sv. Jana Nepomuckého pro kostel v Husinci v 18. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 19, (2012). ISBN 978-80-87421-10-9. S. 127-136. (čeština)
 118. STARÝ, Václav. Pořízení zvonů na věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Netolicích v 17. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 19, (2012). ISBN 978-80-87421-10-9. S. 137-150. (čeština)
 119. STARÝ, Václav. Pořízení zvonu na věž kostela sv. Václava v Netolicích v 17. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 19, (2012). ISBN 978-80-87421-10-9. S. 151-163. (čeština)
 120. STARÝ, Václav. Zvony na kostele Povýšení sv. Kříže v Husinci. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 19, (2012). ISBN 978-80-87421-10-9. S. 165-177. (čeština)
 121. MAGER, Jan Antonín. Rod Jakuba Bursy, zednického mistra a lidového umělce. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 19, (2012). ISBN 978-80-87421-10-9. S. 181-191. (čeština)
 122. FRÖHLICH, Jiří; GELNAR, Michal. Hmotné prameny ze stanoviště zaniklé sklárny Buquoyů v Černém Údolí na Novohradsku. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 19, (2012). ISBN 978-80-87421-10-9. S. 195-211. (čeština)
 123. GAŽI, Martin. Barokní vybavení vimperského kostela Navštívení Panny Marie. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 19, (2012). ISBN 978-80-87421-10-9. S. 215-222. (čeština)
 124. MÜLLER, Jan. Drobnosti o mentalitě jihočeské vesnice doby předbřeznové ve světle lidové slovesnosti. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 19, (2012). ISBN 978-80-87421-10-9. S. 225-231. (čeština)
 125. STARÝ, Václav. K dějinám stavebního vývoje kostela v Husinci. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 19, (2012). ISBN 978-80-87421-10-9. S. 235-245. (čeština)
 126. STARÝ, Václav. Cesta z Krumlova do Vídně v roce 1620. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 19, (2012). ISBN 978-80-87421-10-9. S. 247-249. (čeština)
 127. STARÝ, Václav. Setkání zástupců města Prachatic s císařem Rudolfem II. v Praze roku 1577. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 19, (2012). ISBN 978-80-87421-10-9. S. 251-255. (čeština)
 128. KOTĚŠOVEC, František. Počátky Sokola v českých zemích. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 19, (2012). ISBN 978-80-87421-10-9. S. 257-264. (čeština)
 129. KOTĚŠOVEC, František. Obec Záblatí v sg. Spolky českého místodržitelství v Praze. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 19, (2012). ISBN 978-80-87421-10-9. S. 265-272. (čeština)
 130. STARÝ, Václav. Rybník u Drslavic. Pověst a skutečnost. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 19, (2012). ISBN 978-80-87421-10-9. S. 275-276. (čeština)
 131. PARKMAN, Marek. Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea obsah ročníků 11 (2004) - 20 (2013) [online]. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 20, (2013) [cit. 2019-02-09]. S. 256-276. Dostupné online. ISBN 978-80-87421-14-7. (čeština) 
 132. Zlatá stezka sborník Prachatického muzea [online]. Redakce František Kubů, výkonný redaktor. Prachatice: Prachatické muzeum, 2011 Roč. 18 [cit. 2019-02-11]. S. 351 s., fot.. Dostupné online. ISBN 978-80-87421-07-9. (čeština) 
 133. PÁNEK, Jaroslav. Poslední Rožmberkové jako český a evropský fenomén. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 18, (2011). ISBN 978-80-87421-07-9. S. 13-35. (čeština)
 134. STUCHLÁ, Pavla. Kající misie na území prachatického vikariátu v polovině 18. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 18, (2011). ISBN 978-80-87421-07-9. S. 37-60. (čeština)
 135. POLANSKÝ, Zdeněk. Dopravní a komunikační revoluce ve volyňské části Pošumaví. Příběh revoluce zorným úhlem periferie. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 18, (2011). ISBN 978-80-87421-07-9. S. 61-76. (čeština)
 136. KUBŮ, František. Dopravní a komunikační revoluce ve volyňské části Pošumaví. Příběh revoluce zorným úhlem periferie. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 18, (2011). ISBN 978-80-87421-07-9. S. 77-112. (čeština)
 137. STARÝ, Václav. Dačický varhanář Václav Pantoček a Netolice. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 18, (2011). ISBN 978-80-87421-07-9. S. 115-130. (čeština)
 138. STARÝ, Václav. Pořízení varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netolicích v 17. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 18, (2011). ISBN 978-80-87421-07-9. S. 131-140. (čeština)
 139. HOMOLKOVÁ, Eliška. Pamětní knihy fary v Němčicích (1759-1939). In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 18, (2011). ISBN 978-80-87421-07-9. S. 141-174. (čeština)
 140. MAGER, Jan Antonín. Rod malíře a grafika Josefa Krejsy. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 18, (2011). ISBN 978-80-87421-07-9. S. 177-195. (čeština)
 141. FENCL, Pavel. MUDr. Jan Antonín Mager sedmdesátiletý. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 18, (2011). ISBN 978-80-87421-07-9. S. 199-202. (čeština)
 142. KUBŮ, František. Rožmberská výstava v Prachatickém muzeu. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 18, (2011). ISBN 978-80-87421-07-9. S. 205-206. (čeština)
 143. FENCL, Pavel. Expozice věnovaná sv. Janu Nepomuku Neumannovi v Prachatickém muzeu. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 18, (2011). ISBN 978-80-87421-07-9. S. 207-208. (čeština)
 144. THOMOVÁ, Zuzana. Nedestruktivní archeologický výzkum rožmberské hrobky v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Vyšším Brodě. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 18, (2011). ISBN 978-80-87421-07-9. S. 211-223. (čeština)
 145. FRÖHLICH, Jiří; LHOTÁK, Jan. Archeologické nálezy ze Svatoboru u Sušice. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 18, (2011). ISBN 978-80-87421-07-9. S. 225-237. (čeština)
 146. KUBŮ, Jiří; ZAVŘEL, Petr. Výzkum Zlaté stezky v Německu dokončen. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 18, (2011). ISBN 978-80-87421-07-9. S. 239-247. (čeština)
 147. OURODA, Vlastislav. Drobný příspěvek ke stavebnímu vývoji areálu tvrze ve Smrčné. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 18, (2011). ISBN 978-80-87421-07-9. S. 269-275. (čeština)
 148. STARÝ, Václav. K dějinám církevní správy a kostela sv. Vojtěcha ve Lštění u Vimperka ve 14.-17. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 18, (2011). ISBN 978-80-87421-07-9. S. 279-294. (čeština)
 149. STARÝ, Václav. Poustevníci u kostela sv. Vojtěcha ve Lštění v 16.-18. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 18, (2011). ISBN 978-80-87421-07-9. S. 295-306. (čeština)
 150. STARÝ, Václav. Z dějin literátského bratrstva v Netolicích v 16.-17. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 18, (2011). ISBN 978-80-87421-07-9. S. 307-321. (čeština)
 151. KOTĚŠOVEC, František. Sokol v pamětních knihách města Netolice. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 18, (2011). ISBN 978-80-87421-07-9. S. 323-331. (čeština)
 152. KOVÁŘ, Daniel. Příspěvek k nejstarším dějinám Stögrovy Huti u Volar. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 18, (2011). ISBN 978-80-87421-07-9. S. 335-336. (čeština)
 153. FENCL, Pavel. Publikace s regionální tématikou vydané v letech 2010-2011. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 18, (2011). ISBN 978-80-87421-07-9. S. 339-341. (čeština)
 154. Zlatá stezka sborník Prachatického muzea [online]. Redakce František Kubů, výkonný redaktor. Prachatice: Prachatické muzeum, 2010 Roč. 17 [cit. 2019-02-09]. S. 219 s., fot.. (čeština) 
 155. FRÖLICH, Jiří; KUBŮ, František; PARKMAN, Marek. Středověké nálezy z výššinných poloh v okolí Prachatic. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 17, (2010). S. 13-35.
 156. STARÝ, Václav. Katovské řemeslo v Prachaticích. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 17, (2010). S. 37-53. (čeština)
 157. STARÝ, Václav. Spory měst Prachatice a Pasov v 16. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 17, (2010). S. 55-62. (čeština)
 158. STUCHLÁ, Pavla. Nářek prachatického faráře arcibiskupu Loheliovi roku 1621. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatic: Prachatické muzeum, Roč. 17, (2010). S. 63-71. (čeština)
 159. STARÝ, Václav. Zápisky němčického kantora z 18. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 17, (2010). S. 75-90. (čeština)
 160. MAGER, Jan Antonín. Příspěvek ke genealogii lesmistra Josefa Johna. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 17, (2010). S. 93-110.
 161. HAJER, Václav. Odhalení pamětní desky historikovi Johannu Matthäusi Klimeschovi. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 17, (2010). S. 111-113. (čeština)
 162. KUBŮ, František. Milenium Zlaté stezky. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 17, (2010). S. 115-124. (čeština)
 163. PARKMAN, Marek. Počátky obce Kosmo na Prachaticku. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 17, (2010). S. 127-139. (čeština)
 164. TETOUR, Bohumil. Udílení svátosti biřmování ve Strunkovicích nad Blanicí v 18. a 19. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 17, (2010). S. 143-154. (čeština)
 165. KOTĚŠOVEC, František. Spolek katolických tovaryšů v Netolicích. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 17, (2010). S. 157-165. (čeština)
 166. STARÝ, Václav. O trubačích v městě Prachaticích od 16. do počátku 17. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 17, (2010). S. 167-183. (čeština)
 167. STARÝ, Václav. Příspěvek k místopisu města Vimperka. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 17, (2010). S. 185-199. (čeština)
 168. STARÝ, Václav. Povýšení Prachatic na královské město v roce 1609. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 17, (2010). S. 203. (čeština)
 169. STARÝ, Václav. Příspěvek k otázce městské chudiny v Prachaticích v 16. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 17, (2010). S. 205-206. (čeština)
 170. HAJER, Václav. Potok s česnekovým porostem. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 17, (2010). S. 207-209. (čeština)
 171. STEJSKALOVÁ, Helena. Současná regionální literatura jako hlavní pramen dalšího poznávání a výzkumu regionu. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 17, (2010). S. 213-216. (čeština)
 172. ŠKOPKOVÁ, Věra. Co přináší sborníky Zlatá stezka 2008 a 2009. Rodopisná revue on-line [online]. Prachatické muzeum [cit. 2019-02-04]. Roč. 12 (2010), čís. 9-10, s. 22-23. Dostupné online. (čeština) 
 173. KUBŮ, František; ZAVŘEL, Petr. Výzkum Zlaté stezky v Čechách dokončen. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 13-27. (česky)
 174. KUBŮ, František; ZAVŘEL, Petr. Zahájení výzkumu Zlaté stezky v Německu. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 29-40. (česky)
 175. STARÝ, Václav. K dějinám městské radnice v Prachaticích. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 41-62. (česky)
 176. STUCHLÁ, Pavla. Nástupní podmínky pro budoucího netolického faráře z roku 1681. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 63-81. (česky)
 177. STARÝ, Václav. Bratrstvo Oltáře navštívení sv. Alžběty v kostele sv. Jakuba v Prachaticích. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 85-104. (česky)
 178. MAGER, Jan Antonín. Akademický sochař Josef Kvasnička a jeho rod. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 107-125. (česky)
 179. STARÝ, Václav. Jakub Bursa a jeho rod. 125 let od jeho úmrtí. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 129-143. (česky)
 180. FENCL, Pavel. Jamský písmák a malíř Václav Brom. * 21. 9. 1884 Jáma čp. 20, † 10. 2. 1962 Jáma čp. 15. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 145-151. (česky)
 181. PARKMAN, Marek. Zpráva o činnosti archeologickéého pracoviště prachatického muzea v letech 2008 a 2009. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 157-174. (česky)
 182. FRÖHLICH, Jiří. Archeologické nálezy dýmek v jižních Čechách. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 175-183. (česky)
 183. BUREŠ, Michal. Příspěvek archeologického výzkumu ke stavebnímu vývoji tvrze v Drslavicích. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 185-199. (česky)
 184. TOMS, Bohumil. Historické důlní revíry na těžbu zlata a stříbra na Šumavě a v Pošumaví. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 201-232. (česky)
 185. FENCL, Pavel. Nejasné okolnosti smrti Charlese Havlata. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 235-248. (česky)
 186. KŘIVÁČEK, Jan. Zpráva o průběhu obnovy historického jádra Prachatic a jeho okolí v roce 2008. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 251-257. (česky)
 187. PLÁNEK, Jan. Zpráva o průběhu obnovy historického jádra Prachatic v rámci programu regenerace městské památkové rezervace v roce 2009. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 259-263. (česky)
 188. PLÁNEK, Jan. Oprava střechy a krovu kostela sv. Jakuba v Prachaticích a odkryv a restaurování nástěnných maleb v presbytáři v roce 2009. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 265-275. (česky)
 189. KŘIVÁČEK, Jan. Úprava technického vybavení historických zvonů a nový zvon pro hřbitovní kostel sv. Petra a Pavla ve starých Prachaticích. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 277-281. (česky)
 190. STARÝ, Václav. K dějinám moru v Prachaticích ve 14.-16. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 285-291. (česky)
 191. STARÝ, Václav. Prachatický tisk z roku 1529. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 293-301. (česky)
 192. STARÝ, Václav. Smrt Jiříka Hořčice v roce 1562. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 303-306. (česky)
 193. LHOTÁK, Jan. Příběh kroniky královského města Sušice. (Zdeňku Papešovi k sedmdesátým narozeninám). In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 307-321. (česky)
 194. KRLÍN, Jan. Obecní záležitosti (tržní řád, obecní volby, rozdělení obcí atd.) týkající se obcí v bývalých okresech Klatovy, Písek, Prachatice, Strakonice i s přesahy do bývalých okresů České Budějovice, Plzeň-jih, Příbram (v hranicích historického Prácheňska) ve fondech Národního archivu v Praze. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 323-364. (česky)
 195. KRLÍN, Jan. Povýšení Prachatic na královské město v roce 1609. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 16, (2009). ISBN 978-80-87421-00-0. S. 407-409. (česky)
 196. ŠKOPKOVÁ, Věra. Co přináší sborníky Zlatá stezka 2008 a 2009. Rodopisná revue on-line [online]. Prachatické muzeum [cit. 2019-02-04]. Roč. 12 (2010), čís. 9-10, s. 22-23. Dostupné online. (čeština) 
 197. KUBŮ, František; ZAVŘEL, Petr. Kvildský systém pozůstatků Zlaté stezky. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 15, (2008,). S. 13-69. (čeština)
 198. STUCHLÁ, Pavla. Náhrobník v podlaze kostela sv. Vojtěcha ve Lštění aneb Kněžské putování P. Františka Adama Hlaváče (1696-1743). In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 15, (2008,). S. 70-92. (čeština)
 199. STARÝ, Václav. Příspěvek k dějinám kostel Nanebevzetí Panny Marie v Netolicích v 17. století. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 15, (2008,). S. 93-103. (čeština)
 200. LHOTÁK, Jan. Tzv. Řešátkovy paměti města Sušice z přelomu 17. a 18. století. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 15, (2008,). S. 107-125. (čeština)
 201. STARÝ, Václav. Zpráva o jednání Prachatických v Pasově v roce 1562. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 15, (2008,). S. 126-135. (čeština)
 202. MAGER, Jan Antonín. Akademický malíř Josef Jakší a jeho rod. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 15, (2008,). S. 139-156. (čeština)
 203. PODLEŠÁK, Jan. Mistr Cyril Chramosta. (Vzpomínka k 100. výročí umělcova narození). In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 15, (2008,). S. 139-156. (čeština)
 204. FENCL, Pavel. Ohlédnutí za akcemi ke 160. výročí narození Karla Klostermanna. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 15, (2008,). S. 167-169. (čeština)
 205. KUBŮ, František. Karel Klostermann a pošumavské zámečky. Dlouhodobá výstava v Prachatickém muzeu. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 15, (2008,). S. 170-171. (čeština)
 206. BENEŠ, Jaromír. Archeologický výzkum hradiště Na Jánu v Netolicích a budování archeoparku. Přehled problematiky a současný stav. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 15, (2008,). S. 175-192. (čeština)
 207. FRÖHLICH, Jiří; JIŘÍK, Jaroslav; WALDHAUSER, Jiří. Nález bronzových zlomků z doby římské v údolí Losenice u Kašperských Hor. (Možná stopa aktivity z doby římské na Šumavě). In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 15, (2008,). S. 193-199. (čeština)
 208. TETOUR, Bohumil. Církevní rok na Prachaticku podle zápisů knih ohlášek bohoslužeb z 19. století. Doba velikonoční. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 15, (2008,). S. 203-226. (čeština)
 209. RICHTEROVÁ, Petra. Zory Varausové neuskutečněná slavnost k rozsvícení elektřiny. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 15, (2008,). S. 227-234. (čeština)
 210. PLÁNEK, Jan. Památková péče ve Vimperku v roce 2008. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 15, (2008,). S. 237-240. (čeština)
 211. KOTĚŠOVEC, František. 28. říjen a jeho ohlas na Prachaticku. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 15, (2008,). S. 243-251. (čeština)
 212. STARÝ, Václav. Cesta Prachatických do Pasova v roce 1581. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 15, (2008,). S. 243-251. (čeština)
 213. STARÝ, Václav. Dům U jelena ve Vimperku. Pověst a skutečnost. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 15, (2008,). S. 260-265. (čeština)
 214. STARÝ, Václav. K dějinám kostela Sv. Jana Křtitele v Netolicích. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 15, (2008). S. 266-274. (čeština)
 215. STARÝ, Václav. Skalka v Prachaticích. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 15, (2008). S. 283-290. (čeština)
 216. KRLÍN, Jan. Obecní záležitosti (tržní řád, obecní volby, rozdělení obcí atd.) týkající se obcí v bývalých okresech Prachatice, Klatovy, Písek a Strakonice (v hranicích historického Prácheňska) ve fondech Národního archivu v Praze. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 15, (2008). S. 293-296. (čeština)
 217. STARÝ, Václav. Požár v městě Prachaticích v roce 1644. In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 15, (2008). S. 333-334. (čeština)
 218. Zlatá stezka sborník Prachatického muzea. In: Zlatá stezka sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2007 Roč. 14. ISBN 80-902990-6-7. (čeština)
 219. STARÝ, Václav. Příspěvek ke starším dějinám Prachatic a okolí. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 14, (2007). ISBN 80-902990-6-7. S. 13-40. (čeština)
 220. PRAXL, Paul. Raub und Mord am Goldenen Steig. Ein Fallbeispiel von 1745. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 14, (2007). ISBN 80-902990-6-7. S. 41-58. (němčina)
 221. KUBŮ, František; ZAVŘEL, Petr. Horskokvildský systém pozůstatků Zlaté stezky. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 14, (2007). ISBN 80-902990-6-7. S. 59-84. (čeština)
 222. FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín. Z historie osady Reckerberg a její samoty Ranklov a několik poznámek k místnímu rodu Klostermannů. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 14, (2007). ISBN 80-902990-6-7. S. 59-84. (čeština)
 223. STUCHLÁ, Pavla. P. Jan František Kfeller ze Sachsengrün a kontrola archivů far prachatického vikariátu roku 1760. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 14, (2007). ISBN 80-902990-6-7. S. 103-117. (čeština)
 224. ZAVŘEL, Petr. Jan Michálek šedesátiletý. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 14, (2007). ISBN 80-902990-6-7. S. 121-122. (čeština)
 225. PODLEŠÁK, Jan. Obnova kaple a křížové cesty v Borových Ladech. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 14, (2007). ISBN 80-902990-6-7. S. 123-125. (čeština)
 226. HAJER, Václav. Vzpomínka na Jana Smila z Křemže. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 14, (2007). ISBN 80-902990-6-7. S. 129-130. (čeština)
 227. PARKMAN, Marek. Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Prachatického muzea v roce 2007. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 14, (2007). ISBN 80-902990-6-7. S. 133-140. (čeština)
 228. TETOUR, Bohumil. Církevní rok na Prachaticku podle zápisů knih ohlášek bohoslužeb z 19. století. Doba postní. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 14, (2007). ISBN 80-902990-6-7. S. 143-159. (čeština)
 229. RICHTEROVÁ, Petra. Lipovické dožínky Zory Varausové z roku 1947. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 14, (2007). ISBN 80-902990-6-7. S. 161-177. (čeština)
 230. KŘIVÁČEK, Jan. Zpráva o průběhu obnovy historického jádra Prachatic a jeho okolí v roce 2007. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 14, (2007). ISBN 80-902990-6-7. S. 181-187. (čeština)
 231. PLÁNEK, Jan. Obnova kostela Nejsvětější Trojice v Bohumilicích. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 14, (2007). ISBN 80-902990-6-7. S. 189-191. (čeština)
 232. STUCHLÁ, Pavla. Společenství poutníků do Mariazell ve Vlachově Březí. (Přípisek ke článku M. Gažiho ve Zlaté stezce 12-13/2005-2006). In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 14, (2007). ISBN 80-902990-6-7. S. 207-216. (čeština)
 233. KOTĚŠOVEC, František. Národní souručenství - český národ v době okupace. Studie z netolického regionu. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 14, (2007). ISBN 80-902990-6-7. S. 217-233. (čeština)
 234. STARÝ, Václav. K dějinám školy v Horní Vltavici. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 14, (2007). ISBN 80-902990-6-7. S. 235-242. (čeština)
 235. STARÝ, Václav. K dějinám školy v Horní Vltavici. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 14, (2007). ISBN 80-902990-6-7. S. 243-245. (čeština)
 236. STARÝ, Václav. Rybník u Strážného ve světle archivních dokladů. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 14, (2007). ISBN 80-902990-6-7. S. 247-251. (čeština)
 237. TRPÁKOVÁ, Ivana; TRPÁK, Pavel; PAVLIČKO, Alois. Stabilní katastr a jeho možnosti při ověřování hodnověrnosti historických údajů - potvrzování existence stanovišť a výskytů. Příklad indikačního druhu motýla jasoně červenookého (Parnassius apollo L.). In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 14, (2007). ISBN 80-902990-6-7. S. 255-269. (čeština)
 238. TRPÁKOVÁ, Ivana; TRPÁK, Pavel; PAVLIČKO, Alois. Stabilní katastr a jeho možnosti při ověřování hodnověrnosti historických údajů - potvrzování existence stanovišť a výskytů. Příklad indikačního druhu motýla jasoně červenookého (Parnassius apollo L.). In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 14, (2007). ISBN 80-902990-6-7. S. 255-269. (čeština)
 239. PAVLIČKO, Alois. Stabilní katastr a možnost ověřování hodnověrnosti historických údajů výskytu indikačních druhů a existence stanovišť. Příklad jasoně červenookého (Parnassius apollo L.) na Libíně u Prachatic. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 14, (2007). ISBN 80-902990-6-7. S. 271-278. (čeština)
 240. FENCL, Pavel. Skutečnost a fikce v Klostermannově románu V ráji šumavském, aneb Kde stával statek sedláka Podhamerského. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 14, (2007). ISBN 80-902990-6-7. S. 281-286. (čeština)
 241. STARÝ, Václav. Pomník umučených židovských žen z pochodu smrti v Rejštejně. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 14, (2007). ISBN 80-902990-6-7. S. 287-288. (čeština)
 242. STARÝ, Václav. Literátská škola v Prachaticích. Mýtus a skutečnost. Die Literatenschulein in Prachatitz. Mythos und Wirklichkeit. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 15 - 26. (čeština)
 243. KOUTNÁ, Jana. Organizace chudinské péče ve lhenické farnosti kolem roku 1786. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 27 - 44. (čeština)
 244. OURODA, Vlastislav. К urbanistickému a stavebně historickému vývoji Netolic. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 45 - 58. (čeština)
 245. KUBŮ, František; PETR, František. Zhlířský systém pozůstatků Zlaté stezky. Das Haidler systém des Goldenen Steiges. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 59 - 86. (čeština)
 246. ÚLOVEC, Jiří. Statek a tvrz v Dubu u Prachatic do 17. století. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 87 - 98. (čeština)
 247. ÚLOVEC, Jiří. Tvrz Zálezly. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 99 - 118. (čeština)
 248. MAGER, Jan Antonín. Hospodaření prachatického městského špitálu roku 1595. Wirtschaftsführung des prechatitzer Stadtspitals im Jahr 1595. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 121 - 126. (čeština)
 249. STARÝ, Václav. Mé osobní vzpomínky na Josefa Hanzala. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 129 - 132. (čeština)
 250. PODLEŠÁK, Jan. V údolí smrti. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 133-134. (čeština)
 251. POLANSKÁ, Zuzana. Výroční zpráva Prachatického muzea za rok 2004. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 137-158. (čeština)
 252. EFFENBERKOVÁ, Petra. Gotický kachlový kadlub ze Smědče, okr. Prachatice. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 159 - 168. (čeština)
 253. CHVOJKA, Ondřej; PARKMAN, Marek. Údajné pravěké nálezy z Horního Záblatí u Prachatic. Die angeblichen vorzeitigen Funde aud Horní Záblatí bei Prachtice. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 169 - 178. (čeština)
 254. TETOUR, Bohumil. Církevní rok na Prachaticku podle zápisů knih ohlášek bohuslužeb z 19. století. Advent. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 179 - 184. (čeština)
 255. PROCHÁZKA, Lubomír. Proměny tradiční zástavby vesnic Prachaticka na základě na základě výzkumů z let 2002-2004. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 185 - 192. (čeština)
 256. HANSOVÁ, Jarmila; OURODA, Vlastislav. Stavební vývoj domu čp. 84 v Dlouhé ulici v Prachaticích. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 195 - 204. (čeština)
 257. KŘIVÁČEK, Jan. Zpráva o průběhu obnovy historického jádra Prachatic v letech 2003 a 2004. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 205 - 214. (čeština)
 258. PAŘÍKOVÁ, Anežka; PAŘÍK, Vojtěch. Objev patronky města na novorenesanční radnici v Prachaticích. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 215 - 220. (čeština)
 259. MAŠEK, Jiří; SKOŘEPA, Tomáš. Restaurování sgrafitové výzdoby Nové radnice v Prachaticích. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 221 - 224. (čeština)
 260. PLÁNEK, Jiří. Restaurování vitrají v kostele Navštívení Panny Marie ve Vimperku. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 225 - 226. (čeština)
 261. STARÝ, Václav. Péče o zásobování vodou a její využití v Prachaticích v 16. až 18. století 2. Část. Die Wasserfürsorge und Wasserausnutznung in Prachatitz im 16. und 17. Jahrhundert 2. Teil. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 229 - 244. (čeština)
 262. KOTĚŠOVEC, František. Počátky spolku vojínů a úředníků v Netolicích. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 245 - 252. (čeština)
 263. NAUŠ, Bohuslav. Přírodní poměry vrchu Výrovec u Prachatic. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 255 - 274. (čeština)
 264. NAUŠ, Bohuslav. Ohlédnutí za výstavou nerostů a hornin v Prachaticích. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2004 Roč. 11. S. 275. (čeština)
 265. Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 2003 Roč. 10. ISBN 80-9029903-2. (čeština)
 266. STARÝ, Václav. Osudy jednoho prachatického domu a jeho obyvatel v 16.-17. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 10, (2003). ISBN 80-9029903-2. S. 7-26. (čeština)
 267. SOJKA, Jaroslav. Epitaf Martina Schussera z Griefenfelsu v prachatickém farním chrámu sv. Jakuba. Decuc hoc persistet in aevum. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 10, (2003). ISBN 80-9029903-2. S. 27-42. (čeština)
 268. KUBŮ, František. Osudy pošumavských zámečků od Bílé hory do současnosti - VI. Dub - 1. část. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 10, (2003). ISBN 80-9029903-2. S. 43-72. (čeština)
 269. KUBŮ, František. Vrchnostenské mlýny na českokrumlovském panství na přelomu 17. a 18. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 10, (2003). ISBN 80-9029903-2. S. 75-87. (čeština)
 270. STARÝ, Václav. Jan Kocourek. Osobní vzpomínky. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 10, (2003). ISBN 80-9029903-2. S. 91-94. (čeština)
 271. PODLEŠÁK, Jan. Židovská pamětní deska ve Vimperku. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 10, (2003). ISBN 80-9029903-2. S. 95-96. (čeština)
 272. PODLEŠÁK, Jan. Těžký, a přesto plodný život. In memoriam Pavla Nozara. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 10, (2003). ISBN 80-9029903-2. S. 101. (čeština)
 273. POLANSKÁ, Zuzana. Výroční zpráva Prachatického muzea za rok 2003. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 10, (2003). ISBN 80-9029903-2. S. 105-121. (čeština)
 274. POLANSKÁ, Zuzana. Město Prachatice na obrazech, kresbách a grafikách. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 10, (2003). ISBN 80-9029903-2. S. 123-141. (čeština)
 275. POLANSKÁ, Zuzana. Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Prachatického muzea v roce 2003. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 10, (2003). ISBN 80-9029903-2. S. 145-149. (čeština)
 276. CHVOJKA, Ondřej. Archeologický výzkum městského opevnění ve Vodňanech v roce 1999. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 10, (2003). ISBN 80-9029903-2. S. 151-168. (čeština)
 277. FRÖHLICH, Jiří; PARKMAN, Marek. Nález středověké zásobnice v Hájku u Bavorova. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 10, (2003). ISBN 80-9029903-2. S. 169-173. (čeština)
 278. SOJKA, Jaroslav. Krásný sloh v Prachaticích. O dvou dochovaných konzolách z doby okolo r. 1400. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 10, (2003). ISBN 80-9029903-2. S. 177-185. (čeština)
 279. KOTĚŠOVEC, František. Netoličtí hasiči v období 1888-1914. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, 10, (2003). ISBN 80-9029903-2. S. 189-196. (čeština)
 280. KOTĚŠOVEC, František. Netoličtí hasiči v období 1888-1914. In: K dějinám varhan na kůru děkanského kostela sv. Jakuba v Prachaticích v 18. století. Prachatice: Prachatické muzeum, 10, (2003). ISBN 80-9029903-2. S. 201-207. (čeština)
 281. STUCHLÁ, Pavla. Netoličtí hasiči v období 1888-1914. In: Svatokrádež v Bavorově roku 1719. Prachatice: Prachatické muzeum, 10, (2003). ISBN 80-9029903-2. S. 201-207. (čeština)
 282. Zlatá stezka sborník Prachatického muzea [online]. Redakce František Kubů, výkonný redaktor. Prachatice: Prachatické muzeum, 2001-2002 [vyd. 2003] Roč. 8-9 [cit. 2019-02-09]. S. 287 s., fot.. Dostupné online. ISBN 80-902990-2-4. (čeština) 
 283. SOUMAR, Tomáš. Odsun sudetských Němců z okresu Prachatice. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 7-43. (čeština)
 284. SOJKA, Jaroslav. Goticko-renesanční svatostánek farního chrámu sv. Jakuba v Prachaticích. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 45-60. (čeština)
 285. KUBŮ, František; ZAVŘEL, Petr. Losenický systém pozůstatků Zlaté stezky. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 61-85. (čeština)
 286. KUBÍKOVÁ, Anna. Poplužní dvory na dominiu posledních Rožmberků - norma a skutečnost. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 89-98. (čeština)
 287. MAGER, Jan Antonín. Rod básníka Antonína Sovy, předkové matčini. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 101-111. (čeština)
 288. MAGER, Jan Antonín. Rod básníka Antonína Sovy, nejbližší příbuzenský okruh. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 113-119. (čeština)
 289. MICHÁLEK, Jan. Jiří Fröhlich - 55 let. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 121-123. (čeština)
 290. MOLDANOVÁ, Dobrava. Sté výročí narození prachatického rodáka Josefa Beneše. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 125-127. (čeština)
 291. PODLEŠÁK, Jan. Naplněný život. In memoriam Vratislava Francla. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 129-130. (čeština)
 292. PODLEŠÁK, Jan. Za všechno díky. In memoriam Jana Kocourka. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 131. (čeština)
 293. PODLANSKÁ, Zuzana. Výroční zpráva Prachatického muzea za rok 2001. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 135-148. (čeština)
 294. PODLANSKÁ, Zuzana. Výroční zpráva Prachatického muzea za rok 2002. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 149-168. (čeština)
 295. SVĚTLÁ - DUBSKÁ, Iva; LIKOVSKÝ, Zbyněk. Prachatické psí známky po vzniku republiky československé. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 169-172. (čeština)
 296. PARKMAN, Marek; ZAVŘEL, Petr. Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Prachatického muzea v letech 2001 a 2002. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 175-177. (čeština)
 297. CHVOJKA, Ondřej; PARKMAN, Marek. Dva nové archeologické výzkumy v historickém jádru Prachatic. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 175-177. (čeština)
 298. FRÖHLICH, Jiří; GELNAR, Michal. Sklárna Kaltenbrunn na Šumavě a zhodnocení hmotných pramenů z výzkumu jejího stanoviště. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 197-207. (čeština)
 299. PLÁNEK, Jan. Zpráva o průběhu obnovy historického jádra Prachatic v letech 2001 a 2002. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 211-214. (čeština)
 300. PLÁNEK, Jan. Zpráva o průběhu obnovy historického jádra Prachatic v letech 2001 a 2002. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 215-216. (čeština)
 301. PODLEŠÁK, Jan. Synagoga ve Vimperku. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 217-222. (čeština)
 302. STARÝ, Václav. Z historie hodin na věži děkanského kostela sv. Jakuba v Prachaticích. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 225-234. (čeština)
 303. STARÝ, Václav. Hodiny na věži radnice v Prachaticích. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 235-237. (čeština)
 304. STUCHLÁ, Pavla. Regule bratrstva sv. Barbory v Bohumilicích. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 239-243. (čeština)
 305. STARÝ, Václav. Městské lázně ve Vimperku v období 16.-18. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 245-252. (čeština)
 306. STARÝ, Václav. Péče o zásobování Vimperka vodou v 16. a 17. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 253-260. (čeština)
 307. STARÝ, Václav. Kdy se změnily rozměry prachatického náměstí?. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 261-265. (čeština)
 308. STARÝ, Václav. Z dějin názvů ulic města Prachatic v 16. a 17. století. Příspěvek k místopisu města. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 267-270. (čeština)
 309. KOTĚŠOVEC, František. Netoličtí hasiči v osmdesátých letech devatenáctého století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 271-272. (čeština)
 310. BENEŠOVÁ, Daniela; PAVLÍČKO, Alois. Jan Neruda a jeho pobyty ve Vlachově Březí a na Šumavě ve světle jeho korespondence, fejetonistické tvorby a nepřímých botanických údajů. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 8-9, (2001-2002 [vyd. 2003]). ISBN 80-902990-2-4. S. 275-283. (čeština)
 311. Zlatá stezka sborník Prachatického muzea [online]. Redakce František Kubů, výkonný redaktor. Prachatice: Prachatické muzeum, 2000 Roč. 7 [cit. 2019-02-09]. S. 336 s., obr., fot.. Dostupné online. ISBN 80-90290-1-6. (čeština) 
 312. STARÝ, Václav. Dláždění města Prachatic. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 7, (2000). ISBN 80-90290-1-6. S. 11-22. (čeština)
 313. STEJSKAL, Aleš. "Vesnice se stanou Prachaticemi a Prachatice zpustlou vesnicí". Studie k hustotě provozu na Zlaté stezce za třicetileté války. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 7, (2000). ISBN 80-90290-1-6. S. 23-42. (čeština)
 314. KUBŮ, František; ZAVŘEL, Petr. Systém pozůstatků Zlaté stezky na Obecním vrchu. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 7, (2000). ISBN 80-90290-1-6. S. 43-79. (čeština)
 315. KUBŮ, František. Osudy pošumavských zámečků od Bílé hory do současnosti. 5. Lčovice. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 7, (2000). ISBN 80-90290-1-6. S. 81-116. (čeština)
 316. ÚLOVEC, Jiří. Tvrze a zámky v Horním Staňkově, Hlavňovicích a Přestanicích. In: Prachatické muzeum. Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 7, (2000). ISBN 80-90290-1-6. S. 117-145. (čeština)
 317. KUBÍKOVÁ, Anna. Soupis hor a lesů na českokrumlovském panství z roku 1600. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 7, (2000). ISBN 80-90290-1-6. S. 117-145. (čeština)
 318. MAGER, Jan Antonín. Rod básníka Antonína Sovy. Předkové otcovi. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 7, (2000). ISBN 80-90290-1-6. S. 163-166. (čeština)
 319. KREJČIŘÍKOVÁ, Petra. Slavnosti solné Zlaté stezky. Deset let v historii Prachatic. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 7, (2000). ISBN 80-90290-1-6. S. 167-173. (čeština)
 320. KOPÁČOVÁ, Helena. Marie Žlábková mravně pohoršující? K životnímu osudu emancipované ženy z první poloviny 20. století. (2. část). In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 7, (2000). ISBN 80-90290-1-6. S. 175-199. (čeština)
 321. POLANSKÁ, Zuzana. Výroční zpráva Prachatického muzea za rok 2000. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 7, (2000). ISBN 80-90290-1-6. S. 175-199. (čeština)
 322. PRAXL, Paul. Das "Schloss" in Wallern. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 7, (2000). ISBN 80-90290-1-6. S. 215-220. (čeština)
 323. PODLEŠÁK, Jan. Muzeum Dr.Šimona Adlera v Hartmanicích-Dobré Vodě. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 7, (2000). ISBN 80-90290-1-6. S. 221-223. (čeština)
 324. KUBŮ, František; ZAVŘEL, Petr. Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Prachatického muzea v roce 2000. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 7, (2000). ISBN 80-90290-1-6. S. 227-230. (čeština)
 325. FRÖHLICH, Jiří. Archeologický doklad středověkého stáří Lhoty pod Kůstrým. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 7, (2000). ISBN 80-90290-1-6. S. 231-238. (čeština)
 326. PLÁNEK, Jan. Zpráva o průběhu obnovy městské památkové rezervace Prachatice v roce 2000. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 7, (2000). ISBN 80-90290-1-6. S. 241-242. (čeština)
 327. JÁSEK, Jaroslav. Unikátní "vodojemy" na Šumavě. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 7, (2000). ISBN 80-90290-1-6. S. 243-248. (čeština)
 328. STUCHLÁ, Pavla. Křesťanská cvičení v některých farnostech prachaticko-netolického vikariátu v polovině 18. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 7, (2000). ISBN 80-90290-1-6. S. 251-266. (čeština)
 329. STARÝ, Václav. Kněz Havel Hozlinger. Příspěvek k náboženským poměrů v Prachaticích v druhé polovině 16. století. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 7, (2000). ISBN 80-90290-1-6. S. 267-276. (čeština)
 330. KOTĚŠOVEC, František. Počátky sboru dobrovolných hasičů v Netolicích. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 7, (2000). ISBN 80-90290-1-6. S. 277-278. (čeština)
 331. STARÝ, Václav. Poděkování prachatických za darování knihy. In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. Prachatice: Prachatické muzeum, Roč. 7, (2000). ISBN 80-90290-1-6. S. 279-280. (čeština)
 332. Online-katalog/z/ [online]. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích [cit. 2019-01-30]. Dostupné online. (čeština) 
 333. Zpravodaj Prachatického muzea [online]. Prachatice: Prachatické muzeum [cit. 2019-01-30]. Dostupné online. (čeština) 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • MAZNÝ, Petr; FENCL, Pavel; BERNHARDT, Tomáš. 100 zajímavostí ze staré Šumavy. 1. vyd. Plzeň: Starý most, 2010. 128 s. ISBN 978-80-87338-07-0. 
 • MAZNÝ, Petr; HORPENIAK, Vladimír; FENCL, Pavel. 100 zajímavostí ze staré Šumavy III.. 1. vyd. Plzeň: Starý most, 2012. 176 s. ISBN 9788087338230. (čeština) 
 • KOZÁK, Roman; FENCL, Pavel. Historie a současnost podnikání na Prachaticku a Vimpersku. Svazek 25. Žehušice: Městské knihy, 2003. 175 s. (Historie a současnost podnikání v regionech ČR). ISBN 80-86699-11-0. (čeština) 
 • FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín. Klostermannové na Šumavě. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum, 2009. 91 s. ISBN 9788090299085. (čeština) 
 • FENCL, Pavel; SVOBODA, Libor. Králové Šumavy - Die Könige des Böhmerwaldes. 1. vyd. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. 109 s. ISBN 9788087211625. (čeština) 
 • FENCL, Pavel. Prachatice. Praha. Litomyšl. Třeboň.: Paseka.Státní oblastní archiv v Třeboni, 2007. 60 s. (Zmizelé Čechy). ISBN 978-80-7185-843-0. S. 27. (čeština) 
 • FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín; JURČO, Antonín. Prachatice. Obrazy z paměti města. 1. vyd. Prachtice: Město Prachatice, 2012. 410. ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile s. ISBN 978-80-260-2975-5. S. 106. (čeština) 
 • FENCL, Pavel. Obec Buk.Vydáno při příležitosti setkání rodáků v Buku (okres Prachatice), 12.9.2012. 1. vyd. Buk: Obec Buk 88 s. ISBN 978-80-87421-13-0. (čeština) 
 • FENCL, Pavel; MAGER, Jan Antonín. Příběhy z Plání. Pátrání po pravdě ve dvou šumavských příbězích Karla Klostermanna. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum 44 s. ISBN 978-80-254-3457-4. (čeština) 

Literatura ke starší historii Prachatic a okolí[editovat | editovat zdroj]

 • KUBŮ, František; ZAVŘEL, Petr. Zlatá stezka - historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty. 1. Úsek Prachatice - státní hranice. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2007. 190 s., fot. + 1 mapa. s. ISBN 978-80-86260-62-4. (čeština) 
 • KUBŮ, František; ZAVŘEL, Petr. Zlatá stezka. Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty.3. Úsek Kašperské Hory - státní hranice. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2009. 263 s. ISBN 9788087311066. (čeština) 
 • KUBŮ, František; ZAVŘEL, Petr. Zlatá stezka.Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty.2. Úsek Vimperk - státní hranice. 1. vyd. České Budějovice, Prachatice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Prachatické muzeum, 2007. 230. obr. a foto v textu s. ISBN 9788086260822. (čeština) 
 • KUBŮ, František; ZAVŘEL, Petr; KERSCHER, Hermann. Zlatá stezka - historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty. 4. Úsek státní hranice - Pasov. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum, 2015. 672 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; s. ISBN 978-80-87421-21-5. (čeština) S jednou kapitolou od Hermanna Kerschera. 
 • KUBŮ, František; ZAVŘEL, Petr; KERSCHER, Hermann. Der Goldene Steig: historische und archäologische Erforschung eines bedeutenden mittelalterlichen Handelsweges. 4., Die Strecke Staatsgrenze - Passau / František Kubů, Petr Zavřel ; mit einem Kapitel von Hermann Kerscher. 1. vyd. Passau: Passau: Verein für Ostbairische Heimatforschung ; Prachatice : Prachatické muzeum, [2013], 2013. 694 stran: ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile ; 25 cm + 1 CD-ROM + 1 mapa (24 x 31 cm) s. (Veröffentlichungen des Instituts für Kulturraumforschung Ostbaierns und der Nachbarregionen der Universität Passau; Nr. 49). ISBN 978-3-00-042774-9 (Verein für Ostbairische Heimatforschung Passau ; vázáno). (německy) Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky. 

Literatura k opevnění v okolí Prachatic a předválečné historii[editovat | editovat zdroj]

 • ANGER, Jan. Na směru hlavního úderu. (Obrana západních a jihozápadních Čech v září 1938.).. Historie a vojenství. Časopis Historického ústavu Československé armády.. Roč. 40 (1991), čís. 6, s. 34 - 35. Dostupné online [cit. 2018-11-16]. ISSN 0018-2583. (čeština) 
 • CEJPEK, Stanislav. Československá armáda v roce 1938 a obrana jižních Čech. Marginalia Historica V. Roč. 2002, čís. V, s. 243. Dostupné online [cit. 2018-11-16]. ISSN 1804-5367. (čeština) 
 • DUBÁNEK, Martin; FIC, Tomáš; LAKOSIL, Jan. Putování po československém opevnění 1935-1989. Muzea a zajímavosti. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010. 258 s., [40] s. barev. obr. s. ISBN 978-80-204-2200-2. S. 1 - 258. (čeština) 
 • DUBÁNEK, Martin; LAKOSIL, Jan; FIC, Tomáš; PILVOUSEK, Tomáš. Nové putování po československém opevnění 1935-1989. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2017. 310 s. (Tipy na výlet). ISBN 978-80-204-4393-9. S. 1 - 310. (čeština) 
 • DUBÁNEK, Martin; LAKOSIL, Jan; MINAŘÍK, Pavel. Utajená obrana železné opony. Československé opevnění 1945-1964. Redakce David Pazdera. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008. 216+32 stran barevných příloh s. ISBN 978-80-204-1758-9. S. 89 - 90. (česky) 
 • FENCL, Pavel; VOŘÍŠKOVÁ, Markéta. Oběti první světové války v okrese Prachatice a jejich pomníky. 1. vyd. Prachatice: Prachatické muzeum, 2018. 389 stran: ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile; 23 cm s. ISBN ISBN 978-80-87421-41-3. (čeština) 
 • FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 - 1938. 1. vyd. Praha: LIBRI, 2006. 767 s. ISBN 80-7277-256-2. S. 1 - 767. (čeština) 
 • HAMÁK, Bedřich; VONDROVSKÝ, Ivo. Mobilizovaná československá armáda 1938 (30. září 1938). 2., dopl. a opr.. vyd. Dvůr Králové nad Labem: Fortprint Dvůr Králové nad Labem, 2011. 207 [10] složených l. barev. obr. příl. : il., mapy, portréty, plány, faksim s. ISBN 978-80-86011-44-8. S. 5 - 207. (čeština) 
 • HŘÍDEL, Karel; LÁŠEK, Radan. Opevnění z let 1936 - 1938 na Šumavě. 1. vyd. Dvůr Králové nad Labem: FORTE, 2011. 63 s. (Pevnosti). ISBN 80-901580-9-9. S. 23. (česky) 
 • LAKOSIL, Jan. H-42 snadno a rychle [online]. Praha: ropiky.net, 2005-10-18 [cit. 2018-11-03]. Dostupné online. (česky) 
 • LAKOSIL, Jan. Historie opevňování Šumavy [online]. Praha: ropiky.net, 2004-03-26 [cit. 2018-11-03]. Dostupné online. (česky) 
 • LAKOSIL, Jan; SVOBODA, Tomáš. Sudety 1938.Pohledem důstojníků německé armády. Redakce Věra Vlková, David Pazdera. Praha: Mladá fronta, 2013. 244 s., [26] s. faksim. a fot. s. ISBN 978-80-204-2894-3. S. 1 - 243. (čeština) 
 • LAKOSIL, Jan. Šumava 1938. prvé. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018. 280 s. ISBN 978-80-204-4816-3. (česky) 
 • LAKOSIL, Jan. Šumava krásná i smrtící v dobových fotografiích a dokumentech : lehké opevnění, okupace, železná opona. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. 286 s. ISBN 978-80-204-3481-4. S. 1. (česky) 
 • LAKOSIL, Jan. Utajená obrana Šumavy. Lehké opevnění jihozápadní hranice Československa od Mnichova po současnost. Redakce Věra Vlková, David Pazdera. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012 (2012 tisk). 328 + 16 stran barevné přílohy s. ISBN 978-80-204-2791-5. S. 15, 300. (česky) 
 • LAKOSIL, Jan; SVOBODA, Tomáš; ČERMÁK, Ladislav. Souboj bez vítěze. Německé přípravy na dobývání čs. lehkého opevnění v roce 1938. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010. 310 [16] s. barev. obr. příl. s. ISBN 978-80-204-2201-9. S. 1 - 310. (čeština) 
 • LÁŠEK, Radan. Jednotka určení SOS. Díl třetí. Praha: Codyprint, 2008. 335 il., mapy, portréty, faksim. s. ISBN 978-80-902964-9-7. (čeština) 
 • LÁŠEK, Radan. Velitelé praporů SOS. Redakce Olga Pensdorfová a Tomáš Kubeš. Praha: Codyprint, 2009. 227 s. ISBN 978-80-903892-0-5. Kapitola 10/Prapor Strakonice pplk. Jaroslav Rejžek, s. 82 - 90. (čeština) 
 • LÁŠEK, Radan. Ztracené varty – strážci šumavské hranice 1938. 1. vyd. Praha: Codyprint, 2018. 248 s. ISBN 978-80-903892-4-3. Kapitola Velitelé šumavských praporů, s. 28. (čeština) 
 • LIKOVSKÝ, Jakub; BAUER, Zdeněk. Opevnění Republiky československé 1935-1938.. 1. vyd. Praha: Železný, 1998. 116 s. S. 1 - 116. (čeština) 
 • Pamětní spis o česko-slovenském stálém opevnění. Překlad Kupka, Vladimír. 1. vyd. Karlov: FORTprint, 2000. 220 s., mp., plánky s. (Pevnosti). ISBN 80-86011-10-0. S. 1 - 200. (čeština) 
 • SANDER, Rudolf. Abecední přehled dislokace československé mírové armády v letech 1918-1939. Sborník archivních prací.. 2000, roč. 50, čís. 1, s. 205-319. ISSN 0036-5246. (čeština) 
 • Seznam objektů úseku H-42 Prachatice [online]. Praha: ropiky.net, rev. 2018-09-18 [cit. 2018-11-01]. Dostupné online. (česky) 
 • SVITÁK, Miloslav. Krvavá hranice západních a jižních Čech na podzim 1938 : incidenty mezi čs. jednotkami a henleinovci : události od 12. září 1938 do 11. října 1938 pohledem zpravodajského oddělení I. sboru. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Miloslav Sviták, Jindřichův Hradec, 2017. 272 ilustrace, mapy, portréty, faksimile s. ISBN 978-80-906853-0-7. S. 5 - 272. (čeština) 
 • SVOBODA, Tomáš; LAKOSIL, Jan; ČERMÁK, Ladislav. Velká kniha o malých bunkrech. Československé lehké opevnění 1936-1938. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2011. 335, [16] s. fot. a map s. ISBN 978-80-204-2422-8. S. 61 - 66. (čeština) 
 • ŠMÍDA, Zdeněk. Státní hranice a pohraniční turistika [online]. Zdeněk Šmída, rev. 2017 [cit. 2018-11-21]. Dostupné online. (čeština) 
 • VULTERÝN, Ivan, et al. Vojsko v Prachaticích. 1. vyd. Praha: nákladem vlastním, 2017. 126 s. ISBN null. (čeština)