Tamilština

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Tamilština (தமிழ்)
Rozšíření: Indie, Šrí Lanka, Malajsie, Singapur, Réunion, Mauritius

Počet mluvčích:

74 miliónů (1996)

Klasifikace:

Písmo: Tamilské písmo
Postavení
Regulátor: není stanoven
Úřední jazyk: Tamilnádu, Puduččéri, Šrí Lanka, Singapur, Malajsie, Mauricius
Kódy
ISO 639-1: ta
ISO 639-2:
tam (B) tam (T)
ISO 639-3: tam
SIL: tam
Wikipedie
ta.wikipedia.org

Tamilština (தமிழ் || Thamizh) je jediný dosud živý klasický jazyk světa (na rozdíl od sanskrtu, latiny atd.). Řadí se mezi drávidské jazyky. Tamilština má mezi všemi drávidskými jazyky nejstarší dochovanou literaturu a jedná se dost možná o jeden z nejstarších jazyků na světě. Používají ji především Tamilové v Indii, na Srí Lance, v Malajsii a Singapuru a menší společenství v řadě dalších států. V roce 1996 byla s více než 74 miliony mluvčích 8. nejrozšířenějším jazykem na světě. Je jedním z úředních jazyků v Indii, Singapuru, Malajsii a na Srí Lance.

Tamilská literární tradice trvá nepřetržitě již více než 2000 let. Existuje v ní značný rozdíl mezi mluveným a knižním jazykem, ale díky vysoké prestiži literárních památek se v mluveném jazyce dodnes uchovala řada prastarých výrazů a forem.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Sada rukopisů křesťanských modliteb v tamilštině z 15. či 16. století, zapsaných na palmových listech.

Přesný původ tamilštiny, jako i ostatních drávidských jazyků, neznáme, ale na rozdíl od ostatních známých indických literárních jazyků není příbuzná sanskrtu. Nejstarší literární díla v tamilštině se v Indii a na Srí Lance dochovala buď v podobě rukopisů na palmových listech nebo ústní tradicí, takže přesná datace je obtížná. Z vnějších záznamů a vlastních lingvistických důkazů je však zřejmé, že nejstarší dochovaná díla pocházejí přibližně z 2. století př. n. l.

Rozšíření[editovat | editovat zdroj]

Tamilština je mateřským jazykem většiny obyvatel jihoindického státu Tamil Nádu a severní, východní a severovýchodní Srí Lanky. Jazyk používají též menšiny v jiných částech Indie a Srí Lanky, především v indických státech Karnátaka, Kérala a Maháráštra.

V současné době existují početné skupiny tamilsky hovořících potomků obyvatel těchto států v Singapuru, Malajsii, Jihoafrické republice a na Mauriciu. Mnozí z obyvatel Guyany, Fidži, Surinamu a Trinidadu a Tobaga jsou tamilského původu, ale jazyk ovládá jen málo z nich.

Skupiny novodobých emigrantů i ekonomických přistěhovalců, např. techniků, informatiků, lékařů a akademiků, ze Srí Lanky a Indie existují v Kanadě (zejména v Torontu), Austrálii, USA a většině západoevropských zemí.

Právní postavení[editovat | editovat zdroj]

Tamilština je úředním jazykem indického státu Tamil Nádu a unijních území Andaman a Nikobar a zároveň jedním z 23 ústavou uznaných úředních jazyků Indie. Tamilština je rovněž úředním jazykem Srí Lanky a Singapuru a ústava ji uznává v Jihoafrické republice, Malajsii a na Mauriciu.

Písmo[editovat | editovat zdroj]

Tamilština je fonetický jazyk a podléhá přesným pravidlům elize (vypouštění hlásek) a eufonie (zvukomalebnosti). V současnosti používané písmo se nejspíše vyvinulo z bráhmanského písma v období krále Ašóky. Pozdější variantou písma, zvanou grantha, se psaly tamilské i sanskrtské texty. Další úpravy písmo prodělalo po vynálezu knihtisku, zejména pak ve 20. století; jejich smyslem bylo především zjednodušení písmen pro tisk.

Hláskosloví[editovat | editovat zdroj]

Tamilská abeceda sestává z 12 samohlásek a 18 souhlásek. Jejich kombinací vzniká 216 složených písmen. Připočteme-li i zvláštní znak “aaytha ezutthu”, vznikne celkem 247 písmen.

Mluvnice[editovat | editovat zdroj]

Většinu tamilské gramatiky podrobně pojednala již nejstarší tamilská mluvnice, zvaná Tolkáppiyam. Současné tamilské písmo většinou vychází z gramatiky 13. století.

Stejně jako ostatní drávidské jazyky je tamilština jazyk aglutinační. Tamilská slova se tudíž skládají z lexikálního kořene, k němuž se připojují jednotlivé významové přípony a v menší míře i předpony. Přípony jsou odvozovací (mění slovní druh nebo význam slova) nebo ohýbací (označují mluvnické kategorie osoby, čísla, způsobu, času atd.). Délce či rozsahu aglutinace (rozšiřování slova) se nekladou žádné meze, takže mohou vznikat i velmi dlouhá slova, jimž v češtině může odpovídat celá řada slov nebo i celá věta.

Příklad:

Tamil language.png
aasiriyar vakuppukkuL nuzhainthaar.
avar uLLE nuzhainthavudan maaNavarkaL ezhunthanar.
vaLavan mattum than arukil ninRu kondiruntha maaNavi kanimozhiyudan pEsik kondirunthaan.
naan avanai echarithEn.

Což česky znamená:

Do třídy vstoupil učitel.
Jakmile vstoupil, studenti se postavili.
Pouze Valavan se bavil s Kanimozhim, který stál vedle něho.
Řekl jsem mu, ať dává pozor.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]