Portál:Antika

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Portál:Antika

Antika označuje historické období v oblasti Středomoří, časově ohraničené jednak vznikem archaické řecké civilizace (8.7. století př. n. l.), resp. prvními písemnými záznamy Homérovy poezie, a jednak počátkem středověku (od 6.7. století), resp. rozpadem římské říše vyvolaným stěhováním národů. Antikou se tedy rozumí především historický vývoj starověkého Řecka a Říma. Její materiální kulturu studuje klasická archeologie. Na studiu ostatních jejích aspektů se podílejí mnohé další vědy, jako je historie nebo filosofie.

Ostatním civilizacím období starověku se věnuje samostatný portál Starověk.

Článek

Pohled na pravoúhlý systém ulic

Antické město Olynthos se nachází na řeckém poloostrově Chalkidiki asi 2,5 km od moře na dvou kopcích, severním a jižním. První doklady osídlení jsou z neolitu. Archaické osídlení je známo od 7. století př. n. l. z jižního kopce. Město bylo uspořádáno, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, podle volného systému městského plánování. Roku 479 př. n. l. bylo zničeno perskými vojsky (Hérodotos 8.127-128). Krátce nato započala jeho obnova.

Po anoikismu obyvatelstva několika okolních měst v roce 432 př. n. l. byl osídlen i severní kopec. Zde bylo postaveno nové město podle hippodamovského systému, obehnané hradbami. Stavitelé vybudovali široké ulice, kolem nichž stály velké výstavné domy s mozaikovými podlahami a omítnutými stěnami. To vše ukazuje na značnou prosperitu města.

Koncem klasického období se město pokusilo odolávat rozpínavým tendencím makedonského krále Filipa II. Z tohoto období jsou známy tři Démosthenovy řeči, ve kterých nabádal Athéňany, aby Olynthu poskytli pomoc. Roku 348 př. n. l. bylo ale město pobořeno a vypáleno makedonskými vojsky (Démosthenés 9.26).

Osobnost

Domenico Fetti: Zamyšlený Archimedes

Archimédés, řecky Αρχιμήδης, latinsky Archimedes, (287 př. n. l. Syrákúsy212 př. n. l. Syrákúsy), byl největší starořecký matematik a fyzik. Mnohé z jeho velkých objevů přežily až dodnes.

Syrákúsy byly v době Archimédova narození řeckou kolonií na Sicílii. Jeho otec Phidias byl astronom. Archimédés získal své vzdělání v Alexandrii v Egyptě, která patřila mezi největší města své doby. Většinu svého života ale prožil na Sicílii a zasvětil svůj život experimentování a výzkumu.

Obrázek

Kantharos Louvre CA1139.jpg
Symposiasta - druhá strana boiótského červenofigurového kantharu - Malíř velkého athénského kantharu, kolem 450 - 425 př. n. l.


Události měsíce

Citát měsíce

Trpaslík nebude větší, i kdyby se na horu postavil.
— Lucius Annaeus Seneca

Nové články

Kategorie

Některé podkategorie z kategorie Starověk týkající se antiky:

Kategorie civilizací s velkým vlivem na antické:

Chybějící články

Národy: Odryské království

Lokality:

Doba bronzová: Mallia

Osobnosti:

Architektura:

Společnost:

Ostatní:

Informace

  • Také se můžete přidat k WikiProjektu Starověk.
  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Antika}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.