Seznam osobností třicetileté války

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Během třiceti let trvání třicetileté války se vystřídalo mnoho osobností na panovnických, politických a vojevůdcovských pozicích na obou stranách tohoto konfliktu. Tento seznam shrnuje ty nejvýznamnější. Poměrně specifickou úlohu v tomto konfliktu hráli papežové, kteří podporovali katolíky, tedy především císaře. Během třicetileté války se vystřídali tito papežové: Pavel V. (1605–1621), Řehoř XV. (1621–1623), Urban VIII. (1623–1644), Inocenc X. (1644–1655). Ale na druhé straně například v období bojů o mantovské dědictví – a to nejenom tiše – podporoval Urban VIII. francouzského kandidáta. Další osobností, která není příliš zmiňovaná, která však má určitý podíl na válce, je v době vypuknutí stárnoucí římský císař Matyáš († 1619), jeho největší zásluha je nepochybně získání španělského krále Filipa III. na svoji stranu.

Osobnosti jsou začleněny chronologicky podle vstupu jejich státu do války.

Protihabsburská koalice[editovat | editovat zdroj]

Panovníci[editovat | editovat zdroj]

Aliance Portrét Jméno Poznámka
Flag of Bohemia.svg
Koruna česká
Flag of The Electoral Palatinate (1604).svg
Falcké kurfiřtství
Protestantská unie
Friedrich V. von der Pfalz bis.jpg Fridrich Falcký Kurfiřt falcký, který zdědil vůdcovství Protestantské unie po svém otci, Fridrichu IV., byl zvolen králem českým v roce 1619, ale poté co utrpěl porážku na Bílé hoře musel Čechy opustit a později ztratil i titul kurfiřta a zemřel v Mohuči jako štvanec v roce 1632.
Flag of Electoral Saxony.svg
Saské kurfiřtství
Johann Georg I Saxony.jpg Jan Jiří I. Saský Původně protestantský kurfiřt saský nechal projít císařská vojska do Čech přes Sasko a v roce 1635 se přidal na stranu císaře úplně, za což získal obě Lužice do správy.
Flag of Transylvania before 1918.svg
Sedmihradské knížectví
GabrielBethlen.jpg Gabriel Betlen Vedl válku s Habsburky o osamostatnění Sedmihradska a potažmo celých Uher. Proto se přidal ve válce na stranu protestantů, ale utrpěl několik porážek, po kterých podepsal několik mírů, které ale mnohdy nedodržel a v dalším boji mu až roku 1629 zabránila smrt.
Flag of England.svg
Anglické království
Flag of Scotland.svg
Skotské království
James I of England by Daniel Mytens.jpg Jakub I. Tchán Fridricha Falckého, který ho od odboje zrazoval, později poskytl armádu Kristiánu Brunšvickému a Arnoštu Mansfeldovi, ale zemřel již v roce 1625.
Flag of England.svg
Anglické království
Flag of Scotland.svg
Skotské království
Carolus I.jpg Karel I. Do třicetileté války nijak výrazně neangažoval, spíše se snažil upevnit moc vnitrostátně.
Flag of Denmark.svg
Království Dánska a Norska
Christian 4 som gammel.jpg Kristián IV. Jako významný dánský král se stal vůdcem armád Haagské koalice, jako stratég se neosvědčil a dánská válka nedopadla pro protestanty příznivě. Později se přidal k císaři, staral se o boje proti Švédsku a zemřel v témže roce jako skončila třicetiletá válka.
Sweden-Flag-1562.svg
Švédské impérium
Gustav II of Sweden.jpg Gustav II. Adolf Stal se velitelem protestantských vojsk a jako stratég a hlavně vojenský reformátor se osvědčil. Padl v boji v bitvě u Lützenu.
Sweden-Flag-1562.svg
Švédské impérium
Swedish queen Drottning Kristina portrait by Sébastien Bourdon stor.jpg Kristýna I. Po smrti svého otce se stala švédskou královnou, konvertovala na katolickou víru, ale zůstala v táboře protihabsburském. Ve válce se neangažovala, pouze si nechávala dovážet ukořistěné poklady z tažení.
Royal Standard of the King of France.svg
Francouzské království
Louis XIII.jpg Ludvík XIII. Slabý král, téměř zcela podléhal vlivu svého prvního ministra, kardinála Richelieua
Royal Standard of the King of France.svg
Francouzské království
LouisXIV-child.jpg Ludvík XIV. V době třicetileté války byl chlapec, který nastoupil na trůn po otci a za něhož vládla jeho matka jako regentka.

Vojevůdci[editovat | editovat zdroj]

Aliance Portrét Jméno Poznámka
Flag of Bohemia.svg
Koruna česká
Protestantská unie
Heinrich Matthias von Thurn Seite 1 Bild 0001.jpg Jindřich Matyáš Thurn V cizině získal bojové zkušenosti. Inicioval pražskou defenestraci v roce 1618 a poté se stal vrchním velitelem českých vojsk. Po bitvě na Bílé hoře musel emigrovat a sloužil především u Švédských, ale i dalších vojsk.
Flag of Bohemia.svg
Koruna česká
Protestantská unie
Christian I Anhalt Bernburg.jpg Kristián I. Anhaltský Znamenitý diplomat a oblíbenec Fridricha Falckého se na nějaký čas stal vrchní velitel českých vojsk za vlády Fridricha jako českého krále, zde se však neosvědčil. Po bitvě na Bílé hoře, které se také zúčastnil, se stáhl, udobřil s císařem a v klidu zemřel.
Protestantská unie Graf ernst von mansfeld.jpg Petr Arnošt II. Mansfeld Je označován za nejnadanějšího vojevůdce najatého českými stavy.
Protestantská unie Herzog Christian.jpg Kristián Brunšvický Poté co byl vyhnán Fridrich z Čech vstoupil Kristián do jeho služeb, kde se proslavil jako jeden z nejukrutnějších vojevůdců války. Zemřel v mladém věku v roce 1626.
Flag of Electoral Saxony.svg
Saské kurfiřtství
Hans Georg von Arnim.jpg Jan Jiří z Arnimu
Flag of England.svg
Anglické království
GeorgeVilliers.jpg George Villiers
Sweden-Flag-1562.svg
Švédské impérium
Johan Baner.jpg Johan Banér
Sweden-Flag-1562.svg
Švédské impérium
Lennart Torstenson.jpg Lennart Torstenson
Sweden-Flag-1562.svg
Švédské impérium
Carl Gustaf Wrangel 1662.jpg Carl Gustaf Wrangel
Royal Standard of the King of France.svg
Francouzské království
Grand-conde.jpg Ludvík II. Bourbon
Royal Standard of the King of France.svg
Francouzské království
Henri de la Tour d'Auvergne-Bouillon.jpg Henri de Turenne

Politici[editovat | editovat zdroj]

Aliance Portrét Jméno Poznámka
Sweden-Flag-1562.svg
Švédské impérium
Axel Oxenstierna 1635.jpg Axel Oxenstierna Významný švédský státník; uzavřel několik mírových smluv a byl poručníkem nezletilé královny Kristýny po smrti Gustava II.
Royal Standard of the King of France.svg
Francouzské království
Kardinaal de Richelieu.jpg Armand-Jean de Richelieu První ministr u krále Ludvíka XIII. a faktický vládce země.
Royal Standard of the King of France.svg
Francouzské království
Pere-joseph.gif Otec Josef du Tremblay "Šedá eminence" kardinála Richelieua, francouzský ministr zahraničí.
Royal Standard of the King of France.svg
Francouzské království
Cardinal Mazarin.jpg Jules Mazarin Nástupce kardinála Richelieu

Prohabsburská koalice[editovat | editovat zdroj]

Panovníci[editovat | editovat zdroj]

Aliance Portrét Jméno Poznámka
Banner of the Holy Roman Emperor (after 1400).svg
Svatá říše římská
Justus Sustermans 015.jpg Ferdinand II. Jeho nekompromisní přístup k vyznání vedl mimo jiné k válce. Své cíle dosahoval tvrdou politikou, která mu po většinu jeho života přinášela vojenskou převahu. Štěstí ho ale opustilo po vstupu Švédska do války.
Banner of the Holy Roman Emperor (after 1400).svg
Svatá říše římská
Frans Luycx 002 - Emperor Ferdinand III.jpg Ferdinand III. Po svém otci převzal vládu nad Svatou říší římskou a Korunou českou. Dostal se do třicetileté války v době, kdy jeho tábor prohrával a v Evropě převládalo znechucení nad válkou. Svoji politikou sice omezil svoji moc, ale podařilo se mu uzavřít vestfálský mír bez ztráty tváře.
Catholic League (Germany).svg
Katolická liga
Joachim von Sandrart - Maximilian I, Elector of Bavaria.jpg Maxmilián I. Nejvěrnější spojenec císaře, který vedl Katolickou ligu kurfiřtů.
Flag of Cross of Burgundy.svg
Španělské impérium
Diego Velázquez - Philip III on Horseback (detail) - WGA24408.jpg Filip III. Snažil se pomoci svému příbuznému v Říši vojenskou pomocí, také se angažoval v obnovené osmdesátileté válce.
Flag of Cross of Burgundy.svg
Španělské impérium
Philip IV of Spain.jpg Filip IV. Pokračoval v politice svého otce, ale za jeho vlády došlo k prohře jeho vojsk a zlatý věk Španělska pohasl.

Vojevůdci[editovat | editovat zdroj]

Aliance Portrét Jméno Poznámka
Banner of the Holy Roman Emperor (after 1400).svg
Svatá říše římská
Karel Bonaventura Buquoy2.jpg Karel Bonaventura Buquoy Vrchní velitel císařské armády při českém tažení, účastnil se zraněn bitvy na Bílé hoře, v roce 1621 přepaden a zabit uherskými jednotkami.
Banner of the Holy Roman Emperor (after 1400).svg
Svatá říše římská
Albrecht von waldstein.jpg Albrecht z Valdštejna Hned po začátku české revoluce byl ve službách neutrální Moravy, poté z ní odešel a přidal se k císaři. Jeho hvězda začala zářit v roce 1625, kdy převzal vrchní vedení císařské armády, na vlastní náklady postavil armádu a porazil dánského Kristiána IV. Proti jeho moci se zformoval silný tábor odpůrců. Později byl Valdštejn zavražděn v Chebu.
Banner of the Holy Roman Emperor (after 1400).svg
Svatá říše římská
Matthias Gallas.gif Matyáš Gallas
Banner of the Holy Roman Emperor (after 1400).svg
Svatá říše římská
Gottfried Heinrich von Pappenheim.jpg Gottfried Heinrich Pappenheim
Banner of the Holy Roman Emperor (after 1400).svg
Svatá říše římská
Ottavio Piccolomini, Nordisk familjebok.png Ottavio Piccolomini
Banner of the Holy Roman Emperor (after 1400).svg
Svatá říše římská
Jean, baron de Wert (bgw17 0615).jpg Jan z Werthu
Catholic League (Germany).svg
Katolická liga
Johann Tserclaes Tilly.jpg Jan Tserclaes Tilly Jeden z vysokých vojenských činitelé Katolické ligy již během českého tažení, převzal vrchní velení nad ligistickými vojsky z rukou Maxmiliána Bavorského během bitvy na Bílé hoře. Dobyl Magdeburg, byl zraněn a roku 1632 na následky zemřel.
Flag of Cross of Burgundy.svg
Španělské impérium
Portret van Ambrogio Spinola (1569-1630) Rijksmuseum SK-A-3953.jpeg Ambrosio Spinola

Politici[editovat | editovat zdroj]

Aliance Portrét Jméno Poznámka
Banner of the Holy Roman Emperor (after 1400).svg
Svatá říše římská
Klesl 02 IV 13 2 0026 01 0057 a Seite 1 Bild 0001.jpg Melchior Klesl
Flag of Cross of Burgundy.svg
Španělské impérium
Conde-Duque de Olivares.jpg Gaspar de Guzmán
Flag of Cross of Burgundy.svg
Španělské impérium
Inigo Velez de Guevara.JPG Íñigo Vélez de Guevara

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]