Seznam chráněných území v okrese Prachatice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Toto je seznam chráněných území v okrese Prachatice aktuální k roku 2016, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Prachatice.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1687 Amálino údolí PR Amálino údolí &0000000000000080.93000080,93
Kategorie „Amálino údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Amálino údolí“ na Wikimedia Commons
Rozptýlené biotopy skalisek, mokřadů, pramenišť a stromových skupin, lokalita významných druhů 49°7′51″ s. š., 13°35′30″ v. d.
1267 horní tok řeky Blanice NPP Blanice &0000000000000295.130000295,13
Kategorie „Category:Blanice (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Category:Blanice (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Evropsky významné naleziště perlorodky říční, vodní, luční, rašelinná a lesní společenstva 48°55′36″ s. š., 13°58′16″ v. d.
5866 Blanice u Zábrdí PP Blanice &0000000000000007.2916007,2916
Kategorie „Category:Blanice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Category:Blanice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Přirozený oligotrofní tok s písčitým až štěrkovitým substrátem dna a výskytem chráněných druhů živočichů a rostlin (perlorodka říční, vranka obecná, mihule potoční, střevle potoční, vydra říční) 49°1′30″ s. š., 13°56′40″ v. d.
2424 Kořeny stromu v Boubínském pralesu NPR Boubínský prales &0000000000000685.870000685,87
Kategorie „Boubín“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Boubín“ na Wikimedia Commons
Přirozené lesní porosty 5. až 8. vegetačního stupně v masivu Boubína s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 48°58′37″ s. š., 13°48′43″ v. d.
2438 PP Buková slať &0000000000000015.30000015,30
Kategorie „Buková slať“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buková slať“ na Wikimedia Commons
Vrchoviště s porosty klečové formy blatky a výskytem břízy zakrslé 48°57′17″ s. š., 13°38′5″ v. d.
1598 Boubínský potok PR Čertova stráň &0000000000000020.34000020,34
Kategorie „Čertova stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čertova stráň“ na Wikimedia Commons
Kaňon Boubínského potoka s jedlovými a suťovými porosty 49°0′28″ s. š., 13°52′48″ v. d.
5664 PP Čistá hora &0000000000000000.6600000,66 Ochrana mezofilní ovsíkové louky s výskytem významných a chráněných druhů rostlin 49°7′41″ s. š., 13°46′37″ v. d.
1573 PP Dobročkovské hadce &0000000000000016.15000016,15
Kategorie „Dobročkovské hadce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dobročkovské hadce“ na Wikimedia Commons
Svahové louky na hadcovém podkladu s typickou květenou 48°55′13″ s. š., 14°9′51″ v. d.
5869 PR Hadce u Dobročkova PR Hadce u Dobročkova &0000000000000016.80940016,8094
Kategorie „Hadce u Dobročkova“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hadce u Dobročkova“ na Wikimedia Commons
Subxerofylní krátkostébelné trávníky na hadcovém podkladě a nivní porosty s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin (např. hořeček mnohotvarý český) a živočichů 48°54′45″ s. š., 14°9′26″ v. d.
1599 Háje PP Háje &0000000000000001.6600001,66
Kategorie „Háje (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Háje (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Tři ostrůvky krystalických vápenců s bohatou květenou 49°6′45″ s. š., 13°46′55″ v. d.
2864 Přírodní rezervace Hliniště PR Hliniště &0000000000000049.95000049,95
Kategorie „Hliniště (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hliniště (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Cenný fragment zachovalého rašelinného brusnicového boru a rašelinné březiny obklopený komplexem lučních mokřadních biotopů 48°55′14″ s. š., 13°44′17″ v. d.
2319 stezka na severním okraji chráněného území PR Hornovltavické pastviny &0000000000000009.7300009,73
Kategorie „Hornovltavické pastviny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hornovltavické pastviny“ na Wikimedia Commons
Cenné minerotrofní rašeliny, mokřadní biotopy, prameniště, tvořící se sukcesními plochami složitou mozaikovou strukturu 48°58′39″ s. š., 13°46′26″ v. d.
1616 Přírodní památka Hrádeček PP Hrádeček &0000000000000011.18000011,18
Kategorie „Hrádeček (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hrádeček (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Údolí potoka Melhutky, lokalita bledule jarní 49°1′4″ s. š., 14°8′23″ v. d.
31 Klášter na Kuklově CHKO Blanský les &0000000000021235.00000021 235
Kategorie „CHKO Blanský les“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Blanský les“ na Wikimedia Commons
48°53′35″ s. š., 14°15′28″ v. d.
1600 PP Irův dvůr &0000000000000002.7000002,70
Kategorie „Irův dvůr“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Irův dvůr“ na Wikimedia Commons
Louky a pastviny s prstnatcem májovým a kosatcem sibiřským 49°0′36″ s. š., 14°0′44″ v. d.
5665 PP Jaroškov v červenci 2022 PP Jaroškov &0000000000000001.7000001,7
Kategorie „Jaroškov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jaroškov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana mezofilní ovsíkové louky s výskytem významných a chráněných druhů rostlin 49°6′43″ s. š., 13°40′30″ v. d.
934 Jilmová skála PP Jilmová skála &0000000000000008.1200008,12
Kategorie „Jilmová skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jilmová skála“ na Wikimedia Commons
Zbytek přirozeného smíšeného porostu 48°57′14″ s. š., 13°47′50″ v. d.
6224 PR Kaňon Blanice pod hradem Hus PR Kaňon Blanice &0000000000000130.980000130,98
Kategorie „Kaňon Blanice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kaňon Blanice“ na Wikimedia Commons
Soubor ekosystémů v údolí řeky Blanice s výskytem vzácných a ohrožených druhů živočichů 48°58′36″ s. š., 13°55′12″ v. d.
1062 PP Koubovský rybník &0000000000000003.3100003,31
Kategorie „Koubovský rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Koubovský rybník“ na Wikimedia Commons
Slatinná louka s významnou květenou 48°58′51″ s. š., 14°10′13″ v. d.
1574 PR Kralovické louky &0000000000000006.1200006,12
Kategorie „Kralovické louky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kralovické louky“ na Wikimedia Commons
Zrašelinělé svahové louky s bohatou květenou 49°0′26″ s. š., 14°5′2″ v. d.
1063 Přírodní rezervace Libín s křížovou cestou ke kapli U patriarchy PR Libín &0000000000000068.99000068,99
Kategorie „Libín (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Libín (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Zbytek horského suťového lesa 48°59′10″ s. š., 14°0′25″ v. d.
212 PP Lipka &0000000000000000.9600000,96 Bývalá lokalita vzácného všivce žezlovitého 49°1′22″ s. š., 13°44′20″ v. d.
2266 PR Lipka I. &0000000000000002.6800002,68 Společenstva na podmáčeném stanovišti, zajištění ochrany a podmínek pro kriticky ohrožený druh všivce žezlovitého 49°1′23″ s. š., 13°44′19″ v. d.
1601 PR Malý Polec &0000000000000011.20000011,20
Kategorie „Malý Polec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malý Polec“ na Wikimedia Commons
Menší vrchoviště s porosty kleče 49°3′55″ s. š., 13°36′53″ v. d.
1240 Balvanové pole na vrchu kopce PP Mařský vrch &0000000000000000.7500000,75
Kategorie „Mařský vrch“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mařský vrch“ na Wikimedia Commons
Balvanové moře syenitového porfyru na severním svahu 49°4′21″ s. š., 13°50′55″ v. d.
1058 Podmáčená louka v oblasti památky PP Mastnice &0000000000000000.9800000,98
Kategorie „Mastnice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mastnice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Mokré louky s hojným výskytem bledule jarní 49°1′37″ s. š., 14°7′34″ v. d.
1154 PR Milešický prales &0000000000000009.6300009,63 Smíšená horská bučina s jedlí a klenem 48°59′5″ s. š., 13°50′17″ v. d.
1234 Popis obrazku PR Miletínky &0000000000000042.50000042,50
Kategorie „Miletínky (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Miletínky (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Hadcové území s typickou květenou 48°55′27″ s. š., 14°4′37″ v. d.
6145 PR Mokrý luh PR Mokrý luh &0000000000000042.01220042,0122 Přirozeně se vyvíjející společenstva na mokřadech a jimi obklopená sušší stanoviště na zaniklých zemědělských půdách s výskytem chráněných rostlin a živočichů 49°0′40″ s. š., 13°46′40″ v. d.
1061 Nad Zavírkou PR Nad Zavírkou &0000000000000002.6600002,66
Kategorie „Nad Zavírkou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nad Zavírkou“ na Wikimedia Commons
Ochrana přirozeně se vyvíjejících společenstev na rašeliništi, prameništi a mokřadech 49°7′47″ s. š., 13°39′33″ v. d.
2257 Najmanka PR Najmanka &0000000000000016.56000016,56
Kategorie „Najmanka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Najmanka“ na Wikimedia Commons
Ochrana přirozeně se vyvíjejících společenstev na rašeliništi, prameništi a mokřadech 49°2′50″ s. š., 13°40′30″ v. d.
42 Obří hrnec na potoku Světlá u Nového Údolí na Šumavě NP Šumava &0000000000069030.00000069 030
Kategorie „Šumava National Park“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šumava National Park“ na Wikimedia Commons
48°46′16″ s. š., 13°51′26″ v. d.
5601 PR Niva Kořenského potoka &0000000000000073.36000073,36 Přechodová rašeliniště a třasoviště 48°55′38″ s. š., 13°42′55″ v. d.
5879 PP Onšovice – Mlýny &0000000000000023.20530023,2053 Společenstva mokřadních lučních biotopů s výskytem krkavce totenu a mravenců Myrmica rubra, biotop silně ohroženého modráska bahenního 49°6′17″ s. š., 13°45′34″ v. d.
938 Vstupní portál do Sudslavické jeskyně spadající do rezervace PR Opolenec &0000000000000019.26000019,26
Kategorie „Opolenec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Opolenec“ na Wikimedia Commons
Teplomilná květena na krystalických vápencích 49°5′12″ s. š., 13°47′51″ v. d.
1603 Rozkvetlé kosatce sibiřské v oblasti památky PP Pančice – V řekách &0000000000000008.0500008,05
Kategorie „Pančice-V řekách“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pančice-V řekách“ na Wikimedia Commons
Vlhké louky s bohatým výskytem bledule jarní 49°0′5″ s. š., 14°7′38″ v. d.
2122 PP Pasecká slať &0000000000000089.55000089,55
Kategorie „Pasecká slať“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pasecká slať“ na Wikimedia Commons
Přirozeně se vyvíjející společenstva na rašeliništi 49°2′16″ s. š., 13°39′37″ v. d.
2253 Popis obrazku PR Pod Farským lesem &0000000000000085.24000085,24
Kategorie „Pod Farským lesem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Farským lesem“ na Wikimedia Commons
Přirozeně se vyvíjející společenstva na mokřadech a jimi obklopených sušších stanovištích na zaniklých zemědělských půdách 48°54′12″ s. š., 14°0′49″ v. d.
2176 Pod Ostrohem PP Pod Ostrohem &0000000000000012.08000012,08
Kategorie „Pod Ostrohem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Ostrohem“ na Wikimedia Commons
Nejvýše položená lokalita výskytu generativně plodného rákosu obecného 48°58′20″ s. š., 13°45′47″ v. d.
1604 Značka PP PP Pod Ostrou horou &0000000000000007.9500007,95
Kategorie „Pod Ostrou horou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Ostrou horou“ na Wikimedia Commons
Mokřadní louky s kosatcem sibiřským 48°56′31″ s. š., 14°5′57″ v. d.
937 Pod Popelní horou PR Pod Popelní horou &0000000000000006.1100006,11
Kategorie „Pod Popelní horou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Popelní horou“ na Wikimedia Commons
Porost jalovce obecného 49°6′18″ s. š., 13°37′11″ v. d.
1605 PP Pod Sviňovicemi v červenci 2021 PP Pod Sviňovicemi &0000000000000000.8900000,89
Kategorie „Pod Sviňovicemi“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Sviňovicemi“ na Wikimedia Commons
Prameniště a vlhké louky se vzácnou flórou 48°57′15″ s. š., 13°58′58″ v. d.
640 PP Pod Vyhlídkou &0000000000000001.2900001,29
Kategorie „Pod Vyhlídkou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Vyhlídkou“ na Wikimedia Commons
Chráněné území zaměřené na výuku k ochraně přírody 48°59′55″ s. š., 14°2′7″ v. d.
1766 PP Pod Vyhlídkou II &0000000000000000.5000000,50
Kategorie „Pod Vyhlídkou II“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Vyhlídkou II“ na Wikimedia Commons
Ochrana areálu Stanice mladých přírodovědců 48°59′57″ s. š., 14°2′15″ v. d.
1059 Přírodní památka Podhájí PP Podhájí &0000000000000001.7000001,70
Kategorie „Podhájí (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Podhájí (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Mokřadní louka s bohatou květenou 49°7′16″ s. š., 13°42′40″ v. d.
1606 Přírodní památka Polední PP Polední &0000000000000006.3300006,33
Kategorie „Polední“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Polední“ na Wikimedia Commons
Mokřadní louky s velmi vzácnou květenou 49°3′49″ s. š., 13°52′41″ v. d.
1241 Popis obrazku PP Polučí &0000000000000004.3300004,33
Kategorie „Polučí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Polučí“ na Wikimedia Commons
Přirozený lesní bukový porost 48°54′48″ s. š., 14°3′15″ v. d.
1607 Mraveniště mravence lesního PP Poušť &0000000000000094.32000094,32
Kategorie „Poušť (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Poušť (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Smrkový porost s bohatým výskytem mravence lesního 49°0′27″ s. š., 13°51′23″ v. d.
3411 Prameniště Blanice NPP Prameniště Blanice &0000000000000220.880000220,88
Kategorie „Prameniště Blanice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prameniště Blanice“ na Wikimedia Commons
Biotop a populace kriticky ohroženého druhu perlorodky říční, zejména raná vývojová stadia na prameništích řeky Blanice 48°55′5″ s. š., 13°58′37″ v. d.
2121 PR Pravětínská Lada &0000000000000049.32000049,32 Přirozeně se vyvíjející společenstva na rašeliništi, praměništi, mokřadech a jimi obklopených suchých stanovištích na zaniklých zemědělských půdách 48°58′55″ s. š., 13°41′43″ v. d.
3370 PR Radost &0000000000000079.09000079,09
Kategorie „Radost (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Radost (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a jejich biotopů 49°2′51″ s. š., 13°43′ v. d.
5678 PP Rašeliniště u Martinala PR Rašeliniště u Martinala &0000000000000009.5290009,529
Kategorie „Rašeliniště u Martinala“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště u Martinala“ na Wikimedia Commons
Přirozeně se vyvíjející přechodové rašeliniště, přirozeně se vyvíjející podhorské a horské smilkové trávníky s jalovcem; silně ohrožené druhy savců a jejich biotopy: rys ostrovid; silně ohrožené druhy ptáků a jejich biotopy 49°6′17″ s. š., 13°37′45″ v. d.
5602 Lužní les PR Saladínská olšina &0000000000000003.1100003,11
Kategorie „Saladínská olšina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Saladínská olšina“ na Wikimedia Commons
Přírodní, lidskou činností neovlivňovaný údolní jasanovo-olšový luh 49°0′21″ s. š., 13°55′18″ v. d.
1608 Turmalinová slunce v oblasti památky PP Skalka &0000000000000000.5700000,57
Kategorie „Natural monument Skalka (Prachatice District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Natural monument Skalka (Prachatice District)“ na Wikimedia Commons
Skalnatý výchoz žilné žuly s tzv. turmalínovými slunci 49°3′43″ s. š., 13°50′25″ v. d.
1609 PP Stádla &0000000000000000.6900000,69
Kategorie „Stádla (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stádla (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kamenitý svah s bohatým výskytem prstnatce bezového 49°0′34″ s. š., 13°56′45″ v. d.
1610 Štěrbů louka PP Štěrbů louka &0000000000000000.8900000,89
Kategorie „Štěrbů louka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Štěrbů louka“ na Wikimedia Commons
Vlhká louka se vzácnou květenou 48°58′34″ s. š., 14°8′26″ v. d.
43 Pláně u Zadova CHKO Šumava &0000000000099400.00000099 400
Kategorie „CHKO Šumava“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Šumava“ na Wikimedia Commons
49°5′24″ s. š., 13°40′14″ v. d.
1060 Pohled k PP PP Tisy u Chrobol &0000000000000002.4900002,49
Kategorie „Tisy u Chrobol“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tisy u Chrobol“ na Wikimedia Commons
Smíšený lesní porost s větším zastoupením tisu 48°57′38″ s. š., 14°3′42″ v. d.
1575 NPP U Hajnice &0000000000000000.4600000,46
Kategorie „U Hajnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Hajnice“ na Wikimedia Commons
Bezlesá enkláva, lokalita měkčilky jednolisté 49°4′23″ s. š., 13°53′55″ v. d.
1611 Oblast památky PP U Narovců &0000000000000002.6700002,67
Kategorie „U Narovců“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Narovců“ na Wikimedia Commons
Skalnaté svahy (krystalický vápenec) s bohatou květenou a zvířenou 49°6′20″ s. š., 13°46′3″ v. d.
1242 Oblast památky PP U Piláta &0000000000000008.0200008,02
Kategorie „U Piláta“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Piláta“ na Wikimedia Commons
Suťový bukový porost s bohatým bylinným patrem 49°1′23″ s. š., 14°4′23″ v. d.
1612 PP U poustevníka &0000000000000004.4500004,45 Podmáčené smrčiny a olšiny s bohatou květenou 48°58′8″ s. š., 14°1′51″ v. d.
5670 PP Úbislav PP Úbislav &0000000000000000.2100000,21
Kategorie „Úbislav (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Úbislav (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana květnaté krátkostébelné louky s bohatým výskytem významných a chráněných druhů rostlin 49°7′11″ s. š., 13°39′27″ v. d.
1239 Vysemeněný upolín PP Upolíny &0000000000000000.4200000,42
Kategorie „Upolíny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Upolíny“ na Wikimedia Commons
Vlhká louka s bohatou květenou, hlavně upolínem evropským 48°58′59″ s. š., 13°59′11″ v. d.
1614 Chráněná louka PP V polích &0000000000000001.9200001,92
Kategorie „V Polích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „V Polích“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita vstavače kukačky 49°1′25″ s. š., 13°56′23″ v. d.
1149 Les na lokalitě NPR Velká Niva &0000000000000120.380000120,38
Kategorie „Velká Niva“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velká Niva“ na Wikimedia Commons
Rozlehlé nivní rašeliniště s přirozenými lesními porosty tvořenými zejména podmáčenými rašelinnými smrčinami 48°55′19″ s. š., 13°49′30″ v. d.
2175 PP Vraniště PP Vraniště &0000000000000055.68000055,68
Kategorie „Vraniště (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vraniště (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Přirozeně se vyvíjející společenstva na mokřadech a jimi obklopených stanovištích na zaniklých zemědělských půdách 48°55′53″ s. š., 13°54′4″ v. d.
1236 Popis obrazku PP Vyšný – Křišťanov &0000000000000004.4100004,41
Kategorie „Vyšný - Křišťanov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vyšný - Křišťanov“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita šafránu bělokvětého 48°54′22″ s. š., 13°59′35″ v. d.
1615 PP Zábrdská skála &0000000000000002.9800002,98
Kategorie „Zábrdská skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zábrdská skála“ na Wikimedia Commons
Rulové skály s porostem tařice skalní 49°0′49″ s. š., 13°56′19″ v. d.
1148 Pohled na les na lokalitě PR Zátoňská hora &0000000000000049.29000049,29
Kategorie „Zátoňská hora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zátoňská hora“ na Wikimedia Commons
Smíšený suťový porost přirozeného charakteru 48°56′39″ s. š., 13°49′47″ v. d.
5691 Začátek PR u Zátoně PR Zátoňská mokřina &0000000000000063.60560063,6056
Kategorie „Zátoňská mokřina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zátoňská mokřina“ na Wikimedia Commons
Mozaika iniciálních stádií acidofilních bučin, údolních jasanovo-olšových luhů, rašelinných a podmáčených smrčin se zbytky vlhkých pcháčových luk a vlhkých tužebníkových lad přecházející ve střídavě vlhké bezkolencové louky vltavské nivy jako samovolně se vyvíjející les na ledem ležícím bezlesí 48°57′2″ s. š., 13°46′43″ v. d.
1238 Žižkova skalka PP Žižkova skalka &0000000000000000.3000000,30
Kategorie „Žižkova skalka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žižkova skalka“ na Wikimedia Commons
Výchoz křemencové žíly, vyhlídkový bod 49°0′57″ s. š., 14°0′0″ v. d.

Zrušená chráněná území[editovat | editovat zdroj]

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
933 Pohled na hladinu Chalupské slatě PP Borová Lada &0000000000000115.420000115,42
Kategorie „Borová Lada (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Borová Lada (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Údolní rašeliniště porostlé klečovými porosty 49°0′7″ s. š., 13°39′29″ v. d.
935 PP Jelení vrch &0000000000000006.8800006,88 Smíšený porost, hnízdiště čápa černého 48°50′2″ s. š., 13°51′10″ v. d.
929 PP Jezerní luh &0000000000000030.36000030,36 Tři menší rašeliniště obklopené podmáčenými smrčinami 48°47′22″ s. š., 13°52′30″ v. d.
145 Jezerní slať PP Jezerní slať &0000000000000103.540000103,54
Kategorie „Jezerní slať“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jezerní slať“ na Wikimedia Commons
Rozlehlé vrchoviště s borovicí blatkou a výskytem břízy zakrslé 49°2′23″ s. š., 13°34′30″ v. d.
927 PP Kotlina Valné &0000000000000079.46000079,46 Tři menší rašeliniště s typickou vegetací 48°53′59″ s. š., 13°39′19″ v. d.
1237 PP Kvilda – Pod políčky &0000000000000032.60000032,60
Kategorie „Kvilda-Pod políčky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kvilda-Pod políčky“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita hořce panonského 49°1′35″ s. š., 13°34′58″ v. d.
931 Les na lokalitě PP Malá niva &0000000000000147.340000147,34
Kategorie „Malá niva“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malá niva“ na Wikimedia Commons
Údolní rašeliniště s porosty blatky 48°54′54″ s. š., 13°48′46″ v. d.
5607 Řeka Blanice v přírodní rezervaci Na soutoku PR Na soutoku &0000000000000028.22000028,22
Kategorie „Na soutoku (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na soutoku (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Přirozené a samovolné vývojové pochody v údolí Blanice, Křemenného a Milešického potoka. Zrušena k 1. 7. 2021 a celé území zahrnuto do nové PR Kaňon Blanice 48°59′10″ s. š., 13°54′47″ v. d.
1147 Okraj kamenného moře na území PP Obří zámek PP Obří zámek &0000000000000052.32000052,32
Kategorie „Obří hrad“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Obří hrad“ na Wikimedia Commons
Skalnaté vrcholy s kamenným mořem a přirozenými lesními porosty 49°6′14″ s. š., 13°35′31″ v. d.
1602 PP Olšinka &0000000000000032.27000032,27 Vrchoviště a podmáčené smrčiny, tokaniště tetřeva 49°1′51″ s. š., 13°36′9″ v. d.
936 Pod Šindlovem PP Pod Šindlovem &0000000000000006.5000006,50
Kategorie „Pod Šindlovem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Šindlovem“ na Wikimedia Commons
Pastvina s porostem jalovce obecného 49°1′23″ s. š., 13°39′50″ v. d.
1153 Pramen Vltavy v zimě PP Pramen Vltavy &0000000000000007.7800007,78
Kategorie „Pramen Vltavy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pramen Vltavy“ na Wikimedia Commons
Pramen Vltavy na rašeliništi s porostem klečové blatky 48°58′29″ s. š., 13°33′39″ v. d.
926 Popis obrazku PP Spálený luh &0000000000000101.160000101,16
Kategorie „Spálený luh“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Spálený luh“ na Wikimedia Commons
Horské rašeliniště s typickou zonací 48°50′29″ s. š., 13°47′40″ v. d.
928 PP Splavské rašeliniště &0000000000000077.69000077,69 Údolní rašeliniště s typickou květenou 48°53′45″ s. š., 13°43′58″ v. d.
1150 PP Stožec &0000000000000052.81000052,81 Pralesovitý suťový les 48°52′53″ s. š., 13°49′57″ v. d.
1151 Stožecká skála PP Stožecká skála &0000000000000013.46000013,46
Kategorie „Stožecká skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stožecká skála“ na Wikimedia Commons
Žulová skaliska se suťovými proudy a svahovými porosty 48°52′23″ s. š., 13°49′26″ v. d.
1235 Strážný – Pod Obecním lesem PP Strážný – Pod Obecním lesem &0000000000000007.7800007,78
Kategorie „Strážný-Pod Obecním lesem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Strážný-Pod Obecním lesem“ na Wikimedia Commons
Lokalita šafránu bělokvětého 48°54′30″ s. š., 13°41′34″ v. d.
1146 PP Tetřevská slať &0000000000000018.94000018,94 Horské vrchoviště 49°1′27″ s. š., 13°32′10″ v. d.
450 Plešné jezero PP Trojmezná hora &0000000000000386.580000386,58
Kategorie „Trojmezná hora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Trojmezná hora“ na Wikimedia Commons
Nejvyšší partie české Šumavy, horské smrčiny, bukové porosty, kamenná moře, ledovcové jezero 48°46′20″ s. š., 13°50′50″ v. d.
1152 Vltavský luh PP Vltavský luh &0000000000001714.0000001 714
Kategorie „Vltavský luh“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vltavský luh“ na Wikimedia Commons
Luh na horní Vltavě, komplex rašelin, mokřadů, tůní a mrtvých ramen s bohatou flórou a faunou 48°49′20″ s. š., 13°56′39″ v. d.
1613 PP Vltavské stráně &0000000000000008.1600008,16 Skalnaté stráně nad Teplou Vltavou s hořcem pannonským aj. 49°0′43″ s. š., 13°35′7″ v. d.
930 PP Žďárecká slať &0000000000000034.64000034,64 Typické vrchoviště šumavských plání 48°56′29″ s. š., 13°38′25″ v. d.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • ALBRECHT, Josef a kolektiv. Chráněná území ČR VIII. - Českobudějovicko. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2003. 807 s. ISBN 80-86064-65-4. S. 309 až 364. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]