Křivý javor

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Křivý javor
Lesní lokalita na vrcholu hřbetu
Lesní lokalita na vrcholu hřbetu

Vrchol824 m n. m.
Prominence64 m
Izolace2,5 km → Křovina
Seznamy8istovky Žďárských vrchů (3.)
Vrcholy Hornosvratecké vrchoviny
Poznámkazalesněný vrchol, bez rozhledu
Poloha
StátČeskoČesko Česko
PohoříČeskomoravská vrchovina / Hornosvratecká vrchovina / Žďárské vrchy /
Devítiskalská vrchovina
Souřadnice
Křivý javor
Křivý javor
Horninamigmatit, ortorula, rula, amfibolit, svor
PovodíSvratka
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Křivý javor je vrchol s nadmořskou výškou 824 m v georeliéfu plochého hřbetu Devítiskalské vrchoviny,[1] třetí nejvyšší vrchol v krajinné oblasti Žďárských vrchů, v rámci administrativně správním na katastrálním území obce Fryšava pod Žákovou horou v okrese Žďár nad Sázavou, náležejícím do Kraje Vysočina v České republice.[2]

Hřbet se dvěma vrcholy, na východo-jihovýchodním okraji hřbetu výškový bod Křivý javor (823,5 m), oddělen mělkým sedlem (vrchol asi 814 m) od vyvýšeniny nad lesní lokalitou U Křivého javoru, s vrcholem 818 m n. m. (dle vrstevnicové mapy) v západo-severozápadní části hřbetu.

Zalesněný úzký hřbet, orientovaný a nadmořskou výškou klesající přibližně ve směru VJVZSZ, tvoří hornina dvojslídný migmatitortorula typu metamorfitu, ostrůvky biotitické ruly drobně zrnité granoblastické a amfibolitu, na jihovýchodním a jihozápadním úbočí dvojslídný svor, horniny v kutnohorsko-svratecké geologické oblasti, v soustavě Českého masivu (krystalinikum a prevariské paleozoikum).[3]

Lokalita v povodí řeky Svratky, součástí Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a se shodným názvem a územním vymezením také chráněné oblasti přirozené akumulace vod v severozápadní části Hornosvratecké vrchoviny. V ose hřbetnice od vrcholu k lesní lokalitě „U Křivého javoru“ prochází rozvodnice povodí potoku Břímovka (severozápadní až severovýchodní svahy) a řeky Fryšávky (severovýchodní až severozápadní svahy). Západní úbočí hřbetu uzavírá úžlabí s pramennou zdrojnicí řeky Svratky.[4]

Česká státní trigonometrická síť uvádí zaměřený trigonometrický bod ve východo-jihovýchodní části hřbetu s názvem U Křivého javoru a geodetickým označníkem s nivelací 823,46 m n. m. (č. 40 triangulačního listu 3316), žulový terénní patník se nachází v lesním porostu, několik metrů jižně od lesní cesty vedené přibližně po hřbetnici a spojující oba vrcholy plochého hřbetu, v jeho západo-severozápadní části orientační bod s nivelací 816,4 m n. m. (č. 40.2 triangulačního listu 3316).[2]

Geografie[editovat | editovat zdroj]

Vrchol georeliéfu na zalesněném hřbetu severozápadně nad obcí Fryšava pod Žákovou horou, výškový (trigonometrický) bod leží v lesním porostu, přibližně ve vzdálenosti 2 km (324°) od věže kostela sv. Matouše ve Fryšavě a zhruba 3 kilometry jižně od Devíti skal.

Pouze mělkým sedlem je vrchol oddělen od vyvýšeniny s nadmořskou výškou 816 m v západo-severozápadní části úzkého a krátkého hřbetu nad lesní lokalitou U Křivého javoru, celý hřbet pak sedlem na severozápadě od Žákovy hory (810 m) a na jihozápadě od vrcholu s místním názvem Fryšavský kopec (802 m dle vrstevnicové mapy).

Hluboké a široké údolí s řekou Fryšávka a obcí Fryšava pod Žákovou horou na jihovýchodě odděluje hřbet Devítiskalské vrchoviny od Pasecké skály (819 m) v Pohledeckoskalské vrchovině.

Vrchol kopce je zalesněný, bez rozhledu.

Zeměpisný název[editovat | editovat zdroj]

Zeměpisný název (toponymum) Křivý javor je Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním standardizované jméno (oronymum) kopce a jeho vrcholu s nadmořskou výškou 823,5 m.[5]

Přírodní poměry[editovat | editovat zdroj]

Významný bod v centrální části geomorfologického okrsku Devítiskalská vrchovina na úzkém a plochém hřbetu, ve vrcholové části kolem 900 m dlouhém, na úbočích se skalními výchozy a balvanitou sutí.[6] Hřbet oddělen širokým údolím s řekou Fryšávkou, typickým pro Žďárské vrchy (tzv. žďárský typ georeliéfu), geomorfologický podcelek Hornosvratecké vrchoviny (geomorfologický celek).[1] Vrchol se zeměpisným názvem Křivý javor na východo-jihovýchodním okraji zalesněného hřbetu, na severovýchodě oddělen sedlem (vrchol 802 m) od bezejmenné vyvýšeniny georeliéfu s nadmořskou výškou 808 m dle vrstevnicové mapy (vrchol severozápadně od lokality Hájenka na katastrálním území Fryšava pod Žákovou horou).[2]

Ve vrcholové části hřbetu mělké sedlo (vrchol 814 m), oddělující nevýrazný vrchol od vyvýšeniny na západo-severozápadě, nad lesní lokalitou U Křivého javoru, s vrcholem terénu až 818 m n. m. dle vrstevnicové mapy. Lesní porost převážně se smrkem, s příměsí buku a jedle.[6]

Severní svahy pod vrcholem s prameništěm několika zdrojnic potoku Břímovka, vodoteče stékají směrem k lokalitě U černobahenské studně. Východně od vrcholu v úžlabí s bezejmenným vrcholem (808 m n. m.) prameniště zdrojnice řeky Fryšávky, napájející vodou Nový rybník v obci Fryšava pod Žákovou horou.[2] Na strmém jižním úbočí hřbetu prameniště další zdrojnice řeky Fryšávky, se studánkou u lesní cesty vedoucí z Fryšavy pod Žákovou horou do sedla mezi vrcholy hřbetu.

Západní svahy hřbetu s prameništěm řeky Svratky, v úžlabí mezi Prostředním kopcem (773 m n. m.) na severu a vyvýšeninou georeliéfu s místním názvem Fryšavský kopec (802 m n. m. dle vrstevnicové mapy) na jihu. Pramenná (hlavní) zdrojnice řeky Svratky v nadmořské výšce asi 772 m dle vrstevnicové mapy. Nejvyšší bod dílčího povodí řeky Svratky se nachází na západo-severozápadním vrcholu vyvýšeniny hřbetu, nad lesní lokalitou U Křivého javoru (818 m n. m.).[4]

V ose hřbetnice spojující oba vrcholy hřbetu prochází rozvodnice povodí 4. řádu, přibližně severní úbočí v povodí potoku Břímovka, jižní v povodí řeky Fryšávka a západní v dílčím povodí řeky Svratky. Od vrcholu hřbetu nad lesní lokalitou U Křivého javoru (818 m n. m.) směřuje rozvodnice na severozápad k vrcholu Žákovy hory (810 m n. m.) a na jihozápad, nejprve k vrcholu sedla a dále nad ním na úroveň hřbetnice na svahu Fryšavského kopce.[4]

Výstup na vrchol[editovat | editovat zdroj]

Křivý javor s trigonometrickým bodem i vrchol vyvýšeniny georeliéfu nad lesní lokalitou „U Křivého javoru“ v lesním porostu, několik metrů od cesty vedené zhruba v ose hřbetnice, oba vrcholy bez výhledu.

Lesní cesta směrem k vrcholům navazuje ve vrcholové části hřbetu (v sedle) na zpevněnou pozemní komunikaci lesní správy, severně od vrcholu lesní komunikace zaústěna do silnice Herálec – Kadov a jižně od vrcholu pokračuje místní komunikací do obce Fryšava pod Žákovou horou.[7]

Na vrcholu sedla přístřešek, od něho vrchol terénu s výškovým bodem zhruba 500 m k východo-jihovýchodu (100°), ve vrcholové části v roce 2004 symbolicky zasazený javor občany Fryšavy pod Žákovou horou,[8] v lesní lokalitě také kamenný pomník lesníka (Tonda Fiala + 2007) a turisty umístěný označník vrcholu.

Turistika[editovat | editovat zdroj]

Výškový bod Křivý javor uvedený v turistické mapě Žďárské vrchy (mapový list 48) vydané Klubem českých turistů, do vrcholové části není vedená značená turistická trasa.[9] Pod vrcholem na jižním úbočí hřbetu zeleně značená turistická trasa v úseku FryšavaFryšavský kopec, od rozcestí s bodem záchrany ZR 019 pokračuje neznačená zpevněná komunikace lesní správy k vrcholu sedla.

Výstup do vrcholové části též zpevněnou pozemní komunikací lesní správy od silnice v úseku HerálecKadov, silnice s cyklistickou trasou 1 protíná centrální část Žďárských vrchů. Ze silnice (cyklistické trasy 1) dostupné například přírodní památky Devět skal, Lisovská skála, Malinská skála a také od retenční nádrže Břímovka národní přírodní rezervace Žákova hora.[7]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Přírodní poměry: Geomorfologie [online]. [cit. 2018-06-03]. Mapové aplikace. Dostupné online. 
  2. a b c d Český úřad zeměměřický a katastrální. Základní mapa Česka: kompozice Křivý javor, výškový bod 823,5 m n. m. [online]. [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
  3. Česká geologická služba. Geovědní mapy: kompozice Křivý javor a okolí [online]. [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
  4. a b c Český hydrometeorologický ústav. Hydrologie: Evidence zdrojnic [online]. [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
  5. Český úřad zeměměřický a katastrální. Zeměpisné názvy: Křivý javor [online]. [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
  6. a b DEMEK, Jaromír; MACKOVČIN, Peter; BALATKA, Břetislav, a kolektiv. Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. Příprava vydání Jaromír Demek, Peter Mackovčin. 2. vyd. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2006. 582 s. ISBN 80-86064-99-9. Heslo: Křivý javor, s. 256. 
  7. a b Mapy.cz. Turistická mapa: vrchol Křivý javor a okolí [online]. [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
  8. Obec Fryšava pod Žákovou horou [online]. [cit. 2018-06-03]. Dostupné v dialogu se zástupci obce. 
  9. Klub českých turistů. Turistická mapa: Žďárské vrchy. 6. vyd. Praha: Trasa, 2013. ISBN 978-80-7324-370-8. Mapový list 48, měřítko 1:50 000. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]