Přeskočit na obsah

Rozvodnice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Tento článek je o geografickém pojmu. O elektrorozvodné skříni pojednává článek rozvaděč (elektrotechnika).

Rozvodnice je smyšlená čára, která vyznačuje geografickou hranici mezi sousedními povodími. Dělíme ji na orografickou a hydrogeologickou.

Orografická rozvodnice vymezuje povodí povrchové vody, probíhá od závěrného profilu po nejvyšších bodech povodí. Prakticky se jedná o hřbetnici, což je myšlená čára styku dvou přilehlých svahů téhož hřbetu.[1]

Hydrogeologická rozvodnice ohraničuje povodí podzemních vod, pro jejich určení je však potřeba znát geologické složení podpovrchových vrstev. Často se kryje s orografickou rozvodnicí, ale v místech se složitější geologickou stavbou může být její průběh zcela odlišný.

  1. [ZÁKLADY FYZICKÉ GEOGRAFIE 1 - HYDROLOGIE - Chmelová, Frajer]