Etologie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Etologie je vědní obor v rámci zoologie, který se zabývá studiem chování živočichů, rozeznáváním jeho vrozených a naučených složek, ontogenetickéhofylogenetického vývoje vzorců chování a významu určitých vzorců chování pro přežívání daného druhu.

Chování živočichů[editovat | editovat zdroj]

Základní rozdělení[editovat | editovat zdroj]

  • vrozené – existuje hned po narození a je řízeno instinktem (stěhování ptáků, reflexy)
  • získané – řízeno napodobováním a zkušenostmi získanými během života jedince (zlepšení techniky lovu)

Jiné dělení[editovat | editovat zdroj]

  • chování obranné: útěk, obrana
  • chování rozmnožovací: námluvy, zásnubní lety
  • chování komfortní: souvisí s péčí – hygiena, koupání

Dílčí obory[editovat | editovat zdroj]

Historie etologie[editovat | editovat zdroj]

Etologie jako vědní obor vykrystalizovala až na přelomu 19. a 20. století, nicméně práce zabývající se chováním zvířat lze najít daleko před tímto datem, byť se zpravidla nejednalo o díla psaná za tímto účelem. První důkladné popisy chování zvířat lze nalézt ve spisech Hérodotových. Dalšími významnými pracemi jsou Aristotelovy spisy (popsal např. včelí tanec), Historia naturalis Plinia Staršího, De arte venandi cum avibus císaře Fridricha II. Studiem chování zvířat žijících v zajetí se zabýval anglický fyziolog a lékař William Harvey. Dalšími pionýry etologie byli Johan Pernauer z Rosenau a Condillac (oba se zabývali ptactvem), Hermann S. Reinmarus (bezobratlí), Erasmus Darwin, Jean-Baptiste Lamarck, George Cuvier, Saint-Hilairové. Velkou pozornost etologii věnovali oba tvůrci evoluční teorie, Charles Darwin a Alfred Russel Wallace.

Další významné práce přednesli John Lubbock (komunikace hmyzu a etologie psů), C. LLoyd Morgan (etologie kuřat a kachen), Edward T. Thorndik (zvířecí inteligence), J. Henri Fabre (chování hmyzu v přírodě), Jakob von Uexküll a další. Za zakladatele etologie jsou považování Konrad Lorenz, Erich von Holst, Karl von Frisch a Nikolaas Tinbergen. Nejvýznamnějším českým etologem byl Zdeněk Veselovský, který je považován za zakladatele české etologie.

Seznam významných etologů[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]