Dražba

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dražba v Cheviotu v Ohiu

Dražba (aukce, dříve též licitace) je způsob nákupu a prodeje aktiv, majetku, zboží nebo služeb tím, že jsou nabídnuty k prodeji, převezmou se cenové nabídky a poté je předmět odprodán proti nejvyšší nabídce. Při aukci cena není předem stanovena, ale určí se až během aukce v soutěži několika nakupujících či prodávajících. Zájemci podávají své nabídky a nakonec je právo i povinnost uzavřít kupní smlouvu licitátorem (tj. předsedajícím dražbě) přiklepnuto tomu, kdo nabídl nejlepší cenu, a tento vydražitel tak získá právo a povinnost za tuto cenu uzavřít na předmět aukce kupní smlouvu.

Definice[editovat | editovat zdroj]

V angličtině ani v češtině pojmy dražba a aukce nejsou úplná synonyma. Například se rozlišuje veřejná dražba, dražba firmy (trade sale) a soudní dražba (judicial sale).

Z hlediska českého práva je dražba (dobrovolná i nedobrovolná) vymezena zákonem č. 26/2000 Sb. Dražbu mohou provádět jen dražebníci mající koncesi MMR. V případě dražby dochází k přechodu vlastnictví příklepem licitátora, po vydražení vzniká dražební protokol. Částku bývá nutné uhradit v rozmezí několika dnů, což znemožňuje financování koupě například prostřednictvím hypotéky. Při prodeji nemovitosti v dražbě se neplatí daň z jejího převodu, ale daň z ceny dosažené v dražbě. Ta přitom bývá oproti odhadní ceně nemovitosti podstatně nižší.

Oproti tomu aukce, jako každý prodej, musí pouze splňovat obecná ustanovení občanského zákoníku. Organizování aukcí je v ČR volná živnost. Po aukci vzniká až následně písemná nebo jiná forma kupní smlouvy. Vlastnictví přechází až podle podmínek této smlouvy, typicky u nemovitostí dokonce až následným vkladem do katastru.

Existuje více variant aukce a dražby. Podle druhu aukce mohou být například nabízející přímo na místě osobně a nebo se aukce mohou zúčastnit vzdáleně prostřednictvím telefonu, internetu či jiných médií, viz články internetová aukce nebo elektronická dražba. Prodávající obvykle platí organizátorovi aukce (dražebníkovi čili aukcionáři nebo aukční společnosti) provizi, která se počítá procentem z konečné prodejní ceny.

Jako licitace či dražba se také označuje úvodní fáze některých karetních her, například licitovaného mariáše. Během licitace hráči nabízejí, jaký typ sehrávky jsou ochotni hrát, a partie pak pokračuje podle hráče, který nabídl nejdražší přijatelnou hru.

Historie aukcí[editovat | editovat zdroj]

Artemis, starořecká mramorová socha. V roce 2007 byla starořímská bronzová socha „Artemis a jelen“ prodána v aukční síni Sotheby's v New Yorku za 28,6 milionů dolarů, což dalece předčilo odhady a došlo ke stanovení nového rekordu. „Artemis a jelen“ se stala nejdražší sochou a zároveň starožitností, která byla kdy prodána na aukci[1][2]
Čínská porcelánová váza meiping z 18. století. Porcelán byl dlouhou dobu hlavním artiklem při prodeji umění. V roce 2005 byl v aukční síni Christie's prodán kus čínského porcelánu za 15,68 milionů liber, potažmo za 30,6 milionu dolarů. Tím byl stanoven světový aukční rekord pro keramické dílo[3]

Slovo "aukce" je odvozeno z latinského "augēre", což znamená „zvýšit“ nebo „zvětšit“.[4]

Po většinu historie byly aukce relativně neobvyklým způsobem jak sjednat výměnu zboží a komodit. V praxi bylo výrazně častější smlouvání a prodej za stanovenou cenu.[5] Do 17. století se konalo jen málo aukcí, aukce byly vnímány jako něco neobvyklého a jejich konání bylo velmi sporadické.[6]

Nicméně aukce mají dlouhou historii, která sahá až do roku 500 př. n. l.[7] Podle Hérodota se v Babyloně každoročně pořádaly aukce žen za účelem jejich provdání. Aukce začaly se ženami, které aukcionář považoval za nejkrásnější, a pokračoval postupně k těm nejméně krásným. Za nelegální bylo v té době považováno povolit provdání dcery jinak než na základě aukce.[6]

V době fungování Římské říše římští vojáci po každém vojenském vítězství zabavovali na dobytých územích válečnou kořist, která byla následně vydražena. Z dražby otroků, kteří byli často zajatí jako „válečná kořist“, šly výtěžky na další válečné snažení Římské říše.[6]

Římané rovněž používali aukce pro uhrazení dluhů dlužníků, jejichž majetek byl konfiskován a následně dražen.[8] Např. Marcus Aurelius prodal vlastní nábytek, aby vyrovnal dluhy, prodeje při tom trvaly měsíce.[9] Jedna z nejvýznamnějších aukcí historie se konala v roce 193 n.l., kdy byla dána pretoriánskou stráží do aukce celá Římská říše. 23. března nejdříve pretoriánská stráž zabila císaře Pertinaxe, poté nabídla říši dražiteli s nejvyšší nabídkou. Didius Julianus přebil všechny ostatní cenou 6 250 drachem pro každého vojáka. Byl to čin, který zahájil krátkou občanskou válku. Didius byl poté o dva měsíce později připraven o hlavu, když Septimus Severus ovládl Řím.[8]

Od konce Římské říše až do 18. století nebyly v Evropě aukce příliš v oblibě,[8] v Asii se nikdy nerozšířily.[6]

V některých částech Anglie v průběhu 17. a 18. století byla používána pro prodej zboží a pachtů tzv. aukce při svíci. Tato aukce začala zapálením svíčky, následně byly dávány rostoucí nabídky, dokud svíce nezhasla. Nejvyšší nabídka v okamžiku, kdy svíce zhasla, vyhrála aukci.[10]

Nejstarší aukční síní na světě je Stockholm Auction House (Stockholms Auktionsverk). Byla založena ve Švédsku v roce 1674.[11][12]

Během konce 18. století, brzy po Francouzské revoluci, se aukce začaly konat v hostincích a kavárnách a prodávalo se při nich obvykle umění. Tyto aukce se konaly denně a byly tištěny katalogy, které měly lidi přilákat na dražená díla. Tyto aukční katalogy byly často tištěny a distribuovány před aukcemi vzácných nebo sběratelských kousků. V některých případech byly tyto katalogy vypracovány samotnými umělci a obsahovaly významné detaily o uměleckých dílech, které byly draženy.

V aukční síni Sotheby's, v současnosti druhé největší aukční síni na světě,[11] se první aukce konala roku 1744. Aukční síň Christie's, v současnosti největší aukční síň na světě,[11] byla založena okolo roku 1766. V současnosti funguje celá řada dalších aukčních síní založených v 18. a 19. století. Jedná se např. o aukční síně Dorotheum (1707), Bonhams (1793), Phillips de Pury & Company (1796), Freeman's (1805) a Lyon & Turnbull (1826).[13]

V průběhu Americké občanské války byly armádami zabavovány statky a prodávány v dražbě velitelem divize (ang. colonel). Z tohoto důvodu dodnes nesou někteří aukcionáři ve Spojených státech neoficiální označení "colonel". [9]

Vývoj internetu vedl k významnému nárůstu využívání aukcí, kdy aukcionáři sbírají nabídky od velkého množství kupujících přes internet. Draží se mnohem větší množství komodit než bylo dříve možné.[5]

Typy aukcí[editovat | editovat zdroj]

Primární typy aukcí[editovat | editovat zdroj]

Dražba tuňáků na rybím trhu Tsukiji v Tokiu
Dražba ryb v Honolulu, Hawaii
 • Anglická aukce je také známá jako otevřená aukce se zvyšující se cenou. Tento typ je pravděpodobně nejčastější formou aukce, která se v současnosti používá.[4] Účastníci dávají otevřené nabídky jeden proti druhému, přičemž každá následující nabídka je vyšší než ta předchozí.[14] Vyvolávač musí oznámit ceny, dražitelé musí sami vyvolat svoje nabídky (nebo je musí vyvolat jejich zástupce jejich jménem) nebo musí být nabídky odevzdány elektronicky, kdy je veřejně zobrazena současná nejvyšší nabídka.[14] V některých případech může být maximální nabídka podána vyvolávačem, který ji musí nabídnout jménem dražitele podle jeho instrukcí.[14] Aukce končí, pokud žádný z účastníků již dál nechce nabízet, v takovém případě získává dražitel s nejvyšší nabídkou draženou položku a musí zaplatit nabídnutou částku.[14] Případně, pokud prodávající stanovil minimální prodejní cenu s předstihem (rezervovaná cena) a konečná nabídka nedosahuje výše této ceny, položka zůstane neprodána.[14] Někdy vyvolávač stanoví minimální částku, o kterou musí následující nabídka přesáhnout současnou nejvyšší nabídku.[14] Nejvýznamnějším rozlišovacím faktorem tohoto typu aukcí je to, že současná nejvyšší nabídka je vždy známá ostatním (potenciálním) dražitelům.[14] Anglická aukce je obvykle používána pro prodej majetku, nejčastěji starožitností a uměleckých děl,[14] ale také zboží ze druhé ruky a realit. Je nutné, aby byli přítomni nejméně dva dražitelé.
 • Japonská aukce je, podobně jako anglická, aukcí se zvyšující se cenou. Na rozdíl od anglické aukce zvyšování ceny nevyhlašují účastníci, ale vyvolávač. Účastníci ochotní kupovat na začátku stojí, vyvolávač postupně hlásí vyšší a vyšší cenu, kdo z účastníků již není ochoten tolik zaplatit, dá to najevo usednutím. Kdo jednou usedl, nesmí se znovu do téže dražby zapojit; tímto rysem se japonská aukce liší od anglické po strategické stránce (anglická verze umožňuje zvýšit příhoz i těm, kteří dočasně nepřihazovali)
 • Holandská aukce také známá jako otevřená aukce s klesající cenou.[4] V tradiční Holandské aukci začne vyvolávač s vysokou nabídnutou cenou, která je snižována, dokud není někdo z účastníků ochoten akceptovat vyvolávačovu cenu.[14] Účastník, který v aukci vyhrál, zaplatí oznámenou cenu.[4] Holandská aukce je pojmenována podle svého nejznámějšího příkladu – Holandské tulipánové aukce. („Holandská aukce“ je také občas užívána pro popis online aukcí, kde je současně prodáváno mnoho identických položek stejnému počtu dražitelů.[15]) Kromě prodeje řezaných květin v Nizozemí se Holandská aukce používá pro komodity podléhající zkáze jako jsou ryby a tabák.[14] V praxi se ovšem Holandská aukce příliš nepoužívá.[4]
 • Obálková metoda zjednodušeně by se dala popsat jako aukce se zapečetěnými nabídkami, kde vyhrává nejvyšší nabídka. V tomto typu aukce všichni dražitelé odevzdají současně svoje zapečetěné (uzavřené) nabídky, takže žádný dražitel nezná nabídku žádného dalšího účastníka. Dražitel s nejvyšší nabídkou platí cenu, kterou uvedl.[4][14] Tento typ aukce je odlišný od Anglické aukce, kde smí dát svoji nabídku vždy pouze jeden dražitel. Kromě toho, když dražitelé neznají nabídky ostatních účastníků, nemohou pak podle jejich nabídek upravit svoji vlastní nabídku.[14] Tento způsob nabídek přináší stejný výsledek jako Holandská akce. Obálkové metody jsou obvykle využívány v případě veřejných soutěží, částečně pro vládní smlouvy a aukce na pronájem dolů.[14]
 • Vickreyova aukce zjednodušeně by se dala popsat jako aukce se zapečetěnými nabídkami, kde vyhrává druhá nejvyšší nabídka.[16] Tento typ aukce je téměř identický s obálkovou metodou až na to, že vítězný dražitel zaplatí druhou nejvyšší nabídku.[17] Je to velmi podobné dražebnímu systému na eBayi, kde vítěz platí druhou nejvyšší nabídku plus přihazovací přírůstek (tj. 10%).[16] Ačkoli je Vickreyova aukce velmi důležitá v dražební teorii, v praxi se téměř nepoužívá.[14]

Sekundární typy aukcí[editovat | editovat zdroj]

 • Aukce se zpoplatněním všech nabídek (All-pay auction) je typem aukce, kdy všichni dražitelé musí zaplatit své nabídky i v případě, že nevyhrají. Nejvyšší nabídka vyhrává draženou položku. Tyto aukce jsou primárně zajímavé pro akademickou půdu, kde mohou být využívány pro modelování lobbingu a úplatkářství (nabídky jsou politickými příspěvky) nebo soutěže, jako jsou běžecké závody.[18] Příkladem může být sekvenční hra Dolarová aukce.
 • Výkupní aukce je aukcí se stanovenou cenou (výkupní cena), kterou může kterýkoli dražitel akceptovat v kterémkoli časovém okamžiku v průběhu aukce, čímž okamžitě ukončí dražbu a získá draženou položku.[19] Pokud žádný dražitel nevyužije možnosti výkupu před koncem dražby, vyhrává dražitel s nejvyšší nabídkou, kterou následně zaplatí.[19] Možnosti výkupu mohou být buď dočasné nebo trvalé.[19] Dočasná možnost výkupu trvá pouze do vyhlášení první nabídky. Poté již není možné dražbu vykoupit.[19] Naproti tomu při trvalé možnosti výkupu je možné dražbu vykoupit po celou dobu dražení, dokud aukce není uzavřena.[19] Výkupní cena může zůstat po celou dobu dražení stejná, nebo se může měnit podle přednastavených pravidel a nebo jednoduše podle vůle prodávajícího.[19]
 • Kombinatorické aukce je jakákoli aukce pro současný prodej více než jedné položky, kdy dražitelé mohou dávat nabídky na bázi „všechno nebo nic“ na „balíčky“ spíše než jen na jednotlivé položky. To znamená, že dražitel může specifikovat, že zaplatí za položky A a B, ale jen pokud je dostane obě.[20] V kombinatorických aukcích může být rozhodování o vítězném dražiteli komplexním procesem, kde ani dražitel s nejvyšší jednotlivou nabídkou nemá jistou výhru.[20] Uvažujme například aukci se čtyřmi položkami (W, X, Y a Z). Pokud Dražitel A nabídne 1 000 Kč za položky W a Y, Dražitel B nabídne 600 Kč za položky W a X, Dražitel C nabídne 100 Kč za položky X a Z a Dražitel D nabídne 600 Kč za položky Y a Z, zvítězí Dražitelé B a D, zatímco Dražitelé A a C nezískají nic, protože kombinovaná nabídka od Dražitelů B a D je vyšší (1 200 Kč) než od Dražitelů A a C (1 100 Kč).
 • Aukce Lloyd's syndicate (Lloyd's syndicate auction).[21]
 • Aukce s nerezervovanou cenou také známá jako absolutní aukce, je aukce, ve které jsou položky na prodej prodávány nezávisle na ceně.[22][23] Z pohledu prodávajícího může být tento typ aukce velmi přitažlivý, protože tím, že není stanovena žádná rezervovaná cena, může potenciálně přilákat více dražitelů díky možnosti výhodné koupě.[22] Pokud se aukce zúčastní více dražitelů, může být dosaženo vyšší ceny, protože se dražitelé předhánějí v přebíjení svých nabídek.[23] Tento typ aukce je protikladem aukce s rezervovanou cenou, kde položky na prodej nemusí být prodány, pokud není konečná nabídka dostatečně vysoká, aby uspokojila prodávajícího. Nicméně v praxi nemusí být ani aukce prezentovaná jako „absolutní“ nebo „nerezervovaná“ prodána dražiteli s nejvyšší nabídkou toho dne. Například pokud prodávající stáhne svou položku z dražby nebo rozšíří dražební dobu na neurčito,[24] i když by tyto praktiky měly být v některých právních systémech zákonem, nebo určitými podmínkami prodeje stanovenými vyvolávačem zakázané.
 • Aukce s rezervovanou cenou je aukce, kde nemusí být položky na prodej prodány, pokud není konečná nabídka dostatečně vysoká, aby uspokojila prodejce – tj. prodávající si ponechává právo akceptovat nebo odmítnout nejvyšší nabídku.[23] V těchto případech může být sada „rezervovaných“ cen nastavena dopředu. Pod touto cenou by položka neměla být prodána.[22] Tyto ceny jsou známé vyvolávači, ne však nutně dražitelům. Rezervovaná cena může být pevná nebo volitelná – ve druhém případě je rozhodnutí o přijetí nabídky ponecháno na vyvolávači, který by možná měl ochotu přijmout i nabídku nepatrně pod rezervovanou cenou. Aukce s rezervovanou cenou je pro prodávající bezpečnější než nerezervovaná, protože nejsou povinni akceptovat nízkou nabídku. Existuje však nebezpečí, že konečná cena bude nižší, než by měla být, což znamená, že je menší zájem o koupi.[23] Rezervovaná cena se vyskytuje i v drtivé většině internetových aukčních serverů, v nichž někde není licitátorům zobrazována, jindy ano, popřípadě nabízí rezervovanou cenu zkombinovat s pevně danou cenou, kdy proces dražení v podstatě odpadá a licitátor může předmět buď koupit za tuto cenu nebo nechat být.
 • Obrácená aukce je typem aukce, ve kterém jsou obráceny role prodávajícího a kupujícího. Primárním cílem je tlačit kupní ceny dolů.[25] V normální aukci, kupující soutěží mezi sebou s cílem získat zboží nebo službu.[25] V obrácené aukci soutěží prodejci o zprostředkování zboží nebo služby, nabízejí postupně nižší ceny, dokud některý z prodávajících není ochotný dát nižší nabídku.[25] Principiálně se velmi podobá výběrové soutěži.
 • Tichá aukce je variantou Anglické aukce, kde se nabídky píšou na list papíru. Na předem stanoveném konci aukce vyhrává draženou položku nejvyšší uvedená nabídka.[26] Tato aukce se často používá při charitativních událostech, kdy se draží mnoho věcí zároveň a kdy je čas na dražbu pevně stanoven.[26] Aukce je „tichá“ v tom smyslu, že není stanoven žádný vyvolávač,[26] dražitelé píšou své nabídky na nabídkový list, který často leží na stole blízko dražené položky.[27] Jiné varianty tohoto typu dražby mohou obsahovat zapečetěné (uzavřené) nabídky.[26]
 • Top-Up Aukce je variací na all-pay aukci (zaplacení všech nabídek), primárně využívanou pro charitativní události. Dražitelé musí zaplatit rozdíl mezi jejich nabídkou a nejbližší nižší nabídkou, ať vyhrají či nikoli. Pouze vítězný dražitel nemusí platit „top-up“ poplatek, ale musí zaplatit za vytěženou položku.
 • Walrasian auction nebo také Walrasian tâtonnement je aukce, ve které vyvolávač přijímá nabídky jak od kupujících tak prodávajících na trhu více druhů zboží.[28] Vyvolávač postupně zvyšuje nebo snižuje aktuálně navrhovanou cenu podle nabídek kupujících a prodávajících. Aukce končí ve chvíli, kdy jsou nabídka a poptávka v dokonalé rovnováze.[29] Vysoká cena snižuje poptávku, zatímco nízká cena zvyšuje poptávku, teoreticky existuje speciální cenový bod, někde uprostřed, kde je nabídka rovna poptávce.[28]
 • Aukce s daným časem vypršení je prvek (internetová) aukce, ve které (jak název napovídá) je stanovený časový limit, do kterého mohou zájemci přihazovat. V okamžiku jeho vypršení je předmět vydražen licitátorovi, který umístil poslední platný příhoz (pokud dražba nějaké příhozy měla; pokud ne, předmět nebyl úspěšně vydražen).
 • Aukce se zpoplatněnými příhozy není aukce ale zábavné hra, která má několik zásadních odlišností: je implementována podobně jako internetová aukce s časem vypršení, ovšem s tou výjimkou, že tento časový limit v okamžiku každé nabídky vzroste určený počet několika málo sekund do konce aukce/hry (poté odpočítávání pokračuje). Hlavní odlišnost je ale v tom, že licitátoři/hráči nenabízejí cenu, ale platí za každý svůj příhoz (pevnou částku nezávislou na předmětu či jeho aktuální ceně a to již v okamžiku příhozu, nezávisle na tom, jestli zboží nakonec vyhrají nebo ne). Dražební cena s příhozy roste také, ale o mnohem méně (třeba jen o několik haléřů). Aukci/hru vyhrává licitátor s posledním příhozem, pokud čas do skončení klesne na nulu (což může trvat velmi dlouho, nezřídka i několik dnů); ten pak dodatečně zaplatí dražební cenu, na které aukce skončila. Tento typ aukcí/zábavných her je poměrně nový a vzbouzí kontroverze a kritiku (často dochází k závislosti podobné té na hře na automatech; licitující hráči ztrácejí přehled o tom, kolikrát přihodili; nakonec právě na příhozech za zboží hluboce prodělají; naopak, správce/majitel aukce se zpoplatněnými příhozy podle různých odhadů vydělá na každém zboží v průměru kolem desetinásobku jeho kupní ceny; v neposlední řadě nelze vyloučit, že mezi přihazujícími jsou i roboty/skripty, které se svými lidskými protějšky soupeří, natahují dražbu a v průběhu toho z nich nepřímo získávají peníze z jimi zakoupených příhozů).[30]

Časové požadavky[editovat | editovat zdroj]

Každý typ aukce má svoje specifické kvality jako je cenová přesnost a čas potřebný pro přípravu a vedení aukce. Počet dražitelů dražících zároveň je kriticky důležitý. Otevřené dražení během rozšířeného časového období s mnoha dražiteli nakonec vyústí do konečné nabídky, která bude velmi blízká tržní hodnotě. Při aukcích, kde je málo dražitelů a každý z nich má povolenou pouze jednu nabídku, se ušetří čas, ale vítězná nabídka nemusí reflektovat skutečnou tržní cenu s jakýmkoli stupněm přesnosti. Speciálním ukazatelem s vysokou důležitostí během probíhající dražby je čas uplynulý od okamžiku, kdy byla dána první nabídka, do okamžiku, kdy byla konečná (vítězná) nabídka odklepnuta.

Charakteristika aukcí[editovat | editovat zdroj]

Aukce se mohou lišit počtem účastníků:

 • V nabídkové (nebo obrácené) aukci nabízí m prodávajících zboží, které poptávají kupující.
 • V poptávkové aukci dává n kupujících nabídky pro prodávané zboží.
 • V dvojité aukci dává n kupujících nabídky za zboží od m prodávajících.

Ceny jsou přihazovány (nebo nabízeny) kupujícími a poptávány prodávajícími. Aukce se mohou lišit i procedurou přihazování (nebo poptávání):

 • V otevřené aukci mohou účastníci opakovaně dávat nabídky a zároveň znají všechny předešlé nabídky.
 • V uzavřené aukci kupující a/nebo prodávající předkládají zapečetěné (uzavřené) nabídky.

Aukce se mohou lišit cenou, za kterou jsou dražené položky prodávány, jestli za první (nejlepší) cenu, druhou cenu, první jedinečnou cenu nebo za jinou cenu. Aukce mohou mít nastavenou rezervovanou cenu, která je nejnižší nebo maximální akceptovatelnou cenou, za kterou může být zboží prodáno nebo koupeno.

Aukce obecně znamená otevřenou, poptávkovou aukci, s nebo bez rezervované ceny, kdy je dražená položka prodána dražiteli s nejvyšší nabídkou.

Nabídková aukce
Poptávková aukce
Dvojitá aukce

Běžné využití aukcí[editovat | editovat zdroj]

Aukce lze vidět v mnoha veřejných a soukromých kontextech a téměř všechno může být prodáno na aukci. Některé typické aukční oblasti zahrnují například následující:

Farmářský výprodej, Woolbrook, NSW
Aukce dobytka, Walcha, NSW
Místnost kupujících vlnu na aukci vlny, Newcastle, NSW
 • obchod se starožitnostmi, který slouží k obchodování i pro společenské události a zábavu
 • prodej sběratelských artiklů jako jsou známky, mince, stará auta, výtvarné umění a luxusní reality
 • obchod s víny, kde vážení sběratelé mohou získat přístup ke vzácným lahvím a zralým výběrovým vínům, které obvykle nejsou k dostání přes prodejní kanály
 • prodej všech typů nemovitostí včetně obytných a komerčních realit, statků, prázdninových chat a půdy.
 • prodej spotřebního zboží všeho druhu ze druhé ruky, zvláště výprodeje hospodářství (jejich vybavení) a domů a online aukce.
 • prodej průmyslové výrobní techniky, buď přebytečné a nebo z důvodu insolvence.

aukcích komodit jako jsou rybí trhy.

 • aukce dobytka, kde jsou prodávány ovce, prasata, hovězí dobytek a další zvířata. Někdy je draženo velmi mnoho zvířat, viz například obvyklé prodeje 50 000 ovcí, nebo dokonce více, během jednoho dne v New South Wales.[31]
 • aukce vlny, kde mezinárodní agenti nakupují velké množství vlny.[32]
 • aukce plnokrevníků, kde jsou draženi jednoletí koně a další plnokrevníci.[33]
 • v právním kontextu se objevují nucené aukce, pokud je něčí farma nebo dům prodán na aukci z nařízení soudu.
 • cestovní lístky. Jedním z příkladů je SJ AB ve Švédsku, která draží zbývající lístky na Tradera (švédský eBay).

Aukce komodit jsou ekonomicky nejdůležitějším typem aukcí, ačkoli nejsou tak často veřejně viditelné. Dražitelé jsou často společnosti na korporátní úrovni. Příklady tohoto typu aukcí:

 • prodej společností
 • aukce spekter, ve kterých společnosti nakupují licence na užívání elektromagnetického spektra pro komunikaci (např. sítě mobilních operátorů)
 • soukromé elektronické trhy používající techniky kombinatorické aukce za účelem kontinuálního prodeje komodit (uhlí, železné rudy, obilovin, vody…) předem schválené skupině kupujících (založené na cenových a necenových faktorech)
 • aukce dřeva, ve kterých společnosti nakupují licence na těžbu dřeva na vládním území
 • alokační aukce dřeva, ve kterých společnosti nakupují dřevo přímo od vládních lesnických společností, např. Forest Auctions
 • aukce elektrického proudu, ve kterých jsou dávány nabídky na vytvoření kontraktu
 • aukce životního prostředí, ve kterých společnosti dávají nabídky na nákup licence, aby se vyhnuli požadavkům na snížení svého vlivu na životní prostředí. Tento typ zahrnuje schémata obchodování s emisemi.
 • dluhové aukce, ve kterých vláda prodává dluhové nástroje, jako jsou dluhopisy, investorům. Aukce je obvykle zapečetěná a jednotná cena placená investory je obvykle nejlepší nevítězná nabídka. V mnoha případech mohou investoři také dávat tzv. nesoutěžní nabídky, které naznačují zájem na nákupu dluhových nástrojů v konečné ceně, ať je jimi cokoli.
 • aukce aut, ve kterých dealeři aut nakupují ojetá auta pro následný prodej veřejnosti.[34]

Dražební strategie[editovat | editovat zdroj]

Snižování nabídky[editovat | editovat zdroj]

Snižování nabídek znamená dávat nabídky, které jsou nižší než současná hodnota položky pro dražitele. Tato strategie přináší riziko možného prohrání aukce, ale na druhou stranu existuje možnost vyhrát za nízkou cenu. Snižování nabídky může být rovněž strategií pro zamezení Pyrrhova vítězství (Winner's curse).

Vynucené přihazování[editovat | editovat zdroj]

Praktika používaná při aukcích s luxusním uměním založená na zvyšování špatných nabídek v rozhodujících okamžicích během dražby, za účelem vyvolání dojmu vyšší poptávky. Pro vyvolání těchto neexistujících nabídek by měl vyvolávač zafixovat svůj pohled na jedno místo v dražební místnosti, které je pro diváky těžko zachytitelné.

Ve Spojeném království je tato praktika legální na Property Auctions do výše rezervované ceny (nikoli včetně) a je také známá jako dražení „Off The Wall“ („ze zdi“).[35]

Tajná dohoda[editovat | editovat zdroj]

Kdykoli dražitelé na aukci znají identitu ostatních dražitelů, existuje riziko, že utvoří „kroužek“ a tím zmanipulují výsledek aukce. V praxi je toto chování známo jako tajná dohoda. Soutěž se stává slabší, pokud členové „kroužku“ přihazují nabídky pouze proti nečlenům a nikdy proti členům vlastního „kroužku“. Takto může být nakonec dramaticky ovlivněna konečná výše ceny. Po skončení oficiální dražby se mezi členy „kroužku“ koná neoficiální aukce. Rozdíl v ceně mezi těmito dvěma aukcemi se pak rozdělí mezi členy.

Na druhou stranu, vlastník dražené položky může zlepšit soutěž tím, že sám dává nabídky (ale přestává dražit těsně před konečnou nabídkou). V Británii a mnoha dalších zemí jsou „kroužky“ a přihazování na vlastní položku ilegální.

V Anglické aukci je fingovaný příhoz nabídka, která je provedená fingovaným dražitelem, který jedná v souladu s tajnou dohodou uzavřenou s vyvolávačem nebo prodejcem. Účelem fingovaného příhozu je přimět skutečné dražitele, aby platili více. Při aukcích, kdy vyhrává nejvyšší nabídka, je fingovaný příhoz nízká nabídka, která se nemá stát vítěznou nabídkou. (Dražitel nechce vyhrát aukci, ale chce si zajistit pozvání na další aukci).

V Austrálii je fingovaný příhoz (shill, schill) trestným činem, prodejce nebo spoluvlastník však mohou dát nabídku pod rezervovanou cenou. Taková nabídka je ale povolena pouze, pokud je tak výslovně stanoveno vyvolávačem.

Ve Švédsku a mnoha dalších zemích existují právní omezení, ale reputaci aukční síně by velmi poškodilo, pokud by byly vědomě povoleny jakékoli jiné nabídky než ty správné.

Navržená otevírací nabídka[editovat | editovat zdroj]

Vždycky existuje určitý hrubý odhad, kolik by mohla dražená položka vynést. V otevřené aukci se vzestupnou cenou je považováno za důležité, aby bylo alespoň 50% zvýšení nabídek od začátku do konce dražení. Aby toho dosáhl, musí vyvolávač začít dražbu ohlášením navržené otevírací nabídky, která je dostatečně nízká, aby byla okamžitě přijata jedním z dražitelů. Okamžitě po stanovení otevírací nabídky se objeví mnoho dalších vyšších nabídek. Zkušení vyvolávači často vybírají navrženou otevírací nabídku, která se pohybuje okolo 45% z nejnižšího odhadu. Takže existuje i jistá bezpečnostní hranice, která zajišťuje, že se skutečně bude konat živá aukce s mnoha nabídkami. Mnoho pozorování naznačuje, že čím je navržená otevírací nabídka nižší, tím vyšší je konečná vítězná nabídka. To spočívá ve zvyšujícím se počtu dražitelů, kteří jsou zaujati nízkou navrženou otevírací nabídkou. Pokud spolu o vítěznou nabídku soupeří 50 dražitelů, vítězná nabídka bude přibližně dvakrát tak vysoká, než když spolu soupeří pouze dva dražitelé. V případě Anglické aukce se často účastní více než 50 dražitelů.

Chí kvadrát rozdělení ukazuje mnoho nízkých nabídek, ale i pár vysokých nabídek. Nabídky „se objevují spolu“, bez mnoha nízkých nabídek by nebylo žádné vysoké nabídky.

Existuje ještě jiný způsob výběru navržené otevírací nabídky: Vyvolávač může dosáhnout dobrého úspěchu při poptávání očekávané konečné prodejní ceny za draženou položku. Tato metoda naznačuje kupujícímu částku přesné ceny dražené položky. Například řekněme, že vyvolávač chce prodat auto za 200 000 Kč ve výprodeji. Místo toho, aby si řekl o 20 000 Kč a doufal, že vyvolá velký zájem (kdo by nechtěl auto o hodnotě 200 000 Kč za 20 000 Kč?), vyvolávač stejně navrhne počáteční nabídku 200 000 Kč; ačkoli první dražitel nakonec začne nabízet od pouhých 20 000 Kč, konečná nabídka spíše dosáhne 200 000 Kč.

Pojmy v souvislosti s aukcemi[editovat | editovat zdroj]

 • BIN (též cena „kup teď“) – dostane-li se nejvyšší nabídka nad tuto cenu, aukce automaticky končí
 • dražebník - osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné oprávnění[36]
 • licitátor - fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě,[36]
 • minimální příhoz – částka, o kterou minimálně musí být nová cenová nabídka vyšší než dosavadní nejvyšší nabídka
 • náklady dražby - odměna dražebníka a náklady účelně vynaložené dražebníkem na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby[36]
 • nejvyšší nabídka – doposud nejvyšší peněžní částka, kterou je některý z účastníků aukce ochoten za dražený předmět dát
 • podání - nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání. Další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz.[36]
 • příhoz – rozdíl mezi novou nabídkou ceny a dosavadní nejvyšší nabídkou
 • příklep - právní skutečnost, na základě které přechází vlastnictví z jedné osoby na osobu druhou. Více viz Příklep (právo)
 • rezervovaná cena – dostane-li se na nebo překročí-li nejvyšší nabídka tuto cenu, bude předmět prodán; v opačném případě si majitel dražené věci rezervuje (odtud název) právo předmět nevydražit
 • vydražitel - účastník dražby, jemuž byl udělen příklep,[36]
 • vyvolávací cena – výchozí cena draženého předmětu
 • zmaření dražby - neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě.[36]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Auction na anglické Wikipedii.

 1. SOTHEBY'S. Sotheby's Sets a New World Record for Sculpture at Auction. [s.l.]: [s.n.], 2007-06-07. Dostupné online. (anglicky) 
 2. NEW YORK TIMES. Artemis and Stag at Met Museum. [s.l.]: [s.n.], 2008-01-10. Dostupné online. (anglicky) .
 3. *MELIKIAN, Souren. Chinese Jar Sets Record for Asian Art. [s.l.]: the International Herald Tribune, 2005-07-26. Dostupné online. (anglicky) 
 4. a b c d e f Krishna, 2002: p2
 5. a b The Heyday of the Auction. The Economist. 1999-07-24, s. 67–68. ISSN 0013-0613. (anglicky) 
 6. a b c d Shubik, 2004: p214
 7. Krishna, 2002: p1
 8. a b c Shubik, 2004: p215
 9. a b DOYLE, Robert A.; BASKA, Steve. History of Auctions: From ancient Rome to todays high-tech auctions. Auctioneer. November 2002. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-05-17. (anglicky) 
 10. PATTEN, R. W. Tatworth Candle Auction. Folklore. London, United Kingdom: Taylor & Francis, Ltd. on behalf of Folklore Enterprises, Ltd., Summer, 1970, s. 132–135. Dostupné online [cit. 2008-06-25]. ISSN 0015-587x. DOI:10.2307/1258945. (anglicky) 
 11. a b c VAROLI, John. Swedish Auction House to Sell 8 Million Euros of Russian Art. Bloomberg.com News. Moscow: Bloomberg Finance L.P., 2007-10-02. Dostupné online [cit. 2008-06-21]. (anglicky) 
 12. About the company. Stockholm, Sweden: Stockholms Auktionsverk Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-05-22. (anglicky) 
 13. STOICA, Michael. The Business of Art. [s.l.]: [s.n.], August 2007. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-06-07. (anglicky) 
 14. a b c d e f g h i j k l m n MCAFEE, R. Preston; MCMILLAN, John. Auctions and Bidding. Journal of Economic Literature. American Economic Association, 1987, s. 699–738. Dostupné online [cit. 2008-06-25]. DOI:10.2307/2726107. (anglicky) 
 15. eBay. Selling Multiple Items in a Listing (Dutch Auction). [s.l.]: [s.n.] Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-12-17. (anglicky) 
 16. a b Krishna, 2002: p9
 17. Krishna, 2002: p3
 18. Milgrom, 2004: p119
 19. a b c d e f GALLIEN, Jérémie; GUPTA, Shobhit. Temporary and Permanent Buyout Prices in Online Auctions. Management Science. INFORMS, May 2007, s. 814–833. Dostupné online. ISSN 1526-5501. DOI:10.1287/mnsc.1060.0650. (anglicky) 
 20. a b PEKEC, Aleksandar; ROTHKOPF, Michael H. Combinatorial auction design.. Management Science. INFORMS, November 2003, s. 1485–1503. Dostupné online. ISSN 1526-5501. DOI:10.1287/mnsc.49.11.1485.20585. (anglicky) 
 21. Archivovaná kopie. www.lloyds.com [online]. [cit. 2010-01-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-05-28. 
 22. a b c FISHER, Steven. The Real Estate Investor's Handbook: The Complete Guide for the Individual Investor. Ocala, Florida: Atlantic Publishing Company, 2006. Dostupné online. ISBN 091062769X. S. 89–90. (anglicky) 
 23. a b c d GOOD, Steven L., Lynn, Paul A. The eBay Effect. Commercial Investment Real Estate. CCIM Institute, 2007. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2010-10-31. (anglicky) 
 24. LEICHMAN, Laurence. 90% off! real estate. Ocala, Florida: Leichman Assoc Pubns, 1996. ISBN 0963686771. S. 78–79. (anglicky) 
 25. a b c SCHOENHERR, Tobias; MABERT, Vincent A. Online reverse auctions: Common myths versus evolving reality. Business Horizons. Kelley School of Business, Indiana University, September-October 2007, s. 373–384. DOI:10.1016/j.bushor.2007.03.003. (anglicky) 
 26. a b c d ISAAC, R. Mark; SCHNIER, Kurt. Silent auctions in the field and in the laboratory. Economic Inquiry. Oxford, United Kingdom: Western Economic Association International, October 2005, s. 715–733. Dostupné online. ISSN 0095-2583. DOI:10.1093/ei/cbi050. (anglicky) 
 27. Milgrom, 2004: p268
 28. a b Milgrom, 2004: p267
 29. Milgrom, 2004: p267-268
 30. Podivné aukce, aneb jak prodat iPhone za 60 000 Kč
 31. The Land Newspaper, Prime sheep, Rural Press, 13 August 2009.
 32. Combined factors hit wool auctions hard
 33. William Inglis & Son Limited
 34. Pickles Auctions
 35. Archivovaná kopie. ukauctions.org.uk [online]. [cit. 2010-01-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-02-22. 
 36. a b c d e f Zákon č. 26/2000 Sb.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • KLEMPERER, Paul. Auctions: Theory and Practice. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2004. ISBN 0-691-11925-2. (anglicky)  Draft edition available online.
 • Smith, Charles W. Auctions: Social Construction of Value. [s.l.]: University of California Press, 1990. ISBN 0-520-07201-4. (anglicky) 
 • KRISHNA, Vijay, 2002. Auction Theory. San Diego, USA: Academic Press. ISBN 012426297X. (anglicky) 
 • MILGROM, Paul, 2004. Putting Auction Theory to Work. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. ISBN 0521551846. (anglicky) 
 • SHUBIK, Martin, 2004. The Theory of Money and Financial Institutions: Volume 1. Cambridge , Mass., USA: MIT Press. ISBN 0262693119. S. 213–219. (anglicky) 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]