Balkanorománské jazyky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Balkanorománské jazyky
Mapa bývalého rozšíření balkanorománských jazyků (†=mrtvý jazyk): Rumunština Istrorumunština Meglenorumunština Arumunština Dalmátská vegliota† Ragusanština† Panonská románština†
Mapa bývalého rozšíření balkanorománských jazyků (†=mrtvý jazyk):

Rumunština
Istrorumunština
Meglenorumunština
Arumunština
Dalmátská vegliota
Ragusanština

Panonská románština
RozšířeníBalkánský poloostrov
Počet mluvčíchasi 30 miliónů
Počet jazyků4 živé
Klasifikace
Dělení
Dělení

Balkanorománské jazyky (balkánské románské jazyky) jsou podskupinou románských jazyků, kterými se mluví na Balkáně. Vyvinuly se z vulgární latiny. Patří sem rumunština, dalmatština a jazyky jim podobné.

Dělení balkanorománských jazyků[editovat | editovat zdroj]

†=mrtvý jazyk

Ukázka balkanorománských jazyků[editovat | editovat zdroj]

Otčenáš v různých balkanorománských jazycích a latinsky
Latinsky Dalmatsky Rumunsky Arumunsky Istrorumunsky
Pater noster, qui es in caelis Tuota nuester, che te sante intel sil, Tatăl nostru care ești în ceruri, Tată a nostru care ești în țeru, Ciace nostru car le ști en cer,
sanctificetur nomen tuum; sait santificuot el naun to. sființească-Se numele Tău. s-aisească numa a Ta. neca se sveta nomelu teu.
Adveniat regnum tuum. Vigna el raigno to. Vie Împărăția Ta. S-yină amiraliea a Ta. Neca venire craliestvo to.
Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra Sait fuot la voluntuot toa, coisa in sil, coisa in tiara. Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. S-facă vrearea a Ta, ași cumu în țeru, ași și pisti locu. Neca fie volia ta, cum en cer, așa și pre pemint.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Duote costa dai el pun nuester cotidiun. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Pânea a noastră ațea di tute dzâlele dă-nă o nau adzâ. Pera nostre saca zi de nam astez.
Et dimitte nobis debita nostra, E remetiaj le nuestre debete, și ne iartă nouă păcatele noastre, și nă li liartă amărtilili noastre Odproste nam dutzan,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. coisa nojiltri remetiaime a i nuestri debetuar. precum și noi iertăm greșiților noștri. ași cumu li liartămu și noi unu a altui. ca și noi odprostim a lu nostri dutznici.
Et ne nos inducas in temptationem; E naun ne menur in tentatiaun, și nu ne duce pe noi în ispită, și nu nă du pri noi la cârtire, Neca nu na tu vezi en napastovanie,
sed libera nos a malo. miu deleberiajne dal mal. ci ne mântuiește de cel rău. ma nă aveagli di ațelu arău. neca na zbăvește de zvaca slabe.

Vliv dalších jazyků[editovat | editovat zdroj]

Balkanorománské jazyky byly silně ovlivněny dalšími jazyky Balkánu:

Počet mluvčích[editovat | editovat zdroj]

Balkanorománskými jazyky mluví přibližně:

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Lenguas balcorromances na španělské Wikipedii a Balkanromanische Sprachen na německé Wikipedii.

  1. FRANTIŠEK, Čermák. Jazyk a jazykověda. [s.l.]: Karolinum Press 380 s. Dostupné online. ISBN 9788024619460. Google-Books-ID: mC9ZBAAAQBAJ. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]